Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài toán tìm ước số chung lớn nhất [1] của hai hay nhiều số khá dễ làm, nhưng có vài bước bạn cần thực hiện để tính ra kết quả. Để tìm được ước số chung lớn nhất của hai số, bạn cần phân tích cả hai số này thành thừa số bằng kiến thức về bảng cửu chương, sau đó xác định các con số lớn nhất xuất hiện trong cả hai dãy thừa số.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:
So sánh các thừa số chung

 1. 1
  Tìm các thừa số của con số. Bạn không cần phải biết cách phân tích ra thừa số nguyên tố để tìm ước số chung lớn nhất. Trước hết, bạn cần tìm ra tất cả các thừa số của mỗi con số.
 2. 2
  So sánh các thừa số đến khi tìm ra thừa số chung lớn nhất của hai con số. Đó chính là ước số chung lớn nhất.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:
Sử dụng số nguyên tố

 1. 1
  Phân tích con số thành các số nguyên tố. Số nguyên tố là số lớn hơn 1 và bản thân nó không có bất kỳ thừa số nào. Ví dụ về số nguyên tố là 5, 17, 97, 331 và v.v...
 2. 2
  Tìm ra thừa số nguyên tố chung. Chọn các số nguyên tố chung giữa các bội số nguyên tố vừa tìm được. Ta có thể có nhiều, có một hoặc không có thừa số nguyên tố chung nào.
 3. 3
  Tính toán: Nếu chỉ có một thừa số nguyên tố chung thì đó chính là ước số chung lớn nhất. Nếu có nhiều thừa số nguyên tố chung thì bạn nhân tất cả các số đó với nhau để có ước số chung lớn nhất.
 4. 4
  Ví dụ trên đây minh họa cho phương pháp này.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho một và cho chính nó.
 • Bạn có biết rằng nhà toán học Euclid sống vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên đã tìm ra thuật toán tìm ước số chung lớn nhất của hai số tự nhiên hay hai đa thức?

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 20 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 6.307 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 6.307 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo