Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tìm lại email Gmail cũ hoặc khó tìm trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng. Bạn có thể tìm email theo ngày, người gửi hoặc nội dung thư.

Phương pháp 1 của 5:
Tìm theo ngày trên điện thoại

 1. 1
  Mở ứng dụng Gmail. Ứng dụng có biểu tượng phong thư với chữ "M" màu đỏ bên trên. Ứng dụng Gmail có sẵn trên Google Play Store (thiết bị Android) hoặc App Store (iPhone và iPad).
  • Nếu như chưa đăng nhập Gmail, bạn cần thêm tài khoản Google vào thiết bị Android, iPhone hoặc iPad.
 2. 2
  Nhấn vào thanh tìm kiếm ở đầu màn hình. Thanh tìm kiếm cho phép bạn tìm email theo tên người nhận, chủ đề hoặc ngày.
 3. 3
  Nhập before: vào thanh tìm kiếm. Như vậy bạn có thể tìm lại những email phát sinh vào trước ngày cụ thể.
 4. 4
  Nhập cột mốc theo định dạng YYYY/MM/DD để tìm thời gian trước ngày cụ thể. Chẳng hạn, nếu bạn muốn tìm email có trước năm 2019, hãy nhập before:2019/01/01 vào thanh tìm kiếm.
  • Hoặc bạn có thể chỉ định ngày cụ thể bằng cách nhập "after:" cùng với ngày bắt đầu theo định dạng YYYY/MM/DD, tiếp theo là "before:" và ngày kết thúc cũng theo định dạng YYYY/MM/DD. Chẳng hạn, bạn có thể tìm email trong tháng 5/2019 bằng cách nhập after:2019/05/01 before:2019/05/31 vào thanh tìm kiếm.
  • Bạn có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng cách nhập tên/địa chỉ email người nhận/người gửi vào sau ngày, hoặc từ khóa/câu nằm trong nội dung email. Chẳng hạn, bạn có thể nhập before:2019/01/01 wiki@wikiHow.com hoặc after:2019/05/01 before:2019/05/31 doctor's visit
 5. 5
  Nhấn vào Search (Tìm kiếm) hoặc biểu tượng kính lúp. Những email có trước ngày được chỉ định sẽ hiện ra.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 5:
Tìm theo ngày trên máy tính

 1. 1
  Truy cập https://www.gmail.com. Nếu như chưa đăng nhập vào tài khoản, bạn cần đăng nhập ngay.
 2. 2
  Nhấp vào nút hình tam giác
  Tiêu đề ảnh Android7dropdown.png
  nằm bên phải thanh tìm kiếm.
  Các tùy chọn bộ lọc tìm kiếm sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào trình đơn "Date Within" (Phạm vi ngày) nằm gần cuối tùy chọn bộ lọc tìm kiếm.
 4. 4
  Chọn phạm vi ngày. Bạn sẽ có thể chọn phạm vi ngày bắt đầu và kết thúc. "Date within" có nhiều lựa chọn, từ 1 Day (1 ngày) đến 1 Year (1 năm).
 5. 5
  Nhấp vào dòng cạnh dòng "Date Within". Bên phải mục này có biểu tượng lịch. Lịch sẽ hiện ra cho bạn chọn ngày.
 6. 6
  Chọn ngày. Nhấp vào ngày trên lịch mà bạn muốn chọn. Nhấp vào nút hình "<" hoặc ">" ở đầu lịch để chuyển đến tháng tiếp theo hoặc trước đó.
  • Bạn cần chắc chắn rằng mục "All mail" (Tất cả thư) nằm trong dòng kế tiếp, cạnh tiêu đề "Search" ở phía cuối bộ lọc tìm kiếm đã được chọn.
  • Bạn có thể tinh lọc tìm kiếm hơn nữa bằng cách nhập tên hoặc địa chỉ email người nhận/người gửi vào dòng "To:" (Đến) hoặc "From:" (Từ) nằm trong các tùy chọn bộ lọc tìm kiếm. Để tìm theo câu hoặc từ trong email hoặc dòng chủ đề, hãy nhập nội dung đó vào dòng "Has the words".
 7. 7
  Nhấp vào Search. Nút màu xanh này nằm cuối các tùy chọn bộ lọc tìm kiếm. Những email nằm trong phạm vi thời gian trước và sau ngày mà bạn chọn sẽ hiện ra.
  • Hoặc bạn có thể tìm những email nằm trước ngày cụ thể bằng cách nhập "before:" và ngày theo định dạng YYYY/MM/DD vào thanh tìm kiếm. Chẳng hạn, bạn có thể tìm những email cũ bằng cách nhập before:2018/04/08 vào thanh tìm kiếm.
  • Bạn cũng có thể tìm các email trong phạm vi ngày bằng cách nhập "after:" cùng ngày bắt đầu theo định dạng YYYY/MM/DD, tiếp theo là "before:" và ngày kết thúc cũng với định dạng YYYY/MM/DD vào thanh tìm kiếm. Ví dụ, bạn có thể tìm email trong tháng 5/2019 bằng cách nhập after:2019/05/01 before:2019/05/31 vào thanh tìm kiếm.
  • Bạn có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng cách nhập tên/địa chỉ email người nhận/người gửi vào sau ngày, hoặc từ khóa/câu nằm trong nội dung email.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 5:
Tìm theo người gửi hoặc nội dung

 1. 1
  Truy cập https://www.gmail.com. Nếu bạn chưa đăng nhập tài khoản, hãy tiến hành ngay.
  • Nếu bạn đang sử dụng Gmail trên điện thoại hoặc máy tính bảng, hãy nhấn vào biểu tượng phong thư màu đỏ và trắng với nhãn "Gmail" nằm trên màn hình home hoặc ngăn kéo ứng dụng (app drawer).
  • Phương pháp này sẽ tìm được toàn bộ thư nằm trong tài khoản Gmail, bao gồm cả email mà bạn đã lưu trữ.
 2. 2
  Nhấp hoặc nhấn vào thanh tìm kiếm nằm đầu màn hình.
 3. 3
  Nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm nằm đầu Gmail. Sau đây là một số cách khác nhau để bạn có thể tìm theo từ khóa, người nhận và người gửi cụ thể:
  • Tìm theo người gửi: Nhập cú pháp from:sender vào thanh tìm kiếm, trong đó "sender" là tên hoặc địa chỉ email người đã gửi thư.
  • Tìm theo người nhận: Nhập cú pháp to:recipient, trong đó "recipient" là tên hoặc địa chỉ email người mà bạn đã gửi thư.
  • Tìm theo từ hoặc câu: Nhập cú pháp "word or phrase", trong đó "word or phrase" là từ hoặc câu mà bạn đang tìm kiếm.
  • Tìm theo chủ đề: Nhập cú pháp subject:word, trong đó "word" là từ trong chủ đề mà bạn nhớ.
  • Bạn cũng có thể kết hợp các từ khóa tìm kiếm. Chẳng hạn, nếu bạn muốn tìm email từ webmaster@wikihow.com với chủ đề có từ "learn", hãy nhập: from:webmaster@wikihow.com subject:learn.
  • Xem thêm phương pháp tìm theo ngày để tìm hiểu cách xem lại email có trước, sau hoặc giữa phạm vi thời gian cụ thể.
 4. 4
  Nhấn Enter hoặc Return. Kết quả tìm kiếm sẽ hiện ra theo thứ tự ngày từ mới đến cũ.
  • Nếu bạn sử dụng máy tính, số lượng email trùng khớp với thông tin tìm kiếm sẽ hiển thị phía trên ở góc trên bên phải các kết quả. Số lượng này sẽ hiển thị tương tự như sau: "1-50 of 133" (số sẽ khác tùy vào thực tế), bạn có thể sử dụng các nút mũi tên nằm bên phải để xem trang kết quả tiếp theo.
  • Nếu có hàng trăm kết quả tìm kiếm trở lên, bạn có thể sắp xếp lại kết quả theo thứ tự từ cũ đến mới. Hãy nhấp vào số kết quả, sau đó chọn Oldest (Cũ nhất).
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 5:
Xem email đã xóa trên máy tính

 1. 1
  Truy cập https://www.gmail.com. Nếu bạn chưa đăng nhập tài khoản, hãy tiến hành ngay.
  • Áp dụng phương pháp này nếu bạn muốn xem lại hoặc khôi phục email đã bị xóa khỏi Gmail trước đó.
  • Email đã xóa vẫn thuộc về thư mục Trash (Thùng rác) trong 30 ngày trước khi biến mất vĩnh viễn. Sau 30 ngày, những email này sẽ không thể được khôi phục.
 2. 2
  Nhấp vào thư mục Trash nằm trong trình đơn dọc bên trái màn hình. Danh sách tất cả thư chưa bị xóa vĩnh viễn sẽ hiện ra.
  • Nếu bạn chỉ thấy các biểu tượng thay vì tên tùy chọn trình đơn, hãy nhấp vào biểu tượng thùng rác.
  • Có thể bạn cần nhấp vào More (Thêm) ở cuối trình đơn để mở rộng danh sách.
 3. 3
  Mở email. Nhấp vào tiêu đề email để mở. Nội dung ban đầu của email sẽ hiện ra.
 4. 4
  Nhấp vào biểu tượng thư mục với mũi tên hướng về bên phải. Biểu tượng này nằm đầu màn hình, bên dưới thanh tìm kiếm. Đây là tùy chọn "Move to" (Chuyển đến). Trình đơn gồm các thư mục trong Gmail và tài khoản Google sẽ thả xuống.
 5. 5
  Nhấp vào Inbox (Hộp thư đến). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống hiện ra khi bạn nhấp vào biểu tượng "Move to". Email mà bạn chọn sẽ được chuyển từ thư mục Trash sang thư mục Inbox.
  Quảng cáo

Phương pháp 5 của 5:
Xem email đã xóa trên điện thoại hoặc máy tính bảng

 1. 1
  Mở Gmail trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Ứng dụng với biểu tượng phong thư màu đỏ và trắng này thường nằm trên màn hình home (iPhone/iPad) hoặc app drawer (Android).
  • Áp dụng phương pháp này nếu bạn muốn xem lại hoặc khôi phục email đã bị xóa khỏi Gmail trước đó.
  • Email đã xóa vẫn sẽ nằm lại trong thư mục Trash trong 30 ngày trước khi biến mất vĩnh viễn. Sau 30 ngày, những email này sẽ không thể được khôi phục.
 2. 2
  Nhấn vào trình đơn ở góc trên bên trái.
 3. 3
  Nhấn vào Trash. Tùy vào kích thước màn hình, có thể bạn cần cuộn xuống để tìm. Danh sách email chưa bị xóa vĩnh viễn sẽ hiện ra.
 4. 4
  Nhấn vào email nào đó để mở. Nội dung ban đầu của email sẽ hiện ra. Nếu bạn muốn khôi phục để email này không bị xóa vĩnh viễn, hãy tiếp tục những bước sau.
 5. 5
  Nhấn vào trình đơn ở góc trên bên phải màn hình, bên phải biểu tượng phong thư nhỏ.
 6. 6
  Nhấn vào Move to nằm gần đầu trình đơn. Danh sách các thư mục và hộp thư đến sẽ hiện ra.
 7. 7
  Chọn đích đến. Nếu bạn muốn chuyển email này vào hộp thư đến thông thường, hãy chọn Primary (Chính). Sau khi bạn nhấn vào, email sẽ được chuyển đến đó.
  • Nếu như chưa đến hạn 30 ngày kể từ khi bị xóa mà bạn vẫn không tìm thấy email đó, có thể email đã được lưu trữ. Hãy áp dụng một trong các phương pháp tìm kiếm trong bài viết này để tìm lại email.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu bạn không tìm thấy email trong hộp thư đến chính, hãy kiểm tra các thư mục Spam (Thư rác), Social (Xã hội), Promotions (Quảng cáo) hoặc Trash.
 • Nhằm đảm bảo rằng bạn đang tìm kiếm thông qua toàn bộ email, mục All mail trong danh sách các hộp thư đến phải được chọn.
 • Bạn sẽ tìm lại email cũ dễ dàng hơn bằng cách sắp xếp chúng theo chủ đề và ngày nhận.

Bài viết wikiHow có liên quan

Sửa lỗi webcam bị màn hình đen trên WindowsSửa lỗi webcam bị màn hình đen trên Windows
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Tự làm bút cảm ứngTự làm bút cảm ứng
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Thay đổi tài khoản Gmail mặc địnhThay đổi tài khoản Gmail mặc định
Biết ai đó đang online trên FacebookBiết ai đó đang online trên Facebook
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Tắt McAfeeTắt McAfee
Xóa lượt thích trên FacebookXóa lượt thích trên Facebook
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Cài đặt webcam LogitechCài đặt webcam Logitech
Tìm email lưu trữ trên GmailTìm email lưu trữ trên Gmail
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Travis Boylls
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Travis Boylls. Travis Boylls là tác giả và biên tập viên làm việc cho wikiHow. Travis có kinh nghiệm viết các bài liên quan đến công nghệ, cung cấp dịch vụ khách hàng phần mềm và thiết kế đồ họa. Anh có chuyên môn về các hệ điều hành Windows, macOS, Android, iOS và Linux. Anh học thiết kế đồ họa tại Đại học Cộng đồng Pikes Peak. Bài viết này đã được xem 5.813 lần.
Trang này đã được đọc 5.813 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo