Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách thêm nút biểu quyết vào email gửi đi bằng Microsoft Outlook trên PC.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:
Tạo cuộc khảo sát

 1. 1
  Mở Outlook. Nhấp vào trình đơn Start > All Apps > Microsoft Office > Microsoft Outlook.
 2. 2
  Nhấp vào New Email (Email mới) ở góc trên bên trái Outlook. Bạn cũng có thể thêm nút để gửi thư mà bạn đang chuyển tiếp. [1]
  • Để chuyển tiếp thư, hãy nhấp vào email đó và chọn Forward (Chuyển tiếp).[2]
 3. 3
  Nhấp vào trình đơn Options (Tùy chọn) ở đầu cửa sổ về phía bên trái.
 4. 4
  Nhấp vào Use Voting Buttons (Sử dụng nút bỏ phiếu). Một trình đơn sẽ thả xuống.
 5. 5
  Chọn kiểu nút bỏ phiếu. Sau khi bạn tạo vùng chọn, thông báo “You Have Added Voting Buttons to This Message” (Bạn đã thêm nút bỏ phiếu vào thư này) sẽ hiện ra.[3] Dưới đây là các tùy chọn khác nhau:
  • Approve;Reject: Sử dụng khi bạn cần sự ủy quyền cho nội dung nào đó.
  • Yes;No: Đây là cách thích hợp để tạo cuộc khảo sát nhanh.
  • Yes;No;Maybe: Thêm phản hồi bổ sung cho cuộc khảo sát Yes/No.
  • Custom: Tùy chỉnh các tùy chọn khảo sát riêng, chẳng hạn như ngày và giờ. Nếu bạn chọn tùy chọn này, hãy tích vào ô bên cạnh dòng “Use voting buttons” (Sử dụng nút biểu quyết) bên dưới mục “Voting and Tracking options” (Các tùy chọn theo dấu và biểu quyết), tạo văn bản cho nút rồi nhấp vào Close (Đóng).
 6. 6
  Nhập người nhận mà bạn muốn gửi. Nhập một hoặc nhiều địa chỉ email vào trường To: và CC: nếu cần thiết.
 7. 7
  Thêm chủ đề và nội dung thư. Sử dụng các khung chủ đề và nội dung để mô tả chi tiết về cuộc khảo sát.
 8. 8
  Nhấp vào Send (Gửi) ở góc trên bên trái thư.
  • Khi thư được gửi đến người nhận, họ có thể nhấp vào Click here to vote (Nhấp vào đây để bỏ phiếu) để truy cập các nút, sau đó thực hiện bỏ phiếu. Phản hồi sẽ được gửi đến hộp thư đến của bạn.
  • Bạn có thể xem tất cả thư trả lời dưới dạng bảng. Để thực hiện, hãy mở một trong các thư trả lời, nhấp vào The sender responded (Người gửi đã trả lời) trong tiêu đề thư và chọn View voting responses (Xem phản hồi biểu quyết).[4]
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:
Bỏ phiếu một cuộc khảo sát

 1. 1
  Mở Outlook. Nhấp vào trình đơn Start > All Apps > Microsoft Office > Microsoft Outlook.
 2. 2
  Nhấp đúp vào thư chứa cuộc khảo sát. Nội dung email sẽ mở ra trong cửa sổ riêng.
  • Nếu bạn đang xem thư trong ngăn đọc, hãy nhấp vào Click here to vote hiển thị ở tiêu đề email và bỏ qua đến bước cuối.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Message ở đầu cửa sổ.
 4. 4
  Nhấp vào Vote (Bỏ phiếu) nằm bên dưới tiêu đề “Respond” (Phản hồi).[5]
 5. 5
  Nhấp vào tùy chọn mà bạn muốn. Phiếu của bạn sẽ được thêm vào kết quả cuộc khảo sát.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:
Xem lại kết quả khảo sát

 1. 1
  Mở Outlook. Nhấp vào trình đơn Start > All Apps > Microsoft Office > Microsoft Outlook.
 2. 2
  Nhấp vào thư mục Sent Items (Mục đã gửi) nằm trong khung bên trái.[6]
 3. 3
  Nhấp vào thư chứa cuộc khảo sát. Nội dung email sẽ mở ra trong khung đọc.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Message (Thư) nằm đầu cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp vào Tracking (Theo dõi) nằm bên dưới tiêu đề “Show”. Các kết quả của cuộc khảo sát sẽ hiện ra dưới dạng bảng bên trong cửa sổ.
  • Bạn sẽ không thấy nút Tracking cho đến khi có ít nhất một người nhận bỏ phiếu.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Hack GmailHack Gmail
Tắt McAfeeTắt McAfee
Chỉnh kích thước artboard trong Adobe IllustratorChỉnh kích thước artboard trong Adobe Illustrator
Căn giữa văn bản trên HTMLCăn giữa văn bản trên HTML
Tạo ra áo trong RobloxTạo ra áo trong Roblox
Khởi chạy tập tin Python bằng Windows Command PromptKhởi chạy tập tin Python bằng Windows Command Prompt
Thêm hiệu ứng trong suốt trong PhotoshopThêm hiệu ứng trong suốt trong Photoshop
Cắt ảnh trong Illustrator
In nhiều trang một mặt trong Adobe ReaderIn nhiều trang một mặt trong Adobe Reader
Xóa bỏ phông nền trong Adobe IllustratorXóa bỏ phông nền trong Adobe Illustrator
Chuyển ảnh sang định dạng JPEGChuyển ảnh sang định dạng JPEG
Lồng một ảnh vào trong ảnh khác trên PhotoshopLồng một ảnh vào trong ảnh khác trên Photoshop
Mở tập tin DLLMở tập tin DLL
Xoay video trong Adobe Premiere ProXoay video trong Adobe Premiere Pro
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nicole Levine, MFA
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Nicole Levine, MFA. Nicole Levine là một tác giả và biên tập viên của wikiHow chuyên viết về công nghệ. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển tài liệu kỹ thuật và quản lý các nhóm hỗ trợ tại các công ty lớn về phần mềm và dịch vụ lưu trữ trang web. Nicole cũng có bằng MFA về viết sáng tạo của Đại học Bang Portland và dạy sáng tác tác phẩm, viết tiểu thuyết và viết tạp chí tại nhiều tổ chức khác nhau. Bài viết này đã được xem 2.010 lần.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 2.010 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo