Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Trong toán học, "giá trị trung bình" (mean) là một loại trung bình được tính bằng cách chia tổng của một tập hợp số cho số lượng các số trong tập hợp đó. Trong khi đây không phải là loại trung bình duy nhất thì nó lại là điều hầu hết mọi người nghĩ đến khi nói đến trung bình. Bạn có thể sử dụng giá trị trung bình cho nhiều mục đích hữu ích trong cuộc sống hàng ngày từ việc tính toán thời gian bạn từ nhà đi làm đến xác định số tiền bạn chi tiêu trung bình một tuần, v.v.[1]

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 1:

Tính Giá trị Trung bình

Tải về bản PDF
 1. 1
  Xác định tập hợp số bạn muốn tính giá trị trung bình. Những số này có thể lớn hoặc nhỏ, và nhiều tùy bạn muốn. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đang sử dụng những số thực chứ không phải biến số.
  • Ví dụ: 2,3,4,5,6.
 2. 2
  Cộng các số với nhau để tìm tổng của chúng. Bạn có thể sử dụng máy tính hoặc bảng excel, hoặc tính nhẩm nếu đơn giản.
  • Ví dụ: 2+3+4+5+6=20.
 3. 3
  Đếm số lượng các chữ số trong tập hợp của bạn. Nếu có số nào lặp lại, bạn vẫn phải đếm số đó để xác định tổng.
  • Ví dụ: 2,3,4,5, và 6 tổng cộng có 5 số.
 4. 4
  Chia tổng cho số lượng các chữ số. Kết quả chính là giá trị trung bình của tập hợp số bạn có. Điều đó có nghĩa rằng nếu mỗi số trong tập hợp của bạn có giá trị bằng giá trị trung bình thì tổng của chúng sẽ bằng tổng của cả dãy số.
  • Ví dụ: 20:5 = 4
   Vậy 4 là trung bình chung của các số.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Các loại trung bình khác bao gồm "mode""median". Mode là giá trị xuất hiện thường xuyên nhất trong tập hợp. Median là giá trị giữa trong một tập hợp các phần tử. Những trung bình này thường sẽ tạo ra các kết quả khác so với giá trị trung bình của cùng tập hợp số đó.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 29 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 67.139 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 67.139 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo