Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sửa màu ở bất cứ vùng nào của ảnh trong GIMP khi sử dụng máy tính. GIMP là trình chỉnh sửa ảnh miễn phí, có mã nguồn mở và sẵn có dành cho máy tính để bàn. Bạn có thể tạo ra nhiều lớp (layer) ảnh khác nhau, sau đó sử dụng công cụ Bucket Fill hoặc Paintbrush trong GIMP để thay đổi màu sắc của bất cứ thứ gì, thuộc tính hoặc chỗ nào trong ảnh.

Phần 1
Phần 1 của 5:

Mở ảnh

 1. 1
  Mở GIMP trên máy tính. Biểu tượng GIMP trông giống như con vật hoạt hình ngậm chổi vẽ. Bạn có thể tìm thấy biểu tượng này trong trình đơn Start trên Windows hoặc thư mục Applications trên Mac.
 2. 2
  Lựa chọn thẻ File ở góc trên bên trái. Nút này nằm trong thanh thẻ ở trên cùng cửa sổ ứng dụng (trên máy tính cá nhân) hoặc trong thanh trình đơn ở trên cùng màn hình (trên Mac). Đây là bước mở tùy chọn tập tin.
 3. 3
  Nhấp vào Open trong trình đơn File. Đây là bước mở cửa sổ bật ra mới để bạn lựa chọn ảnh muốn mở.
 4. 4
  Lựa chọn ảnh mà bạn muốn sửa màu. Tìm kiếm và nhấp vào tên tập tin trong cửa sổ bật ra.
  • Bạn sẽ nhìn thấy phần xem trước (preview) ảnh ở bên phải cửa sổ bật ra khi lựa chọn nó.
 5. 5
  Nhấp vào nút Open. Đây là bước mở ảnh đã lựa chọn trong GIMP.
  • Nếu bạn được hỏi về việc chuyển đổi hồ sơ ảnh thành thang màu tương thích cho GIMP, hãy nhấp vào Convert để có kết quả tốt nhất.
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 5:

Tạo lớp mới

 1. 1
  Nhấp vào thẻ Layer ở trên cùng. Bạn có thể tìm thấy nút này trong thanh thẻ ở trên cùng cửa sổ ứng dụng (trên máy tính cá nhân) hoặc trong thanh trình đơn ở trên cùng màn hình (trên Mac).
 2. 2
  Nhấp vào New Layer trong trình đơn Layer. Đây là bước tạo ra lớp mới cho ảnh. Bạn có thể sử dụng lớp này để sửa màu ảnh.
  • Tùy chọn này khiến cửa sổ "Create a New Layer" mới bật ra.
 3. 3
  Lựa chọn Transparency bên cạnh "Fill with." Trong cửa sổ "Create a New Layer" vừa bật ra, hãy đảm bảo rằng tùy chọn "Transparency" đã được lựa chọn làm lớp tô màu ở dưới cùng.
  • Trong một số phiên bản GIMP, có thể bạn sẽ nhìn thấy "Layer Fill Type" thay cho "Fill with".
  • Nếu nhìn thấy "Layer Type", bạn có thể thiết lập tùy chọn này thành "Normal" (Bình thường).
 4. 4
  Nhấp vào OK trong cửa sổ "Create a New Layer" bật ra. Đây là bước tạo ra lớp mới, trong suốt trên ảnh.
  Quảng cáo
Phần 3
Phần 3 của 5:

Sửa màu một vùng trong ảnh

 1. 1
  Nhấp vào công cụ Free Select (Lasso) trong bộ công cụ. Nút này trông giống như biểu tượng dây thòng lọng trong phần bộ công cụ ở góc trên bên trái. Nó cho phép bạn lựa chọn một vùng trong ảnh.
 2. 2
  Tích vào tùy chọn Feather edges ở góc dưới bên trái. Khi lựa chọn công cụ Free Select, bạn có thể bật tính năng này ở góc dưới bên trái của cửa sổ ứng dụng.
  • Bước này cho phép bạn lựa chọn đường viền mỏng hơn.
  • Bạn có thể tăng giá trị Radius (bán kính) ở dưới tùy chọn "Feather edges" để lựa chọn đường viền mỏng hơn nữa.
 3. 3
  Lựa chọn phần viền của vùng mà bạn muốn sửa màu. Sử dụng công cụ Free Select (Lasso) bằng chuột và vẽ đường viền bao quanh vùng muốn sửa màu.
  • Đảm bảo rằng lớp mới, trong suốt được lựa chọn ở bên phải, chứ không lựa chọn ảnh gốc.
  • Khi vẽ đường viền xong, bạn sẽ nhìn thấy nét đứt bao quanh phần đã chọn.
 4. 4
  Nhấp vào "Bucket Fill" trong bộ công cụ. Nút này trông giống như xô sơn trong phần bộ công cụ ở góc trên bên trái.
 5. 5
  Nhấp vào màu phía trước ở bên dưới bộ công cụ. Đây là bước mở trình lựa chọn màu trong cửa sổ bật ra mới.
 6. 6
  Lựa chọn màu mà bạn muốn sử dụng. Bạn có thể lựa chọn bất cứ màu nào trong cửa sổ chọn màu vừa bật ra.
 7. 7
  Nhấp vào vùng đường viền trong ảnh. Đây là bước tô màu thuần vào vùng đã lựa chọn.
  • Hãy lại đảm bảo rằng lớp mới, trong suốt được lựa chọn ở bên phải, chứ không lựa chọn ảnh gốc.
 8. 8
  Nhấp vào tùy chọn thả xuống Mode ở trên cùng danh sách lớp (Layer). Bạn có thể nhìn thấy danh sách tất cả các lớp ảnh ở bên phải cửa sổ ứng dụng.
  • Nếu để mặc định, chế độ (mode) lớp được thiết lập thành "Normal".
 9. 9
  Lựa chọn Color trong tùy chọn Mode thả xuống. Đây là bước thay đổi chế độ của lớp trong suốt thành lớp "Color", và sửa màu của vùng đã lựa chọn trong ảnh gốc.
 10. 10
  Lựa chọn Eraser trong bộ công cụ. Nút này trông giống như cục tẩy hình chữ nhật trong phần bộ công cụ ở góc trên bên trái.
 11. 11
  Tẩy màu ở quanh vùng đã sửa màu. Bạn có thể sử dụng công cụ Eraser để tự tay cắt xén phần viền, sau đó tẩy màu đã sửa ở quanh vùng đã lựa chọn.
  Quảng cáo
Phần 4
Phần 4 của 5:

Sửa màu bằng Paintbrush

 1. 1
  Tạo ra lớp mới, trong suốt. Làm theo các bước trong Phần 2 phía trên đây để tạo ra lớp mới, trong suốt trên ảnh mà chưa tô màu.
  • Đảm bảo rằng đây là lớp tách biệt với lớp "Color Mode" mà có thể bạn đã sử dụng với công cụ Bucket Fill trên đây.
 2. 2
  Lựa chọn "Paintbrush" trong bộ công cụ. Nút này trông giống như biểu tượng chổi vẽ trong bộ công cụ ở góc trên bên trái của cửa sổ ứng dụng.
  • Công cụ này cho phép bạn tự tay tô màu mới vào ảnh.
  • Bạn cũng có thể điều chỉnh kích thước, góc, độ cứng và nhiều thuộc tính khác của nét vẽ bằng chổi ở phần góc dưới bên trái.
 3. 3
  Nhấp vào lớp màu phía trước ở bên dưới bộ công cụ. Ở bên trái, hãy nhấp vào lớp phía trước của hai lớp màu và mở trình lựa chọn màu.
 4. 4
  Lựa chọn màu mà bạn muốn sử dụng cho chổi vẽ. Bạn có thể lựa chọn bất cứ màu nào trong cửa sổ chọn màu vừa bật ra hoặc nhập giá trị RGB/HTML để chọn màu chính xác.
 5. 5
  Nhấp vào tùy chọn thả xuống Mode ở trên cùng lớp (Layer). Trình đơn thả xuống này nằm ở trên cùng của tất cả các lớp ảnh bên phải và thường được thiết lập mặc định thành "Normal" (bình thường).
  • Đảm bảo rằng lớp mới, trong suốt mà bạn đã tạo ra cho việc dùng chổi vẽ được lựa chọn trong danh sách lớp. Đừng lựa chọn ảnh gốc ở đây.
 6. 6
  Lựa chọn Hue trong tùy chọn Mode thả xuống. Đây là bước cho phép bạn thay đổi màu sắc của các vùng mà bạn tô bằng chổi vẽ.
 7. 7
  Tô trên ảnh để sửa màu. Bạn có thể sử dụng chuột để tô trên ảnh và thay đổi màu sắc của bất cứ vùng nào trong ảnh.
  • Bạn nên tô trên lớp "Hue" trong suốt chứ không tô vào ảnh gốc.
  Quảng cáo
Phần 5
Phần 5 của 5:

Xuất ảnh

 1. 1
  Nhấp chuột phải vào ảnh gốc trong danh sách lớp (Layer). Phần lớp này nằm ở bên phải cửa sổ ứng dụng.
  • Đây là bước mở ra các tùy chọn.
 2. 2
  Lựa chọn Flatten Image trong trình đơn. Bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn này ở phía dưới cùng hoặc trên cùng trình đơn.
  • Đây là bước kết hợp tất cả các lớp để tạo ra một lớp ảnh duy nhất hiển thị toàn bộ phần sửa màu đã lưu.
 3. 3
  Nhấp vào trình đơn File ở góc trên bên trái. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này ở trên cùng cửa sổ ứng dụng (trên máy tính cá nhân) hoặc trong thanh trình đơn ở gần góc trên bên trái màn hình (trên Mac).
 4. 4
  Lựa chọn Export As trong trình đơn File. Đây là bước mở hộp thoại mới, cho phép bạn lưu ảnh mới vào máy tính dưới dạng tập tin riêng biệt.
 5. 5
  Lựa chọn chỗ lưu ảnh mới. Tìm kiếm và nhấp vào thư mục mà bạn muốn lưu ảnh mới trong hộp thoại.
 6. 6
  Nhấp vào Select File Type ở phía dưới cùng. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này ở phía dưới cùng hộp thoại. Đây là bước xổ xuống danh sách tất cả các loại tập tin ảnh mà bạn có thể xuất (export).
 7. 7
  Lựa chọn định dạng cho ảnh mới. Bạn có thể lựa chọn định dạng ảnh phổ biến như JPEG, TIFF hoặc PNG ở đây.
 8. 8
  Nhấp nút Export. Nút này nằm ở góc dưới bên phải hộp thoại. Đây là bước xuất và lưu ảnh mới vào thư mục đã lựa chọn.
  • Một số định dạng ảnh kiểu như JPEG có thể sẽ yêu cầu bạn lựa chọn chất lượng ảnh trong cửa sổ bật ra. Nếu nhìn thấy thông báo này, bạn có thể tùy ý điều chỉnh thuộc tính ở đây, sau đó nhấp vào Export để hoàn tất.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể trỏ vào bất cứ biểu tượng nào trong bộ công cụ GIMP và biết nó là gì trong cửa sổ nhỏ bật ra.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Xem lượt nghe trên SpotifyXem lượt nghe trên Spotify
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Tắt McAfeeTắt McAfee
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Nhãn dán trái tim trắng có ý nghĩa gì?Nhãn dán 🤍 (trái tim trắng) có ý nghĩa gì?
Tạo một file ZIPTạo một file ZIP
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Nhận biết AirPods Pro đang sạcNhận biết AirPods Pro đang sạc
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 4.970 lần.
Trang này đã được đọc 4.970 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo