Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách xác định hoặc phục hồi Apple ID của mình.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Sử dụng iPhone hoặc iPad

 1. 1
  Mở Settings (Cài đặt). Đó là ứng dụng có biểu tượng bánh răng màu xám (⚙️) thường ở màn hình chính.
 2. 2
  Chọn Sign in to (Your Device) (Đăng nhập (Thiết bị của bạn) ở phía trên trình đơn Cài đặt.
  • Nếu đã đăng nhập vào thiết bị và thấy tên của mình ở phía trên màn hình, bạn sẽ chạm vào tên để chuyển sang một trang khác có hiển thị địa chỉ email ở bên dưới tên bạn. Địa chỉ email đó là Apple ID của bạn.
  • Nếu đang sử dụng phiên bản iOS cũ, bạn sẽ chọn iCloud và xem thông tin phía trên màn hình để biết bạn đã đăng nhập vào thiết bị chưa. Nếu đã đăng nhập, bạn sẽ thấy địa chỉ email hiển thị bên dưới tên của mình. Địa chỉ email đó là Apple ID của bạn.
 3. 3
  Chọn Don't have an Apple ID or forgot it? (Không có Apple ID hoặc đã quên?) ở bên dưới trường mật khẩu.
  • Nếu sử dụng phiên bản iOS cũ hơn, bạn sẽ chọn Forgot Apple ID or Password? (Quên Apple ID hoặc Mật khẩu?).
 4. 4
  Chọn Forgot Apple ID (Quên mật khẩu ID) ở giữa trình đơn vừa hiển thị.
 5. 5
  Chọn Forgot Apple ID? (Quên Apple ID?) ở bên dưới trường "Apple ID".
 6. 6
  Nhập thông tin của bạn. Nhập tên, họ và địa chỉ email của bạn vào các trường phù hợp.
 7. 7
  Chọn Next (Tiếp tục) ở phía trên góc phải màn hình.
 8. 8
  Nhập số điện thoại của bạn. Nhập số điện thoại liên quan đến Apple ID của bạn, hai số cuối cùng sẽ được hiển thị trên màn hình.
 9. 9
  Chọn Next (Tiếp tục) ở phía trên góc phải màn hình.
 10. 10
  Chọn Reset with Phone Number (Đặt lại bằng số điện thoại) ở phía dưới màn hình.
  • Mã xác nhận sẽ được gửi qua tin nhắn điện thoại. Nếu mã xác nhận không được nhập tự động, bạn sẽ tự nhập và chọn Next (Tiếp tục).
  • Nếu không có liên kết với số điện thoại, bạn sẽ chọn Don't have access to your trusted number? (Không có liên kết với số điện thoại xác thực?) ở phía dưới màn hình và thực hiện theo yêu cầu để phục hồi Apple ID của bạn.
 11. 11
  Nhập mật mã. Nhập mật mã mà bạn dùng để mở khóa màn hình.
 12. 12
  Nhập mật khẩu mới. Nhập mật khẩu vào trường phù hợp và nhập lại mật khẩu ở trường bên dưới.
  • Mật khẩu của bạn phải có ít nhất 8 ký tự (bao gồm số, ký tự chữ thường và ít nhất một ký tự chữ in hoa) không có khoảng cách. Ngoài ra, mật khẩu cũng không thể có 3 ký tự giống nhau liên tục (ví dụ: ggg), không được dùng Apple ID và mật khẩu đã dùng trong năm trước làm mật khẩu mới.
 13. 13
  Chọn Next (Tiếp tục) ở phía trên góc phải màn hình.
 14. 14
  Chọn Agree (Đồng ý). Nếu chưa được đăng nhập tự động vào iCloud, bạn sẽ phải nhập mật khẩu mới.
  • Apple ID của bạn sẽ hiển thị tại trường "Apple ID".
 15. 15
  Chọn Sign In (Đăng nhập) ở phía trên góc phải màn hình.
  • Màn hình sẽ hiển thị thông báo "Signing into iCloud" (Đang đăng nhập vào iCloud) khi hệ thống truy cập vào dữ liệu của bạn trong quá trình đăng nhập.
 16. 16
  Nhập mật mã iPhone của bạn. Đây là mật mã bạn đã thiết lập để mở khóa màn hình.
 17. 17
  Hợp nhất dữ liệu. Nếu có thông tin lịch cá nhân, lời nhắc nhở, danh bạ, ghi chú hoặc dữ liệu khác trên iPhone và cần được hợp nhất với tài khoản iCloud, bạn chọn Merge (Hợp nhất) hoặc Don't Merge (Không hợp nhất) khi không cần thiết.
  • Apple ID là địa chỉ email hiển thị bên dưới tên của bạn ở phía trên màn hình.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Dùng máy tính

 1. 1
  Mở trình đơn của Apple. Bạn sẽ nhấp vào biểu tượng Apple màu đen ở phía trên góc trái màn hình.
 2. 2
  Nhấp vào System Preferences (Tùy chọn hệ thống) ở gần phía trên trình đơn vừa hiển thị.
 3. 3
  Chọn iCloud. Đó là biểu tượng hình đám mây màu xanh biển ở bên trái cửa sổ.
  • Nếu bạn đã đăng nhập vào máy tính Mac bằng tài khoản Apple ID, địa chỉ email ở phía dưới tên của bạn được hiển thị bên trái cửa sổ chính là Apple ID của bạn.
  • Nếu chưa đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu nhập Apple ID và mật khẩu.
 4. 4
  Chọn Forgot Apple ID or password? (Quên Apple ID hoặc mật khẩu?) ở phía dưới trường mật khẩu trong hộp thoại đang hiển thị.
 5. 5
  Chọn Forgot Apple ID (Quên Apple ID) ở gần phía dưới hộp thoại.
 6. 6
  Nhấp vào trang iforgot.apple.com. Lựa chọn này hiển thị trong phần thông tin của hộp thoại hoặc nhập iforgot.apple.com vào trình duyệt web.
 7. 7
  Nhập thông tin của bạn. Bạn sẽ phải nhập tên, họ và địa chỉ email liên kết với Apple ID. Bạn có thể nhập bất kỳ địa chỉ email nào đã được liên kết trước đó, nhưng thao tác này không cần thiết.
  • Nhấp Next (Tiếp tục) khi bạn đã nhập xong thông tin.
  • Có thể địa chỉ email vừa nhập chính là Apple ID của bạn.
 8. 8
  Xác thực ngày sinh. Bạn sẽ cần nhập ngày sinh trước khi tiếp tục việc tìm lại Apple ID của mình.
 9. 9
  Chọn cách bạn muốn lấy lại Apple ID của mình. Có hai lựa chọn để nhận lại Apple ID của mình: bạn có thể nhận thông tin đăng nhập qua email hoặc trả lời vài câu hỏi bí mật để thông tin hiển thị ngay trên trình duyệt.
  • Nếu bạn chọn gửi thông tin qua email, thông tin sẽ được gửi đến địa chỉ email vừa nhập và những email khác có liên kết với tài khoản mà bạn muốn khôi phục.
  • Nếu chọn trả lời các câu hỏi bí mật, bạn sẽ phải trả lời hai câu hỏi mà mình đã thiết lập khi tạo tài khoản.
 10. 10
  Đặt lại mật khẩu. Nếu bạn chọn trả lời câu hỏi bí mật, Apple ID của bạn sẽ hiển thị trên trang tiếp theo. Bên cạnh đó, bạn cũng được yêu cầu tạo một mật khẩu mới cho Apple ID của mình. Nếu yêu cầu nhận lại thông tin Apple ID qua email, bạn sẽ nhận được email với đường dẫn để đặt lại mật khẩu. Địa chỉ email nhận được thông tin chính là Apple ID của bạn.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Chuyển tin nhắn văn bản thành iMessage trên iPhone hoặc iPadChuyển tin nhắn văn bản thành iMessage trên iPhone hoặc iPad
Nhận biết khi người khác đã đọc tin nhắn của bạn trên iPhone và iPadNhận biết khi người khác đã đọc tin nhắn của bạn trên iPhone và iPad
Kiểm tra Dữ liệu Di động sử dụng trên iPhoneKiểm tra Dữ liệu Di động sử dụng trên iPhone
Bật chế độ nhà phát triển trên iPhoneBật chế độ nhà phát triển trên iPhone
Nhận biết tin nhắn đã gửi trong Messages của AppleNhận biết tin nhắn đã gửi trong Messages của Apple
Ghi âm Cuộc gọi trên iPhoneGhi âm Cuộc gọi trên iPhone
Kiểm tra băng tần WiFi trên iPhoneKiểm tra băng tần WiFi trên iPhone
Thay đổi âm thanh thông báo của ứng dụng trên iPhoneThay đổi tiếng thông báo của ứng dụng trên iPhone
Xóa dữ liệu ứng dụng trên iOSXóa dữ liệu ứng dụng trên iOS
Tin cậy ứng dụng trên iPhoneTin cậy ứng dụng trên iPhone
Thêm nhạc chuông vào iPhoneThêm nhạc chuông vào iPhone
Thay đổi WiFi sang kết nối 2.4 Ghz trên iPhoneThay đổi WiFi sang kết nối 2.4 Ghz trên iPhone
Chép Ảnh từ iPhone sang iPadChép Ảnh từ iPhone sang iPad
Tháo mở iPhoneTháo mở iPhone
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Chiara Corsaro
Cùng viết bởi:
Tổng giám đốc của macVolks
Bài viết này đã được cùng viết bởi Chiara Corsaro. Chiara Corsaro là Tổng giám đốc và Kỹ thuật viên Mac & iOS được Apple chứng nhận làm việc cho macVolks, một Nhà Cung cấp Dịch vụ Ủy quyền của Apple tại Khu vực Vịnh San Francisco. macVolks được thành lập năm 1990, được Hội đồng Cải tiến Thương nghiệp (BBB) chứng nhận hạng A+ và là thành viên của Mạng lưới Tư vấn viên Apple (ACN). Bài viết này đã được xem 52.084 lần.
Trang này đã được đọc 52.084 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo