Cách để Soạn thảo tiêu đề trong OpenShot

Trong bài viết này:Soạn thảo tiêu đề trong OpenShotTham khảo

Giống như nhiều trình soạn thảo video khác, OpenShot[1] có trình soạn thảo tiêu đề được xây dựng sẵn. Nó có vài chức năng cơ bản để giúp bạn tạo các tiêu đề cho dự án video.

Soạn thảo tiêu đề trong OpenShot

 1. 1
  Các tính năng của hệ thống tiêu đề trong OpenShot:
  • Nhiều mẫu template (bao gồm cả template có màu trơn - Solid Color Template)
  • Dễ dàng soạn thảo văn bản (tiêu đề, phụ đề)
  • Thay đổi phông chữ và màu (bao gồm cả kênh alpha)
  • Thay đổi màu nền (bao gồm cả kênh alpha)
  • Sử dụng định dạng ảnh SVG (định dạng vector)
  • Thêm tiêu đề vào phần các tệp dự án (Project Files)
  • Tích hợp với Inkscape (như là trình soạn thảo nâng cao)
  • Dù vậy, nếu trình soạn thảo là không đủ mạnh đối với bạn, thì bất kỳ tệp hình ảnh SVG nào cũng có thể được nhập vào và được sử dụng như là tiêu đề. Kênh alpha (trong suốt) được ưu tiên, ngụ ý các tiêu đề có thể được đặt trùm lên đỉnh của các kênh khác, và sẽ chỉ ra video thông qua các phần trong suốt đó.
 2. 2
  Khởi tạp trình soạn thảo tiêu đề. Để thêm một tiêu đề mới, hãy nhấn lựa chọn thực đơn Title > New Title… (Tiêu đề>Tiêu đề mới…). Trình soạn thảo tiêu đề sẽ được mở ra.
 3. 3
  Tạo tệp tiêu đề mới. Một khi trình soạn thảo tiêu đề đã được mở, bạn cần lựa chọn mẫu template, và nhấn vào nút Create New Title (Tạo tiêu đề mới). Chương trình sẽ tạo một bản sao tiêu đề SVG mẫu, và thêm nó vào Project Files (Các tệp dự án) của bạn. Hãy gõ vào tên tệp, và nó sẽ được lưu vào ổ cứng máy tính của bạn.
 4. 4
  Cửa sổ trình soạn thảo tiêu đề.
 5. 5
  Cuộn tiêu đề/thừa nhận ghi công. Để tạo hiệu ứng các tiêu đề cuộn, bạn cần phải cắt trật tự tiêu đề của bạn thành nhiều tiêu đề với các kích cỡ màn hình khác nhau.
  • Tạo ảnh cho từng tiêu đề.
  • Bù cho từng tiêu đề trên dòng thời gian. Hãy thêm vào từng hình ảnh của các thừa nhận ghi công đang cuộn vào dòng thời gian, hãy thiết lập độ dài từng hình ảnh cỡ 7 giây, và sau đó bù cho chúng giữa 2 kênh. Điều này có thể được làm rất nhanh với tính năng Add to Timeline (Thêm vào dòng thời gian).
  • Tạo hiệu ứng hoạt hình cho từng tiêu đề. Nhấn phải vào từng tệp clip tiêu đề và chọn Animate>Bottom to Top (Hoạt hình>Từ dưới lên trên). Điều này sẽ tạo ra cảm tưởng rằng toàn bộ sự thừa nhận ghi công của bạn đang cuộn từ dưới lên trên theo tuần tự liên tục, không có khoảng trống. Hãy chắc chắn phủ lên các tiêu đề (như trong hình minh họa) sao cho không có khoảng hở giữa các tiêu đề.

Khuyến cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Trộn lời trên nền nhạc trong Audacity

Cách để

Sửa tệp âm thanh trong Audacity

Cách để

Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons

Cách để

Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images

Cách để

Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Cách để

Hiểu trình đơn của Audacity

Cách để

Hiểu các thanh công cụ của Audacity

Cách để

Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vn

Cách để

Học OpenShot trong 5 phút!

Cách để

Ghi hình bằng Kazam trong GNU/Linux Ubuntu

Cách để

Cài đặt Audacity, phần mềm soạn thảo âm thanh

Cách để

Sử dụng công cụ biên độ trong Audacity

Cách để

Liên kết các nội dung sách điện tử trên wikiHow.vn

Cách để

Cài đặt Kazam, phần mềm ghi hình trên GNU/Linux

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Công cụ nguồn mở

Trang này đã được đọc 260 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?