Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách sử dụng Command Prompt của Windows để sao chép tập tin hoặc thư mục.

Phần 1 của 3:
Chuẩn bị trước khi sao chép

 1. 1
  Xác định vị trí của tập tin. Bạn cần biết vị trí của tập tin - hay còn gọi là đường dẫn - để Command Prompt biết nơi cần tìm tập tin.
  • Bạn có thể tìm đường dẫn của tập tin bằng cách truy cập nơi chứa tập tin trong File Explorer và nhấp vào thanh đường dẫn ở gần phía trên cửa sổ.
  • Hầu hết tập tin đều có đường dẫn như sau: [Tên ổ đĩa]:\Users\[Tên người dùng] (Ví dụ như "C:\Users\Khanh"). Đây là đường dẫn đến vị trí lưu hầu hết tập tin được tạo bởi người dùng máy tính.
  • Tập tin lưu trên màn hình máy tính liên quan đến ví dụ trên sẽ là "C:\Users\Khanh\Desktop", còn tập tin trong thư mục Documents sẽ có đường dẫn "C:\Users\Khanh\Documents"
 2. 2
  Nhớ tên tập tin. Nếu muốn sao chép tập tin, bạn cần biết tên của tập tin đó. Lưu ý, tên tập tin trong Command Prompt có phân biệt chữ hoa và chữ thường, nên bạn cần nhập chính xác cách viết của từng ký tự.
 3. 3
  Mở Start
  Tiêu đề ảnh Windowsstart.png
  bằng cách nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình.
 4. 4
  Nhập command prompt để tìm chương trình Command Prompt trong máy tính.
 5. 5
  Nhấp vào
  Tiêu đề ảnh Windowscmd1.png
  Command Prompt ở phía trên cửa sổ Start để mở chương trình này.
  • Lưu ý, bạn không thể truy cập Command Prompt nếu đang sử dụng máy tính dùng chung (chẳng hạn như máy tính ở trường học hoặc nơi công cộng).
  Quảng cáo

Phần 2 của 3:
Sao chép tập tin

 1. 1
  Nhập lệnh "thay đổi đường dẫn". Hãy gõ cd và khoảng trắng, nhưng đừng ấn Enter ngay.
 2. 2
  Nhập đường dẫn của tập tin. Đây là bước nhập đường dẫn đến tập tin cần sao chép.
 3. 3
  Ấn Enter để yêu cầu Command Prompt truy cập đường dẫn vừa nhập.
 4. 4
  Nhập lệnh "sao chép" bằng cách gõ copy và khoảng trắng, nhưng đừng vội ấn Enter.
 5. 5
  Nhập tên tập tin. Bạn sẽ nhập tên tập tin và theo sau đó là một khoảng trắng, đừng quên nhập đuôi tập tin (chẳng hạn như .txt đối với tập tin văn bản). Không ấn Enter sau bước này.
  • Nếu có khoảng trắng trong tên tập tin, bạn cần đặt khoảng trắng trong ngoặc kép. Ví dụ, tên tập tin "Bai tap Toan.txt" sẽ trở thành Bai" "tap" "Toan.txt trong Command Prompt.
 6. 6
  Nhập đường dẫn đến thư mục đích. Hãy nhập một đường dẫn khác (chẳng hạn như C:\Users\[tên của bạn]\Desktop) mà bạn chọn để lưu tập tin cần sao chép.
  • Nếu không thực hiện bước này, tập tin sẽ được sao chép vào thư mục người dùng (ví dụ: "C:\Users\[tên của bạn]") theo mặc định.
 7. 7
  Ấn Enter. Thao tác này sẽ sao chép tập tin vào thư mục được chỉ định. Bạn có thể xem tập tin đã sao chép bằng cách truy cập thư mục đó từ File Explorer trên máy tính.
  Quảng cáo

Phần 3 của 3:
Sao chép dữ liệu của thư mục

 1. 1
  Truy cập đường dẫn đến thư mục.cd và khoảng trắng, rồi nhập đường dẫn đến thư mục và ấn Enter.
  • Ví dụ, nếu bạn muốn sao chép toàn bộ tập tin trong thư mục "Example" được lưu trên màn hình, bạn sẽ nhập C:\Users\humpb\Desktop tại đây.
 2. 2
  Nhập lệnh robocopy.robocopy và khoảng trắng, nhưng đừng vội ấn Enter.
 3. 3
  Nhập tên thư mục. Gõ tên của thư mục mà bạn muốn sao chép, rồi thêm khoảng trắng. Một lần nữa, đừng vội ấn Enter.
  • Tương tự như với tên tập tin, khoảng trắng trong tên thư mục phải được đặt trong dấu ngoặc kép.
 4. 4
  Nhập thư mục đích. Gõ đường dẫn đến nơi mà bạn muốn lưu các dữ liệu được sao chép.
  • Nếu thư mục gốc có nhiều tập tin, việc sao chép các tập tin đó vào thư mục khác đã có sẵn nhiều dữ liệu sẽ khiến bạn rối bời vì bạn không thể sao chép thư mục gốc.
 5. 5
  Ấn Enter. Thao tác này sẽ sao chép dữ liệu của thư mục gốc vào thư mục khác đã được chỉ định.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể sao chép toàn bộ tập tin trong thư mục bằng cách nhập lệnh copy *[đuôi tập tin] (ví dụ: copy *.txt).
 • Nếu muốn tạo thư mục đích mới để lưu các tập tin đã sao chép, bạn sẽ nhập đường dẫn đến thư mục đích (bao gồm tên của thư mục đích) cùng với lệnh "robocopy".[1]
 • Nếu bạn sao chép dữ liệu của thư mục Desktop vào thư mục mới, thư mục mới sẽ được đổi tên thành "Desktop".

Cảnh báo

 • Việc sao chép tập tin và thư mục trong Command Prompt thường rất nguy hiểm nếu bạn không biết cách thao tác. Đừng sao chép hoặc thay đổi bất kỳ tập tin hoặc thư mục nào nếu bạn không biết rõ.

Bài viết wikiHow có liên quan

Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)
Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7
Thoát khỏi Chế độ Safe ModeThoát khỏi Chế độ Safe Mode
Thiết lập 2 màn hình Win 10Thiết lập 2 màn hình Win 10
Thay đổi Thư mục trong Command PromptThay đổi Thư mục trong Command Prompt
Cập nhật driver card màn hình trên Windows 7Cập nhật driver card màn hình trên Windows 7
Xem Star Wars trên Command PromptXem Star Wars trên Command Prompt
Tắt Windows Defender trên Windows 10Tắt Windows Defender trên Windows 10
Tạo và xóa tập tin hoặc thư mục từ Windows Command PromptTạo và xóa tập tin hoặc thư mục từ Windows Command Prompt
Kích hoạt Turbo Boost trên I5Kích hoạt Turbo Boost trên I5
Sử dụng RegeditSử dụng Regedit
Chụp ảnh Màn hình trong Microsoft Windows
Xóa ảnh tài khoản người dùng trên Windows 10Xóa ảnh tài khoản người dùng trên Windows 10
Sửa lỗi âm thanh máy tính WindowsSửa lỗi âm thanh máy tính Windows
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 35.248 lần.
Trang này đã được đọc 35.248 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo