Cách để Sao chép và dán ảnh

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách sao chép ảnh từ nơi này và dán chúng vào nơi khác trên máy tính Windows/Mac, cũng như trên iPhone, iPad hoặc thiết bị di động Android. Không phải ảnh nào trên mạng cũng có thể sao chép. Việc sử dụng hình ảnh của người khác khi chưa có sự cho phép của họ có thể vi phạm luật bản quyền.

Phương pháp 1 của 4:
Trên Windows

 1. 1
  Chọn ảnh mà bạn muốn sao chép:
  • Hình ảnh: Trên hầu hết ứng dụng Windows, bạn có thể chọn ảnh mà mình muốn sao chép bằng cách nhấp vào đó.
  • Tập tin ảnh: Nhấp vào tập tin ảnh trên máy tính mà bạn muốn sao chép để dán.
  • Bạn có thể chọn nhiều tập tin bằng cách nhấn giữ phím Ctrl đồng thời nhấp vào ảnh mà bạn muốn chọn.
 2. 2
  Nhấp phải vào chuột hoặc bàn cảm ứng trackpad. Nếu bạn sử dụng trackpad thì tùy vào cài đặt của máy tính mà bạn có thể nhấp chuột phải bằng cách nhấn hai ngón tay lên bàn cảm ứng hoặc chạm một ngón tay vào phía bên phải của bàn cảm ứng.
 3. 3
  Nhấp vào Copy hoặc Copy Image (Sao chép ảnh). Ảnh hoặc tập tin sẽ được chép vào bộ nhớ tạm (clipboard) của máy tính.
  • Hoặc bạn có thể nhấn Ctrl+C. Trên nhiều ứng dụng, bạn cũng có thể nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) trên thanh trình đơn và chọn Copy.
 4. 4
  Nhấp phải vào tài liệu hoặc trường dữ liệu nơi mà bạn muốn chèn ảnh.
  • Với tập tin, bạn nhấp vào thư mục mà bạn muốn chép ảnh vào.
 5. 5
  Nhấp vào Paste (Dán). Ảnh sẽ được chèn vào tài liệu hoặc trường dữ liệu tại vị trí của con trỏ chuột.
  • Hoặc nhấn Ctrl+V. Trên nhiều ứng dụng, bạn cũng có thể nhấp vào Edit trong thanh trình đơn rồi chọn Paste.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 4:
Trên Mac

 1. 1
  Chọn dữ liệu mà bạn cần sao chép:
  • Hình ảnh: Trên hầu hết ứng dụng Mac, bạn có thể chọn ảnh mà bạn muốn sao chép bằng cách nhấp vào đó.
  • Tập tin ảnh: Chọn tập tin trên máy tính mà bạn muốn sao chép để dán, hoặc bạn có thể chọn nhiều tập tin bằng cách nhấn giữ phím ⌘ để chọn nhóm gồm nhiều tập tin.
 2. 2
  Nhấp vào Edit trong thanh trình đơn.
 3. 3
  Nhấp vào Copy. Ảnh hoặc tập tin sẽ được sao chép vào bộ nhớ tạm trên máy tính.
  • Hoặc bạn có thể nhấn+C. Bạn cũng có thể nhấp phải trên chuột hoặc trackpad. Nếu máy tính Mac không có tính năng chuột phải, hãy nhấn Control đòng thời nhấp chuột, sau đó chọn Copy trong trình đơn bật lên.
 4. 4
  Nhấp vào tài liệu hoặc trường dữ liệu mà bạn muốn chèn ảnh.
  • Với tập tin, nhấp vào thư mục mà bạn muốn chép dữ liệu vào.
 5. 5
  Nhấp vào Edit trong thanh trình đơn.
 6. 6
  Nhấp vào Paste. Ảnh sẽ được chèn vào tài liệu hoặc trường dữ liệu tại vị trí của con trỏ chuột.
  • Hoặc nhấn +V. Bạn cũng có thể nhấp phải trên chuột hoặc trackpad. Nếu máy tính Mac không có tính năng chuột phải, hãy nhấn Control đồng thời nhấp chuột, sau đó chọn Paste trong trình đơn bật lên.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 4:
Trên iPhone hoặc iPad

 1. 1
  Chọn ảnh mà bạn muốn sao chép. Để thực hiện, hãy nhấn lâu trên ảnh cho đến khi có trình đơn hiện ra.
 2. 2
  Nhấn vào Copy. Ảnh sẽ được chép vào bộ nhớ tạm trên thiết bị.
 3. 3
  Nhấn lâu trên một tài liệu hoặc trường dữ liệu nơi mà bạn muốn chèn ảnh.
  • Nếu vị trí mà bạn muốn chèn ảnh là trên ứng dụng khác so với ứng dụng mà bạn đang sao chép dữ liệu thì bạn cần mở ứng dụng kia lên.
 4. 4
  Nhấn vào Paste. Ảnh sẽ được chèn vào tài liệu hoặc trường dữ liệu tại vị trí của con trỏ chuột.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 4:
Trên Android

 1. 1
  Chọn ảnh mà bạn muốn sao chép. Để thực hiện, hãy nhấn lâu trên ảnh cho đến khi có trình đơn hiện ra.
 2. 2
  Nhấn vào Copy. Ảnh sẽ được chép vào bộ nhớ tạm trên thiết bị.
 3. 3
  Nhấn lâu trên một tài liệu hoặc trường dữ liệu nơi mà bạn muốn chèn ảnh.
  • Nếu nơi mà bạn muốn chèn ảnh là ứng dụng khác so với ứng dụng mà bạn đang sao chép dữ liệu thì hãy mở ứng dụng kia lên.
 4. 4
  Nhấn vào Paste. Ảnh sẽ được chèn vào tài liệu hoặc trường dữ liệu tại vị trí của con trỏ chuột.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Việc sử dụng ảnh mà bạn tìm thấy trên mạng cho mục đích cá nhân có thể vi phạm luật về bản quyền.
 • Bạn cần chắc rằng mình ghi rõ nguồn trên mọi hình ảnh mà bạn sử dụng.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Trang này đã được đọc 10.061 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo