Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách tìm lại mật khẩu Wi-Fi đã quên bằng máy tính Windows hoặc Mac. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách dùng thiết lập của máy tính hoặc bằng cách truy cập trang cài đặt của bộ phát Wi-Fi. Nếu cả hai cách đều không hiệu quả, bạn hãy đặt lại thiết lập của bộ phát Wi-Fi để khôi phục mật khẩu mặc định của thiết bị. Tuy nhiên, bạn không thể tìm mật khẩu mạng không dây trên thiết bị di động.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:

Dùng mật khẩu mặc định của bộ phát Wi-Fi

Tải về bản PDF
 1. 1
  Xác định xem bạn có dùng mật khẩu mặc định của bộ phát Wi-Fi hay không. Nếu đã dùng mật khẩu có sẵn của bộ phát Wi-Fi trong lần cài đặt đầu tiên, bạn có thể tìm lại được mật khẩu bằng cách kiểm tra thiết bị hoặc tài liệu liên quan.
  • Nếu đã thay đổi mật khẩu của bộ phát Wi-Fi vào một thời điểm nào đó trong khi sử dụng thiết bị, bạn cần dùng một phương pháp khác.
 2. 2
  Kiểm tra bộ phát Wi-Fi để tìm mật khẩu. Hầu hết các nhà sản xuất in mật khẩu của bộ phát Wi-Fi trên một nhãn dán ở phía sau hoặc bên dưới thiết bị.[1]
  • Mật khẩu thường ở gần tiêu đề "SSID".
  • Trong hầu hết các trường hợp, mật khẩu sẽ là một dãy dài gồm số và chữ cái viết hoa lẫn viết thường.
 3. 3
  Tìm mật khẩu trong sách hướng dẫn hoặc hộp đi kèm với bộ phát Wi-Fi. Trong trường hợp bạn vẫn còn giữ hộp và sách hướng dẫn của bộ phát Wi-Fi, bạn có thể tìm thấy thông tin đăng nhập trên một nhãn dán ở bên trong hộp, trong sách hướng dẫn (hoặc phía sau sách), hay trên một tấm thẻ rời đi kèm với thiết bị. Bước này chỉ cần thiết khi bạn không thể tìm thấy mật khẩu mặc định trên bộ phát Wi-Fi.
  • Tuy nhiên, bạn không thể tìm được tài liệu của bộ phát Wi-Fi trên mạng vì mật khẩu được đặt riêng cho từng sản phẩm.
 4. 4
  Thử dùng lựa chọn bỏ qua mật khẩu để kết nối. Hầu hết các bộ phát Wi-Fi cho phép bạn kết nối bằng cách ấn vào nút "WPS" ở phía sau thiết bị và sau đó chọn mạng trên máy tính, thiết bị di động, đầu thu hoặc thiết bị giải trí. Miễn là bạn chọn mạng trong khoảng 30 giây, bạn sẽ được phép kết nối mạng cho máy tính (hoặc thiết bị khác) mà không cần mật khẩu.
  • Không phải bộ phát Wi-Fi nào cũng có chế độ này, bạn cần kiểm tra tài liệu giấy (hoặc trực tuyến) của thiết bị để biết có chế độ WPS (viết tắt của “Wi-Fi Protected Setup” - Cài đặt bảo mật Wi-Fi) hay không.
  • Bước này sẽ không giúp bạn tìm ra mật khẩu Wi-Fi, nhưng cho phép bạn kết nối Internet trên thiết bị đã được kết nối trước đó, giúp bạn tìm ra mật khẩu bằng cách dùng một trong các phương pháp sau đây.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:

Tìm mật khẩu trên máy Windows

Tải về bản PDF
 1. 1
  Nhấp vào biểu tượng Wi-Fi ở phía ngoài cùng bên phải của thanh tác vụ ngay bên dưới màn hình. Thao tác này sẽ làm hiển thị trình đơn Wi-Fi.
  • Phương pháp này chỉ hiệu quả khi bạn đang kết nối với mạng Wi-Fi mà mình đã quên mật khẩu.
  • Nếu thấy biểu tượng màn hình máy tính bên cạnh một sợi dây cáp, bạn đang được kết nối với bộ phát Wi-Fi thông qua Ethernet. Bạn không thể dùng kết nối Ethernet để tìm mật khẩu Wi-Fi.
 2. 2
  Nhấp vào đường dẫn Network & Internet settings (Cài đặt mạng lưới và Internet) ở cuối trình đơn Wi-Fi.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Wi-Fi ở bên trái cửa sổ Cài đặt.
 4. 4
  Nhấp vào Change adapter options (Thay đổi cài đặt bộ chuyển đổi). Đường dẫn này ở phía trên góc phải trang Wi-Fi, ngay bên dưới tiêu đề "Related settings" (Cài đặt liên quan). Sau khi bạn nhấp vào, màn hình sẽ hiển thị trang Control Panel.
 5. 5
  Nhấp vào mạng Wi-Fi hiện tại của bạn. Bạn sẽ thấy biểu tượng màn hình máy tính bên cạnh các thanh màu xanh lá tại trang này; đây là mạng hiện tại của bạn.
 6. 6
  Nhấp vào View status of this connection (Xem trạng thái của kết nối này). Đó là một lựa chọn bên dưới thanh địa chỉ ở phía trên cửa sổ Network Connecttions (Kết nối mạng lưới).
 7. 7
  Nhấp vào Wireless Properties (Thuộc tính không dây) ở giữa cửa sổ.
 8. 8
  Nhấp vào thẻ Security (Bảo mật) ở phía trên cửa sổ. Thao tác này sẽ mở trang có trường "Network security key" (Chìa khóa bảo mật mạng) ở gần giữa trang; đây là nơi lưu mật khẩu của bạn.
 9. 9
  Đánh dấu vào ô "Show characters" (Hiển thị các ký tự) bên dưới trường "Network security key". Các chấm đen tại trường "Network security key" lúc này đã chuyển thành mật khẩu Wi-Fi của bạn.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:

Tìm mật khẩu trên máy Mac

Tải về bản PDF
 1. 1
  Mở Finder. Nhấp vào ứng dụng Finder với biểu tượng khuôn mặt màu xanh dương trong phần Dock của máy Mac.
  • Trên máy Mac, bạn không cần phải kết nối mạng Wi-Fi để tìm mật khẩu Wi-Fi.
 2. 2
  Nhấp vào Go (Đến) trong hàng các lựa chọn ở phía trên góc trái màn hình Mac.
 3. 3
  Nhấp vào Utilities (Tiện ích) trong trình đơn Go đang hiển thị.
 4. 4
  Nhấp đúp vào ứng dụng Keychain Access (Truy cập khóa) với biểu tượng hình chìa khóa trong thư mục Utilities.
 5. 5
  Tìm và nhấp đúp vào tên mạng. Đây là tên mà bạn thấy khi máy Mac kết nối với mạng Wi-Fi.
  • Bạn có thể lọc danh sách Keychain theo thứ tự chữ cái bằng cách nhấp vào nhóm Name (Tên) ở gần phía trên cửa sổ Keychain.
 6. 6
  Đánh dấu vào ô "Show password" (Hiển thị mật khẩu) ở gần phía dưới cửa sổ mạng.
 7. 7
  Nhập mật khẩu của người quản trị khi được yêu cầu. Đây là mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập vào máy Mac. Chỉ cần nhập đúng mật khẩu của người quản trị là mật khẩu mạng Wi-Fi sẽ hiển thị tại trường mật khẩu.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:

Dùng trang thiết lập của bộ phát Wi-Fi

Tải về bản PDF
 1. 1
  Kết nối máy tính với bộ phát Wi-Fi thông qua Ethernet. Nếu không biết mật khẩu Wi-Fi của bạn và máy tính không được kết nối với Internet, Ethernet là cách duy nhất giúp bạn kết nối.
  • Trên máy Mac, bạn cần phải mua thêm bộ chuyển đổi Ethernet sang USB-C (hoặc Thunderbolt 3) trước khi có thể kết nối dây cáp Ethernet.
  • Nếu lựa chọn Ethernet không hiệu quả, bạn phải đặt lại bộ phát Wi-Fi để khôi phục thiết lập mặc định.
 2. 2
  Tìm địa chỉ IP của bộ phát Wi-Fi. Để truy cập vào trang cài đặt của bộ phát Wi-Fi, bạn phải biết địa chỉ IP của thiết bị:
  • Windows - Mở Start, nhấp vào biểu tượng bánh răng Settings (Cài đặt), chọn Network & Internet (Mạng lưới và Internet), sau đó là View your network properties (Xem thuộc tính mạng của bạn) và xem địa chỉ bên cạnh "Default gateway" (Cổng mặc định).
  • Mac - Mở Apple menu, nhấp vào System Preferences (Tùy chọn hệ thống), chọn Network (Mạng lưới), chọn Advanced (Nâng cao), chọn thẻ TCP/IP và tìm số ở bên phải "Router:" (Bộ phát Wi-Fi):.
  • Địa chỉ phổ biến của bộ phát Wi-Fi thường là 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.2.110.0.0.1 bộ phát Wi-Fi của Apple.
  • Với một số bộ phát Wi-Fi, địa chỉ IP thường được tìm thấy trên nhãn dán ở cạnh bên của thiết bị.
 3. 3
  Vào trang cài đặt của bộ phát Wi-Fi. Mở trình duyệt web yêu thích của bạn và nhập địa chỉ IP của thiết bị vào thanh địa chỉ.
  • Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt web nào để thực hiện bước này.
 4. 4
  Đang nhập vào trang cài đặt của bộ phát Wi-Fi. Sau khi nhập đúng địa chỉ, bạn có thể được yêu cầu nhập tên đăng nhập và mật khẩu; nếu vậy, bạn dùng thông tin đăng nhập của thiết bị. Thông tin này khác với thông tin bạn dùng để kết nối mạng Wi-Fi.
  • Tên đăng nhập mặc định thường là admin và mật khẩu mặc định là admin, password, hoặc để trống. Đa phần người dùng sẽ thay đổi thông tin này sau khi thiết lập bộ phát Wi-Fi; tuy nhiên, nếu không thể nhớ tên đăng nhập và mật khẩu, bạn cần đặt lại bộ phát Wi-Fi.
  • Nếu không đổi thông tin đăng nhập mặc định bạn sẽ tìm thấy thông tin đó trong tài liệu đi kèm với thiết bị hoặc trên thiết bị.
 5. 5
  Vào phần "Wireless" (Mạng không dây). Khi đã đăng nhập vào trang cài đặt của bộ phát Wi-Fi, bạn tìm phần "Wireless" hoặc "Wi-Fi". Bước này thường được thực hiện bằng cách nhấp vào thẻ ở đầu trang hoặc tìm trong trình đơn.
  • Giao diện trang cài đặt của mỗi bộ phát Wi-Fi có thể khác nhau, có lẽ bạn nên lướt xem vài trình đơn khác nhau trước.
  • Mật khẩu của bộ phát Wi-Fi cũng có thể hiển thị tại phần đầu của trang cài đặt bộ phát Wi-Fi.
 6. 6
  Tìm mật khẩu. Trên trang "Wireless", bạn sẽ thấy tên mạng không dây của mình (SSID) cũng như hình thức bảo mật hoặc mã hóa (chẳng hạn như WEP, WPA, WPA2, hoặc WPA/WPA2). Gần lựa chọn bảo mật, bạn sẽ thấy trường "Passphrase" hoặc "Password" (Mật khẩu). Đây là trường mật khẩu mạng không dây của bạn.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:

Thiết lập lại bộ phát Wi-Fi

Tải về bản PDF
 1. 1
  Biết khi nào nên dùng phương pháp này. Nếu bạn không thể lấy lại mật khẩu của bộ phát Wi-Fi bằng các cách được hướng dẫn trong bài viết này, mật khẩu Wi-Fi của bạn không khôi phục lại được và bạn cần thiết lập lại bộ phát Wi-Fi.
  • Việc thiết lập lại bộ phát Wi-Fi không giúp bạn lấy lại mật khẩu hiện tại, nhưng bộ phát Wi-Fi sẽ được đặt lại mật khẩu mặc định in ở mặt dưới hoặc mặt sau của thiết bị.
  • Việc thiết lập lại bộ phát Wi-Fi cũng sẽ ngắt kết nối mạng không dây của các thiết bị. Vì lý do này, bạn chỉ nên đặt lại bộ phát Wi-Fi khi đã hết cách.
 2. 2
  Tìm nút "Reset" (Đặt lại) của bộ phát Wi-Fi. Nút này thường ở phía sau thiết bị. Có lẽ bạn sẽ cần kẹp giấy hoặc kim để ấn vào nút "Reset".
 3. 3
  Ấn và giữ nút "Reset" ít nhất 30 giây để đảm bảo bộ phát Wi-Fi được thiết lập lại hoàn toàn.
  • Đèn trên bộ phát Wi-Fi sẽ nhấp nháy hoặc tắt trong giây lát khi thiết bị được đặt lại.
 4. 4
  Tìm thông tin đăng nhập mặc định của bộ phát Wi-Fi. Thông tin này thường được tìm thấy ở bên dưới thiết bị và bao gồm:
  • Network name (Tên mạng) hoặc SSID — Tên mặc định của mạng mà bạn sẽ thấy trong trình đơn Wi-Fi.
  • Password hoặc Key (Mật khẩu) — Mật khẩu mặc định của mạng.
 5. 5
  Kết nối mạng. Khi nhập mật khẩu, bạn sẽ dùng mật khẩu mặc định in ở bên dưới bộ phát Wi-Fi.
  • Bạn có thể thay đổi mật khẩu trước khi kết nối mạng Internet.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu đặt lại mật khẩu, bạn nhớ tạo mật khẩu khó đoán với chữ cái, chữ số và ký tự đặc biệt. Đảm bảo mật khẩu không được đặt dựa trên thông tin cá nhân của bạn.

Cảnh báo

 • Đừng cố tìm mật khẩu cho mạng mà bạn không có ý định sử dụng.
 • Bạn không thể tìm lại mật khẩu mạng không dây trên nền tảng di động.

Bài viết wikiHow có liên quan

Khôi phục tài khoản Tinder bị khóaKhôi phục tài khoản Tinder bị khóa
Ping một địa chỉ IPPing một địa chỉ IP
Kết nối PC với TV mà không cần dâyKết nối PC với TV mà không cần dây
Phát hiện máy tính bị truy cập từ xa
Thiết lập mạng nội bộ (LAN)Thiết lập mạng nội bộ (LAN)
Biến máy in thường thành không dây với bộ định tuyến Wi FiBiến máy in thường thành không dây với bộ định tuyến Wi Fi
Tìm mặt nạ mạng con (subnet mask)Tìm mặt nạ mạng con (subnet mask)
Thiết lập mạng dây (Ethernet)Thiết lập mạng dây (Ethernet)
Đổi mật khẩu wifi TP LinkĐổi mật khẩu wifi TP Link
Kiểm soát quyền truy cập WiFi với thiết bị cụ thểKiểm soát quyền truy cập WiFi với thiết bị cụ thể
Tạo mã QR cho mật khẩu WiFiTạo mã QR cho mật khẩu WiFi
Đăng Video lên FacebookĐăng Video lên Facebook
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 22.498 lần.
Chuyên mục: Mạng lưới
Trang này đã được đọc 22.498 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo