Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Mạng được phân chia ra thành nhiều mạng con (subnetwork) nhằm mục đích truyền dữ liệu nhanh hơn và quản lý dễ dàng hơn. Bộ định tuyến (router) thực hiện việc này bằng cách gán các mặt nạ mạng con, một dãy số thể hiện vị trí cần tìm trong địa chỉ IP để có thể xác định các mạng con.[1] Trong hầu hết trường hợp thì thao tác tìm mặt nạ mạng con trên máy tính khá đơn giản. Tuy nhiên, trên thiết bị khác thì có thể phức tạp hơn. Nếu thiết bị khác yêu cầu nhập mặt nạ mạng con, bạn có thể sử dụng lại thông số như trên máy tính.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Trên Windows

 1. 1
  Mở Command Prompt. Hãy nhấn phím Windows và R cùng lúc để mở cửa sổ Command Prompt.
  • Nếu Command Prompt không mở, hãy nhấp vào nút Start hoặc biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. Sau đó, bạn nhập "command prompt" vào thanh tìm kiếm rồi nhấp đúp vào biểu tượng hiện ra. Cũng có thể bạn cần nhấn vào nút Search trước để truy cập thanh tìm kiếm.
  • Nếu không có biểu tượng nào ở phía dưới bên trái màn hình cảm ứng, bạn hãy di con trỏ chuột xuống phía dưới bên phải và vuốt lên trên hoặc vuốt từ bên phải sang.
 2. 2
  Nhập lệnh ipconfig. Hãy nhập chính xác lệnh ipconfig /all bao gồm cả dấu cách chính giữa, sau đó nhấn Enter. Windows ipconfig là chương trình theo dấu tất cả mạng và lệnh này sẽ mở ra danh sách chứa toàn bộ thông tin mạng.
 3. 3
  Tìm subnet mask. Tùy chọn này nằm trong phần "Ethernet adapter Local Area Connection". Hãy tìm dòng bắt đầu bằng "Subnet Mask" và xem kỹ để xác định mặt nạ mạng con.[2] Hầu hết mặt nạ mạng con đều là dãy số bắt đầu bằng 255, chẳng hạn như 255.255.255.0.
 4. 4
  Hoặc bạn có thể tìm trong bảng điều khiển Control Panel. Sau đây là cách khác để tìm thông tin này:
  • Đi đến Control Panel → Network & Internet (Internet & mạng) → Network and Sharing Center (Trung tâm chia sẻ và mạng).
  • Trên đa số hệ điều hành Windows mới, bạn nhấp vào "Change adapter settings" (Thay đổi thiết lập bộ tiếp hợp) ở bên trái. Còn với Windows Vista, hãy nhấp vào "Manage Network Connections" (Quản lý kết nối mạng).[3]
  • Nhấp phải vào "Local Area Connection" (Mạng địa phương) và chọn "Status" (Trạng thái). Sau đó, bạn nhấp vào "Details" (Chi tiết) trên cửa sổ mở ra và tìm thông số subnet mask[4]
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Trên Mac

 1. 1
  Nhấp vào biểu tượng "System Preferences" (Tùy chỉnh hệ thống) trên thanh Dock. Nếu thanh Dock không có biểu tượng này, bạn hãy nhấp vào biểu tượng Apple ở phía trên bên trái màn hình và chọn "System Preferences".
 2. 2
  Nhấp vào biểu tượng "Network" (Mạng). Trên hầu hết phiên bản Mac OS X, biểu tượng quả cầu màu xám Network thường nằm trong cửa sổ "System Preferences". Nếu không tìm thấy, bạn hãy nhập Network vào thanh tìm kiếm ở phía trên bên phải cửa sổ System Preferences.
 3. 3
  Chọn kết nối Internet từ trong danh sách bên trái. Nhấp vào tên mạng hiển thị dấu chấm xanh lá và trạng thái "Connected" (Đã kết nối) bên dưới.
 4. 4
  Nhấp vào "Advanced" (Nâng cao) nếu bạn sử dụng WiFi. Tùy chọn này nằm phía dưới bên phải cửa sổ. Với hầu hết các kiểu kết nối, bạn sẽ thấy thông số Subnet Mask hiển thị bên phải màn hình.
 5. 5
  Chọn thẻ TCP/IP trong cửa sổ "Advanced". TCP/IP trên Mac chỉ định giao thức truy cập mạng.
 6. 6
  Tìm subnet mask. Mặt nạ mạng con sẽ có nhãn là "Subnet Mask" và bắt đầu bằng số 255.
  • Nếu những số duy nhất mà bạn thấy nằm ở nửa dưới màn hình, bên dưới tiêu đề "Configure IPv6" (Định cấu hình giao thức liên mạng thế hệ 6) nghĩa là bạn đang kết nối với mạng cục bộ IPv6 vốn không sử dụng subnet mask. Nếu muốn truy cập trực tuyến, bạn cần chọn "Using DHCP" (Sử dụng giao thức DHCP) từ trong trình đơn "Configure IPv4" rồi nhấp vào Renew DHCP Lease (Làm mới địa chỉ IP DHCP).
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Trên Linux

 1. 1
  Mở dòng lệnh. Nếu chưa biết cách mở dòng lệnh, bạn cần xem qua hướng dẫn cụ thể dành cho bản phát hành Linux trên máy. Bạn cũng nên làm quen với môi trường dòng lệnh trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Nhập lệnh ifconfig. Trên cửa sổ dòng lệnh, hãy nhập ifconfig rồi nhấn Enter.[5]
 3. 3
  Tìm subnet mask. Thông tin này sẽ có nhãn "Mask" hoặc "Subnet Mask" và bắt đầu bằng số 255.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Thiết lập TV hoặc thiết bị khác

 1. 1
  Sử dụng cùng thông số như trên máy tính. Khi thiết lập TV thông minh hoặc thiết bị khác, có thể bạn sẽ cần nhập subnet mask. Thông số này được chỉ định cho mạng cục bộ. Nếu muốn đạt kết quả tối ưu, bạn hãy tiến hành theo hướng dẫn vừa rồi để tìm mặt nạ mạng con trên máy tính. Thông số này cũng có thể áp dụng cho thiết bị khác trong mạng.
  • Nếu thiết bị vẫn không kết nối, bạn hãy mở thông tin trên máy tính để vừa tham khảo vừa thay đổi thiết lập của thiết bị.
  • Nếu bạn không tìm được subnet mask trên máy tính thì có thể nhập thử dãy số 255.255.255.0. Đây là mặt nạ mạng con phổ biến với hầu hết mạng gia đình.
 2. 2
  Đổi địa chỉ IP. Nếu thiết bị vẫn không thể trực tuyến, bạn cần kiểm tra địa chỉ IP. Thông tin này cũng nằm trên cửa sổ thiết lập subnet mask. Bạn có thể áp dụng bất kỳ cách nào để tìm mặt nạ mạng con và so sánh địa chỉ này với địa chỉ IP trên máy tính. Sau đó, sao chép toàn bộ địa chỉ IP của máy tính ngoại trừ số cuối hoặc nhóm số phía sau dấu chấm cuối cùng rồi thay bằng số lớn hơn (nhưng phải nhở hơn 254). Bạn nên thay bằng số lớn hơn ít nhất là 10, vì những số gần hơn có thể đã được sử dụng bởi các thiết bị bổ sung khác trong mạng.
  • Ví dụ, nếu địa chỉ IP của máy tính là 192.168.1.3, bạn có thể đặt địa chỉ IP thiết bị thành 192.168.1.100.
  • Nếu không tìm thấy địa chỉ IP của máy tính, bạn có thể kiểm tra nhãn trên bộ định tuyến hoặc tìm kiếm từ khóa bao gồm nhãn hiệu router đi kèm với "IP address" hay "địa chỉ IP" trên mạng. Sau đó, hãy đổi nhóm số cuối của địa chỉ và sử dụng cho thiết bị mới.
  • Nếu vẫn không tìm được thông tin, bạn có thể thử dãy số 192.168.1.100, 192.168.0.100, 192.168.10.100 hoặc 192.168.2.100.
 3. 3
  Thiết lập cổng Gateway. Giá trị Gateway này cần được thiếp lập tương tự như trên máy tính, đây cũng chính là địa chỉ IP của bộ định tuyến. Hầu như giá trị này giống với địa chỉ IP của thiết bị, chỉ khác ở nhóm số cuối (thay bằng 1).
  • Chẳng hạn, nếu thiết bị nào đó trong mạng có địa chỉ IP là 192.168.1.3, bạn có thể thiết lập giá trị 192.168.1.1 cho cổng Gateway.
  • Trên bất kỳ trình duyệt nào, bạn hãy nhập http:// cùng với giá trị cổng Gateway. Trang thông tin của bộ định tuyến sẽ mở ra nếu cổng Gateway là đúng.
 4. 4
  Thiết lập DNS. Bạn có thể sử dụng lại thiết lập DNS của máy tính hoặc giá trị Gateway. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tìm từ khóa "public DNS" hay "DNS công cộng" trên mạng để xem nhiều lựa chọn hơn.
 5. 5
  Liên hệ với nhà sản xuất. Nếu sau khi thiết lập mà thiết bị vẫn không thể kết nối, bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của nhà sản xuất.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu mặt nạ mạng con hiển thị toàn số 0 (chẳng hạn, 0.0.0.0) thì có thể bạn đang ngoại tuyến.
 • Subnet mask sẽ hiển thị trên bộ điều hợp (adapter) đang hoạt động. Chẳng hạn, nếu bạn đang sử dụng card Wi-Fi thì mặt nạ mạng con sẽ hiện ra phía dưới card mạng không dây. Nếu máy tính có nhiều bộ điều hợp như card Wi-Fi và card mạng thì có thể bạn cần cuộn lên hoặc xuống để tìm trường dữ liệu đó.
 • Mạng IPv6 không sử dụng subnet mask. IP mạng con được tích hợp luôn vào địa chỉ IP.[6] Nhóm ký tự thứ tư được phân tách bằng dấu chấm phẩy (hoặc giá trị nhị phân thứ 49–64) là thông số thể hiện mạng con.

Cảnh báo

 • Khi thay đổi mặt nạ mạng con, kết nối Internet có thể bị mất.

Bài viết wikiHow có liên quan

Khôi phục tài khoản Tinder bị khóaKhôi phục tài khoản Tinder bị khóa
Ping một địa chỉ IPPing một địa chỉ IP
Kết nối PC với TV mà không cần dâyKết nối PC với TV mà không cần dây
Phát hiện máy tính bị truy cập từ xa
Biến máy in thường thành không dây với bộ định tuyến Wi FiBiến máy in thường thành không dây với bộ định tuyến Wi Fi
Thiết lập mạng nội bộ (LAN)Thiết lập mạng nội bộ (LAN)
Đăng lại Bài viết trên FacebookĐăng lại Bài viết trên Facebook
Thiết lập mạng dây (Ethernet)Thiết lập mạng dây (Ethernet)
Kết nối máy in USB với mạngKết nối máy in USB với mạng
Đăng Video lên FacebookĐăng Video lên Facebook
Tạo mã QR cho mật khẩu WiFiTạo mã QR cho mật khẩu WiFi
Tắt máy tính từ xa trong mạng LANTắt máy tính từ xa trong mạng LAN
Đổi mật khẩu wifi TP LinkĐổi mật khẩu wifi TP Link
Kiểm soát quyền truy cập WiFi với thiết bị cụ thểKiểm soát quyền truy cập WiFi với thiết bị cụ thể
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 15.017 lần.
Chuyên mục: Mạng lưới
Trang này đã được đọc 15.017 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo