Cách để Sao chép Tập tin trong Command Prompt

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Chuẩn bị trước khi sao chépSao chép tập tinSao chép dữ liệu của thư mụcTham khảo

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách sử dụng Command Prompt của Windows để sao chép tập tin hoặc thư mục.

Phần 1
Chuẩn bị trước khi sao chép

 1. 1
  Xác định vị trí của tập tin. Bạn cần biết vị trí của tập tin - hay còn gọi là đường dẫn - để Command Prompt biết nơi cần tìm tập tin.
  • Bạn có thể tìm đường dẫn của tập tin bằng cách truy cập nơi chứa tập tin trong File Explorer và nhấp vào thanh đường dẫn ở gần phía trên cửa sổ.
  • Hầu hết tập tin đều có đường dẫn sau: [Tên ổ đĩa]:\Users\[Tên người dùng] (Ví dụ như "C:\Users\Khanh"). Đây là đường dẫn đến vị trí lưu hầu hết tập tin được tạo bởi người dùng máy tính.
  • Tập tin lưu trên màn hình máy tính liên quan đến ví dụ trên sẽ là "C:\Users\Khanh\Desktop", còn tập tin trong thư mục Documents sẽ có đường dẫn "C:\Users\Khanh\Documents"
 2. 2
  Nhớ tên tập tin. Nếu muốn sao chép tập tin, bạn cần biết tên của tập tin đó. Lưu ý, tên tập tin trong Command Prompt có phân biệt chữ hoa và chữ thường, nên bạn cần nhập chính xác cách viết của từng ký tự.
 3. 3
  Mở Start bằng cách nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình.
 4. 4
  Nhập command prompt để tìm chương trình Command Prompt trong máy tính.
 5. 5
  Nhấp vào Command Prompt ở phía trên cửa sổ Start để mở chương trình này.
  • Lưu ý, bạn không thể truy cập Command Prompt nếu đang sử dụng máy tính dùng chung (chẳng hạn như máy tính ở trường học hoặc nơi công cộng).

Phần 2
Sao chép tập tin

 1. 1
  Nhập lệnh "thay đổi đường dẫn". Hãy gõ cd và khoảng trắng, nhưng đừng ấn Enter ngay.
 2. 2
  Nhập đường dẫn của tập tin. Đây là bước nhập đường dẫn đến tập tin cần sao chép.
 3. 3
  Ấn Enter để yêu cầu Command Prompt truy cập đường dẫn vừa nhập.
 4. 4
  Nhập lệnh "sao chép" bằng cách gõ copy và khoảng trắng, nhưng đừng vội ấn Enter.
 5. 5
  Nhập tên tập tin. Bạn sẽ nhập tên tập tin và theo sau đó là một khoảng trắng, đừng quên nhập đuôi tập tin (chẳng hạn như .txt đối với tập tin văn bản). Không ấn Enter sau bước này.
  • Nếu có khoảng trắng trong tên tập tin, bạn cần đặt khoảng trắng trong ngoặc kép. Ví dụ, tên tập tin "Bai tap Toan.txt" sẽ trở thành Bai" "tap" "Toan.txt trong Command Prompt.
 6. 6
  Nhập đường dẫn đến thư mục đích. Hãy nhập một đường dẫn khác (chẳng hạn như C:\Users\[tên của bạn]\Desktop) mà bạn chọn để lưu tập tin cần sao chép.
  • Nếu không thực hiện bước này, tập tin sẽ được sao chép vào thư mục người dùng (ví dụ: "C:\Users\[tên của bạn]") theo mặc định.
 7. 7
  Ấn Enter. Thao tác này sẽ sao chép tập tin vào thư mục được chỉ định. Bạn có thể xem tập tin đã sao chép bằng cách truy cập thư mục đó từ File Explorer trên máy tính.

Phần 3
Sao chép dữ liệu của thư mục

 1. 1
  Truy cập đường dẫn đến thư mục.cd và khoảng trắng, rồi nhập đường dẫn đến thư mục và ấn Enter.
  • Ví dụ, nếu bạn muốn sao chép toàn bộ tập tin trong thư mục "Example" được lưu trên màn hình, bạn sẽ nhập C:\Users\humpb\Desktop tại đây.
 2. 2
  Nhập lệnh robocopy.robocopy và khoảng trắng, nhưng đừng vội ấn Enter.
 3. 3
  Nhập tên thư mục. Gõ tên của thư mục mà bạn muốn sao chép, rồi thêm khoảng trắng. Một lần nữa, đừng vội ấn Enter.
  • Tương tự như với tên tập tin, khoảng trắng trong tên thư mục phải được đặt trong dấu ngoặc kép.
 4. 4
  Nhập thư mục đích. Gõ đường dẫn đến nơi mà bạn muốn lưu các dữ liệu được sao chép.
  • Nếu thư mục gốc có nhiều tập tin, việc sao chép các tập tin đó vào thư mục khác đã có sẵn nhiều dữ liệu sẽ khiến bạn rối bời vì bạn không thể sao chép thư mục gốc.
 5. 5
  Ấn Enter. Thao tác này sẽ sao chép dữ liệu của thư mục gốc vào thư mục khác đã được chỉ định.

Lời khuyên

 • Bạn có thể sao chép toàn bộ tập tin trong thư mục bằng cách nhập lệnh copy *[đuôi tập tin] (ví dụ: copy *.txt).
 • Nếu muốn tạo thư mục đích mới để lưu các tập tin đã sao chép, bạn sẽ nhập đường dẫn đến thư mục đích (bao gồm tên của thư mục đích) cùng với lệnh "robocopy".[1]
 • Nếu bạn sao chép dữ liệu của thư mục Desktop vào thư mục mới, thư mục mới sẽ được đổi tên thành "Desktop".

Cảnh báo

 • Việc sao chép tập tin và thư mục trong Command Prompt thường rất nguy hiểm nếu bạn không biết cách thao tác. Đừng sao chép hoặc thay đổi bất kỳ tập tin hoặc thư mục nào nếu bạn không biết rõ.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Hệ Điều hành PC / Windows

Ngôn ngữ khác:

English: Copy Files in Command Prompt, Español: copiar archivos desde Símbolo del sistema, Português: Copiar Arquivos no Prompt de Comando, Italiano: Copiare File dal Prompt dei Comandi, Русский: скопировать файлы посредством командной строки, Deutsch: In der Kommandozeile Dateien kopieren, Bahasa Indonesia: Menyalin Berkas dalam Command Prompt, Nederlands: Bestanden kopiëren via de opdrachtprompt, 中文: 在命令提示符中复制文件, Français: copier des fichiers avec l'invite de commandes, Čeština: Jak kopírovat soubory v příkazovém řádku, العربية: نسخ الملفات من سطر الأوامر, ไทย: Copy ไฟล์ด้วย Command Prompt, 日本語: コマンドプロンプトでファイルをコピーする, 한국어: 명령 프롬프트로 파일 복사하는 방법, हिन्दी: कमांड प्रॉम्प्ट में फाइल्स कॉपी करें, Türkçe: Windows Komut İsteminde Nasıl Dosya Kopyalanır

Trang này đã được đọc 22.091 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?