Đây là bài viết hướng dẫn cách chọn và sao chép tin nhắn trong ứng dụng WhatsApp vào bộ nhớ tạm của điện thoại iPhone hoặc Android. Sau khi sao chép tin nhắn, bạn có thể dán nó vào cuộc trò chuyện khác hoặc mọi trường nhập dữ liệu trên điện thoại.

Phương pháp 1 của 2:
Sử dụng Android

 1. 1
  Mở WhatsApp trên Android. Ứng dụng WhatsApp có biểu tượng điện thoại màu trắng trong bong bóng trò chuyện màu xanh lá. Bạn thường tìm được ứng dụng này trong phần Apps (Ứng dụng).
 2. 2
  Chạm vào cuộc trò chuyện mà bạn muốn sao chép tin nhắn. Vuốt xem danh sách Chats (Cuộc trò chuyện) và chạm vào cuộc trò chuyện mà bạn muốn mở.
 3. 3
  Chạm và giữ tin nhắn mà bạn muốn sao chép. Thao tác này sẽ tô màu xanh biển cho tin nhắn và cho bạn thấy các lựa chọn tại thanh công cụ ở phía trên màn hình.
 4. 4
  Chạm vào biểu tượng sao chép tại thanh công cụ phía trên. Biểu tượng này trông như hai hình vuông được xếp lên nhau và hiển thị bên cạnh biểu tượng ở gần phía trên góc phải. Đây là thao tác sao chép tin nhắn vào bộ nhớ tạm của Android.
  • Bây giờ bạn có thể dán tin nhắn đã sao chép vào cuộc trò chuyện khác hoặc mọi trường nhập dữ liệu trên điện thoại.
  • Để dán tin nhắn đã sao chép, bạn cần chạm và giữ trường nhập dữ liệu và chọn PASTE (Dán) trên trình đơn đang hiển thị.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Sử dụng iPhone

 1. 1
  Mở WhatsApp trên iPhone. Ứng dụng WhatsApp có biểu tượng điện thoại màu trắng trong bong bóng trò chuyện màu xanh lá. Bạn thường tìm được ứng dụng trên màn hình chính hoặc trong thư mục ứng dụng.
 2. 2
  Chạm vào cuộc trò chuyện có tin nhắn mà bạn muốn sao chép. Vuốt xem danh sách Chats (Cuộc trò chuyện) và chạm vào cuộc trò chuyện mà bạn muốn mở.
 3. 3
  Chạm và giữ tin nhắn cần sao chép. Thao tác này sẽ tô sáng tin nhắn và cho bạn thấy trình đơn có nhiều lựa chọn.
 4. 4
  Chạm vào Copy (Sao chép) trên trình đơn đang hiển thị. Đây là thao tác sao chép tin nhắn đã chọn vào bộ nhớ tạm của iPhone.
  • Bây giờ bạn có thể dán tin nhắn đã sao chép vào cuộc trò chuyện khác hoặc mọi trường nhập dữ liệu như ứng dụng Notes hoặc trang web.
  • Để dán tin nhắn đã sao chép, bạn sẽ chạm và giữ trường nhập dữ liệu trên iPhone và chọn Paste trên trình đơn đang hiển thị.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Thêm liên lạc trên WhatsApp

Cách để

Tìm liên lạc trên WhatsApp

Cách để

Khôi phục tin nhắn WhatsApp cũ

Cách để

Thêm liên lạc ở quốc gia khác trên Whatsapp cho Android

Cách để

Sao lưu WhatsApp

Cách để

Khôi phục tin nhắn bị xóa trong WhatsApp

Cách để

Biết liệu người khác có chặn bạn trên WhatsApp

Cách để

Sử dụng WhatsApp

Cách để

Đăng xuất trên WhatsApp

Cách để

Nhận biết nếu ai đó xóa bạn trên WhatsApp (Android)

Cách để

Cài đặt WhatsApp trên máy tính

Cách để

Truy cập tài khoản WhatsApp của người khác

Cách để

Kiểm tra trạng thái online WhatsApp

Cách để

Nhận biết nếu ai đó lưu số bạn trên WhatsApp
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Chuyên mục: WhatsApp
Trang này đã được đọc 42 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo