Cách để Tính Diện tích Hình thoi

Hình thoi là hình bình hành với độ dài 4 cạnh bằng nhau. Có 3 cách để tính diện tích hình thoi, bạn hãy làm theo các bước sau:

Phương pháp 1 của 3:
Dùng Đường chéo

 1. 1
  Tìm độ dài của mỗi đường chéo. Đường chéo của hình thoi là đường nối các đỉnh đối diện với nhau. Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau tại giao điểm của chúng.
  • Giả sử ta có độ dài 2 đường là 6 cm và 8 cm.
 2. 2
  Nhân độ dài 2 đường chéo với nhau. Bạn chỉ việc đo rồi viết ra độ dài 2 đường chéo, sau đó nhân lại với nhau. Trong trường hợp này, ta có 6 cm x 8 cm = 48 cm2. Đừng quên đơn vị phải là bình phương bởi đây là diện tích.
 3. 3
  Chia kết quả cho 2. Ở bước trên ta có 6 cm x 8 cm = 48 cm2, chia con số này cho 2. 48 cm2/2 = 24 cm2. Như vậy diện tích hình thoi là 24 cm2.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Dùng Độ dài Cạnh đáy và Chiều cao

 1. 1
  Tìm độ dài cạnh đáy và chiều cao. Ngoài cách trên bạn có thể tính diện tích hình thoi bằng cách nhân độ dài một cạnh với chiều cao của nó. Vi dụ ta có chiều cao của hình thoi là 7 cm và đáy là 10 cm.
 2. 2
  Nhân đáy với chiều cao. Khi đã biết độ dài cạnh đáy và chiều cao của hinh thoi, công việc còn lại của bạn để tìm diện tích là nhân chúng với nhau. Ta có, 10 cm x 7 cm = 70 cm2. Diện tích hình thoi là 70 cm2.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 3:
Dùng Hệ thức lượng trong Tam giác

 1. 1
  Bình phương độ dài bất cứ cạnh nào của hình thoi. Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau nên bạn chọn cạnh nào cũng được. Lấy ví dụ cạnh hình thoi dài 2 cm. 2 cm x 2 cm = 4 cm2.
 2. 2
  Nhân giá trị vừa có với giá trị sin của một trong bốn góc, không quan trọng bạn chọn góc nào. Giả sử cho giá trị 1 góc là 33 độ. Hãy nhân sin (33) với 4 cm2 để có giá trị diện tích hình thoi. (2 cm)2 x sin (33) = 4 cm2 x 1 = 4 cm2. Diện tích hình thoi là 4 cm2.
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 16 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Trang này đã được đọc 194.926 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo