Cách để Tính Diện tích Hình thoi

Trong bài viết này:Dùng Đường chéoDùng Độ dài Cạnh đáy và Chiều caoDùng Hệ thức lượng trong Tam giác

Hình thoi là hình bình hành với độ dài 4 cạnh bằng nhau. Có 3 cách để tính diện tích hình thoi, bạn hãy làm theo các bước sau:

1
Dùng Đường chéo

 1. 1
  Tìm độ dài của mỗi đường chéo. Đường chéo của hình thoi là đường nối các đỉnh đối diện với nhau. Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau tại giao điểm của chúng.
  • Giả sử ta có độ dài 2 đường là 6 cm và 8 cm.
 2. 2
  Nhân độ dài 2 đường chéo với nhau. Bạn chỉ việc đo rồi viết ra độ dài 2 đường chéo, sau đó nhân lại với nhau. Trong trường hợp này, ta có 6 cm x 8 cm = 48 cm2. Đừng quên đơn vị phải là bình phương bởi đây là diện tích.
 3. 3
  Chia kết quả cho 2. Ở bước trên ta có 6 cm x 8 cm = 48 cm2, chia con số này cho 2. 48 cm2/2 = 24 cm2. Như vậy diện tích hình thoi là 24 cm2.

2
Dùng Độ dài Cạnh đáy và Chiều cao

 1. 1
  Tìm độ dài cạnh đáy và chiều cao. Ngoài cách trên bạn có thể tính diện tích hình thoi bằng cách nhân độ dài một cạnh với chiều cao của nó. Vi dụ ta có chiều cao của hình thoi là 7 cm và đáy là 10 cm.
 2. 2
  Nhân đáy với chiều cao. Khi đã biết độ dài cạnh đáy và chiều cao của hinh thoi, công việc còn lại của bạn để tìm diện tích là nhân chúng với nhau. Ta có, 10 cm x 7 cm = 70 cm2. Diện tích hình thoi là 70 cm2.

3
Dùng Hệ thức lượng trong Tam giác

 1. 1
  Bình phương độ dài bất cứ cạnh nào của hình thoi. Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau nên bạn chọn cạnh nào cũng được. Lấy ví dụ cạnh hình thoi dài 2 cm. 2 cm x 2 cm = 4 cm2.
 2. 2
  Nhân giá trị vừa có với giá trị sin của một trong bốn góc, không quan trọng bạn chọn góc nào. Giả sử cho giá trị 1 góc là 33 độ. Hãy nhân sin (33) với 4 cm2 để có giá trị diện tích hình thoi. (2 cm)2 x sin (33) = 4 cm2 x 1 = 4 cm2. Diện tích hình thoi là 4 cm2.

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 16 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Toán học | Giáo dục và Truyền thông

Ngôn ngữ khác:

English: Calculate the Area of a Rhombus, Español: calcular el área de un rombo, Italiano: Calcolare l'Area di un Rombo, Português: Calcular a Área de um Losango, Français: calculer l’aire d’un losange, Русский: вычислить площадь ромба, 中文: 计算菱形的面积, Nederlands: De oppervlakte van een ruit berekenen, Bahasa Indonesia: Menghitung Luas Belah Ketupat, العربية: حساب مساحة المعين, हिन्दी: एक रॉम्बस के क्षेत्रफल का पता लगाएँ, 한국어: 마름모 넓이 구하기, Čeština: Jak vypočítat obsah kosočtverce, ไทย: หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, 日本語: 菱形の面積を求める

Trang này đã được đọc 165.921 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?