Cách để Tìm SID của người dùng trên Windows

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Bài viết này hướng dẫn bạn cách tìm SID (Security Identifier - Mã định danh bảo mật) của người dùng khác trên máy tính Windows.

Các bước

 1. 1
  Nhấn Win+X. Đây là bước mở trình đơn “power user” của Windows ở góc dưới bên trái màn hình.
 2. 2
  Nhấp vào Command Prompt (Admin). Một câu hỏi xác nhận sẽ được hiển thị.
 3. 3
  Nhấp vào Yes. Giờ thì bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ hiển thị Command Prompt.
 4. 4
  WMIC useraccount get name,sid. Đây là câu lệnh hiển thị các mã định danh bảo mật của tất cả tài khoản người dùng trên hệ thống.
  • Nếu biết tên người dùng (username) của người đó, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau: wmic useraccount where name="USER" get sid (nhưng thay thế USER bằng username).[1]
 5. 5
  Nhấn Enter. Mã định danh bảo mật là dòng số dài xuất hiện phía sau từng tên người dùng.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Máy tính

Ngôn ngữ khác:

English: Find a Users SID on Windows, Français: trouver le SID d'un compte utilisateur sous Windows, Русский: узнать идентификатор безопасности (SID) пользователя в Windows, Português: Encontrar o SID de um Usuário no Windows, 中文: 在Windows上找到用户的SID, Italiano: Individuare il Codice SID degli Account Utenti di Windows, 日本語: WindowsでユーザーのSIDを確認する, ไทย: ค้นหา SID ของผู้ใช้ใน Windows, Nederlands: De SID van een gebruiker vinden op Windows, Deutsch: Unter Windows die SID eines Benutzers herausfinden, Español: buscar el SID de usuario en Windows, Bahasa Indonesia: Menemukan SID Pengguna di Windows, Türkçe: Windows'ta Bir Kullanıcının Güvenlik Tanımlayıcısı (SID) Nasıl Bulunur, العربية: معرفة المعرف الأمني لمستخدم على نظام ويندوز, हिन्दी: किसी यूज़र के एसआईडी (SID) का विंडोज़ पर पता लगाएँ

Trang này đã được đọc 212 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?