Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Hình bán nguyệt là một nửa của hình tròn. Vì vậy, để tính diện tích hình bán nguyệt, bạn chỉ cần tính diện tích hình tròn và sau đó chia cho hai. Nếu bạn muốn tính diện tính hình bán nguyệt nhanh hơn, hãy xem Bước 1 để bắt đầu.

 1. 1
  Tìm bán kính của hình bán nguyệt. Bạn sẽ cần bán kính để tìm diện tích của hình bán nguyệt. Giả sử bán kính của hình bán nguyệt là 5 cm.
  • Nếu được cho biết đường kính của hình tròn, bạn phải chia hai để có bán kính. Ví dụ, nếu đường kính của hình tròn là 10 cm, thì bạn chia 10 cho 2 (10/2) để có kết quả 5 cm là chiều dài bán kính.
 2. 2
  Tính diện tích hình tròn và chia hai. Công thức tính diện tích hình tròn là πr2, trong đó "r" là bán kính hình tròn. Vì bạn đang tìm diện tích hình bán nguyệt, nên cần phải tính một nửa diện tích hình tròn, có nghĩa là phải sử dụng công thức tính diện tích hình bán nguyệt và sau đó chia hai. Vì vậy, công thức sử dụng để tìm diện tích hình bán nguyệt là πr2/2. Bây giờ, thay giá trị "5 cm" vào công thức để cho ra kết quả. Bạn có thể sử dụng giá trị làm tròn của π để tính toán, đó là 3,14, hoặc chỉ cần giữ nguyên ký hiệu trong công thức. Sau đây là cách tính:
  • Diện tính = (πr2)/2
  • Diện tính = (π x 5 cm x 5 cm)/2
  • Diện tính = (π x 25 cm2)/2
  • Diện tính = (3,14 x 25 cm2)/2
  • Diện tính = 39,25 cm2
 3. 3
  Hãy ghi nhớ đưa ra kết quả bằng đơn vị vuông. Vì đây là đơn vị dùng để tính diện tích của một hình, nên phải sử dụng đơn vị vuông (ví dụ như cm2) cho câu trả lời để cho thấy bạn đang tính toán vật thể hai chiều. Nếu bạn tính thể tích, thì sẽ dùng đơn vị khối (ví dụ như cm3).
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Diện tích hình bán nguyệt là (1/2)(pi)(r^2).
 • Diện tích hình tròn là (pi)(r^2)

Cảnh báo

 • Chú ý không được dùng đường đính để tính diện tích! Nếu được cho đường kính, thì bạn phải nhớ chia 2 để có chiều dài bán kính.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 12 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 66.145 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 66.145 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo