Cách để Tìm số thừa số có trong một số

Trong bài viết này:Ví dụ

Nếu biết cách, tìm số thừa số có trong một số chỉ cũng đơn giản như đếm 1 2 3. Nhưng với những số lớn hơn, bạn không thể chỉ việc đếm từng thừa số. Đây là mẹo hay để có thể tìm số thừa số có trong một số nguyên.

Các bước

 1. 1
  Chọn một số. Đó có thể là bất kỳ số nào nhưng tốt nhất, bạn nên bắt đầu với những số đơn giản hơn.
  • Ví dụ, chọn 72. Tuy nhiên, nó cũng có thể được coi là một biến.
 2. 2
  Tìm thừa số nguyên tố của số đã chọn. Có nhiều cách để làm điều đó, nhưng thông thường, tạo cây thừa số là đơn giản nh. Theo lý thuyết số, đây là phương pháp hiệu quả bởi mọi số nguyên (trừ -1, 0 và 1) đều có một số các thừa số nguyên tố nhất định và khi nhân với nhau, tích thu được chính bằng số đó. Nhớ rằng 0 và 1 không phải số nguyên tố.
  • 72 được phân tích thành 2 và 36; 2, 6 và 6; và cuối cùng: 2, 2, 3, 2, 3, tương đương với 23*32.
 3. 3
  Lấy mọi số mũ và cộng thêm một vào từng số.
  • Trong ví dụ 23 and 32, số mũ là 3 và 2 - cộng thêm một vào mỗi số ta được 4 và 3.
 4. 4
  Lấy tổng số mũ đã điều chỉnh..
  • 4 x 3 = 12. 72 có 12 thừa số - 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 và 72.

Ví dụ

7540

 1. 1
  • Phân tích thành thừa số nguyên tố - 225(29)(13).Vì x1 = x, 29, 13, và 5 đều có số mũ là 1.
  • Cộng thêm 1 vào số mũ. 3, 2, 2, 2.
  • Lấy tổng số mũ đã điều chỉnh. 7540 có 24 thừa số.

15802

 1. 1
  • Phân tích thành thừa số nguyên tố - 2(7901).
  • Điều chỉnh số mũ - 2, 2.
  • Cộng. Số 15802 có bốn thừa số - 1, 2, 7901, 15802. 7901 là một số nguyên tố.

Lời khuyên

 • Lý do cộng một vào từng số mũ là bởi khả năng lũy thừa không của một số. Nghĩa là, với 23, có thể phân tích thành bốn tổ hợp lũy thừa: 20, 21, 22 và 23. Bạn có thể nhân 20 với 72 và vẫn thu được 72 bởi x0 = 1 (với 00 là ngoại lệ đặc biệt - đó là một trường hợp chưa xác định)
 • Bài viết này cho bạn biết có bao nhiêu thừa số trong một số mà không trình bày cách Phân tích Một số Thành các Thừa số.

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 15 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Toán học

Ngôn ngữ khác:

English: Find How Many Factors Are in a Number, Español: saber cuántos factores tiene un número, Русский: найти количество множителей числа, Português: Encontrar Quantos Fatores Há em um Número, Deutsch: Herausfinden wie viele Faktoren in einer Zahl stecken, Français: trouver de combien de facteurs se compose un nombre, Nederlands: Het aantal factoren van een getal bepalen

Trang này đã được đọc 2.439 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?