Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Theo những nguyên lý kinh tế cơ bản, nếu một công ty hạ thấp giá bán sản phẩm, nó sẽ bán ra nhiều sản phẩm hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là sẽ thu được ít tiền hơn cho mỗi sản phẩm bán thêm. Khoản “tiền thu thêm” này— hay doanh thu tạo ra từ việc bán thêm sản phẩm— được gọi là doanh thu biên và được tính theo công thức đơn giản như sau Doanh thu Biên = (Thay đổi trong tổng doanh thu)/(Thay đổi số đơn vị sản phẩm bán thêm)

Phần 1 của 3:
Sử dụng công thức tính doanh thu biên

 1. 1
  Xác định số lượng sản phẩm bán ra. Việc tính doanh thu biên thông thường đòi hỏi phải tìm một vài biến số cụ thể, dễ xác định và các biến số khác có thể cần ước tính. Để tìm doanh thu biên cho một sản phẩm cụ thể, bạn cần xác định số lượng sản phẩm đã bán ra. Bạn nên sử dụng chỉ một loại sản phẩm để việc tính toán được rõ ràng, không nên sử dụng tất cả sản phẩm đã bán ra của công ty.
  • Hãy theo dõi ví dụ đơn giản sau đây. Giả sử rằng công ty Kim’s Soda, một doanh nghiệp vừa và nhỏ trong vùng, sản xuất 3 loại soda gồm: nho, cam và bia. Trong quý 1 của năm nay, Kim’s bán được 100 lon nước nho, 200 lon nước cam, và 50 lon bia. Chúng ta sẽ tìm doanh thu biên của lon soda cam bằng cách sử dụng doanh thu bán mặt hàng này bắt đầu với con số là 200 lon
  • Lưu ý rằng, trong thực tế bạn có thể phải sử dụng báo cáo hàng tồn kho nội bộ của công ty hay báo cáo doanh thu bán hàng để xác định chính xác số lượng sản phẩm thực sự được bán ra.
 2. 2
  Tìm doanh thu tạo ra từ việc bán số sản phẩm này. Tiếp theo là xác định tổng số doanh thu có được do bán số sản phẩm mà bạn đã tính được ở trên . Nếu bạn biết giá của những sản phẩm bán ra, việc tính toán sẽ dễ dàng hơn— chỉ việc nhân số lượng sản phẩm bán ra với giá sản phẩm.
  • Trong ví dụ của chúng ta, giả sử Kim’s bán khá chạy loại soda cao cấp, do đó soda cam có giá 2 đô la/1 lon. Trong trường hợp này, tìm doanh thu cho số soda đã bán ra rất dễ: 200×2= 400 đô la.
  • Thực tế, bạn có thể tìm những phân tích chi tiết về nguồn doanh thu từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.[1] Chi tiết khoản doanh thu này sẽ tùy thuộc vào quy mô của công ty và số lượng sản phẩm đã bán, tuy nhiên những con số này có thể không phản ánh đúng doanh thu sản phẩm cụ thể đã bán ra mà chủ yếu nó phản ánh doanh thu theo danh mục sản phẩm đã bán.
 3. 3
  Xác định giá cho mỗi đơn vị sản phẩm được bán thêm. Ở đây có hơi phức tạp một chút. Ở điểm này, bạn phải xác định mức giá cần giảm là bao nhiêu để bán thêm 1 đơn vị sản phẩm. Trong tình huống giả định (ví dụ, nếu bạn đang giải một bài toán kinh tế tại lớp học), thông tin này thường được cho sẵn. Tuy nhiên, trong thực tế, đôi khi các nhà phân tích thị trường dành rất nhiều thời gian và công sức mới tìm được những thông tin này.
  • Trong ví dụ của chúng ta, giả sử rằng công ty thay đổi giá của soda từ 2 đô xuống còn 1,95 đô và Kim’s có thể bán thêm 1 lon soda. Lúc này tổng số lon soda đã bán ra sẽ là 201.
 4. 4
  Tìm doanh thu từ số sản phẩm bán ra ở mức giá mới. Chúng ta gần như đã làm xong. Kế tiếp, tính doanh thu tạo ra từ việc bán sản phẩm ở mức giá mới (có lẽ là thấp hơn). Lưu ý, để tính doanh thu, chúng ta lấy giá nhân với số lượng sản phẩm được bán ra.
  • Trong ví dụ trên, doanh thu bán 201 lon soda cam ở mức giá 1,95 đô là 201× 1,95= 391.95 đô la.
 5. 5
  Chia phần thay đổi trong tổng doanh thu cho phần thay đổi trong số lượng sản phẩm đã bán ra (1). Bây giờ bạn đã biết doanh thu hiện tại và doanh thu có được từ việc hạ giá sản phẩm để bán thêm một đơn vị sản phẩm, bạn có thể tính được doanh thu biên bằng cách chia tổng doanh thu bán thêm cho số sản phẩm đã bán thêm (trong trường hợp này là 1 đơn vị sản phẩm).[2] Hay nói cách khác, trừ doanh thu mới cho doanh thu cũ để tìm ra doanh thu biên.
  • Trong ví dụ trên, chúng ta có thể tính doanh thu biên bằng cách trừ doanh thu lúc bán soda với giá 2 đô/lon cho doanh thu lúc bán ra với giá 1,95 đô/lon như sau: 391.95 - 400 = -8.05 đô.
  • Vì số lượng sản phẩm bán thêm là 1 đơn vị, ta không cần phải chia doanh thu tăng thêm cho số lượng sản phẩm tăng thêm. Tuy nhiên, trong trường hợp giá giảm dẫn đến việc bán được thêm nhiều hơn 1 đơn vị sản phẩm, bạn cần phải chia doanh thu bán thêm cho sự thay đổi số lượng sản phẩm được bán thêm tương ứng.
  Quảng cáo

Phần 2 của 3:
Sử dụng giá trị doanh thu biên

 1. 1
  Tránh sử dụng giá trị doanh thu biên âm. Nói chung, các công ty muốn bán sản phẩm để tăng mức doanh thu cao nhất có thể bằng cách tìm mức cân bằng tốt nhất giữa các mức giá bán và tổng doanh thu. Nếu một mức giá thay đổi mà dẫn đến doanh thu biên âm, điều đó hoàn toàn không mang lại lợi nhuận cho dù có bán thêm được nhiều sản phẩm. Đó là vì công ty có thể thu được nhiều tiền hơn từ việc bán ít sản phẩm hơn với một mức giá cao hơn.
  • Hãy xem lại ví dụ trên 1 lần nữa: Doanh thu biên của việc bán 201 lon so với 200 lon soda là -8,05 đô. Điều này có nghĩa là Kim’s đang bị mất đi 8,05 đô la mà đáng lẽ ra công ty sẽ có được khi bán ở mức giá 2 đô/lon. Trừ khi có một lý do thuyết phục khác để làm như vậy, Kim’s có lẽ sẽ không thay đổi mức giá bán ra.
 2. 2
  So sánh chi phí biên để xác định khả.năng thu được lãi. Trong kinh tế, doanh nghiệp nào tối ưu hóa được sự cân đối giữa giá bán và doanh thu thường sẽ đạt được ở mức sản lượng bán ra mà tại đó “doanh thu biên bằng với chi phí biên”. Theo logic, sự chênh lệch giữa tổng chi phítổng doanh thu của một dòng sản phẩm càng lớn thì lợi nhuận của công ty càng tăng.
  • Bạn có thể hình dung thế này, chi phí biên là chi phí mà công ty bỏ ra để sản xuất thêm 1 đơn vị sản phẩm. Tương tự doanh thu biên, chi phí biên được tính bằng cách chia sự thay đổi trong tổng chi phí tăng thêm cho sự thay đổi số lượng sản phẩm được sản xuất thêm. [3]
  • Ở ví dụ của chúng ta, giả sử rằng Kim’s mất 0,25 đô để sản xuất mỗi lon soda. Trong trường hợp này, chi phí sản xuất 200 lon sẽ là 0,25× 200 = 50 đô la và chi phí sản xuất 201 lon là 0,25× 201 = 50,25 đô — rõ ràng phần chênh lệch chi phí ở đây là 0,25 đô. Và như lưu ý phần tính doanh thu ở trên, tổng doanh thu bán 200 lon là 400 đô và tổng doanh thu bán 201 lon là 391.95 đô. Như vậy, vì 400 - 50 = 350 đô lớn hơn 391.95 - 50.25 = 341.70 đô, ta có thể kết luận bán 200 lon ở mức giá 2 đô/lon thu được lợi nhuận nhiều hơn.
 3. 3
  Sử dụng doanh thu biên để lập kế hoạch sản xuất cho công ty. Thực tế, các công ty sử dụng việc tính toán doanh thu biên để quyết định số lượng sản phẩm sản xuất ra và mức giá tương ứng để tối đa hóa lợi nhuận. Nếu bạn sở hữu công ty của riêng mình, nói chung, bạn cũng chỉ muốn sản xuất số lượng sản phẩm nhất định để bán với mức giá tương ứng sao cho lợi nhuận mang lại cho công ty la cao nhất — việc sản xuất thêm sẽ trở nên lãng phí và có thể dẫn đến việc không thu hồi được chi phí đã bỏ ra.
  Quảng cáo

Phần 3 của 3:
Hiểu cấu trúc thị trường khác nhau

 1. 1
  Hiểu về doanh thu biên trong môi trường cạnh tranh hoàn hảo. Trong ví dụ nói trên, chúng ta đang ở một mô hình thị trường đơn giản, xem như chỉ có 1 công ty hoạt động trên thị trường. Thực tế, khi một công ty đơn lẻ kiểm soát toàn bộ thị trường của một loại hàng hóa nhất định nào đó, công ty đó được xem là độc quyền trong thị trường của hàng hóa đó.[4] Tuy nhiên, ở hầu hết thị trường, các công ty đều cạnh tranh với nhau. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chiến lược định giá bán sản phẩm của họ— các công ty trong cạnh tranh sẽ phải giữ giá bán sản phẩm của mình thấp nếu không họ sẽ thất bại trước các đối thủ. Kết quả là, trong những trường hợp này, doanh thu biên cho một dòng sản phẩm thường không thay đổi khi các sản phẩm được bán thêm bởi vì giá bán đã ở mức thấp nhất có thể, không thể thay đổi thêm được nữa.
  • Tiếp tục ở ví dụ của chúng ta, giả sử rằng Kim’s (công ty bán soda trong ví dụ trên) hiện đang cạnh tranh với hàng trăm doanh nghiệp khác cùng ngành. Kết quả là, giá bán mỗi lon soda sẽ giảm 0,5 đô — giả sử đây là mức cạnh tranh mà tất cả các công ty đều phải thay đổi - bất kì mức giá rẻ hơn nào cũng sẽ không thu được lợi nhuận và bất kì mức giá nào đắt hơn cũng sẽ khiến công ty đó thua lỗ. Trong trường hợp này, vì giá bán là cố định, số lượng lon soda bán ra không phụ thuộc vào giá bán. Và như vậy, doanh thu biên cho mỗi lon soda bán thêm sẽ luôn là 0,5 đô.
 2. 2
  Hiểu về doanh thu biên trong trường hợp thị trường cạnh tranh độc quyền. Thực tế, những doanh nghiệp nhỏ cạnh tranh sẽ tạo nên thị trường cạnh tranh không hoàn hảo. Các công ty này không ngay lập tức phản ứng với những thay đổi giá cả của nhau, họ không có kiến thức hoàn hảo của đối thủ cạnh tranh, và họ cũng không phải luôn luôn đặt giá của họ ở mức tối đa hóa lợi nhuận của mình. Loại thị trường này được gọi là thị trường “cạnh tranh độc quyền” — nhiều công ty nhỏ cạnh tranh với nhau, nhưng bởi vì thị trường là cạnh tranh “không hoàn hảo”, kết quả là doanh thu biên của họ có thể giảm nếu bán thêm sản phẩm ( giống thị trường độc quyền).
  • Ví dụ, giả sử Kim’s hoạt động trong thị trường cạnh tranh độc quyền. Nếu giá bán hiện tại là 1 đô/lon, giả sử rằng Kim’s giảm giá còn 0,85 đô/lon. Trong trường hợp này, thị trường không phản ứng một cách hoàn hảo. Những đối thủ cạnh tranh của Kim’s có thể không biết việc giảm giá của Kim’s và có thể không phản ứng lại hành động này. Tương tự, khách hàng có thể cũng không nhận thức được soda đang được bán với giá thấp hơn và vẫn tiếp tục mua hàng với mức giá 1 đô. Trong trường hợp này, chúng ta có thể kỳ vọng doanh thu biên cho mỗi sản phẩm bán thêm có xu hướng giảm, nhưng không giảm sâu như trong thị trường độc quyền, bởi vì doanh thu chỉ được quyết định một phần bởi giá cả (doanh thu còn bị ảnh hưởng bởi sự nhận thức của khách hàng và các đối thủ cạnh tranh).
 3. 3
  Hiểu về doanh thu biên trong thị trường độc quyền nhóm. Việc nhiều công ty nhỏ hay một công ty lớn thống trị toàn bộ thị trường không phải lúc nào cũng đúng — thỉnh thoảng, một vài công ty lớn cạnh tranh với nhau và kiểm soát thị trường. Những công ty này có thể cũng liên kết với nhau vài lần ( tương tự như độc quyền) để tạo một thị trường ổn định cho họ trong dài hạn. [5] Trong thị trường độc quyền nhóm, doanh thu biên thường có xu hướng giảm khi tăng số lượng sản phẩm bán ra như trong thị trường độc quyền. Tuy nhiên, thực tế, các công ty trong thị trường độc quyền nhóm thường không tự giảm giá bán bởi vì nó sẽ dẫn đến cuộc chiến giảm giá, làm giảm lợi nhuận của tất cả các công ty trong nhóm. [6] Thông thường, lý do duy nhất để các công ty trong nhóm độc quyền giảm giá là để loại bỏ một đối thủ nhỏ ra khỏi thị trường ( sau đó, giá sẽ tăng trở lại). Do đó, trong trường hợp nhóm độc quyền quyết định mức giá giống nhau giữa các thành viên, mức doanh thu không còn phụ thuộc vào giá, mà phụ thuộc vào quảng cáo, xây dựng thương hiệu, tiếp thị, v.v….
  • Bây giờ chúng ta giả sử rằng Kim’s đã trở thành một công ty kinh doanh nước ngọt quy mô lớn và hiện tại chia sẻ thị trường với Linda’s và Andy’s, 2 công ty khác. Nếu Kim, Linda và Andy đồng ý bán soda với mức giá giống nhau, doanh thu biên cho mỗi lon soda bán thêm sẽ không thay đổi bất kể mức giá nào bởi vì hiệu quả quảng cáo của công ty đang quyết định doanh thu, không phải giá bán. Tuy nhiên, nếu Jeff, một công ty nhỏ mới gia nhập ngành, bắt đầu bán soda với giá rẻ hơn so với Kim, Linda, và Andy, 3 công ty lớn này có thể sẽ bắt đầu giảm giá của họ đến mức mà Jeff không thể cạnh tranh được nữa và rời khỏi ngành. Trong trường hợp này, doanh thu biên giảm từ việc bán giá thấp không còn quan trọng vì, trong dài hạn, Kim’s sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn từ việc này.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Tính tỷ lệ tăng trưởng bền vữngTính tỷ lệ tăng trưởng bền vững
Tính Tỷ lệ tăng trưởng hàng nămTính Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm
Tính Lợi nhuậnTính Lợi nhuận
Tính chiết khấuTính chiết khấu
Bắt đầu một Công việc Kinh doanh nhỏBắt đầu một Công việc Kinh doanh nhỏ
Tính thặng dư tiêu dùngTính thặng dư tiêu dùng
Tính tiền lãiTính tiền lãi
Trở thành một doanh nhân thành đạtTrở thành một doanh nhân thành đạt
Tính Tỷ lệ Lợi nhuận GộpTính Tỷ lệ Lợi nhuận Gộp
Tính Hữu dụng BiênTính Hữu dụng Biên
Tính Giá trị thị trường của một công tyTính Giá trị thị trường của một công ty
Tính Lãi suất ĐơnTính Lãi suất Đơn
Dự báo nhu cầu thị trườngDự báo nhu cầu thị trường
Kiếm tiền nhanh chóng khi bạn còn nhỏKiếm tiền nhanh chóng khi bạn còn nhỏ
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 10.754 lần.
Chuyên mục: Kinh doanh
Trang này đã được đọc 10.754 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo