Cách để Siri gọi tên bạn

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Theo mặc định, Siri sẽ gọi người dùng bằng tên. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu Siri sử dụng biệt danh hoặc tên mà bạn tự thêm. Ngoài ra, bạn còn có thể khắc phục cách mà Siri phát âm tên. Lưu ý: Siri chưa có phiên bản tiếng Việt, vì vậy bạn cần sử dụng tiếng Anh.

Phần 1 của 2:
Đổi tên mà Siri gọi bạn

 1. 1
  Thiết lập thông tin liên lạc cá nhân. Siri sẽ gọi bạn bằng tên bất kỳ mà bạn đặt trong liên lạc cá nhân. Có thể bạn chưa thiết lập thông tin này, nhưng bạn có thể thêm vào thông qua ứng dụng Settings (Cài đặt).
  • Mở ứng dụng Settings và chọn "Mail, Contacts, Calendars" (Mail, danh bạ, lịch).
  • Cuộn xuống và nhấn vào "My Info" (Thông tin của tôi).
  • Chọn thông tin liên lạc cá nhân, hoặc tạo ngay nếu bạn chưa có.
 2. 2
  Thay đổi liên hệ cá nhân của bạn để đổi tên mà Siri gọi. Theo mặc định, Siri sẽ gọi bạn bằng tên nằm trong tập tin liên lạc cá nhân. Việc thay đổi thông tin liên lạc cá nhân sẽ thay đổi cách mà Siri gọi bạn.
  • Mở ứng dụng Contacts (Danh bạ).
  • Chọn liên hệ cá nhân của bạn và nhấn "Edit" (Chỉnh sửa).
  • Đổi tên mà bạn muốn Siri sẽ gọi mình.
 3. 3
  Yêu cầu Siri gọi bạn bằng biệt danh. Bạn có thể yêu cầu Siri gọi bạn bằng tên khác nếu muốn.[1]
  • Mở Siri bằng cách nhấn và giữ phím Home.
  • Nói "From now on, call me tên." Siri sẽ xác nhận tên mới của bạn. Điều này sẽ thay đổi mục "nickname" (biệt danh) trong liên hệ cá nhân.
  Quảng cáo

Phần 2 của 2:
Sửa cách phát âm của Siri

 1. 1
  Mở ứng dụng Contacts. Nếu Siri phát âm sai tên bạn/liên hệ khác, bạn có thể thay đổi điều này.
 2. 2
  Nhấn vào liên hệ mà bạn muốn sửa cách phát âm. Đây có thể là bất cứ ai trong danh bạ, bao gồm cả bạn.
 3. 3
  Nhấn vào nút "Edit". Điều này cho phép bạn thay đổi chi tiết của liên hệ.
 4. 4
  Cuộn xuống và nhấn vào "add field" (thêm trường). Điều này cho phép bạn chọn trường mới cho liên hệ.
 5. 5
  Chọn "Phonetic First Name" (Phiên âm tên) để thay đổi cách phát âm tên của liên hệ. Bạn cũng có thể chọn "Phonetic Middle Name" (Phiên âm tên đệm) hoặc "Phonetic Last Name" (Phiên âm họ) nếu muốn thay đổi cách phát âm của những thành tố này.
 6. 6
  Nhập vào đánh vần phát âm cho tên. Nhập tên theo cách này sẽ giúp Siri phát âm chính xác. Ví dụ, bạn có thể đánh vần "Margot" là "Margoh."[2]
  Quảng cáo

Cảnh báo

 • Tốt nhất bạn nên nói “From now on...” trước khi yêu cầu Siri gọi bạn bằng tên cụ thể, nếu không, Siri có thể hiểu lầm đây là lệnh gọi cho ai đó trong danh bạ.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Trang này đã được đọc 3.680 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo