Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Có phải bạn muốn sao chép nội dung văn bản trên trang web chặn thao tác chọn hoặc nhấp phải vào nội dung? Mặc dù việc này có vẻ bất khả thi, nhưng bạn vẫn có thể áp dụng nhiều cách để sao chép nội dung văn bản trên trang web được bảo vệ, kể cả khi bạn không thể nhấp phải trên trang. Đây là bài viết hướng dẫn các cách đơn giản để sao chép mọi nội dung trên Chrome, Safari, Firefox và Microsoft Edge khi dùng máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 8:

Vô hiệu hóa JavaScript

 1. 1
  Tắt JavaScript nếu trình đơn nhấp phải bị vô hiệu hóa. Nếu bạn không thể nhấp phải vào trang, không thấy trình đơn nhấp phải khác, hoặc nhận được thông báo lỗi cho biết bạn không thể sao chép nội dung, việc vô hiệu hóa JavaScript có thể giúp bạn kích hoạt trình đơn nhấp phải. Sau đây là các bước giúp bạn tìm lựa chọn vô hiệu hóa JavaScript trên trình duyệt:
  • Chrome trên máy tính Windows hoặc Mac: Nhấp vào trình đơn ba chấm và truy cập Settings (Cài đặt) > Privacy and security (Riêng tư và bảo mật) > Site Settings (Cài đặt trang) > JavaScript.
  • Chrome trên Android: Chạm vào dấu ba chấm trên Chrome và truy cập Settings > Site settings.[1]
  • Safari trên iPhone/iPad: Trong ứng dụng Settings, truy cập Safari > Advanced (Nâng cao).
  • Safari trên Mac: Nhấp vào trình đơn Safari và truy cập Preferences (Tùy chọn) > Security (Bảo mật).
  • Edge trên máy tính Windows hoặc Mac: Nhấp vào trình đơn ba chấm và truy cập Settings > Cookies and site permissions (Cookie và quyền truy cập trang) > JavaScript.
  • Firefox trên PC hoặc Mac: Nhập about:config vào thanh địa chỉ và ấn Enter hoặc Return. Nhấp vào Accept the Risk and Continue (Chấp nhận rủi ro và tiếp tục). Nhập javascript vào thanh tìm kiếm, nhấp vào javascript.enabled trong kết quả tìm kiếm, và nhấp vào nút trượt để vô hiệu hóa JavaScript.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 8:

Sử dụng Extension (Tiện ích mở rộng) trên Chrome hoặc Firefox

 1. 1
  Cài đặt tiện ích mở rộng Absolute Enable Right Click & Copy (Bật thao tác nhấp phải và sao chép). Đây là tiện ích mở rộng trên Chrome cho phép bạn sao chép và dán mọi nội dung trên trang web được duyệt bằng trình duyệt web Chromium trên máy tính, bao gồm Google Chrome và Microsoft Edge, kể cả khi bạn không thể chọn nội dung hoặc nhấp phải. Trình duyệt Firefox cũng có tiện ích mở rộng tương tự.
 2. 2
  Nhấp vào biểu tượng Absolute Enable Right Click & Copy. Bạn sẽ thấy biểu tượng ở phía trên góc phải trình duyệt.
 3. 3
  Chọn Enable Copy (Bật sao chép) và Absolute Mode (Chế độ tuyệt đối). Việc chọn cả hai lựa chọn đảm bảo bạn có thể vượt qua hầu hết tính năng mà người thiết kế web dùng để chặn thao tác sao chép và dán.
 4. 4
  Truy cập trang web có nội dung mà bạn muốn sao chép. Tiện ích mở rộng này sẽ hiệu quả với hầu hết trang web. Kể cả khi bạn không thể dùng chuột chọn từng dòng riêng lẻ với tiện ích mở rộng này, bạn vẫn có thể sao chép và dán toàn bộ nội dung trên trang web sau khi tính năng mở rộng được bật.
 5. 5
  Sao chép nội dung mà bạn muốn sao chép. Bây giờ bạn có thể chọn một số nội dung và nhấp phải vào Copy (Sao chép).
  • Nếu bạn vẫn không thể chọn nội dung, hãy nhấp vào khoảng trống bất kỳ trên trang, ấn Ctrl + A (trên Windows) hoặc Cmd + A (trên Mac), mở tài liệu hoặc tập tin văn bản, và sau đó dán nội dung đã sao chép vào tài liệu
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 8:

Sử dụng tính năng Web Select trên Microsoft Edge

 1. 1
  Mở trang web trên trình duyệt Microsoft Edge. Trình duyệt này có một tính năng thú vị là Web Select cho phép bạn chọn và sao chép mọi nội dung trên trang web - kể cả khi bạn không thể chọn nội dung.[2] Nếu sử dụng máy tính Windows, bạn đã có sẵn Microsoft Edge. Người dùng Mac có thể tải Edge từ https://www.microsoft.com/en-us/edge.
 2. 2
  Nhấp phải vào khoảng trống trên trang và chọn Web Select. Bạn cũng có thể ấn Ctrl + Shift + X (trên Windows) hoặc Cmd + Shift + X (trên Mac) để mở công cụ nhanh chóng.
 3. 3
  Di chuyển con trỏ đến nội dung mà bạn muốn chọn. Thao tác này tô sáng mọi nội dung trong vùng chọn và hiển thị thêm nút "Copy" (Sao chép) ở bên dưới góc phải.
 4. 4
  Nhấp vào Copy. Bây giờ nội dung đã được sao chép vào bộ nhớ tạm, bạn có thể dán nội dung đó vào mọi tài liệu hoặc ứng dụng.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 8:

Lưu trang web thành tài liệu PDF

 1. 1
  Lưu trang web thành tài liệu PDF. Nếu bạn có thể nhấp phải vào trang nhưng không thể chọn nội dung, bạn có thể lưu trang thành tập tin PDF và sử dụng chương trình đọc PDF cho phép bạn sao chép dữ liệu. Các bước thực hiện sẽ khác nhau tùy thuộc vào thiết bị của bạn:
  • Trên Windows: Ấn Ctrl + P, thiết lập máy in thành Microsoft Print to PDF (Microsoft Print thành PDF), và nhấp vào Print (In).
  • Trên Mac: Ấn Cmd + P, chọn PDF ở cuối trang, chọn Save as PDF (Lưu thành PDF) và chọn Save (Lưu).[3]
  • Trên iPhone/iPad: Mở trang web trên Safari và chụp màn hình. Chạm vào phần xem trước ảnh chụp màn hình, chọn Full Page (Toàn bộ trang) ở phía trên, chạm vào Done (Hoàn tất), và chọn Save PDF to Files (Lưu PDF vào Files). Chọn thư mục dễ nhớ và chạm vào Save PDF to Files.
  • Android: Chạm vào trình đơn trong Chrome, chọn Share (Chia sẻ), chạm vào biểu tượng PDF hình tròn và chọn thư mục dễ nhớ.
 2. 2
  Mở tài liệu PDF trong chương trình đọc cho phép bạn sao chép nội dung. Bây giờ bạn đã có tài liệu PDF, bạn có thể dễ dàng sao chép và dán nội dung trên nhiều chương trình đọc PDF. Chương trình Adobe Reader thường không hiệu quả, nhưng các lựa chọn sau thì có:
  • Trên Windows: Nếu bạn có Microsoft Word, hãy nhấp phải vào PDF, chọn Open With (Mở bằng), và chọn Word. Nếu không, bạn có thể tải PDF lên Google Drive. Sau khi tập tin được tải lên, bạn sẽ nhấp phải vào tập tin trong Google Drive, chọn Open with, rồi chọn Google Docs.
  • Trên Mac: Hãy nhấp đúp vào tài liệu PDF để mở trong Preview. Nếu không thể chọn nội dung, bạn sẽ nhấp vào trình đơn Text (Nội dung văn bản) và chọn Text Selection (Chọn nội dung văn bản).[4]
  • Trên iPhone/iPad: Mở ứng dụng Files, tìm tập tin PDF vừa lưu, và chạm vào đó để mở.
  • Trên Android: Trước tiên, tải tập tin lên Google Drive. Tiếp theo, mở Chrome, truy cập https://drive.google.com và đăng nhập. Chạm vào dấu ba chấm ở phía trên góc phải và chọn Request Desktop Site (Yêu cầu trang web trên máy tính). Mở tài liệu PDF và chạm vào Open in Google Docs (Mở trong Google Docs).
 3. 3
  Sao chép nội dung trong tài liệu PDF. Chỉ sử dụng con trỏ để tô sáng nội dung, rồi nhấp phải (hoặc chạm và giữ) trên vùng chọn và chọn Copy (Sao chép).
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 8:

Sử dụng Live Text trên iPhone hoặc iPad

 1. 1
  Chụp màn hình nội dung mà bạn muốn sao chép. Nếu bạn không thể chạm và chọn nội dung trên trình duyệt của iPhone hoặc iPad, bạn có thể chụp màn hình nội dung cần sao chép và sử dụng Live Text để xuất văn bản.
  • Bạn cần có hệ điều hành iOS 15 (trên iPhone) hoặc iPadOS 15.1 (trên iPad) hoặc mới hơn để dùng Live Text.[5]
  • Nếu bạn cần chụp nhiều ảnh màn hình vì nội dung dài, hãy xem cách lưu trang web thành tài liệu PDF
 2. 2
  Mở ứng dụng Photos (Ảnh) và chạm vào ảnh chụp màn hình. Bạn sẽ tìm được ảnh chụp màn hình trong thư mục Recents (Ảnh chụp gần đây).
 3. 3
  Chạm và giữ đoạn nội dung cần sao chép. Bây giờ bạn có thể chọn nội dung văn bản trên ảnh như các loại văn bản khác. Chỉ cần mở rộng các thanh ở hai bên nội dung đã được tô sáng để chọn toàn bộ nội dung cần sao chép.
 4. 4
  Chạm vào Copy (Sao chép) trên trình đơn. Bây giờ bạn có thể dán nội dung vào mọi ứng dụng hoặc tập tin, bao gồm ứng dụng Notes (Ghi chú).
  Quảng cáo
Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 8:

Sử dụng Google Photos trên Android, iPhone hoặc iPad

 1. 1
  Chụp màn hình nội dung cần sao chép. Ứng dụng Google Photos có tính năng "Copy Text" (Sao chép văn bản) cho phép bạn xuất văn bản từ ảnh, bao gồm ảnh chụp màn hình.
  • Nếu bạn phải chụp ảnh màn hình nhiều lần vì nội dung dài, hãy xem cách lưu trang web thành tài liệu PDF
  • Google Photos cũng hỗ trợ xuất văn bản trên iPhone hoặc iPad.
 2. 2
  Mở ứng dụng Google Photos. Đây là ứng dụng "Photos" (Ảnh) có biểu tượng hoa nhiều màu.
 3. 3
  Chạm vào ảnh chụp màn hình vừa chụp. Bạn sẽ thấy bên dưới ảnh có lựa chọn sao chép văn bản.
 4. 4
  Chạm vào Copy text (Sao chép văn bản). Một vài ngôi sao sẽ hiển thị trên ảnh, và bây giờ thì vài từ trong văn bản đã được tô sáng.
 5. 5
  Kéo nút trượt để chọn toàn bộ văn bản và chạm vào Copy (Sao chép). Đoạn nội dung liền được sao chép vào bộ nhớ tạm, và bạn có thể dán nội dung vào mọi tập tin hoặc ứng dụng.
  Quảng cáo
Phương pháp 7
Phương pháp 7 của 8:

Sử dụng Google Photos trên máy tính Windows hoặc macOS

 1. 1
  Chụp ảnh màn hình văn bản cần sao chép. Nếu bạn chỉ muốn sao chép đoạn văn bản ngắn, hãy chụp ảnh màn hình như thường lệ. Tuy nhiên, nếu muốn sao chép toàn bộ nội dung trên trang web, bạn có thể dùng tính năng hữu ích được tích hợp sẵn trong Google Chrome để chụp màn hình cả trang. Cách thực hiện như sau:
  • Truy cập trang web trên Chrome.
  • Nhấp vào trình đơn ba chấm trên Chrome và chọn More tools (Công cụ khác) > Developer tools (Công cụ của nhà phát triển).
  • Ấn Ctrl + Shift + P (PC) hoặc Cmd + Shift + P (Mac).
  • Nhập screenshot vào trường đang hiển thị.
  • Tìm lựa chọn "Capture full size screenshot" (Chụp toàn màn hình) và nhấp vào nút Screenshot (Chụp màn hình).
  • Nhấp vào Save (Lưu) để lưu tập tin.
 2. 2
  Truy cập https://photos.google.com và đăng nhập tài khoản Google. Nếu không có tài khoản Google, bạn có thể tạo ngay mà không tốn phí.
 3. 3
  Tải ảnh chụp màn hình lên Google Photos. Bạn chỉ cần nhấp vào Upload (Tải lên) ở phía trên Photos (Ảnh), chọn Computer (Máy tính), và chọn ảnh của bạn.
 4. 4
  Nhấp vào ảnh. Bây giờ bạn sẽ thấy lựa chọn sao chép văn bản từ ảnh ở phía trên.
  • Nếu đó là ảnh chụp cả trang nội dung dài, Google Photos không thể đọc nội dung vì ảnh chụp văn bản có chất lượng thấp. Trong trường hợp này, bạn có thể cắt ảnh chụp màn hình để giữ những phần cần thiết và tải ảnh lên.
 5. 5
  Nhấp vào Copy text from image (Sao chép nội dung trên ảnh). Lựa chọn này ở đầu trang.
  Quảng cáo
Phương pháp 8
Phương pháp 8 của 8:

Xem mã nguồn

 1. 1
  Ấn Ctrl+U (trên Windows) hoặc Cmd+ Option+U (trên Mac). Đây là lựa chọn hiển thị mã nguồn của trang web trong mọi trình duyệt. Nếu nội dung cần sao chép không phải là ảnh, bạn có thể sao chép nội dung từ mã nguồn và dán vào bất kỳ đâu.
  • Nếu sử dụng Safari trên Mac, bạn cần bật trình đơn Develop (Phát triển) trước. Nhấp vào trình đơn Safari, truy cập Preferences (Tùy chọn) > Advanced (Nâng cao), rồi đánh dấu vào ô bên cạnh "Show Develop menu in menu bar" (Hiển thị trình đơn Develop trên thanh trình đơn).
  • Xem mã nguồn để sao chép nội dung trang web là việc tương đối khó, vì nội dung cần sao chép có định dạng HTML. Tuy nhiên, khi đã hết cách, đây là cách sao chép nội dung hiệu quả.
 2. 2
  Bật tính năng ngắt dòng (nếu có). Nếu sử dụng trình duyệt Chromium như Chrome hoặc Edge, bạn chỉ cần đánh dấu vào ô bên cạnh "Line wrap" (Ngắt dòng) ở phía trên góc trái để văn bản dễ đọc hơn. Trên Firefox, bạn sẽ nhấp phải vào vùng trống trên mã nguồn và chọn Wrap long lines (Ngắt dòng dài).
 3. 3
  Sao chép nội dung cần thiết. Bây giờ bạn có thể lướt xem mã nguồn để tìm nội dung cần sao chép. Bạn chỉ cần sử dụng chuột để tô sáng văn bản, rồi ấn Ctrl + C (trên Windows) hoặc Cmd + C (trên Mac) để sao chép nội dung. Việc tiếp theo là dán văn bản vào bất kỳ đâu mà bạn muốn.
  • Để tìm chi tiết cụ thể trong mã nguồn, hãy tìm một từ trong đoạn nội dung cần sao chép. Tiếp theo, ấn Ctrl + F (trên Windows) hoặc Cmd + F (trên Mac) và nhập từ đó để tìm kiếm trong mã nguồn.
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Stan Kats
Cùng viết bởi:
Chuyên gia công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Stan Kats. Stan Kats là kỹ sư công nghệ, giám đốc điều hành và chuyên gia công nghệ chính của Tập đoàn Tư vấn CNTT STG tại West Hollywood, California. Stan cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện cho doanh nghiệp thông qua dịch vụ CNTT và cung cấp cho cá nhân thông qua công ty dịch vụ tiêu dùng của anh là Stan's Tech Garage. Anh có bằng cử nhân quan hệ quốc tế của Đại học Nam California. Anh bắt đầu sự nghiệp tại một công ty thuộc nhóm Fortune 500. Stan thành lập các công ty riêng để cung cấp dịch vụ chuyên môn cấp độ doanh nghiệp cho các các nhân và công ty nhỏ.
Trang này đã được đọc 514 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo