Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tìm đường dẫn đầy đủ của một tập tin bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm trên Windows (Windows search), ứng dụng File Explorer hoặc hộp thoại Run command.

Phương pháp 1 của 3:
Dùng Windows search

 1. 1
  Nhấn Win+S để mở thanh tìm kiếm.
 2. 2
  Nhập tên tập tin. Một danh sách các kết quả phù hợp sẽ hiển thị.
 3. 3
  Nhấp chuột phải vào tên tập tin. Một bảng thông tin pop-up ngắn gọn sẽ hiển thị.
 4. 4
  Nhấp Open file location (Mở vị trí tập tin). Thao tác này sẽ mở tập tin trong thư mục.
 5. 5
  Nhấp chuột vào cuối hộp chứa tên tập tin. Hộp này nằm ngay phía trên danh sách các tập tin trong thư mục và ở dưới biểu tượng thư mục. Thao tác này sẽ bôi đen đường dẫn đầy đủ đến tập tin.
  • Để copy (sao chép) đường dẫn, hãy nhấn Ctrl+C.
  • Để paste (dán) đường dẫn sau khi copy, hãy nhấn Ctrl+V.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Dùng File Explorer

 1. 1
  Nhấn Win+E để mở Windows File Explorer.
  • Nút Windows (cửa sổ) thường ở gần góc dưới bên trái bàn phím.
 2. 2
  Điều hướng đến thư mục chứa tập tin. Các bước để thực hiện việc này sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí của tập tin. Bạn thường phải nhấp đúp vào tên hoặc chữ cái đại diện cho ổ đĩa, sau đó nhấp đúp vào một thư mục để xem nội dung bên trong.
 3. 3
  Nhấp chuột phải vào tập tin. Một thực đơn sẽ hiển thị.
 4. 4
  Nhấp vào tùy chọn Properties ở cuối thực đơn.
 5. 5
  Tìm đường dẫn cạnh “Location” (Vị trí). Đường dẫn này nằm gần trung tâm của cửa sổ.
  • Để copy (sao chép), hãy nhấp chuột phải vào đường dẫn để bôi đen, sau đó nhấn Ctrl+C.
  • Để paste (dán) đường dẫn sau khi copy, hãy nhấn Ctrl+V.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 3:
Dùng hộp thoại Run Command

 1. 1
  Điều hướng đến thư mục chứa tập tin. Ví dụ, nếu tập tin nằm ở desktop (màn hình chính), hãy điều hướng tới desktop.
 2. 2
  Nhấn Win+R để mở hộp thoại Run command.
 3. 3
  Kéo tập tin vào hộp thoại Run command. Bạn có thể nhả chuột khi biểu tượng của tập tin đã ở trong hộp thoại Run.
 4. 4
  Tìm đường dẫn đầy đủ trong hộp “Open” (Mở). Hộp này hiển thị đầy đủ đường dẫn đến tập tin.
  • Để copy (sao chép), hãy nhấp đúp chuột vào đường dẫn để bôi đen, sau đó nhấn Ctrl+C.
  • Để paste (dán) đường dẫn sau khi sao chép, bạn hãy nhấn Ctrl+V.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)

Cách để

Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7

Cách để

Thay đổi Thư mục trong Command Prompt

Cách để

Cập nhật driver card màn hình trên Windows 7

Cách để

Thoát khỏi Chế độ Safe Mode

Cách để

Tắt Windows Defender trên Windows 10

Cách để

Sửa lỗi âm thanh máy tính Windows

Cách để

Giúp Windows 7 tìm kiếm cả nội dung tập tin

Cách để

Mở Windows Explorer

Cách để

Phóng to công cụ eraser trong MS Paint trên laptop Windows 7

Cách để

Đổi ảnh nền trên MS Paint (phông xanh)

Cách để

Sao chép Tập tin trong Command Prompt

Cách để

Chụp ảnh Màn hình trong Microsoft Windows

Cách để

Thay đổi Chương trình Khởi động trên Windows 7
Quảng cáo

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo