Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Chi phí biên là tính toán kinh tế và sản xuất cho biết chi phí sản xuất sản phẩm tăng thêm. Bạn phải biết một số biến sản xuất, chẳng hạn như chi phí cố định và chi phí biến đổi, để tìm nó. Bạn có thể học cách tìm chi phí biên bằng công thức.

Phần 1
Phần 1 của 3:
Chuẩn bị công thức

 1. 1
  Tìm hoặc tạo bảng thể hiện chi phí sản xuất và sản lượng. Đảm bảo rằng bảng của bạn bao gồm những nội dung sau:
  • Sản lượng. Bạn cần dành cột đầu tiên cho tổng lượng sản phẩm được sản xuất. Sản lượng có thể tăng từng đơn vị một, chẳng hạn như 1, 2, 3, 4,… hoặc tăng theo khoảng cách lớn hơn, chẳng hạn như 1.000, 2.000, 3.000,…
  • Chi phí cố định và chi phí biến đổi. Trong quá trình sản xuất, một số chi phí nhất định, chẳng hạn như chi phí thuê nhà xưởng, là cố định. Những chi phí khác, chẳng hạn như chi phí nguyên vật liệu, thay đổi theo sản lượng. Tạo cột kế bên cột sản lượng cho mỗi loại chi phí kể trên và điền đầy đủ thông tin.
 2. 2
  Lấy bút, giấy và máy tính. Bạn cũng có thể chọn làm việc trên bảng tính. Tuy nhiên, khi mới bắt đầu, viết công thức sẽ giúp bạn hiểu cách tính chi phí biên hơn.
  Quảng cáo

Phần 2
Phần 2 của 3:
Tìm tổng chi phí

 1. 1
  Đặt một cột khác với tiêu đề "Tổng Chi phí" bên phải cột "Chi phí Cố định" và "Chi phí Biến đổi".
 2. 2
  Cộng chi phí cố định và chi phí biến đổi cho mỗi giá trị sản lượng.
 3. 3
  Nhập tổng chi phí vào cột cho đến khi toàn bộ chi phí của mỗi đơn vị tăng thêm đều được tính.
  • Nếu dùng chương trình bảng tính, bạn có thể nhập công thức cộng chi phí cố định và chi phí biến đổi để tính tổng chi phí ở cột này.
  Quảng cáo

Phần 3
Phần 3 của 3:
Công thức chi phí biên

 1. 1
  Viết công thức "Chi phí Biên=Thay đổi Tổng Chi phí/Thay đổi Tổng Sản lượng".
 2. 2
  Tạo một cột bên phải cột tổng chi phí với tiêu đề "Chi phí Biên". Dòng đầu tiên của cột sẽ để trống bởi bạn không thể tìm được chi phí biên khi không có sản xuất.
 3. 3
  Tìm thay đổi tổng chi phí bằng cách trừ tổng chi phí ở dòng 3 cho tổng chi phí ở dòng 2. 40 đồng trừ 30 đồng.
 4. 4
  Tìm thay đổi tổng sản lượng bằng cách lấy tổng sản lượng ở dòng 3 trừ đi tổng sản lượng ở dòng 2. Ví dụ: 2 trừ 1.
 5. 5
  Điền số vào công thức. Ví dụ: Chi phí Biên=10 đồng/1. Trong trường hợp này, chi phí biên là 10 đồng.
 6. 6
  Viết chi phí biên thu được vào cột, ở dòng thứ hai. Tiếp tục trừ đi thông số ở dòng trên để tìm chi phí biên cho những đơn vị sản phẩm còn lại.
  Quảng cáo

Những thứ bạn cần

 • Máy tính
 • Bảng chi phí sản xuất
 • Bút chì/bút bi
 • Giấy
 • Công thức chi phí biên
 • Chương trình bảng tính (không bất buộc)

Bài viết wikiHow có liên quan

Tính chiết khấuTính chiết khấu
Tính Tỷ lệ tăng trưởng hàng nămTính Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm
Tính Lợi nhuậnTính Lợi nhuận
Trở thành một doanh nhân thành đạtTrở thành một doanh nhân thành đạt
Tính Hữu dụng BiênTính Hữu dụng Biên
Tính đòn bẩy hoạt độngTính đòn bẩy hoạt động
Dự báo nhu cầu thị trườngDự báo nhu cầu thị trường
Bắt đầu một Công việc Kinh doanh nhỏBắt đầu một Công việc Kinh doanh nhỏ
Tính Giá trị thị trường của một công tyTính Giá trị thị trường của một công ty
Hình thành ý tưởng kinh doanhHình thành ý tưởng kinh doanh
Khởi nghiệp chăn nuôi gàKhởi nghiệp chăn nuôi gà
Tính Tỷ lệ Lợi nhuận GộpTính Tỷ lệ Lợi nhuận Gộp
Kiếm tiền nhanh chóng khi bạn còn nhỏKiếm tiền nhanh chóng khi bạn còn nhỏ
Bắt đầu công việc kinh doanh riêngBắt đầu công việc kinh doanh riêng
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 8.217 lần.
Chuyên mục: Kinh doanh
Trang này đã được đọc 8.217 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo