Bài viết này hướng dẫn bạn cách tìm người dùng WhatsApp trong danh bạ điện thoại. Để tìm được người dùng WhatsApp, người cần tìm phải có trong danh bạ điện thoại của bạn; bạn không thể tìm người dùng WhatsApp không có trong danh bạ.

Phương pháp 1 của 2:
Trên iPhone và iPad

 1. 1
  Mở WhatsApp bằng cách chạm vào ứng dụng với biểu tượng khung trò chuyện và điện thoại màu trắng trên nền xanh lá.
  • Nếu WhatsApp không tự động đăng nhập vào tài khoản của bạn, bạn thực hiện theo hướng dẫn để đăng ký số điện thoại.
  • Bạn không thể dùng WhatsApp để tìm người liên lạc không có trong danh bạ của mình.
 2. 2
  Chạm vào Chats (Cuộc trò chuyện) với biểu tượng khung trò chuyện ở bên dưới màn hình.
  • Nếu WhatsApp hiển thị một cuộc trò chuyện, bạn sẽ chạm vào nút "Back" (Trở về) ở phía trên góc trái màn hình.
 3. 3
  Chạm vào nút
  Tiêu đề ảnh Iphonenewnote.png
  "New Chat" (Cuộc trò chuyện mới).
  Đó là biểu tượng hình vuông màu xanh dương với một cây bút chì ở phía trên góc phải màn hình. Thao tác này sẽ mở trang danh bạ.
  • Bạn sẽ thấy những người liên lạc có sử dụng WhatsApp hiển thị trên trang này.
 4. 4
  Tìm người liên lạc. Kéo xem danh sách người dùng WhatsApp trên trang này đến khi bạn tìm thấy người cần tìm.
  • Bạn cũng có thể gõ tên người cần tìm vào thanh tìm kiếm ở phía trên màn hình.
  • Đối với những người chưa dùng WhatsApp, bạn có thể mời họ sử dụng bằng cách kéo xuống cuối danh sách và chạm vào Invite Friends to WhatsApp (Mời bạn bè sử dụng WhatsApp), chọn hình thức gửi lời mời, chạm vào người liên lạc mà bạn muốn mời, rồi chọn Done (Hoàn tất) ở cuối màn hình.
 5. 5
  Chọn người liên lạc. Chạm vào tên của người mà bạn muốn trò chuyện, gọi thoại hoặc gọi video. Thao tác này sẽ mở ra khung trò chuyện cho phép bạn bắt đầu trò chuyện với họ.
  • Bạn không thể tìm người không có trong danh bạ.
  • Bạn có thể thêm người liên lạc nếu biết số điện thoại của họ.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Trên Android

 1. 1
  Mở WhatsApp bằng cách chạm vào ứng dụng với biểu tượng khung trò chuyện và điện thoại màu trắng trên nền xanh lá.
  • Nếu WhatsApp không tự động đăng nhập vào tài khoản của bạn, bạn thực hiện theo hướng dẫn để đăng ký số điện thoại.
  • Bạn không thể dùng WhatsApp để tìm người liên lạc không có trong danh bạ của mình.
 2. 2
  Chạm và CHATS (Cuộc trò chuyện) ở gần phía trên màn hình để mở trang này.
  • Nếu WhatsApp hiển thị một cuộc trò chuyện, bạn sẽ chạm vào nút "Back" (Trở về) ở phía trên góc trái màn hình.
 3. 3
  Chạm vào nút "New Chat" (Cuộc trò chuyện mới). Đó là nút tròn màu xanh lá với biểu tượng khung trò chuyện hiển thị ở bên dưới góc phải màn hình. Thao tác này sẽ mở danh sách người liên lạc.
  • Toàn bộ người liên lạc có sử dụng WhatsApp trong danh bạ của bạn sẽ hiển thị tại đây.
 4. 4
  Tìm người liên lạc. Kéo xem danh sách tên người dùng trên trang này đến khi bạn tìm thấy người cần trò chuyện.
  • Bạn cũng có thể gõ tên người liên lạc vào thanh tìm kiếm ở phía trên màn hình.
  • Nếu người liên lạc không sử dụng WhatsApp, bạn sẽ kéo xuống cuối danh sách và chọn Invite Friends to WhatsApp (Mời bạn bè sử dụng WhatsApp), chọn hình thức gửi lời mời, chạm vào người liên lạc mà bạn muốn mời và chọn Done (Hoàn tất) ở cuối màn hình.
 5. 5
  Chọn người liên lạc. Chạm vào tên của người liên lạc mà bạn muốn trò chuyện, gọi thoại hoặc gọi video. Thao tác này sẽ mở khung trò chuyện cho phép bạn bắt đầu trò chuyện với họ.
  • Bạn không thể tìm người không có trong danh bạ.
  • Bạn có thể thêm người liên lạc nếu biết số điện thoại của họ.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Để thêm người dùng WhatsApp vào danh bạ WhatsApp, bạn phải thêm số điện thoại của người đó vào ứng dụng danh bạ của iPhone hoặc Android.

Cảnh báo

 • Bạn không thể liên lạc với ai đó trên WhatsApp nếu không có số điện thoại của họ trong danh bạ.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Thêm liên lạc trên WhatsApp

Cách để

Khôi phục tin nhắn bị xóa trong WhatsApp

Cách để

Sử dụng WhatsApp

Cách để

Cài đặt WhatsApp trên máy tính

Cách để

Biết liệu người khác có chặn bạn trên WhatsApp

Cách để

Sao lưu WhatsApp

Cách để

Đăng xuất trên WhatsApp

Cách để

Nhận biết nếu ai đó xóa bạn trên WhatsApp (Android)

Cách để

Truy cập tài khoản WhatsApp của người khác

Cách để

Nhận biết nếu ai đó lưu số bạn trên WhatsApp

Cách để

Quét mã QR trên WhatsApp

Cách để

Tự động tải ảnh trên WhatsApp

Cách để

Kiểm tra trạng thái online WhatsApp

Cách để

Tạo nhóm trên WhatsApp
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 26.463 lần.
Chuyên mục: WhatsApp
Trang này đã được đọc 26.463 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo