Cách để Sao lưu và khôi phục toàn bộ thiết lập Google Chrome

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Sao lưu ChromeKhôi phục Chrome trên DesktopKhôi phục Chrome trên điện thoại

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách giữ lại bản sao lưu cài đặt, dấu trang (bookmark), lịch sử, mật khẩu và ứng dụng của Google Chrome trong tài khoản Google của bạn. Sau đó, bạn có thể khôi phục những cài đặt này trên máy tính, điện thoại thông minh hay máy tính bảng mới, chỉ cần đăng nhập tài khoản Google mà bạn đã dùng để sao lưu.

Phần 1
Sao lưu Chrome

 1. 1
  Mở Google Chrome. Để sao lưu Google Chrome, bạn cần mở trình duyệt trên máy tính để bàn.
 2. 2
  Nhấp vào nút hình ở góc trên, bên phải cửa sổ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào Settings (Cài đặt) nằm gần cuối trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Nhấp vào SIGN IN TO CHROME (ĐĂNG NHẬP VÀO CHROME) gần phía trên, bên phải trang Settings.
  • Có thể bạn đã đăng nhập Chrome sẵn, trong trường hợp này, tên tài khoản sẽ hiện ra bên dưới tiêu đề "People" (Người dùng) đầu trang. Nếu đúng như vậy, hãy bỏ qua ba bước tiếp theo.
  • Nếu bạn đã đăng nhập vào một tài khoản khác với tài khoản mà bạn muốn sao lưu Google Chrome, nhấp vào SIGN OUT (ĐĂNG XUẤT) trước.
 5. 5
  Nhập địa chỉ email. Gõ địa chỉ email của tài khoản Google mà bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp vào NEXT (TIẾP THEO).
 6. 6
  Nhập mật khẩu. Gõ mật khẩu của địa chỉ email mà bạn vừa nhập, sau đó nhấp NEXT.
 7. 7
  Nhấp vào OK, GOT IT (Đã hiểu) khi hiện ra. Khi đó, bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản Google mà bạn đang sử dụng.
 8. 8
  Nhấp vào Sync (Đồng bộ hóa) ở bên dưới tên tài khoản hiện hành nằm gần đầu trang Settings.
  • Nếu bạn đã đăng nhập thì đồng bộ hóa thường được bật sẵn.
 9. 9
  Bật tính năng "Sync Everything" (Đồng bộ hóa tất cả). Nhấp vào nút chuyển đổi màu trắng nằm bên phải tiêu đề "Sync Everything". Công tắc sẽ chuyển sang màu xanh dương. Tất cả thiết lập, dấu trang, ứng dụng và dữ liệu hiện hành khác của bạn sẽ được lưu vào tài khoản Google.
  • Nếu nút "Sync Everything" đang là màu xanh dương nghĩa là Chrome đã được sao lưu vào tài khoản của bạn.
 10. 10
  Nhấp vào nút Back ở phía trên, bên trái trang. Bây giờ, bạn có thể khôi phục cài đặt của Chrome trên máy tính hay thiết bị di động khác.

Phần 2
Khôi phục Chrome trên Desktop

 1. 1
  Mở trình duyệt Google Chrome trên máy tính mà bạn muốn khôi phục thiết lập Chrome.
 2. 2
  Nhấp vào ở phía trên, bên phải cửa sổ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào Settings ở gần cuối trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Nhấp vào SIGN IN TO CHROME ở phía trên, bên phải trang Settings.
 5. 5
  Đăng nhập Chrome. Nhập địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã dùng để sao lưu Chrome. Bản sao lưu của Chrome sẽ được tải lại.

Phần 3
Khôi phục Chrome trên điện thoại

 1. 1
  Mở ứng dụng Google Chrome trên điện thoại hay máy tính bảng mà bạn muốn khôi phục thiết lập Chrome.
 2. 2
  Nhấn vào ở góc trên, bên phải màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấn vào Settings ở gần cuối trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Nhấn vào Sign in to Chrome. Thẻ này ở đầu trang Settings.
 5. 5
  Nhập địa chỉ email và mật khẩu. Nhập địa chỉ email của bạn, nhấn NEXT, nhập tiếp mật khẩu rồi nhấn vào NEXT để đăng nhập địa chỉ email. Bản sao lưu Chrome sẽ được tải lại.
  • Nếu bạn đã đăng nhập tài khoản Google trên thiết bị này, bạn có thể nhấn vào tài khoản đó để chọn rồi nhấn vào CONTINUE (TIẾP TỤC).

Lời khuyên

 • Bạn có thể khôi phục bản sao lưu Chrome trên bất kỳ thiết bị nào có hỗ trợ Google Chrome.

Cảnh báo

 • Nếu bạn thay đổi cài đặt Chrome trong lúc sao lưu—chẳng hạn, bạn xóa một bookmark—thay đổi đó sẽ hiện ra khi bạn khôi phục bản sao lưu.


Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Mạng Internet

Ngôn ngữ khác:

English: Backup and Restore Google Chrome's Entire Settings, Italiano: Eseguire il Backup e il Ripristino delle Impostazioni di Google Chrome, Bahasa Indonesia: Mencadangkan dan Memulihkan Seluruh Pengaturan Google Chrome, العربية: حفظ واسترجاع نسخة احتياطية من كل إعدادات جوجل كروم, Русский: создать и восстановить резервную копию всех настроек Google Chrome, Deutsch: Ein Backup von Google Chromes gesamten Einstellungen erstellen und wiederherstellen, Français: sauvegarder et restaurer les paramètres Google Chrome, Español: respaldar y restaurar todas las configuraciones de Google Chrome, 中文: 备份和恢复谷歌Chrome浏览器的全部设置, Português: Salvar e Restaurar Todas as Configurações do Google Chrome, ไทย: backup และกู้คืน Settings ทั้งหมดของ Google Chrome, Nederlands: Een back up maken en de volledige instellingen van Google Chrome herstellen

Trang này đã được đọc 1.514 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?