Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Nhiều người chọn dùng tệp PDF để tận dụng khả năng bảo vệ nội dung nguyên bản của tài liệu. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến việc chia nhỏ tệp PDF khó khăn hơn đôi chút so với các loại định dạng khác. Với Adobe Acrobat, bạn có thể sử dụng tính năng Split Document tích hợp sẵn để chia nhỏ tệp tin. Nhưng nếu không muốn tốn tiền cho Acrobat, bạn vẫn có thể hoàn thành mục tiêu này với nhiều giải pháp thay thế miễn phí khác.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:
Google Chrome

 1. 1
  Mở tệp PDF trên Google Chrome. Cách dễ nhất để chia nhỏ tệp PDF chính là kéo nó vào một cửa sổ Chrome đang mở sẵn.
  • Bạn cũng có thể nhấp phải vào tệp PDF, chọn "Open With" (Mở bằng) rồi chọn Google Chrome từ danh sách chương trình khả dụng.
  • Nếu tệp PDF không mở trong Chrome, gõ chrome://plugins/ vào thanh địa chỉ của Chrome và nhấn vào liên kết "Enable" (Bật) dưới "Chrome PDF Viewer".
 2. 2
  Nhấp vào nút "Print" (In). Nút này nằm ở hàng tùy chọn xuất hiện khi bạn di chuyển chuột đến góc dưới bên phải của cửa sổ Chrome.
 3. 3
  Nhấp vào nút .Change... (Thay đổi) nằm dưới máy in của bạn.
 4. 4
  Chọn "Save as PDF" (Lưu dưới dạng PDF) trong phần "Local Destinations" (Vị trí lưu tệp tin).
 5. 5
  Nhập phần trang mà bạn muốn tách thành tài liệu mới.
  • Giả sử bạn muốn tách tệp PDF dài 10 trang thành hai tệp, tệp đầu chứa 7 trang đầu tiên và tệp sau chứa 3 trang còn lại. Ở phần Pages (Trang), bạn sẽ nhập "1-7" để tạo tệp đầu. Tiếp đó, lặp lại quá trình này để tạo tài liệu thứ hai.
 6. 6
  Nhấn "Save" (Lưu) và đặt tên cho tài liệu. Bạn cũng có thể chọn vị trí lưu tài liệu này.
 7. 7
  Lặp lại quá trình trên để tạo tài liệu còn lại. Phương pháp này cho phép bạn tạo hai (hay nhiều) tài liệu mới từ tài liệu gốc.
  • Giả sử như với lần thao tác đầu tiên, bạn đã tạo tệp tài liệu mới dài 7 trang và giờ bạn muốn tạo tài liệu khác dài 3 trang. Bạn sẽ mở lại tài liệu gốc, thao tác qua các tùy chọn in và đặt "8-10" làm phần trang được in. Lúc này, bạn sẽ có hai tài liệu mới: một tệp chứa 7 trang đầu tiên và một tệp chứa 3 trang cuối cùng của tài liệu gốc.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:
PDFSplit! (Trực tuyến)

 1. 1
  Vào .splitpdf.com bằng trình duyệt của bạn. Trên mạng có khá nhiều công cụ tách tệp PDF nhưng có thể nói, đây là một trong những trang đáng tin cậy và được sử dụng rộng rãi nhất.
  • Nếu định tách tài liệu mật hay riêng tư, bạn hãy nhấp vào liên kết "secure connection" (kết nối bảo mật) ở trang chính.
  • Nếu đó là tài liệu rất nhạy cảm, bạn nên cân nhắc sử dụng một trong những phương pháp ngoại tuyến được trình bày trong bài viết này.
 2. 2
  Kéo tệp PDF mà bạn muốn tách vào hộp "drop a file here" (thả tệp vào đây). Nếu không được, bạn có thể nhấp vào liên kết "My Computer" (Máy tính của tôi) và duyệt đến tài liệu trên máy tính của bạn.
  • Bạn cũng có thể tách tài liệu PDF được lưu trữ trong tài khoản Dropbox và Google Drive.
 3. 3
  Nhập phần trang bạn muốn tách thành tài liệu đầu tiên.
  • Giả sử bạn muốn tách tài liệu PDF 12 trang thành hai, tài liệu đầu chứa 5 trang đầu tiên và tài liệu sau chứa 7 trang còn lại. Ở phần Pages, bạn sẽ nhập "1 to 5" (1 đến 5) để tạo tài liệu đầu.
 4. 4
  Nhấp vào liên kết "More" (Thêm) để tạo tài liệu thứ hai. Liên kết này cho phép bạn nhanh chóng tách một tài liệu thành hai mà không phải lặp lại toàn bộ quá trình.
  • Ví dụ như sau khi nhập "1 to 7" (1 đến 7) vào dòng đầu tiên, bạn có thể nhập "8 to 12" (8 đến 12) vào dòng thứ hai. Sau khi bạn xác nhận, hai tài liệu mới sẽ được tạo cùng một lúc.
 5. 5
  Chọn hộp "Customize split files' names" (Tùy chỉnh tên tệp). Tùy chọn này cho phép bạn nhập tên tùy chỉnh cho từng tài liệu mới được tách.
 6. 6
  Khi đã hài lòng, nhấp vào nút .Split! (Tách). Tài liệu mới sẽ tự động được tải về dưới dạng tệp nén ZIP. Tệp ZIP này chứa toàn bộ những tài liệu mà bạn vừa tạo ra.
  • Nhấp đúp vào tệp ZIP trên để xem tài liệu.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:
Preview (OS X)

 1. 1
  Mở tệp PDF trong Preview. Chương trình Preview được cài sẵn trên mọi máy Mac có thể xử lý rất nhiều tác vụ cơ bản mà không cần đến sự hỗ trợ của phần mềm phụ thêm.
  • Nếu Preview không phải là chương trình mở PDF mặc định, bạn hãy nhấp phải vào tệp mà bạn muốn tách và chọn "Open with" (Mở bằng) → "Preview".
  • Thao tác cùng Preview mất nhiều thời gian hơn đôi chút so với việc sử dụng công cụ trực tuyến hay Google Chrome. Do đó, nếu đang vội, có lẽ bạn nên xem xét dùng một trong những phương pháp này.
 2. 2
  Nhấp vào trình đơn "View" (Hiển thị) và chọn "Thumbnails" (Chế độ hiển thị ảnh mẫu). Danh sách toàn bộ các trang có trong tài liệu PDF sẽ được hiển thị.
 3. 3
  Kéo từng trang mà bạn muốn tách ra màn hình. Khi đó, tệp PDF mới chỉ chứa trang đó sẽ được tạo. Hãy làm vậy với mọi trang bạn muốn tách thành tệp mới.
  • Giả sử bạn muốn tạo tệp mới với bốn trang đầu của một tài liệu PDF dài 8 trang. Lúc này, bạn sẽ kéo lần lượt kéo các trang từ 1 đến 4 ra màn hình.
 4. 4
  Mở trang đầu tiên của tệp PDF mới bằng Preview. Giờ, khi đã có các trang riêng rẽ, bạn cần gộp chúng thành một tài liệu PDF mới.
  • Khi mở tài liệu PDF, hãy đảm bảo là chế độ hiển thị Thumbnail đang được bật.
 5. 5
  Kéo từng trang vào ô xem mẫu ảnh theo trình tự mà bạn muốn có trong tài liệu mới. Kéo từng trang từ màn hình vào khung ảnh mẫu. Bạn có thể chuyển đổi vị trí để sắp xếp theo thứ tự mong muốn.
 6. 6
  Nhấn "File" (Tệp) → "Save" để lưu tệp mới được gộp dưới dạng PDF. Tệp mới sẽ chứa mọi trang riêng lẻ mà bạn đã trích xuất ra từ tài liệu gốc. [1]
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:
CutePDF (Windows)

 1. 1
  Tải phần mềm CutePDF. Không giống OS X, Windows không được trang bị sẵn phần mềm điều chỉnh tệp PDF. CutePDF là chương trình miễn phí cho phép bạn dễ dàng tách tệp PDF từ bất kỳ chương trình mở được tài liệu PDF nào.
  • Vào cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp và nhấn vào cả "Free Download" (Tải xuống miễn phí) và "Free Converter" (Chuyển đổi miễn phí).
  • Nếu chỉ cần tách một tệp, bạn nên dùng Google Chrome hay công cụ tách tệp trực tuyến: như vậy sẽ nhanh hơn. Phương pháp này phù hợp hơn khi bạn có nhiều tệp cần tách.
 2. 2
  Chạy "CuteWriter.exe" để cài đặt phần mềm CutePDF. Cũng như hầu hết chương trình phần mềm miễn phí khác, CuteWriter sẽ cố cài đặt phần mềm quảng cáo trong quá trình cài đặt. Hãy nhấp vào nút Cancel (Hủy) ở màn hình đề nghị đầu tiên và nhấn vào liên kết "Skip this and all remaining" (Bỏ qua tùy chọn này và toàn bộ tùy chọn còn lại).
 3. 3
  Chạy chương trình "converter.exe" để cài đặt những tệp cần cho CutePDF. Nhấp vào nút Setup (Thiết lập) để cài đặt tự động. Không giống như với "CuteWriter.exe", ở bước này, bạn không cần phải bận tâm đến phần mềm quảng cáo.
 4. 4
  Mở tệp PDF mà bạn muốn tách. CutePDF hoạt động trên bất kỳ phần mềm nào. Bạn có thể mở PDF bằng Adobe Reader hay trình duyệt web tùy thích.
 5. 5
  Mở trình đơn Print. Thường thì bạn có thể chọn "File" → "Print" hoặc nhấn Ctrl+P.
 6. 6
  Chọn "CutePDF Writer" từ danh sách máy in khả dụng. CutePDF hoạt động như một máy in ảo và tạo tệp PDF thay vì in thật sự.
 7. 7
  Nhập phần trang mà bạn muốn tách thành tài liệu mới. Nhờ đó, bạn sẽ tạo được tài liệu mới từ những trang mà bạn chọn.
 8. 8
  Nhấn vào nút .Print để lưu tệp mới. Bạn sẽ được yêu cầu đặt tên và chọn vị trí lưu tệp.
  • Lặp lại quá trình trên nếu muốn tách tài liệu gốc thành nhiều tài liệu mới.
  Quảng cáo

Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:
Adobe Acrobat

 1. 1
  Mở tài liệu PDF mà bạn muốn tách trong Adobe Acrobat. Nếu có phiên bản trả phí của Adobe Acrobat, bạn có thể dùng nó để tách tệp PDF. Điều này là không thể với Adobe Reader miễn phí. Do đó, nếu chỉ có phiên bản này, bạn sẽ phải dùng phương pháp khác.
 2. 2
  Nhấn vào nút "Tools" (Công cụ) ở phía bên trái của cửa sổ. Bảng Tools sẽ được mở.
 3. 3
  Mở rộng phần "Pages" của bảng này.
 4. 4
  Nhấp vào nút "Split Document" (Tách tài liệu).
 5. 5
  Đặt số trang mong muốn của từng tệp mới. Acrobat cho phép bạn tách tài liệu theo số trang định trước. Ví dụ như, khi bạn đặt 3 làm số trang tối đa, tài liệu sẽ được tách thành nhiều tệp riêng lẻ, mỗi tệp có 3 trang.
  • Bạn cũng có thể chọn tách theo chỗ đánh dấu hoặc kích thước tối đa của tệp.
 6. 6
  Nhấp vào nút .Output Options (Tùy chọn đầu ra) để chọn vị trí lưu tệp mới. Bạn có thể lưu tài liệu trong cùng thư mục với tệp gốc hoặc chọn thư mục mới. Bạn còn có thể thiết lập cách đặt tên cho tệp mới.
 7. 7
  Nhấn .OK để tách tệp. Tệp mới sẽ được lưu trong thư mục được chọn ở bước trên.[2]
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Dùng thẻ màu chữ trên HTMLDùng thẻ màu chữ trên HTML
Chép tài liệu từ máy tính sang USBChép tài liệu từ máy tính sang USB
Thêm nhiều đích đến trên Google Maps
Gỡ bỏ mật khẩu tệp ZIP khi không biết mật khẩuGỡ bỏ mật khẩu tệp ZIP khi không biết mật khẩu
Lưu Google DocLưu Google Doc
Kết nối máy tính với TV thông minh LGKết nối máy tính với TV thông minh LG
Tự Tạo PodcastTự Tạo Podcast
Chèn phụ đề vào phim/video trên VLCChèn phụ đề vào phim/video trên VLC
Thêm tập tin PDF vào Kindle của bạnThêm tập tin PDF vào Kindle của bạn
Dùng TV làm màn hình máy tínhDùng TV làm màn hình máy tính
Sử dụng Dịch vụ Lưu trữ đám mây MEGASử dụng Dịch vụ Lưu trữ đám mây MEGA
Tạo và sửa video trong YouTube Video EditorTạo và sửa video trong YouTube Video Editor
Sử dụng Apple TVSử dụng Apple TV
Khôi phục dữ liệu bị ghi đèKhôi phục dữ liệu bị ghi đè
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 1.852 lần.
Chuyên mục: Đa phương tiện
Trang này đã được đọc 1.852 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo