Cách để Tìm và thay đổi quản trị viên của máy tính

Trong bài viết này:Trên WindowsTrên Mac

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách xác định xem mình có đang sử dụng tài khoản quản trị viên của máy tính hay không, cũng như cách thay đổi tài khoản người dùng hiện tại sang trạng thái quản trị viên. Để thay đổi tài khoản máy tính, bạn phải có đặc quyền của quản trị viên.

1
Trên Windows

Windows 10

 1. 1
  Mở trình đơn Start (Khởi động). Nhấp chuột vào logo Windows ở góc dưới cùng bên trái màn hình hoặc nhấn phím Win.
 2. 2
  Nhấp chuột vào (cài đặt). Tùy chọn này nằm ngay trên cửa sổ Start.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Accounts (Tài khoản). Biểu tượng hình người nằm giữa các tùy chọn.
 4. 4
  Nhấp chuột vào Your info (Thông tin của bạn). Đây là tab nằm ở góc trái phía trên cửa sổ Settings (Cài đặt). Thao tác này sẽ hiển thị thông tin hồ sơ của bạn.
 5. 5
  Tìm thẻ "Administrator" (Quản trị viên) dưới tên của bạn. Tên hồ sơ của bạn nằm ở đầu trang; nếu thấy chữ "Administrator" nằm dưới tên và địa chỉ email thì đây là tài khoản quản trị viên.
  • Nếu không sử dụng tài khoản quản trị viên, bạn không thể thay đổi tài khoản của người dùng khác.
 6. 6
  Nhấp chuột vào Family & other people (Gia đình & người khác). Đây là tab nằm ở bên trái cửa sổ. Nếu bạn không phải là quản trị viên thì không thể thấy tùy chọn này.
 7. 7
  Nhấp chuột vào tên người dùng hoặc địa chỉ email. Tùy chọn này nằm ngay dưới dòng tiêu đề "Other people" (Người khác) hoặc "Your family" (Gia đình bạn).
 8. 8
  Nhấp chuột vào Change account type (Thay đổi kiểu tài khoản). Nút này nằm ngay dưới tên người dùng hoặc địa chỉ email.
 9. 9
  Nhấp chuột vào hộp thoại thả xuống. Hộp thoại này nằm dưới tiêu đề "Account type" (Kiểu tài khoản).
 10. 10
  Nhấp chuột vào Administrator. Bạn sẽ thấy tùy chọn ở ngay đầu trình đơn pop-up.
  • Ngoài ra, bạn có thể nhấp chuột vào Standard user (Người dùng tiêu chuẩn) để thu hồi quyền quản trị viên.
 11. 11
  Nhấp chuột vào OK. Đây là thao tác lưu thay đổi và áp dụng quyền quản trị viên với người dùng bạn đã lựa chọn.

Windows 7

 1. 1
  Mở trình đơn Start . Ngoài cách nhấp chuột vào logo Windows, bạn có thể nhấn phím Win.
 2. 2
  Nhấp chuột vào Control Panel (Bảng điều khiển). Tùy chọn này nằm bên phải cửa sổ Start.
  • Nếu không tìm thấy Control Panel, hãy nhập "control panel" vào Start và nhấp vào Control Panel ở ngay đầu cửa sổ hiển thị kết quả tìm kiếm.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Category (Danh mục). Tùy chọn này nằm ở góc phía trên bên phải cửa sổ Control Panel.
 4. 4
  Nhấp chuột vào Small icons (Biểu tượng nhỏ). Tùy chọn này nằm dưới cùng trình đơn thả xuống. Khi thao tác, bạn sẽ thấy biểu tượng User Accounts (Tài khoản người dùng) xuất hiện.
 5. 5
  Nhấp chuột vào User Accounts. Tùy chọn nằm ở hàng biểu tượng cuối cùng.
 6. 6
  Tìm "Administrator" bên dưới tên tài khoản. Ở góc trên cùng bên phải cửa sổ, bạn sẽ thấy biểu tượng và tên tài khoản của mình; nếu đang dùng tài khoản quản trị viên, bạn sẽ thấy chữ "Administrator" xuất hiện bên dưới tên.
  • Nếu thấy dòng "Standard user", bạn không thể thay đổi kiểu tài khoản của những người dùng khác.
 7. 7
  Nhấp chuột vào đường dẫn Manage another account (Quản lý tài khoản khác). Tùy chọn này nằm gần cuối danh sách các liên kết ở bên trái cửa sổ.
 8. 8
  Nhấp đúp chuột vào tên người dùng. Đây là tài khoản bạn muốn thay đổi.
 9. 9
  Nhấp chuột vào đường dẫn Change the account type (Thay đổi kiểu tài khoản). Tùy chọn này nằm gần cuối danh sách liên kết bên trái cửa sổ.
 10. 10
  Nhấp chuột vào vòng tròn Administrator. Vòng tròn này nằm ở giữa trang.
  • Nếu muốn thu hồi quyền quản trị viên, bạn nhấp chuột vào vòng tròn Standard User.
 11. 11
  Nhấp chuột vào Change Account Type (Đổi kiểu tài khoản). Nút này nằm ở dưới cùng cửa sổ. Thao tác này sẽ lưu thay đổi đối với người dùng được chọn.

2
Trên Mac

 1. 1
  Mở trình đơn Apple . Nhấp chuột vào biểu tượng quả táo ở góc trên cùng bên trái màn hình.
 2. 2
  Nhấp chuột vàoSystem Preferences (Tùy chỉnh hệ thống). Tùy chọn này nằm ngay đầu trình đơn thả xuống.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Users & Groups (Người dùng & Nhóm). Biểu tượng gần giống hình chiếu của 2 người. Bạn có thể tìm tùy chọn này ở góc dưới cùng bên trái cửa sổ System Preferences.
 4. 4
  Tìm tên bạn ở thanh bên trái. Bạn có thể tìm tên tài khoản hiện tại ở ngay đầu thanh này.
 5. 5
  Tìm dòng "Admin" (Quản trị viên) bên dưới tên. Nếu thấy "Admin", bạn đang sử dụng tài khoản quản trị viên; nếu không, bạn chỉ là người dùng được chia sẻ và không thể thay đổi trạng thái tài khoản của người khác.
 6. 6
  Nhấp chuột vào biểu tượng ổ khóa. Biểu tượng nằm ở góc dưới cùng bên trái cửa sổ.
 7. 7
  Nhập mật khẩu quản trị viên, sau đó nhấp chuột vào OK. Đây là thao tác mở khóa trình đơn người dùng để tiến hành chỉnh sửa.
 8. 8
  Nhấp chuột vào tên người dùng. Đây là tên người dùng bạn muốn thêm quyền quản trị viên.
 9. 9
  Tích vào hộp thoại "Allow user to administer this computer" (Cho phép người dùng quản lý máy tính này). Nếu muốn xóa quyền quản trị của tài khoản, bỏ chọn hộp thoại trên.
 10. 10
  Nhấp chuột vào biểu tượng khóa một lần nữa. Đây là thao tác lưu thay đổi và áp dụng thay đổi kiểu tài khoản với tài khoản được chọn.

Lời khuyên

 • Để nâng cao tính bảo mật, bạn chỉ nên cấp quyền quản trị viên cho càng ít người càng tốt.
 • Người dùng tiêu chuẩn sẽ bị giới hạn quyền kiểm soát hệ thống và không thể cài đặt chương trình, xóa tập tin hệ thống hay thay đổi cài đặt. Khách có thể sử dụng tập tin và chương trình cơ bản nhưng không có khả năng nào khác.

Cảnh báo

 • Nếu bạn dùng máy tính công việc/chia sẻ thì không nên tự ý đổi thiết lập quản trị khi chưa thông báo với bộ phận IT hoặc chủ máy tính.

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 49 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Bảo trì và Sửa chữa

Ngôn ngữ khác:

English: Find or Change My Computer's Administrator, Italiano: Cambiare l'Amministratore del Tuo Computer, Español: encontrar o cambiar el administrador de una computadora, Deutsch: Den Administrator eines Computers finden oder ändern, Português: Encontrar ou Mudar o Administrador do Meu Computador, Русский: найти или изменить учетную запись администратора, 中文: 查找和更改我的电脑的管理员, Bahasa Indonesia: Mencari atau Mengubah Administrator Komputer, Nederlands: De administrator van je computer vinden en wijzigen, Français: trouver et changer l'administrateur sur un ordinateur, العربية: إيجاد أو تغيير مدير الكومبيوتر, ไทย: ค้นหาหรือเปลี่ยนแปลง Administrator (แอดมินเจ้าของเครื่อง) ของคอมพิวเตอร์

Trang này đã được đọc 2.244 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?