Cách để Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm nâng cao của Google

Trong bài viết này:Giới thiệu công cụTìm kiếm và chọn hình ảnh bạn thích từ kết quả được trả vềXác định nguồn, kiểm tra giấy phép của từng hình ảnh và tải vềTham khảo

Bạn muốn tìm các hình ảnh được cấp phép mở với mọi kích cỡ, tỷ lệ, màu sắc, dạng hình ảnh, định dạng, ở bất cứ đâu, thậm chí chỉ bằng tính năng tìm kiếm an toàn với các hình ảnh lành mạnh? Công cụ tìm kiếm hình ảnh nâng cao (Advanced Image Search) của Google [1] có thể giúp bạn thực hiện điều này.

1
Giới thiệu công cụ

 1. 1
  Tìm đến công cụ. Để có được công cụ tìm kiếm hình ảnh nâng cao của Google, hãy tới địa chỉ: https://www.google.com/advanced_image_search.
 2. 2
  Các thành phần. Công cụ tìm kiếm hình ảnh nâng cao của Google có 2 phần chính, gồm:
  • 'Find images with… - Tìm hình ảnh với …: Đây là nơi bạn sẽ điền (các) từ tìm kiếm bất kỳ để tìm hình ảnh mong muốn. (Các) từ tìm kiếm có thể là tiếng Anh và/hoặc tiếng Việt, cả hai ngôn ngữ đều được Công cụ tìm kiếm hình ảnh nâng cao của Google hỗ trợ. Bài viết này chỉ đưa ra các ví dụ bằng tiếng Việt. Bạn có thể tham khảo các ví dụ bằng tiếng Anh như được trình bày trong bài được nêu trong phần Bài viết có liên quan ở cuối của bài viết này. Sau đây là liệt kê các thành phần của Tìm hình ảnh với:
   • all these words: - tất cả các từ: hãy gõ các từ bạn muốn tìm kiếm vào trường này. Ví dụ cụm từ bạn muốn tìm kiếm là con trỏ ngón tay.
   • this exact word or phrase: - chính xác từ hoặc cụm từ này: ví dụ cụm từ bạn muốn tìm kiếm chính xác phải là con trỏ ngón tay, chứ không phải, ví dụ chỉ là con trỏ hoặc ngón tay. Khi này, bạn sẽ phải đưa cụm từ tìm kiếm vào trong dấu ngoặc kép, ví dụ như “con trỏ ngón tay”.
   • none of these words: - không có các từ đó: nếu bạn không muốn có các từ nào đó xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, thì hãy đặt dấu trừ (-) đứng trước từ đó. Có lẽ ít khi bạn sử dụng cách này, và tính năng này không chắc đã ổn định với tiếng Việt. Bạn có thể tự khám phá lựa chọn này.
   • any of these words: - bất kỳ từ nào trong số các từ đó: ví dụ bạn muốn tìm cụm từ con trỏ hoặc ngón tay hoặc mặt trời. Lúc này, với tiếng Việt, bạn hãy đưa các cụm từ đó vào trong dấu ngoặc kép và ở giữa chúng là từ OR (trong tiếng Việt có nghĩa là HOẶC), ví dụ như: “con trỏORngón tayORmặt trời”.
  • Then narrow your results by… - Rồi thu hẹp các kết quả của bạn bằng…: Đây là nơi bạn sẽ thu hẹp các kết quả của mình sau khi đã gõ vào (các) từ tìm kiếm, bằng việc sử dụng riêng rẽ từng bộ lọc hoặc kết hợp chúng với nhau.
   • Các bộ lọc gồm có:. Kích cỡ hình ảnh (image size), tỉ lệ khung hình (aspect ratio), các màu trong hình ảnh (colors in images), loại hình ảnh (type of image), vùng địa lý của hình ảnh (region), site hoặc miền (site or domain), tìm kiếm an toàn (safesearch), dạng tệp của hình ảnh (file type), các quyền sử dụng của hình ảnh (usage rights). Bạn có thể tự khám phá từng lựa chọn trong từng bộ lọc nêu trên.
   • Bộ lọc hoặc thành phần bộ lọc được ưu tiên. Trong phạm vi bài viết này, các bộ lọc và/hoặc thành phần bộ lọc được ưu tiên hơn gồm:
    • usage rights - các quyền sử dụng. Vì mục đích của bài viết là tìm kiếm các hình ảnh được cấp phép mở, nên bộ lọc này là trọng tâm của bài viết, nó gồm các lựa chọn sau: (1) not filtered by license - không được lọc theo giấy phép. Đây là lựa chọn mặc định; (2) free to use or share - tự do sử dụng hoặc chia sẻ; (3) free to use or share, even commercially - tự do sử dụng hoặc chia sẻ, thậm chí thương mại hóa; (4) free to use, share or modify - tự do sử dụng, chia sẻ hoặc sửa đổi; (5) free to use, share or modify, even commercially - tự do sử dụng, chia sẻ hoặc sửa đổi, thậm chí thương mại hóa. Rõ ràng trong 5 lựa chọn được nêu, mức độ tự do ngày một tăng dần, và lựa chọn thứ 5 là tự do nhất. Đây là lựa chọn được chọn cho các ví dụ được trình bày ở bên dưới trong bài viết này.
    • colors in image - các màu trong ảnh. Đối với bộ lọc này, sự quan tâm đặt vào lựa chọn transparent - trong suốt. Đây là một lựa chọn đặc biệt, được sử dụng nhiều trong thực tế, ví dụ như để có được hình ảnh con trỏ chuột cho một thành phần nào đó trong một bài viết, ví dụ này sẽ được sử dụng ở tất cả các hình ảnh trong bài viết.
    • type of image: - dạng hình ảnh. Bạn có thể xem ví dụ về 2 lựa chọn dạng hình ảnh được đề cập tới trong bộ lọc này là clip art (mẫu hoạ) và line drawing (hình vẽ đường nét) trong bài viết Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images.
  • Và cuối cùng là nút Advanced Search - Tìm kiếm nâng cao: Là nút nằm ở dưới cùng của màn hình công cụ tìm kiếm nâng cao này, nơi bạn sẽ nhấn vào để thực hiện lệnh tìm kiếm sau khi đã gõ vào (các) từ tìm kiếm và sử dụng các bộ lọc bạn muốn. Bạn cũng có thể đưa con trỏ chuột vào ngay sau (các) từ tìm kiếm rồi nhấn phím Enter để thực hiện lệnh tìm kiếm.

2
Tìm kiếm và chọn hình ảnh bạn thích từ kết quả được trả về

 1. 1
  Lựa chọn quyền sử dụng hình ảnh. Như ở trên đã nêu, lựa chọn tự do nhất về các quyền sử dụng sẽ được dùng với các ví dụ được trình bày dưới đây, đó là: free to use, share or modify, even commercially - tự do sử dụng, chia sẻ hoặc sửa đổi, thậm chí thương mại hóa.
 2. 2
  Tiến hành tìm kiếm và kết quả trả về sau tìm kiếm.
  • Gõ cụm từ tìm kiếm con trỏ ngón tay vào trường all these words rồi nhấn phím Enter. Đây là trường hợp 1.
  • Gõ cụm từ tìm kiếm “con trỏ ngón tay” nằm trong các dấu ngoặc kép vào trường this exact word or phrase rồi nhấn phím Enter. Đây là trường hợp 2.
  • Gõ các cụm từ tìm kiếm con trỏ trong các dấu ngoặc kép và ngón tay cũng trong dấu ngoặc kép, và ở giữa chúng có từ OR như mẫu ở đây: “con trỏORngón tay” vào trường any of these words: rồi nhấn phím Enter. Đây là trường hợp 3.
  • Kết hợp các quyền sử dụng và màu trong ảnh. Vẫn giữ nguyên các quyền sử dụng như trong 3 trường hợp ở trên, cộng với việc ở trường colors in image (các màu trong hình ảnh), ta chọn lựa chọn transparent (trong suốt). Tiếp theo, gõ cụm từ tìm kiếm con trỏ ngón tay vào trường all these words rồi nhấn phím Enter. Đây là trường hợp 4.
 3. 3
  Kết quả trả về sau tìm kiếm. Tương ứng với các trường hợp tìm kiếm ở trên, bạn sẽ có được các kết quả như sau:
  • Kết quả tìm kiếm trả về trong trường hợp 1. Với quyền sử dụng được chọn, kết quả gồm cả các hình ảnh con trỏ chuột, mũi tên, ngón tay trỏ…
  • Kết quả tìm kiếm trả về trong trường hợp 2. Với quyền sử dụng được chọn, khi yêu cầu phải tìm đúng chính xác các cụm từ, thì số lượng các hình ảnh đáp ứng sẽ ít đi rất nhiều.
  • Kết quả tìm kiếm trả về trong trường hợp 3. Với quyền sử dụng được chọn, khi yêu cầu hoặc là cái này, hoặc là cái kia đều được, thì số lượng hình ảnh kết quả trả về chắc chắn sẽ nhiều lên.
  • Kết quả tìm kiếm trả về trong trường hợp 4. Với quyền sử dụng được chọn, cùng với sự kết hợp giữa quyền sử dụng và màu trong suốt, bạn cần kiểm tra xem có đúng hình ảnh tìm được có tính năng màu trong suốt hay không. Giả sử bạn chọn hình ảnh bàn tay nơi có mũi tên màu đỏ chỉ vào. Hãy nhấn vào hình ảnh đó.

3
Xác định nguồn, kiểm tra giấy phép của từng hình ảnh và tải về

 1. 1
  Xác định nguồn của hình ảnh được chọn. Trong các màn hình kết quả của tất cả các trường hợp ở trên, nếu bạn thích hình ảnh nào, hãy nhấn chuột phải vào hình ảnh đó rồi mở nó trong một thẻ mới của trình duyệt. Bạn sẽ được đưa tới các màn hình mới tương ứng, nơi bạn có thể xác định được nguồn của hình ảnh được chọn là từ site nào. Điều này là tương tự như nhau cho cả 4 trường hợp ở trên, dù ở đây chỉ đưa ra ví dụ cho trường hợp 4, nơi bạn sẽ xác định được nguồn của hình ảnh được chọn là Pixabay, nơi có mũi tên màu đỏ chỉ tới. Bạn cũng có thể xem cụ thể các ví dụ về xác định nguồn của hình ảnh được chọn, như trong bài Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images.
 2. 2
  Kiểm tra giấy phép và tải về hình ảnh được chọn. Hãy nhấn vào đường liên kết ở từ Pixabay đó để mở ra màn hình mới của hình ảnh được chọn, nơi bạn có thể kiểm tra được giấy phép của hình ảnh đó trước khi tải nó về. Các trường hợp 1, 2 và 3 là tương tự như nhau khi bạn tiến hành kiểm tra giấy phép, kể cả trong trường hợp nguồn của chúng không phải là Pixabay. Nếu hình ảnh được chọn được cấp phép mở đúng như mong muốn của bạn, hãy tải nó về. Bạn cũng có thể xem các ví dụ kiểm tra giấy phép và tải về các hình ảnh được chọn, như trong bài Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images.
  • Trường hợp 4: kiểm tra tính năng màu trong suốt, giấy phép và tải về. Riêng với trường hợp 4, bạn còn phải kiểm tra tính năng màu trong suốt của hình ảnh được chọn. Ở màn hình cuối cùng này, nơi bạn có thể vừa xác định được giấy phép của hình ảnh được chọn, cụ thể ở trường hợp 4 là CC0, bạn còn có thể nhận thấy rõ hình ảnh kết quả thu được chắc chắn có tính năng màu trong suốt nhờ vào nền của hình ảnh đó. Hãy nhấn vào cụm từ Free Download để tải hình ảnh đó về máy tính của bạn. Bạn cũng có thể xem các ví dụ kiểm tra giấy phép và tải về các hình ảnh được chọn, như trong bài Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images.

Lời khuyên

 • Với Advanced Image Search của Google, bạn có thể tìm kiếm bất kỳ hình ảnh nào, dù là bằng tiếng Việt hay tiếng Anh. Tuy nhiên, hầu hết các trang chứa hình ảnh đều không có tính năng này, chúng không làm việc được với tiếng Việt, và bạn sẽ phải gõ vào các từ tìm kiếm, hầu hết, bằng tiếng Anh.
 • Còn có nhiều site khác, cách tìm kiếm khác để tải về các hình ảnh được cấp phép mở và/hoặc nằm trong phạm vi công cộng có sẵn trên Internet mà bạn có thể tự do tải về sử dụng mà không sợ vi phạm bản quyền của bất kỳ ai.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons

Cách để

Đổi giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang giấy phép CC BY cho video trên YouTube

Cách để

Tìm nguyên tác âm nhạc/âm thanh trên SoundCloud

Cách để

Tải bản nhạc về từ MUSOPEN

Cách để

Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên Vimeo

Cách để

Chọn giấy phép Creative Commons

Cách để

Tìm sách giáo khoa được cấp phép mở trên OpenStax

Cách để

Tìm hình ảnh biểu tượng được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Noun Project

Cách để

Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Cách để

Tìm bài hát và nhạc được cấp phép mở trên Jamendo

Cách để

Tìm tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trên VOER

Cách để

Duyệt, tìm tạp chí và bài báo truy cập mở trên trang DOAJ

Cách để

Tìm nhạc được cấp phép mở bằng trang tìm kiếm của Creative Commons

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Giấy phép Creative Commons (CC) | OER

Trang này đã được đọc 620 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?