Cách để Tìm hình ẩn trên Android

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn tìm hình ẩn trên điện thoại thông minh Android. Bạn có thể cài đặt và duyệt nội dung bằng ứng dụng quản lý tập tin có chức năng xem tập tin ẩn. Tuy nhiên, do khác biệt giữa hệ thống tập tin Android và hệ thống tập tin trên Windows hay Mac OS X, việc xem tập tin ẩn trên thiết bị Android bằng máy tính là không thể.

Phương pháp 1 của 2:
Dùng ES File Explorer

 1. 1
  Tải ES File Explorer. ES File Explorer là ứng dụng quản lý tập tin được sử dụng rộng rãi. Bên cạnh nhiều chức năng khác, ứng dụng này cho phép hiển thị hình bị ẩn trên Android. Để tải:
 2. 2
  Mở ES File Explorer. Nhấn OPEN (Mở) trên Google Play Store, hoặc nhấn vào biểu tượng ứng dụng ES File Explorer trên khay ứng dụng.
 3. 3
  Điều hướng qua các bước thiết lập ban đầu. Lướt qua màn hình giới thiệu rồi nhấn START NOW (Bắt đầu ngay) ở cuối màn hình. Bạn có thể nhấn vào dấu X ở góc trên bên phải khung thông tin "What's New" (Có gì mới) vừa xuất hiện.
 4. 4
  Nhấn vào nút ở góc trên bên trái của màn hình.
 5. 5
  Nhấn vào thanh "Show hidden files" (Hiển thị tập tin ẩn) . Tính năng "Show hidden files" sẽ được bật.
  • Có thể bạn sẽ phải cuộn xuống phía dưới của trình đơn vừa xuất hiện để tìm được tùy chọn này.
 6. 6
  Nhấn phím "Back" (Trở về) ở góc dưới bên trái hoặc góc dưới bên phải mặt trên của điện thoại Android. Hoặc bạn cũng có thể nhấn vào mũi tên "Back" ở góc trên bên trái của trang.
 7. 7
  Tìm hình ẩn. Vào thư mục mà bạn muốn tìm bằng cách nhấn vào vị trí của thư mục đó (ví dụ Internal storage – bộ nhớ trong) rồi nhấn vào thư mục và tìm hình bị ẩn.
  • Tập tin ẩn, bao gồm hình ảnh, so với những tập tin bình thường sẽ có vẻ trong suốt khi xuất hiện.
  • Hình ẩn bởi người dùng có thể sẽ có dấu "." đứng trước tên của chúng (ví dụ ".hình" thay vì "hình").
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Dùng Amaze File Manager

 1. 1
  Tải Amaze File Manager. Amaze File Manager là ứng dụng miễn phí tìm và hiển thị được hình ẩn trên thiết bị Android của bạn. Để tải:
 2. 2
  Mở Amaze File Manager. Nhấn OPEN trên Google Play Store, hoặc nhấn vào biểu tượng ứng dụng Amaze File Manager trên khay ứng dụng.
 3. 3
  Nhấn ALLOW khi được yêu cầu, cho phép Amaze truy cập tập tin trên thiết bị Android của bạn.
 4. 4
  Nhấn vào nút ở góc trên bên trái của màn hình. Một trình đơn sẽ xuất hiện.
 5. 5
  Nhấn Settings (Cài đặt) ở cuối trình đơn vừa xuất hiện.[1]
 6. 6
 7. 7
  Nhấn vào phím "Back" ở góc dưới bên phải hoặc góc dưới bên trái của mặt trên của thiết bị Android. Hoặc, bạn cũng có thể dùng phím mũi tên "Back" ở góc trên bên trái của trang.
 8. 8
  Tìm hình ẩn. Vào thư mục bạn muốn tìm bằng cách nhấp vào vị trí của thư mục đó (chẳng hạn như Internal storage) rồi nhấn vào thư mục và tìm hình đang bị ẩn.
  • Hình ẩn bởi người dùng có thể sẽ có dấu "." đứng trước tên của chúng (chẳng hạn như ".hình" thay vì "hình").
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể ẩn hình trên Android bằng cách đổi tên và thêm dấu chấm vào đằng trước. Ví dụ, hình JPG có tên "Hoa" ("Hoa.jpg") sẽ được đổi thành ".Hoa" (".Hoa.jpg").

Cảnh báo

 • Khác biệt giữa hệ điều hành Android và máy tính chạy Windows hay máy Mac là đủ lớn để việc xem tập tin ẩn trên Android từ máy tính là bất khả thi.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Trang này đã được đọc 1.708 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo