Cách để Tìm tweet của người dùng cụ thể

Chúng ta có thể tìm tweet của người dùng nào đó, hoặc tìm từ khóa cụ thể từ một tài khoản trên Twitter.

Phương pháp 1 của 2:
Sử dụng Twitter Advanced Search

 1. 1
  Truy cập Twitter. Đăng nhập bằng tên người dùng/email và mật khẩu của bạn.
 2. 2
  Truy cập công cụ tìm kiếm nâng cao Advanced search của Twitter.
 3. 3
  Nhập tên người dùng. Nhập tên người dùng bất kỳ (ví dụ: wikihow) vào ô From these accounts (Từ những tài khoản này).
 4. 4
  Cuộn xuống và nhấp vào nút Search (Tìm kiếm).
 5. 5
  Vậy là xong. Bây giờ bạn có thể xem các tweet từ người dùng yêu thích.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Sử dụng mã tìm kiếm

 1. 1
  Truy cập Twitter. Đăng nhập tài khoản của bạn.
 2. 2
  Nhập From:Username (ví dụ: From:wikiHow) vào thanh tìm kiếm Twitter và tìm.
 3. 3
  Vậy là xong. Nếu bạn muốn tìm từ khóa cụ thể từ người dùng nào đó, chỉ cần thêm từ này vào phía trước mã From:Username. (Chẳng hạn: From:wikiHow Life).
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo