Cách để Scan tài liệu thành tập tin PDF

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Trên WindowsTrên MacTham khảo

Trong bài viết này wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách scan tài liệu giấy vào máy tính và lưu dưới dạng PDF. Bạn có thể làm vậy cả trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows lẫn máy Mac nhờ các chương trình được tích hợp sẵn.

1
Trên Windows

 1. 1
  Kết nối máy scan với máy tính. Tùy vào từng loại máy scan, bạn có thể tiến hành kết nối bằng cáp USB hoặc qua mạng.
 2. 2
  Đặt tài liệu mà bạn muốn chuyển thành tập tin PDF vào máy scan.
 3. 3
  Mở trình đơn Start (Bắt đầu). Nhấp chuột vào logo hình cửa sổ nằm ở góc dưới bên trái của màn hình.
 4. 4
  Đánh dòng chữ fax and scan (fax và scan) vào khung Start. Nhờ đó, máy tính sẽ tìm chương trình Fax và Scan cho bạn.
 5. 5
  Nhấp chuột vào nút Fax and Scan. Đó là biểu tượng hình máy in nằm ở phía trên cửa sổ Start. Khi làm vậy, chương trình Fax và Scan sẽ được mở trên máy tính của bạn.
 6. 6
  Nhấp chuột vào nút New Scan (Scan Mới). Nút này nằm ở góc trái bên trên trong cửa sổ Fax và Scan. Nhấp chuột vào đây, bạn sẽ mở một cửa sổ mới.
 7. 7
  Đảm bảo rằng máy scan của bạn đã được chọn. Nếu trong mạng có nhiều máy scan, hãy kiểm tra phần "Scanner" (Máy scan) nằm ở phía trên cửa sổ để chắc rằng máy được liệt kê ở đó là máy mà bạn muốn sử dụng.
  • Nếu máy đang được chọn không phải là chiếc mà bạn muốn dùng, nhấp chuột vào Change... (Thay đổi) và chọn máy khác.
 8. 8
  Chọn kiểu tài liệu. Nhấp chuột vào hộp "Profile" (Hồ sơ) được thả xuống, rồi chọn một trong những tùy chọn dưới đây:
  • Photo (Hình)
  • Documents (Tài liệu)
 9. 9
  Chọn kiểu máy scan. Nhấp chuột vào hộp "Source" (Nguồn) được thả xuống, chọn một trong những tùy chọn sau:
  • Feeder (Khay nạp) – Chọn nó nếu tài liệu của bạn được đưa vào máy scan thông qua một máng trượt. Cách này được dùng để scan nhiều tài liệu thành một tập tin PDF.
  • Flatbed (Hình phẳng) – Chọn nó nếu máy scan của bạn có nắp và bạn sẽ lật nắp này lên để đặt tài liệu vào.
 10. 10
  Nhấp chuột vào nút Scan. Nút này nằm ở cuối cửa sổ. Làm vậy, tài liệu sẽ bắt đầu được scan vào máy tính.
  • Bạn cũng có thể thay đổi tùy chọn về màu sắc ở đây trước khi nhấp chọn Scan.
 11. 11
  Nhấp chuột vào thẻ File (Tập tin). Một khi đã scan xong, bạn sẽ nhấp chuột vào thẻ nằm ở góc trên bên trái cửa sổ này. Lúc này, một thực đơn sẽ được thả xuống.
 12. 12
  Nhấp chuột chọn Print… (In). Tùy chọn này nằm trong thực đơn được thả xuống.
 13. 13
  Nhấp chuột vào hộp "Printer" (Máy in) được thả xuống. Bạn sẽ tìm thấy hộp này ở góc trên bên trái của cửa sổ Print.
 14. 14
  Nhấp chuột chọn Microsoft Print to PDF (In thành PDF). Tùy chọn này nằm trong thực đơn Printer được thả xuống.
 15. 15
  Nhấp chuột chọn Print. Tùy chọn này nằm ở góc dưới bên phải của cửa sổ.
 16. 16
  Chọn vị trí để lưu tài liệu. Nhấp chuột vào thư mục mà bạn muốn ở bên trái của cửa sổ.
 17. 17
  Nhập tên cho tài liệu PDF của bạn vào khung bên phải đề mục "File name" (Tên tập tin).
 18. 18
  Nhấp chuột vào nút Save (Lưu) nằm ở phía dưới của cửa sổ. Nhờ đó, tập tin scan được sẽ được lưu dưới định dạng PDF ở nơi mà bạn đã chọn.

2
Trên Mac

 1. 1
  Kết nối máy scan với máy tính của bạn. Tùy vào loại máy scan, bạn có thể kết nối bằng cáp USB hoặc qua mạng.
 2. 2
  Đặt tài liệu mà bạn muốn chuyển thành tập tin PDF vào máy scan.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Go (Đi). Thực đơn này nằm cùng hàng với những tùy chọn nằm ở góc trái phía trên của màn hình Mac.
  • Nếu không tìm được Go, hãy nhấp chuột vào màn hình Mac hoặc mở một cửa sổ Finder (Tìm kiếm) mới.
 4. 4
  Nhấp chọn Applications (Ứng dụng). Nó nằm gần cuối thực đơn Go được thả xuống. Thư mục Applications của máy tính sẽ được mở.
 5. 5
  Nhấp chuột đôi vào Image Capture (Lấy Hình ảnh). Biểu tượng của chương trình này có hình dáng như một máy quay. Image Capture sẽ được mở.
  • Có thể bạn sẽ phải cuộn xuống để tìm Image Capture.
 6. 6
  Chọn máy scan của bạn. Nhấp chuột vào tên máy scan nằm ở phía trên bên trái của cửa sổ.[1]
 7. 7
  Chọn kiểu scan. Nhấp chuột vào hộp được thả xuống nằm kế bên "Scan Mode" (Chế độ Scan), và nhấp vào một trong những tùy chọn sau:
  • Feeder – Chọn nó nếu tài liệu của bạn được đưa vào máy thông qua một máng trượt. Chế độ này được dùng để scan nhiều tài liệu thành một tập tin PDF.
  • Flatbed – Chọn nó nếu máy scan có nắp đậy và bạn sẽ nâng nắp này lên để đặt tài liệu vào.
 8. 8
  Chọn thư mục đích. Nhấp chuột vào hộp "Scan To" (Scan Đến) rồi chọn thư mục mà bạn muốn lưu tập tin PDF vào (chẳng hạn như Desktop (Màn hình).
 9. 9
  Nhấp chuột vào hộp Format (Định dạng) được thả xuống. Nó nằm ở chính giữa, chếch về phía bên phải của trang.
 10. 10
  Nhấp chuột chọn PDF. Tùy chọn này nằm ở thực đơn Format được thả xuống. Làm vậy giúp đảm bảo rằng tài liệu của bạn sẽ được scan thành định dạng PDF.
 11. 11
  Nhấp chọn Scan. Nó nằm ở góc dưới bên phải của cửa sổ. Làm vậy, tài liệu của bạn sẽ được scan vào máy và lưu dưới dạng PDF ở vị trí đã định.

Lời khuyên

Cảnh báo

 • Fax và Scan (Windows) và Image Capture (Mac) được cung cấp miễn phí cho các nền tảng tương ứng của chúng. Nếu định dùng Adobe Acrobat hay những phần mềm tương tự, để sử dụng chức năng scan thành định dạng PDF, bạn sẽ phải trả phí thành viên hay duy trì tài khoản.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Máy tính và Điện tử

Ngôn ngữ khác:

English: Scan Documents Into PDF, Español: escanear en PDF, Русский: отсканировать документ в PDF файл, Français: scanner des documents en .pdf, 中文: 把文件扫描成PDF格式, Italiano: Digitalizzare dei Documenti a PDF, Deutsch: Dokumente in PDF scannen, Português: Criar um Arquivo PDF a partir de Documentos Escaneados, Bahasa Indonesia: Memindai Dokumen Menjadi PDF, Nederlands: Een document scannen naar een pdf, ไทย: สแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF, العربية: مسح المستندات ضوئيا على شكل ملفات بي دي اف, 한국어: 문서를 PDF로 스캔하는 법, 日本語: 文書をスキャンしてPDFに変換する, हिन्दी: डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में स्कैन करें (Scan Documents Into PDF), Türkçe: Bir Belge PDF Olarak Nasıl Taranır

Trang này đã được đọc 21.578 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?