Bất cứ khi nào bạn làm các công việc thủ công như dựng hàng rào quanh bồn hoa, hay đơn giản chỉ là giải bài toán ở trường, biết cách tìm chu vi hình tròn sẽ rất hữu ích cho việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hình này.

Phương pháp 1 của 2:
Sử dụng Đường kính

 1. 1
  Viết công thức tính chu vi hình tròn dựa vào đường kính. Công thức đơn giản là: C = πd. Trong phép tính này, "C" đại diện cho chu vi hình tròn và "d" là đường kính. Diễn giải một cách chi tiết là, để tìm chu vi hình tròn, ta lấy đường kinh nhân với số pi. Bấm pi vào máy tính để biết giá trị số học của nó, xấp xỉ bằng 3,14.
 2. 2
  Thay đường đã biết kính vào công thức và giải bài toán. Ví dụ đề bài như sau: bạn có một bồn hoa hình tròn đường kính 2,4 m, và bạn muốn dựng một hàng rào trắng xung quanh cách nó 1,8 m. Để tính chu vi hàng rào cần dựng, trước hết bạn cần tính tổng đường kính của bồn hoa và hàng rào là 2,4 m + 1,8 m + 1,8 m. Ta tính đường kính là 2,4 m + 1,8 m + 1,8 m = 6 m. Bây giờ đưa đường kính vào công thức và thay π bằng giá trị số học của nó:
  • C = πd
  • C = π x 6 m
  • C = 18,85 m
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Sử dụng Bán kính

 1. 1
  Viết công thức tính chu vi hình tròn khi biết bán kính. Bán kinh hình tròn có độ dài bằng một nửa đường kinh, vì thế đường kính có thể hiểu là 2r. Hãy luôn ghi nhớ điều đó, và ta có thể viết công thức tính chu vi dựa trên bán kính đã biết như sau: C = 2πr trong đó “r” là bán kính hình tròn. Một lần nữa, dùng máy tính để xác định giá trị số học của π, xấp xỉ bằng 3,14.
 2. 2
  Thay giá trị bán kính vào phép tính để giải bài toán. Ví dụ bạn đang muốn cắt một dải giấy trang trí để bao quanh chiếc bánh vừa làm ra. Bán kính chiếc bánh là 12,7 cm. Để tính chu vi chiếc bánh, chỉ cần đưa bán kính vào phép toán:
  • C = 2πr
  • C = 2π x 12,7 cm
  • C = 25,4π
  • C = 79,8 cm
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn nên chọn mua loại máy tính đã có tích hợp sẵn phím π. Điều này sẽ vừa tiết kiệm thời gian cho bạn khi bấm máy, vừa cho đáp án chính xác hơn vì phím π sẽ cho giá trị chính xác hơn so với việc dùng số 3,14.
 • Để tìm chu vi khi biết đường kính, chỉ việc nhân số pi với đường kính đó.
 • Lưu ý: một vài bài tập sẽ yêu cầu thay thế số pi bởi một số khác, như là 3,14 hay 22/7

Cảnh báo

 • Hãy thong thả khi tính toán. Bạn biết thành ngữ “chậm mà chắc” chứ?
 • Hãy nhớ luôn kiểm tra kỹ bài làm vì chỉ cần một lỗi nhỏ thôi thì công sức của bạn sẽ đổ xuống sông xuống biển.
 • Nếu bạn thấy khó quá, hãy hỏi bạn bè, người thân hoặc thầy cô. Họ sẽ luôn giúp đỡ bạn!

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Tính Thể tích Hình trụ

Cách để

Tính Diện tích Hình chữ nhật

Cách để

Tính Đường kính của Hình tròn

Cách để

Tính lực Căng dây trong Vật lý

Cách để

Tính Thể tích Hình lập phương

Cách để

Tính Thể tích

Cách để

Tính bước sóng

Cách để

Học tiếng Anh

Cách để

Tính Diện tích Hình thoi

Cách để

Thuyết trình trên lớp

Cách để

Học mã Morse

Cách để

Đặt một cái tên độc đáo cho nhân vật

Cách để

Tính Nồng độ Mol

Cách để

Tìm Mẫu số Chung Nhỏ nhất
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 186 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 39.334 lần.
Trang này đã được đọc 39.334 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo