wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách thêm nút biểu quyết vào email gửi đi bằng Microsoft Outlook trên PC.

Phương pháp 1 của 3:
Tạo cuộc khảo sát

 1. 1
  Mở Outlook. Nhấp vào trình đơn Start > All Apps > Microsoft Office > Microsoft Outlook.
 2. 2
  Nhấp vào New Email (Email mới) ở góc trên bên trái Outlook. Bạn cũng có thể thêm nút để gửi thư mà bạn đang chuyển tiếp. [1]
  • Để chuyển tiếp thư, hãy nhấp vào email đó và chọn Forward (Chuyển tiếp).[2]
 3. 3
  Nhấp vào trình đơn Options (Tùy chọn) ở đầu cửa sổ về phía bên trái.
 4. 4
  Nhấp vào Use Voting Buttons (Sử dụng nút bỏ phiếu). Một trình đơn sẽ thả xuống.
 5. 5
  Chọn kiểu nút bỏ phiếu. Sau khi bạn tạo vùng chọn, thông báo “You Have Added Voting Buttons to This Message” (Bạn đã thêm nút bỏ phiếu vào thư này) sẽ hiện ra.[3] Dưới đây là các tùy chọn khác nhau:
  • Approve;Reject: Sử dụng khi bạn cần sự ủy quyền cho nội dung nào đó.
  • Yes;No: Đây là cách thích hợp để tạo cuộc khảo sát nhanh.
  • Yes;No;Maybe: Thêm phản hồi bổ sung cho cuộc khảo sát Yes/No.
  • Custom: Tùy chỉnh các tùy chọn khảo sát riêng, chẳng hạn như ngày và giờ. Nếu bạn chọn tùy chọn này, hãy tích vào ô bên cạnh dòng “Use voting buttons” (Sử dụng nút biểu quyết) bên dưới mục “Voting and Tracking options” (Các tùy chọn theo dấu và biểu quyết), tạo văn bản cho nút rồi nhấp vào Close (Đóng).
 6. 6
  Nhập người nhận mà bạn muốn gửi. Nhập một hoặc nhiều địa chỉ email vào trường To: và CC: nếu cần thiết.
 7. 7
  Thêm chủ đề và nội dung thư. Sử dụng các khung chủ đề và nội dung để mô tả chi tiết về cuộc khảo sát.
 8. 8
  Nhấp vào Send (Gửi) ở góc trên bên trái thư.
  • Khi thư được gửi đến người nhận, họ có thể nhấp vào Click here to vote (Nhấp vào đây để bỏ phiếu) để truy cập các nút, sau đó thực hiện bỏ phiếu. Phản hồi sẽ được gửi đến hộp thư đến của bạn.
  • Bạn có thể xem tất cả thư trả lời dưới dạng bảng. Để thực hiện, hãy mở một trong các thư trả lời, nhấp vào The sender responded (Người gửi đã trả lời) trong tiêu đề thư và chọn View voting responses (Xem phản hồi biểu quyết).[4]
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Bỏ phiếu một cuộc khảo sát

 1. 1
  Mở Outlook. Nhấp vào trình đơn Start > All Apps > Microsoft Office > Microsoft Outlook.
 2. 2
  Nhấp đúp vào thư chứa cuộc khảo sát. Nội dung email sẽ mở ra trong cửa sổ riêng.
  • Nếu bạn đang xem thư trong ngăn đọc, hãy nhấp vào Click here to vote hiển thị ở tiêu đề email và bỏ qua đến bước cuối.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Message ở đầu cửa sổ.
 4. 4
  Nhấp vào Vote (Bỏ phiếu) nằm bên dưới tiêu đề “Respond” (Phản hồi).[5]
 5. 5
  Nhấp vào tùy chọn mà bạn muốn. Phiếu của bạn sẽ được thêm vào kết quả cuộc khảo sát.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 3:
Xem lại kết quả khảo sát

 1. 1
  Mở Outlook. Nhấp vào trình đơn Start > All Apps > Microsoft Office > Microsoft Outlook.
 2. 2
  Nhấp vào thư mục Sent Items (Mục đã gửi) nằm trong khung bên trái.[6]
 3. 3
  Nhấp vào thư chứa cuộc khảo sát. Nội dung email sẽ mở ra trong khung đọc.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Message (Thư) nằm đầu cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp vào Tracking (Theo dõi) nằm bên dưới tiêu đề “Show”. Các kết quả của cuộc khảo sát sẽ hiện ra dưới dạng bảng bên trong cửa sổ.
  • Bạn sẽ không thấy nút Tracking cho đến khi có ít nhất một người nhận bỏ phiếu.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Chụp màn hình trên máy tính Dell

Cách để

Hack Gmail

Cách để

Lồng một ảnh vào trong ảnh khác trên Photoshop

Cách để

Chỉnh kích thước artboard trong Adobe Illustrator

Cách để

Căn giữa văn bản trên HTML

Cách để

Thay đổi màu phông nền trong Photoshop

Cách để

Lưu Tập tin

Cách để

Lật ảnh trên Adobe Photoshop

Cách để

Tạo ảnh nền trong suốt trên Paint

Cách để

Mở khóa layer trong Photoshop

Cách để

Đổi màu nền trên Adobe Illustrator

Cách để

Bỏ chặn Flash Player

Cách để

Xoay video trong Adobe Premiere Pro

Cách để

Tắt McAfee
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nicole Levine, MFA
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Nicole Levine, MFA. Nicole Levine là một tác giả và biên tập viên của wikiHow chuyên viết về công nghệ. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển tài liệu kỹ thuật và quản lý các nhóm hỗ trợ tại các công ty lớn về phần mềm và dịch vụ lưu trữ trang web. Nicole cũng có bằng MFA về viết sáng tạo của Đại học Bang Portland và dạy sáng tác tác phẩm, viết tiểu thuyết, và viết tạp chí tại nhiều tổ chức khác nhau.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 599 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo