Cách để Sao lưu cuộn camera trên Snapchat

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách sao lưu ảnh từ cuộn camera (Camera Roll) trên điện thoại lên tài khoản Snapchat. Bạn có thể thực hiện trên cả thiết bị Android và iPhone, vì quá trình này chỉ yêu cầu thư mục đặc biệt dành cho Snapchat trong ứng dụng Gallery (Thư viện) của điện thoại hoặc máy tính bảng. Nếu điện thoại hoặc máy tính bảng chưa có sẵn thư mục Snapchat, bạn cần tạo mới bằng cách lưu một snap nào đó về cuộn camera.

Phần 1 của 2:
Tạo thư mục Snapchat trên điện thoại hoặc máy tính bảng

 1. 1
  Mở Snapchat. Ứng dụng có biểu tượng màu vàng với hình bóng ma trắng bên trong, bạn có thể tìm thấy trong app drawer (Android) hoặc trên màn hình home (iPhone/iPad).
 2. 2
  Cuộn xuống trang Memories. Trang này nằm bên dưới nút chụp chính và sẽ đẩy những story đã lưu vào Memories.
  • Trên một số điện thoại/máy tính bảng, có thể bạn không cần phải cuộn xuống mà chỉ cần nhấn vào biểu tượng hai tấm ảnh chồng lên nhau để truy cập trang Memories.
 3. 3
  Chọn khoảnh khắc mà bạn muốn lưu.
 4. 4
  Nhấn vào biểu tượng của snap đó. Nút này nằm ở góc trên bên phải.
 5. 5
  Chọn Export Snap (Xuất snap) từ trong trình đơn bật lên. Bạn sẽ có thể xuất snap đó sang ứng dụng mà bạn chọn.
 6. 6
  Nhấn vào Camera Roll hoặc Save Image (Lưu ảnh). Tùy chọn này có thể khác nhau tùy vào thiết bị. Snap sẽ được gửi đến thư mục đặc biệt nằm trong cuộn camera trên điện thoại/máy tính bảng kết nối với Snapchat.
  Quảng cáo

Phần 2 của 2:
Đồng bộ hóa ảnh lên Snapchat từ cuộn camera

 1. 1
  Mở Snapchat. Ứng dụng có biểu tượng màu vàng với hình bóng ma bên trong.
  • Nếu ứng dụng vẫn đang mở trang Memories, hãy nhấn vào nút back cho đến khi bạn trở về màn hình chính Snapchat.
 2. 2
  Nhấn vào ảnh hồ sơ ở góc trên bên trái màn hình khi bạn mở Snapchat.
 3. 3
 4. 4
  Cuộn xuống và chọn Memories. Tùy chọn này nằm bên dưới thẻ My Account trên trang Settings.
 5. 5
  Chọn Import Snaps From Camera Roll (Nhập snap từ cuộn camera).
  • Quan trọng là bạn cần thiết lập thư mục Snapchat trên cuộn camera trước khi thực hiện bước này. Nếu điện thoại/máy tính bảng chưa có thư mục Snapchat thì sẽ không có ảnh nào hiện ra khi bạn chọn Import Snaps From Camera Roll.
 6. 6
  Chọn ảnh từ cuộn camera mà bạn muốn sao lưu lên tài khoản Snapchat. Nếu bạn muốn thêm tất cả ảnh từ cuộn camera vào Snapchat, hãy nhấn vào chữ select all (chọn tất cả) màu đỏ ở phía trên chính giữa trang.
 7. 7
  Nhấn vào Import [number] Snaps (Nhập [số] snap). Đây là nút màu đỏ nằm bên dưới những ảnh mà bạn đã chọn từ cuộn camera để đồng bộ hóa lên tài khoản Snapchat
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Snapchat
Trang này đã được đọc 167 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo