Cách để Tìm chi phí biên

Trong bài viết này:Chuẩn bị công thứcTìm tổng chi phíCông thức chi phí biênTham khảo

Chi phí biên là tính toán kinh tế và sản xuất cho biết chi phí sản xuất sản phẩm tăng thêm. Bạn phải biết một số biến sản xuất, chẳng hạn như chi phí cố định và chi phí biến đổi, để tìm nó. Bạn có thể học cách tìm chi phí biên bằng công thức.

Phần 1
Chuẩn bị công thức

 1. 1
  Tìm hoặc tạo bảng thể hiện chi phí sản xuất và sản lượng. Đảm bảo rằng bảng của bạn bao gồm những nội dung sau:
  • Sản lượng. Bạn cần dành cột đầu tiên cho tổng lượng sản phẩm được sản xuất. Sản lượng có thể tăng từng đơn vị một, chẳng hạn như 1, 2, 3, 4,… hoặc tăng theo khoảng cách lớn hơn, chẳng hạn như 1.000, 2.000, 3.000,…
  • Chi phí cố định và chi phí biến đổi. Trong quá trình sản xuất, một số chi phí nhất định, chẳng hạn như chi phí thuê nhà xưởng, là cố định. Những chi phí khác, chẳng hạn như chi phí nguyên vật liệu, thay đổi theo sản lượng. Tạo cột kế bên cột sản lượng cho mỗi loại chi phí kể trên và điền đầy đủ thông tin.
 2. 2
  Lấy bút, giấy và máy tính. Bạn cũng có thể chọn làm việc trên bảng tính. Tuy nhiên, khi mới bắt đầu, viết công thức sẽ giúp bạn hiểu cách tính chi phí biên hơn.

Phần 2
Tìm tổng chi phí

 1. 1
  Đặt một cột khác với tiêu đề "Tổng Chi phí" bên phải cột "Chi phí Cố định" và "Chi phí Biến đổi".
 2. 2
  Cộng chi phí cố định và chi phí biến đổi cho mỗi giá trị sản lượng.
 3. 3
  Nhập tổng chi phí vào cột cho đến khi toàn bộ chi phí của mỗi đơn vị tăng thêm đều được tính.
  • Nếu dùng chương trình bảng tính, bạn có thể nhập công thức cộng chi phí cố định và chi phí biến đổi để tính tổng chi phí ở cột này.

Phần 3
Công thức chi phí biên

 1. 1
  Viết xuống công thức "Chi phí Biên=Thay đổi Tổng Chi phí/Thay đổi Tổng Sản lượng".
 2. 2
  Tạo cột bên phải cột tổng chi phí với tiêu đề "Chi phí Biên". Dòng đầu tiên ở cộng sẽ để trống bởi bạn không thể tìm được chi phí biên khi không có sản xuất.
 3. 3
  Tìm thay đổi tổng chi phí bằng cách trừ tổng chi phí ở dòng 3 cho tổng chi phí ở dòng 2. 40 đồng trừ 30 đồng.
 4. 4
  Tìm thay đổi tổng sản lượng bằng cách lấy tổng sản lượng ở dòng 3 trừ đi tổng sản lượng ở dòng 2. Ví dụ: 2 trừ 1.
 5. 5
  Điền số vào công thức. Ví dụ: Chi phí Biên=10 đồng/1. Trong trường hợp này, chi phí biên là 10 đồng.
 6. 6
  Viết chi phí biên thu được vào cột, ở dòng thứ hai. Tiếp tục trừ đi thông số ở dòng trên để tìm chi phí biên cho những đơn vị sản phẩm còn lại.

Những thứ bạn cần

 • Máy tính
 • Bảng chi phí sản xuất
 • Bút chì/bút bi
 • Giấy
 • Công thức chi phí biên
 • Chương trình bảng tính (không bất buộc)

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Kinh doanh

Ngôn ngữ khác:

English: Find Marginal Cost, Português: Encontrar Custo Marginal, Italiano: Calcolare il Costo Marginale, Deutsch: Grenzkosten berechnen, 中文: 找出边际成本, Русский: вычислить предельные издержки, Español: encontrar el costo marginal, Français: calculer le cout marginal, Bahasa Indonesia: Menghitung Besarnya Biaya Marjinal, Nederlands: Marginale kosten vinden

Trang này đã được đọc 1.687 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?