Cách để Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Creative Commons

Trong bài viết này:Giới thiệu công cụ tìm kiếm của Creative CommonsTiến hành các bước tìm kiếmKiểm tra giấy phép và/hoặc các quyền sử dụng của hình ảnh kết quảTham khảo

Bạn có muốn tìm các hình ảnh được cấp phép mở như các giấy phép của hệ thống Creative Commons[1] và/hoặc các hình ảnh nằm trong phạm vi công cộng để minh họa cho các bài viết của bạn không? Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách làm việc đó.

1
Giới thiệu công cụ tìm kiếm của Creative Commons

 1. 1
  Tìm đến công cụ. Để có được công cụ tìm kiếm của Creative Commons, hãy tới địa chỉ: http://search.creativecommons.org/.
 2. 2
  Các thành phần. Công cụ tìm kiếm của Creative Commons gồm các thành phần sau:
  • Enter Your Search Query: Nhập yêu cầu tìm kiếm của bạn. Đây là trường tìm kiếm, nơi bạn sẽ gõ vào bất kỳ cụm từ tìm kiếm nào bạn muốn.
  • I want something that I can…: Tôi muốn thứ gì đó mà tôi có thể… Đây là nơi bạn lựa chọn các giấy phép Creative Commons khác nhau cho hình ảnh bạn muốn chọn bằng cách chọn và/hoặc bỏ chọn các ô tương ứng. Có 2 ô là:
   • Ô 1: use for commercial purposes: sử dụng cho các mục đích thương mại. Nếu bạn muốn kết quả tìm kiếm sử dụng được cho các mục đích thương mại, thì hãy chọn ô này, còn nếu không, hãy bỏ chọn.
   • Ô 2: modify, adapt or build upon: sửa đổi, tùy biến hoặc xây dựng dựa trên. Nếu bạn muốn kết quả tìm kiếm có thể sửa đổi được, tùy biến được và xây dựng được tác phẩm phái sinh dựa trên hình ảnh gốc ban đầu, thì hãy chọn ô này, còn nếu không, hãy bỏ chọn nó.
  • Search using: Tìm kiếm bằng việc sử dụng. Đây là nơi bạn sẽ tiến hành tìm kiếm theo cụm từ và theo sự lựa chọn giấy phép ở các phần nêu trên bằng cách lựa chọn nhấn vào một trong số các ô có hình chữ nhật nhỏ bên dưới. Bạn sẽ thấy các ô chữ nhật nhỏ đó được xếp thành các hàng và các cột. Từng ô này có kết nối tới lệnh tìm kiếm của từng trang web tương ứng trên Internet, nơi có khả năng chứa các hình ảnh bạn muốn tìm kiếm. Bằng công cụ tìm kiếm của Creative Commons, bạn có thể có được các hình ảnh được cấp phép mở và/hoặc ở trong phạm vi công cộng từ các trang web sau:
   • Flickr. Trang web này hiện chỉ trả về các kết quả tìm kiếm khi ở ô ‘Enter Your Search Query’ bạn gõ vào cụm từ tìm kiếm bằng tiếng Anh.
   • Google Images. Trang web này sẽ trả về các kết quả tìm kiếm bất kể ở ô ‘Enter Your Search Query’ bạn gõ vào cụm từ tìm kiếm bằng tiếng Anh hay tiếng Việt.
   • Open Clip Art Library. Trang web này hiện chỉ trả về các kết quả tìm kiếm khi ở ô ‘Enter Your Search Query’ bạn gõ vào cụm từ tìm kiếm bằng tiếng Anh.
   • Pixabay. Trang web này hiện chỉ trả về các kết quả tìm kiếm khi ở ô ‘Enter Your Search Query’ bạn gõ vào cụm từ tìm kiếm bằng tiếng Anh.

2
Tiến hành các bước tìm kiếm

 1. 1
  Gõ cụm từ cần tìm kiếm của bạn vào trường ‘Enter Your Search Query’. Giả sử bạn muốn tìm các hình ảnh hoa:
 2. 2
  Chọn các giấy phép Creative Commons cho các kết quả. Giả sử bạn chọn cả 2 ô. Trong trường hợp này, bạn đã chọn các hình ảnh có giấy phép CC BY và/hoặc CC BY-SA, vì chúng:
  • vừa sử dụng được cho các mục đích thương mại và
  • vừa sửa đổi được, tùy biến thích nghi được và xây dựng dựa trên các hình ảnh gốc được.
 3. 3
  Tiến hành tìm kiếm. Hãy tiến hành việc tìm kiếm bằng cách chọn nhấn vào một ô chữ nhật nhỏ bạn muốn trong các hàng bên dưới cụm từ ‘Search using’ (Tìm kiếm bằng việc sử dụng), ví dụ:
  • Nhấn vào ô chữ nhật nhỏ Flickr:
   • Nếu cụm từ tìm kiếm được gõ vào bằng tiếng Anh sẽ cho ra kết quả.
    • Hãy để ý màn hình kết quả tìm kiếm, ở phần thực đơn phía trên, có cụm từ ‘Commercial use and mods allowed’ (Sử dụng thương mại và sửa đổi là được phép). Nó thể hiện đúng các yêu cầu mà bạn đã chọn cho các hình ảnh kết quả ở bước trước.
   • Nếu cụm từ tìm kiếm được gõ vào bằng tiếng Việt sẽ không cho ra kết quả đúng, thay vào đó là những hình ảnh không có liên quan gì tới cụm từ bạn muốn tìm kiếm là ‘hình ảnh hoa’.
  • Nhấn vào ô chữ nhật nhỏ Google Images: Dù cụm từ tìm kiếm được gõ vào bất kể là tiếng Anh hay tiếng Việt, bạn đều nhận được kết quả là một màn hình đầy hoa.
   • Hãy để ý màn hình kết quả tìm kiếm, ở phần thực đơn phía trên, có cụm từ ‘Labeled for reuse with modification’ (Được gắn nhãn để sử dụng lại cùng với việc sửa đổi), dù cụm từ tìm kiếm là tiếng Anh hay tiếng Việt. Nó thể hiện đúng các yêu cầu mà bạn đã chọn cho các hình ảnh kết quả ở bước trước.
  • Nhấn vào ô chữ nhật nhỏ Open Clip Art Library:
   • Nếu cụm từ tìm kiếm được gõ vào bằng tiếng Anh sẽ cho ra kết quả.
    • Hãy để ý màn hình kết quả tìm kiếm, ở phần thực đơn dưới đáy cùng của trang kết quả, khi bạn hơ chuột lên đường liên kết có cụm từ ‘License’ (Giấy phép), bạn sẽ thấy xuất hiện dòng chữ ‘Openclipart is 100% Public Domain’ (Openclipart 100% là phạm vi công cộng). Vì mọi hình ảnh của Open Clip Art Library đều nằm trong phạm vi công cộng nên bạn chắc chắn sử dụng chúng được trong mọi trường hợp. Nó thể hiện đúng các yêu cầu mà bạn đã chọn cho các hình ảnh kết quả ở bước trước.
   • Nếu cụm từ tìm kiếm được gõ vào bằng tiếng Việt sẽ không cho ra kết quả, thay vào đó là thông báo lỗi.
  • Nhấn vào ô chữ nhật nhỏ Pixabay:
   • Nếu cụm từ tìm kiếm được gõ vào bằng tiếng Anh sẽ cho ra kết quả.
    • Hãy để ý màn hình kết quả tìm kiếm, ở phần thực đơn dưới đáy cùng của trang kết quả, có cụm từ ‘Free Images’ (Các hình ảnh tự do). Nó thể hiện đúng các yêu cầu mà bạn đã chọn cho các hình ảnh kết quả ở bước trước.
   • Nếu cụm từ tìm kiếm được gõ vào bằng tiếng Việt sẽ không cho ra kết quả, thay vào đó là thông báo không tìm thấy gì. Thậm chí Pixabay nhắc bạn hãy sử dụng tiếng Anh trong thông báo không tìm thấy gì của mình.

3
Kiểm tra giấy phép và/hoặc các quyền sử dụng của hình ảnh kết quả

 1. 1
  Mở hình ảnh được chọn trong một thẻ mới. Hãy nhấn chuột phải vào hình ảnh bạn muốn chọn trong màn hình kết quả tìm kiếm để mở nó ra trong một thẻ mới trên trình duyệt web.
 2. 2
  Kiểm tra lại giấy phép một lần nữa. Hãy kiểm tra lại một lần nữa giấy phép và/hoặc các quyền sử dụng của từng hình ảnh bạn định tải về để sử dụng. Cách để kiểm tra có thể giống hoặc gần giống với cách được trình bày trong bài Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images.
 3. 3
  Một khi đã chắc chắn về giấy phép của hình ảnh, hãy tải nó về để sử dụng. Cách tải về là có thể giống hoặc gần giống với cách được trình bày trong bài Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images.

Lời khuyên

 • Còn có các site khác và cách tìm kiếm khác để tải về các hình ảnh được cấp phép mở và/hoặc nằm trong phạm vi công cộng, có sẵn trên Internet mà bạn có thể tự do sử dụng.
 • Nhiều trang chứa hình ảnh không có tính năng hỗ trợ tìm kiếm tiếng Việt, hay nói cách khác, chúng không làm việc được với tiếng Việt, và bạn sẽ phải gõ vào các từ tìm kiếm vào bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, không phải tất cả các site đều như vậy, bằng chứng là với Google Images, bạn có thể tìm kiếm bất kỳ hình ảnh nào bằng tiếng Việt.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons

Cách để

Đổi giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang giấy phép CC BY cho video trên YouTube

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên Vimeo

Cách để

Tìm sách giáo khoa được cấp phép mở trên OpenStax

Cách để

Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images

Cách để

Tải bản nhạc về từ MUSOPEN

Cách để

Tìm nguyên tác âm nhạc/âm thanh trên SoundCloud

Cách để

Chọn giấy phép Creative Commons

Cách để

Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Cách để

Tìm hình ảnh biểu tượng được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Noun Project

Cách để

Duyệt, tìm tạp chí và bài báo truy cập mở trên trang DOAJ

Cách để

Duyệt sách giáo khoa được cấp phép mở trên Siyavula

Cách để

Tìm tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trên VOER

Cách để

Tìm sách giáo khoa mở ở thư viện Đại học Minnesota

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Giấy phép Creative Commons (CC) | OER

Trang này đã được đọc 646 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?