Cách để Tìm địa chỉ IP của website

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để tìm địa chỉ IP của một trang web. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng chức năng "xác định đường đi" được tích hợp sẵn trên máy tính hoặc tải và sử dụng ứng dụng xác định đường đi miễn phí dành cho iPhone hoặc Android.

Phương pháp 1 của 4:
Trên Windows

 1. 1
 2. 2
  Nhập command prompt vào Start để tìm kiếm ứng dụng Command Prompt trên máy tính.
 3. 3
 4. 4
  Nhập ping và khoảng trắng, rồi nhập địa chỉ trang web (bao gồm phần "www."), thêm một khoảng trắng và -t.
  • Ví dụ, để tìm kiếm địa chỉ IP của Google, bạn sẽ nhập ping google.com -t vào Command Prompt.
  • Đảm bảo bạn nhập đúng phần đuôi của trang web (chẳng hạn như ".com" thay vì ".net").
  • Phải có khoảng trắng giữa ping, tên trang web và -t.
 5. 5
  Ấn Enter để thực thi lệnh.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 4:
Trên Mac

 1. 1
 2. 2
  Mở Network Utility (Tiện ích mạng). Nhấp đúp vào Network Utility ở gần phía trên kết quả tìm kiếm để mở cửa sổ này.[1]
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Traceroute (Tìm đường đi) ở phía trên cửa sổ Network Utility.[2]
 4. 4
  Nhập địa chỉ trang web. Bạn sẽ nhập địa chỉ của trang web cần tìm địa chỉ IP vào trường nhập dữ liệu ở phía trên cửa sổ.
  • Ví dụ, để tìm địa chỉ IP của Google, bạn sẽ nhập google.com tại đây.
  • Không cần nhập "https://" hoặc "www." vào phần địa chỉ trang web.
 5. 5
  Nhấp vào nút Trace (Tìm) màu xanh dương ở bên phải trang.
 6. 6
  Ghi chú địa chỉ IP của trang web. Bạn sẽ thấy địa chỉ IP trong ngoặc đơn bên cạnh dòng "traceroute to [website]" (đường đi đến [trang web]); đây là địa chỉ IP của trang web.
  • Ví dụ, nếu tìm địa chỉ IP của Google, bạn sẽ thấy "traceroute to google.com (216.58.193.78)" (đường đi đến google.com (216.58.193.78)) tại đây.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 4:
Trên iPhone

 1. 1
  Tải iNetTools từ App Store của iPhone theo cách sau:
 2. 2
  Mở iNetTools bằng cách chạm vào OPEN (Mở) đang hiển thị trong App Store, hoặc chạm vào biểu tượng ứng dụng iNetTools.
 3. 3
  Chạm vào lựa chọn Trace Route (Tìm đường đi) ở gần giữa màn hình.
 4. 4
  Chạm vào thanh địa chỉ bên dưới tiêu đề "Server" (Máy chủ) ở gần phía trên màn hình.
 5. 5
  Nhập địa chỉ. Bạn sẽ gõ địa chỉ của trang web cần tìm địa chỉ IP (chẳng hạn như google.com cho trang Google).
  • Không cần thêm www. vào phần địa chỉ.
 6. 6
  Chạm vào Start (Bắt đầu) ở phía trên góc phải màn hình.
 7. 7
  Ghi chú địa chỉ IP. Bạn sẽ thấy địa chỉ IP trong ngoặc đơn bên cạnh dòng "traceroute to [website]" (đường đi đến [trang web]) ngay bên dưới tiêu đề "Result" (Kết quả); đây là địa chỉ IP của trang web cần tìm.
  • Ví dụ, nếu tìm địa chỉ IP của Google, bạn sẽ thấy "traceroute to google.com (216.58.193.78)" (đường đi đến google.com (216.58.193.78)) tại đây.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 4:
Trên Android

 1. 1
  Tải PingTools Network Utility theo cách sau:
 2. 2
  Mở PingTools Network Utility bằng cách chạm vào OPEN (Mở) trong Google Play Store, hoặc chạm vào biểu tượng ứng dụng PingTools.
 3. 3
  Chạm vào ở phía trên góc trái màn hình để mở trình đơn.
 4. 4
  Chạm vào lựa chọn Traceroute (Tìm đường đi) ở gần giữa trình đơn đang hiển thị.
 5. 5
  Nhập địa chỉ. Bạn sẽ chạm vào thanh địa chỉ ở phía trên màn hình, nhập địa chỉ của trang web cần tìm địa chỉ IP (chẳng hạn như google.com cho trang Google).
  • Không cần thêm www. vào phần địa chỉ.
 6. 6
  Chọn TRACE (Tìm) ở phía trên góc phải màn hình.
 7. 7
  Ghi chú địa chỉ IP. Bạn sẽ thấy một địa chỉ IP bên dưới tiêu đề "Traceroute to [website]" (Đường đi đến [trang web]); đây là địa chỉ IP của trang web cần tìm.
  • Ví dụ, khi tìm địa chỉ IP của Google, bạn sẽ thấy dòng "Traceroute to Google" (Đường đi đến Google) với địa chỉ IP "216.58.193.78" ở bên dưới.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể nhập địa chỉ IP của trang web vào thanh địa chỉ của trình duyệt để truy cập trang web đó. Đôi khi việc này giúp bạn vượt qua bộ lọc web hoặc chức năng kiểm soát của phụ huynh.
 • Mặc dù không phải trang web nào cũng cho phép bạn xem địa chỉ IP của họ, việc sử dụng lệnh "traceroute" thay vì lệnh "ping" sẽ ngăn các trang web cung cấp địa chỉ không chính xác.

Cảnh báo

 • Tránh tìm kiếm địa chỉ IP của các trang web bị hạn chế hoặc chính thức (chẳng hạn như các trang của chính phủ).

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Trang này đã được đọc 10.859 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo