Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách khắc phục các lỗi thông thường trên trình duyệt máy tính Google Chrome, cùng với cách gỡ cài đặt và cài đặt lại trình duyệt Chrome trên máy tính lẫn iPhone. Hầu hết các lỗi quen thuộc trên Google Chrome đều bắt nguồn từ việc sử dụng phiên bản Chrome không được hỗ trợ hoặc do có nhiều chương trình hay dữ liệu trên Chrome.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 9:

Cách khắc phục cơ bản

 1. 1
  Khởi động lại máy tính. Đặc biệt là khi bạn chưa tắt nguồn máy tính sau nhiều ngày sử dụng, việc khởi động lại máy tính sẽ giúp Chrome chạy nhanh hơn và giảm sự gián đoạn.
 2. 2
  Kiểm tra kết nối Internet. Nếu router (bộ định tuyến) không hoạt động bình thường hoặc máy tính chưa có kết nối mạng phù hợp, bạn sẽ thấy trình duyệt tải trang chậm hơn và trang cũng bị lỗi. Thông thường, bạn có thể khắc phục sự cố Wi-Fi bằng cách di chuyển đến gần router hơn và đóng các ứng dụng chiếm lượng lớn băng thông (chẳng hạn như Netflix).
 3. 3
  Đảm bảo máy tính của bạn có hỗ trợ Google Chrome. Trình duyệt Google Chrome đòi hỏi các thông số kỹ thuật sau:
  • Windows - Từ Windows 7 trở lên
  • Mac - Từ Mac OS X 10.9 trở lên
 4. 4
  Quét mã độc trên máy tính. Nếu Chrome hiển thị những trang kỳ lạ hoặc gần đây trang chủ của bạn thay đổi dù bạn không hề tác động đến phần thiết lập, có thể máy tính đã bị nhiễm vi-rút. Thao tác quét mã độc sẽ giúp bạn diệt vi-rút trên máy tính.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 9:

Cập nhật Chrome

 1. 1
  Mở Google Chrome. Nếu bạn không thể mở Google Chrome, hãy gỡ cài đặt chương trình này trên Windows, Mac, hoặc iPhone.
 2. 2
  Nhấp vào . Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải cửa sổ Chrome. Một trình đơn sẽ hiển thị tại đây.
 3. 3
  Chọn Help (Trợ giúp). Lựa chọn này ở gần cuối trình đơn đang hiển thị. Một trình đơn khác sẽ xuất hiện bên cạnh trình đơn đó.
 4. 4
  Nhấp vào About Google Chrome (Giới thiệu về Google Chrome). Đây là lựa chọn trong trình đơn đang hiển thị. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang cập nhật; Google Chrome được cập nhật tự động khi có bản cập nhật mới.
  • Bạn sẽ được yêu cầu khởi động lại Chrome bằng cách nhấp vào Restart Chrome (Khởi động lại Chrome) sau khi cập nhật.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 9:

Tắt các thẻ không phản hồi

 1. 1
  Nhấp vào . Đây là biểu tượng ở phía trên góc phải cửa sổ. Một trình đơn liền hiển thị tại đây.
 2. 2
  Chọn More tools (Công cụ khác). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở gần cuối trình đơn đang hiển thị. Một trình đơn khác liền hiển thị bên cạnh trình đơn hiện tại.
 3. 3
  Nhấp vào Task manager (Trình quản lý tác vụ). Đây là lựa chọn trong trình đơn vừa xuất hiện. Cửa sổ Task Manager liền hiển thị trên màn hình.
 4. 4
  Chọn thẻ cần đóng. Nhấp chọn một thẻ, hoặc ấn Ctrl (trên Windows) hay Command (trên Mac) trong khi nhấp vào từng thẻ để chọn nhiều thẻ riêng lẻ.
 5. 5
  Nhấp vào End process (Kết thúc quá trình). Đó là nút màu xanh dương ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thẻ sẽ được đóng ngay sau thao tác này.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 9:

Tắt tiện ích mở rộng

 1. 1
  Nhấp vào . Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải cửa sổ. Một trình đơn sẽ hiển thị tại đây.
 2. 2
  Chọn More tools (Công cụ khác). Lựa chọn này ở gần cuối trình đơn đang hiển thị.
 3. 3
  Nhấp vào Extensions (Tiện ích mở rộng). Đây là lựa chọn trong trình đơn More tools. Màn hình liền hiển thị thẻ mới với danh sách các tiện ích mở rộng đang được cài đặt trên Chrome.
 4. 4
  Tìm tiện ích mở rộng cần tắt. Thường thì sự cố trên Chrome bắt nguồn từ các tiện ích mở rộng được cài đặt gần đây; vì vậy, bạn cần tìm tiện ích mở rộng được cài đặt vài ngày trước.
  • Chrome cũng có thể mất ổn định khi bạn cài đặt quá nhiều tiện ích mở rộng cùng lúc. Hãy tắt một số tiện ích mở rộng không cần thiết.
 5. 5
  Bỏ chọn ô "Enabled" (Đã bật) bên cạnh mỗi tiện ích mở rộng. Đây là cách tắt tiện ích mở rộng. Bạn cần lặp lại thao tác này cho mỗi tiện ích mở rộng mà bạn muốn tắt.
  • Bạn cũng có thể xóa tiện ích mở rộng bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác ở gần đó và nhấp vào Remove (Gỡ) khi được hỏi.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 9:

Xóa cookie và lịch sử

 1. 1
  Nhấp vào . Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải cửa sổ Chrome. Bạn sẽ thấy một trình đơn hiển thị tại đây.
 2. 2
  Nhấp vào Settings (Cài đặt). Lựa chọn này ở gần bên dưới trình đơn đang hiển thị. Trang Settings liền hiển thị trên màn hình.
 3. 3
  Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào Advanced (Nâng cao). Đó là lựa chọn ở cuối trang. Thao tác này sẽ cho bạn thấy thêm nhiều lựa chọn khác bên dưới tiêu đề Advanced.
 4. 4
  Nhấp vào Clear browsing data (Xóa dữ liệu duyệt web). Lựa chọn này ở gần cuối nhóm lựa chọn "Privacy and security" (Quyền riêng tư và bảo mật).
 5. 5
  Đảm bảo mỗi ô trong cửa sổ đều được chọn. Nhấp vào từng ô trống trên cửa sổ này để đảm bảo mọi lựa chọn đều được chọn.
 6. 6
  Nhấp vào ô "Clear the following items from" (Xóa các dữ liệu sau từ). Đây là ô hiển thị ở phía trên cửa sổ.
 7. 7
  Nhấp vào the beginning of time (từ trước đến nay). Với lựa chọn này, toàn bộ dữ liệu của bạn sẽ được xóa, không chỉ là dữ liệu của tuần trước hay ngày hôm qua,...
 8. 8
  Nhấp vào CLEAR BROWSING DATA (Xóa dữ liệu duyệt web). Đó là nút màu xanh dương ở bên dưới cửa sổ. Thao tác này sẽ xóa lịch sử, cookie, mật khẩu và dữ liệu khác của trình duyệt Chrome.
  Quảng cáo
Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 9:

Đặt lại Chrome

 1. 1
  Nhấp vào . Biểu tượng này hiển thị ở phía trên góc phải cửa sổ. Một trình đơn liền hiển thị tại đây.
 2. 2
  Nhấp vào Settings (Cài đặt). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở cuối trình đơn đang hiển thị.
 3. 3
  Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào Advanced (Nâng cao). Đây là lựa chọn ở cuối trang. Một số lựa chọn khác sẽ hiển thị bên dưới phần này.
 4. 4
  Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào Reset (Đặt lại). Kéo xuống cuối trang và bạn sẽ thấy lựa chọn này.
 5. 5
  Nhấp vào RESET khi được hỏi. Thao tác này sẽ đặt lại Chrome để làm mới thiết lập cài đặt. Toàn bộ dữ liệu, dấu trang, tiện ích mở rộng và thiết lập của bạn sẽ bị xóa hoặc trở về thiết lập mặc định.
  • Nếu cách này không khắc phục sự cố của Google Chrome trên máy tính, bạn cần xóa và cài đặt lại Chrome.
  Quảng cáo
Phương pháp 7
Phương pháp 7 của 9:

Xóa và cài đặt lại Chrome trên Windows

 1. 1
 2. 2
 3. 3
  Nhấp vào Apps (Ứng dụng). Đây là một lựa chọn trên trang Settings.
 4. 4
  Nhấp vào Apps & features (Ứng dụng và tính năng). Thẻ này ở bên trái trang.
 5. 5
  Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào Chrome. Bạn sẽ tìm được Google Chrome trong phần "G" của danh sách ứng dụng. Một trình đơn sẽ hiển thị bên dưới biểu tượng Chrome sau thao tác nhấp chuột của bạn.
 6. 6
  Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt). Lựa chọn này ở bên dưới Google Chrome.
 7. 7
  Nhấp vào Uninstall khi được hỏi. Trình duyệt Google Chrome sẽ được gỡ khỏi máy tính của bạn.
 8. 8
  Truy cập trang tải Google Chrome. Bạn cần thực hiện việc này bằng một trình duyệt khác, chẳng hạn như Microsoft Edge hoặc Firefox.
 9. 9
  Nhấp vào DOWNLOAD CHROME (Tải Chrome). Đây là nút màu xanh dương ở giữa trang.
 10. 10
  Nhấp vào ACCEPT AND INSTALL (Chấp nhận và gỡ cài đặt). Nút này ở bên dưới cửa sổ đang hiển thị. Chrome sẽ được tải về ngay.
 11. 11
  Nhấp đúp vào tập tin cài đặt Chrome. Bạn sẽ thấy tập tin này trong thư mục tải về mặc định của trình duyệt đang dùng (chẳng hạn như thư mục Downloads hoặc Desktop).
 12. 12
  Nhấp vào Yes (Có) khi được hỏi. Việc cài đặt Chrome sẽ bắt đầu ngay sau thao tác này.
 13. 13
  Chờ quá trình cài đặt Chrome hoàn tất. Bạn chỉ cần chờ khoảng một phút. Sau khi Chrome hoàn tất quá trình cài đặt, cửa sổ Chrome mới sẽ hiển thị.
  Quảng cáo
Phương pháp 8
Phương pháp 8 của 9:

Xóa và cài đặt lại Chrome trên Mac

 1. 1
  Mở Finder. Nhấp vào biểu tượng gương mặt màu xanh dương trong phần Dock của Mac.
 2. 2
  Nhấp vào Go (Đi). Lựa chọn này ở phía trên màn hình. Một trình đơn sẽ hiển thị tại đây.
 3. 3
  Nhấp vào Applications (Ứng dụng). Đây là lựa chọn ở cuối trình đơn Go.
 4. 4
  Tìm và chọn Chrome. Bạn sẽ tìm thấy biểu tượng Google Chrome trong thư mục này; hãy nhấp chọn sau khi tìm được nó.
 5. 5
  Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa). Đây là lựa chọn ở phía trên góc trái màn hình. Một trình đơn liền hiển thị sau thao tác nhấp chuột.
 6. 6
  Nhấp vào Delete (Xóa). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở gần giữa trình đơn đang hiển thị.
 7. 7
  Nhấp và giữ biểu tượng thùng rác. Biểu tượng này có trong phần Dock của Mac. Một trình đơn sẽ xuất hiện khi bạn thực hiện thao tác nhấp và giữ.
 8. 8
  Nhấp vào Empty Trash (Xóa thùng rác). Lựa chọn này có trong trình đơn đang hiển thị.
 9. 9
  Nhấp vào Empty Trash khi được hỏi. Toàn bộ dữ liệu trong thùng rác sẽ bị xóa vĩnh viễn, bao gồm cả Google Chrome.
 10. 10
  Truy cập trang tải Google Chrome. Bạn cần thực hiện việc này bằng một trình duyệt khác, chẳng hạn như Safari hoặc Firefox.
 11. 11
  Nhấp vào DOWNLOAD CHROME (Tải Chrome). Đó là nút màu xanh dương ở giữa cửa sổ.
 12. 12
  Nhấp vào ACCEPT AND INSTALL (Chấp nhận và cài đặt). Lựa chọn này ở bên dưới cửa sổ đang hiển thị. Quá trình tải Chrome sẽ bắt đầu ngay.
 13. 13
  Nhấp đúp vào tập tin Chrome DMG. Tập tin này được lưu trong thư mục tải về mặc định của Mac (chẳng hạn như thư mục Downloads).
 14. 14
  Nhấp và kéo biểu tượng Chrome vào biểu tượng thư mục Applications. Thao tác này sẽ cài đặt Chrome trên Mac.
  • Nhập mật khẩu của Mac khi được yêu cầu để có thể tiếp tục.
  Quảng cáo
Phương pháp 9
Phương pháp 9 của 9:

Xóa và cài đặt lại Chrome trên iPhone

 1. 1
  Chạm và giữ ứng dụng Chrome. Đó là biểu tượng hình tròn màu đỏ, xanh lá, vàng và xanh dương trên nền trắng. Bạn sẽ thấy ứng dụng lúc lắc.
 2. 2
  Chạm vào X. Lựa chọn này hiển thị ở phía trên góc trái biểu tượng của ứng dụng.
 3. 3
  Chạm vào Delete (Xóa) khi được hỏi. Đây là thao tác xóa Chrome khỏi iPhone của bạn.
 4. 4
 5. 5
  Chạm vào Search (Tìm kiếm). Thẻ này ở bên dưới góc phải màn hình.
 6. 6
  Chạm vào thanh tìm kiếm. Đây là thanh màu xám có dòng chữ "App Store" hiển thị ở phía trên màn hình.
 7. 7
  Nhập google chrome.
 8. 8
  Chạm vào Search (Tìm kiếm). Nút màu xanh dương này hiển thị ở bên dưới góc phải màn hình. Đây là thao tác tìm kiếm ứng dụng Chrome.
 9. 9
  Chạm vào GET (Nhận). Bạn sẽ thấy nút này hiển thị bên phải biểu tượng ứng dụng Chrome.
 10. 10
  Nhập mật khẩu khi được yêu cầu. Bạn cũng có thể quét dấu vân tay nếu iPhone được thiết lập Touch ID.
 11. 11
  Chờ quá trình cài đặt Chrome hoàn tất. Sau khi Chrome được cài đặt xong, bạn có thể mở và dùng ứng dụng này như bình thường.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Hầu hết sự cố mà bạn gặp trên Chrome đều do chương trình chưa được cập nhật hoặc có quá nhiều dữ liệu (chẳng hạn như tiện ích mở rộng, cookie,...). May mắn thay, các sự cố này được khắc phục một cách dễ dàng.

Cảnh báo

 • Bạn không cần liên lạc đội ngũ hỗ trợ của Google hoặc cung cấp thông tin tài khoản để khắc phục sự cố trên Google Chrome.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tắt McAfeeTắt McAfee
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Tạo một file ZIPTạo một file ZIP
Chèn ảnh bằng HTMLChèn ảnh bằng HTML
Bắt đầu lập trình trên PythonBắt đầu lập trình trên Python
Xem lượt nghe trên SpotifyXem lượt nghe trên Spotify
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Amy Bobinger
Cùng viết bởi:
Nhân viên Viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là người viết bài của wikiHow, Amy Bobinger. Amy Bobinger là tác giả và biên tập viên tại wikiHow từ năm 2017. Cô đặc biệt yêu thích viết về những cách để giúp mọi người vượt qua những gánh nặng cá nhân, ngoài ra, cô cũng viết về nhiều chủ đề khác, bao gồm sức khỏe, tâm linh, làm vườn, v.v. Amy tốt nghiệp với bằng Cử nhân Văn học Anh tại Đại học Mississippi năm 2011. Hiện tại cô sống tại quê nhà với chồng và hai con trai nhỏ. Bài viết này đã được xem 10.243 lần.
Trang này đã được đọc 10.243 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo