Cách để Tìm số Trung vị trong Dãy số

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Tìm Số trung vị của một Bộ số gồm một Số lẻ các Phần tửTìm Số trung vị của một Bộ số gồm một Số chẵn các Phần tử

Số trung vị là số nằm chính giữa trong một tập hợp hay dãy số. Đối với một tập hợp hay dãy số chứa một số lẻ các phần tử thì cách tìm rất dễ. Còn nếu số phần tử là chẵn thì khó hơn một tý. Vậy làm thế nào để tìm số trung vị một cách dễ dàng và chính xác? Mời các bạn đọc tiếp:

1
Tìm Số trung vị của một Bộ số gồm một Số lẻ các Phần tử

 1. 1
  Xếp các phần tử trong tập hợp hoặc dãy số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Nếu vị trí của các con số không ngay hàng thẳng lối thì nhớ sắp lại luôn nhé.
 2. 2
  Tìm phần tử nằm ở vị trí chính giữa dãy số vừa xếp. Nghĩa là phía trước và phía sau con số này có số lượng phần tử như nhau. Số bạn vừa tìm chính là số trung vị. Đối với bước này, ta dùng cách đếm để có độ chính xác cao nhất.
  • Trong hình trên ta thấy trước số 3 có 2 con số, phía sau nó cũng vậy. Qua đó ta kết luận được nó chính là phần tử nằm vị trí chính giữa dãy số.
 3. 3
  Vậy là xong. Số trung vị của một dãy số hay tập hợp gồm một số lẻ các phần tử chính là con số thuộc dãy số hoặc tập hợp đó. Sẽ không bao giờ có một số trung vị nào khác mà không thuộc dãy số trong trường hợp này.

2
Tìm Số trung vị của một Bộ số gồm một Số chẵn các Phần tử

 1. 1
  Ta vẫn sẽ xếp các phần tử trong tập hợp hoặc dãy số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Nhưng bây giờ sẽ có tới 2 phần tử nằm “chính giữa” tập hợp hoặc dãy số.
 2. 2
  Tìm giá trị trung bình của 2 con số nằm giữa dãy số (tập hợp) mà ta vừa tìm được. Trong ví dụ này, 2 và 3 nằm chính giữa. Vậy ta lấy trung bình cộng của chúng và sẽ được kết quả là 2,5.
 3. 3
  Và 2.5 cũng chính là số trung vị trong trường hợp này. Qua đây ta kết luận được rằng: Số trung vị của một tập hợp hay dãy số không nhất thiết phải là 1 phần tử trong tập hợp hoặc dãy số đó.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Toán học

Ngôn ngữ khác:

English: Find the Median of a Set of Numbers, Español: encontrar la mediana de una serie de números, Português: Achar a Mediana de um Conjunto de Números, Deutsch: Den Median einer Zahlenfolge ermitteln, Italiano: Trovare la Mediana di un Insieme di Numeri, Русский: определить медиану множества, 中文: 找一列数的中位数, Nederlands: De mediaan van een reeks getallen bepalen, Bahasa Indonesia: Mencari Median dari Sekumpulan Angka, العربية: إيجاد الوسيط لمجموعة من الأرقام, Čeština: Jak najít medián sady čísel, हिन्दी: संख्याओं के एक सेट (set) में मध्यिका (median) का पता लगाएँ, ไทย: หามัธยฐาน, 한국어: 수의 집합에서 중앙값 찾는 법

Trang này đã được đọc 25.307 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?