Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để cài đặt và sử dụng WhatsApp trên điện thoại iPhone hoặc Android. WhatsApp là ứng dụng nhắn tin miễn phí cho phép bạn gửi tin nhắn hoặc gọi đến người dùng WhatsApp khi có kết nối mạng Wi-Fi hoặc dữ liệu di động.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 8:

Cài đặt WhatsApp

 1. 1
  Cài đặt Whatsapp. Đây là ứng dụng miễn phí có trên cửa hàng ứng dụng của điện thoại.
 2. 2
  Mở WhatsApp. Chạm vào OPEN (Mở) trong cửa hàng ứng dụng của điện thoại, hoặc chạm vào biểu tượng ứng dụng WhatsApp màu xanh lá và trắng.
 3. 3
  Chạm vào OK khi được yêu cầu để cho phép WhatsApp truy cập danh bạ của bạn.
  • Bạn cũng cần cho phép WhatsApp gửi thông báo bằng cách chạm vào Allow (Cho phép).
  • Chọn ALLOW trên Android.
 4. 4
  Chạm vào Agree & Continue (Cho phép và Tiếp tục) ở cuối màn hình.
  • Chọn AGREE AND CONTINUE trên Android.
 5. 5
  Nhập số điện thoại vào trường nhập dữ liệu ở giữa trang.
 6. 6
  Chạm vào Done (Hoàn tất) ở phía trên góc phải màn hình.
  • Trên Android, bạn sẽ chạm vào NEXT (Tiếp tục) ở bên dưới màn hình.
 7. 7
  Chọn OK khi được yêu cầu để WhatsApp gửi tin nhắn có mã xác thực.
 8. 8
  Mở tin nhắn trên điện thoại. Đây là ứng dụng gửi và nhận tin nhắn văn bản.
 9. 9
  Chạm vào tin nhắn gửi từ WhatsApp. Nội dung tin nhắn sẽ là "Your WhatsApp code is [###-###]. You can also tap on this link to verify your phone:" (Mã WhatsApp của bạn là [###-###]. Bạn cũng có thể chạm vào đường dẫn này để xác thực số điện thoại:) và kèm theo đường dẫn.
 10. 10
  Nhập mã vào trường đang hiển thị. Nếu bạn nhập đúng mã, thao tác này sẽ xác thực số điện của bạn và đưa bạn đến trang tạo tài khoản.
 11. 11
  Nhập tên và đăng ảnh. Mặc dù bạn không nhất thiết phải đăng ảnh, nhưng việc này sẽ giúp người dùng khác dễ dàng xác nhận danh tính của bạn.
  • Nếu đã tải WhatsApp trước đó, bạn sẽ có lựa chọn khôi phục lịch sử trò chuyện.
  • Bạn cũng có thể chạm vào Use Facebook Info (Sử dụng thông tin Facebook) để dùng tên và ảnh Facebook.
 12. 12
  Chạm vào Next để tiếp tục. Bây giờ bạn đã có thể gửi tin nhắn bằng WhatsApp.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 8:

Gửi tin nhắn

 1. 1
  Chạm vào thẻ Chats (Cuộc trò chuyện) ở bên dưới màn hình.
  • Trên Android, bạn sẽ chạm vào thẻ CHATS ở phía trên màn hình.
 2. 2
  Chạm vào biểu tượng "New Chat" (Cuộc trò chuyện mới) ở phía trên góc phải màn hình.
  • Nếu sử dụng Android, bạn chạm vào biểu tượng khung trò chuyện màu trắng trên nền xanh lá ở bên dưới góc phải màn hình.
 3. 3
  Chọn người liên lạc. Chạm vào tên của người mà bạn muốn trò chuyện để bắt đầu cuộc trò chuyện với họ.
 4. 4
  Chạm vào khung trò chuyện ở bên dưới màn hình.
 5. 5
  Soạn tin nhắn. Nhập nội dung tin nhắn mà bạn muốn gửi.
  • Bạn có thể dùng bàn phím biểu tượng tích hợp sẵn trên điện thoại để thêm biểu tượng vào tin nhắn.
 6. 6
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 8:

Chèn tập tin và định dạng vào cuộc trò chuyện

 1. 1
  Đảm bảo bạn đã mở sẵn một cuộc trò chuyện. Nếu bạn đang không ở trong cuộc trò chuyện nào cả, hãy mở hoặc tạo cuộc trò chuyện trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Gửi ảnh trong cuộc trò chuyện. Nếu bạn muốn chụp hoặc chọn ảnh để gửi trong cuộc trò chuyện, hãy thực hiện như sau:
 3. 3
 4. 4
  Chọn loại tập tin muốn gửi. Hãy chạm vào một trong các lựa chọn sau đây tùy thuộc vào loại tập tin mà bạn muốn gửi vào cuộc trò chuyện:
  • Document (Tài liệu) - Cho phép bạn chọn tài liệu, chẳng hạn như PDF từ bộ nhớ của điện thoại.
  • Location (Vị trí) - Cho phép bạn gửi bản đồ của vị trí hiện tại.
  • Contact (Danh bạ) - Cho phép bạn gửi thông tin người liên lạc.
  • Audio (Âm thanh, chỉ dành cho Android) - Cho phép bạn gửi đoạn phim.
 5. 5
  Gửi tài liệu, danh bạ hoặc vị trí. Thao tác này sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại tập tin mà bạn chọn ở bước trước:
  • Document - Truy cập thư mục lưu tài liệu mà bạn muốn gửi, chọn tài liệu, và chọn Send (Gửi).
  • Location - Cho phép các quyền truy cập mà điện thoại yêu cầu, rồi chọn Send Your Current Location (Gửi vị trí hiện tại của bạn) để gửi bản đồ.
  • Contact - Chọn người liên lạc, xác nhận thông tin và chọn Send (Gửi).
  • Audio - Chọn âm thanh mà bạn muốn gửi, rồi chọn OK.
 6. 6
  Định dạng tin nhắn. Bạn có thể dùng nhiều thẻ văn bản khác nhau để chèn định dạng, chẳng hạn như tạo chữ in đậm cho tin nhắn:
  • In đậm - Đặt dấu hoa thị trước và sau nội dung tin nhắn để tạo kiểu in đậm (chẳng hạn như *xin chào* sẽ trở thành xin chào).
  • In nghiêng - Đặt dấu gạch dưới trước và sau nội dung tin nhắn để tạo kiểu in nghiêng (chẳng hạn như _tạm biệt_ trở thành tạm biệt).
  • Gạch ngang chữ - Đặt dấu ngã trước và sau nội dung tin nhắn để tạo kiểu gạch ngang chữ (chẳng hạn như ~dứa trên bánh pizza~).
  • - Đặt ba dấu nháy đơn trước và sau nội dung tin nhắn mà bạn muốn sử dụng (chẳng hạn như ```Tôi là người máy``` trở thành Tôi là người máy).
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 8:

Gọi thoại hoặc gọi video

 1. 1
  Trở về trang "Chats" (Cuộc trò chuyện) bằng cách chạm vào nút "Back" (Trở về).
 2. 2
  Chạm vào biểu tượng "New Chat" (Cuộc trò chuyện mới) ở phía trên góc phải màn hình.
  • Trên Android, bạn sẽ chạm vào biểu tượng trắng và xanh lá ở bên dưới góc phải màn hình.
 3. 3
  Chọn người liên lạc bằng cách chạm vào tên của người mà bạn muốn thực hiện cuộc gọi.
  • Bạn không thể thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video với nhiều người cùng một lúc.
 4. 4
  Chạm vào biểu tượng "Call" (Cuộc gọi) với biểu tượng điện thoại ở phía trên góc phải màn hình. Đây là thao tác gọi đến người liên lạc trong danh bạ bằng WhatsApp.
 5. 5
  Chuyển sang gọi video. Sau khi cuộc gọi được kết nối, bạn có thể chuyển sang cuộc gọi video bằng cách chạm vào biểu tượng máy quay ở phía trên màn hình.
  • Bạn cũng có thể thực hiện ngay cuộc gọi video bằng cách chạm vào biểu tượng máy quay thay vì biểu tượng điện thoại.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 8:

Thêm người liên hệ

 1. 1
  Trở về trang "Chats" (Cuộc trò chuyện) bằng cách chạm vào nút "Back" (Trở về).
 2. 2
  Chạm vào biểu tượng "New Chat" (Cuộc trò chuyện mới) ở phía trên góc phải màn hình.
  • Trên Android, bạn sẽ chạm vào biểu tượng trắng và xanh lá ở bên dưới góc phải màn hình.
 3. 3
  Chạm vào New Contact (Người liên hệ mới) ở gần đầu trang.
 4. 4
  Nhập tên của người liên hệ. Bạn sẽ chạm vào trường "First name" (Tên), rồi gõ tên của người liên hệ.
  • Nếu dùng Android, bạn chạm vào trường "Name" (Tên).
  • Bạn cũng có thể nhập họ và nơi công tác, nhưng tên vẫn là thông tin bắt buộc.
 5. 5
  Chạm vào add phone (Thêm số điện thoại) ở giữa màn hình.
  • Chọn Phone nếu bạn sử dụng Android.
 6. 6
  Nhập số điện thoại. Bạn sẽ gõ số điện thoại của người mà mình muốn thêm vào danh bạ.
  • Đây phải là số của người có cài đặt và đăng ký sử dụng Whatsapp.
 7. 7
  Chạm vào Done (Hoàn tất) ở phía trên góc phải màn hình.
  • Chọn SAVE (Lưu) trên Android rồi bỏ qua bước tiếp theo.
 8. 8
  Chạm vào Done (Hoàn tất) ở phía trên góc trái màn hình để thêm người liên lạc vào danh bạ WhatsApp.
 9. 9
  Mời bạn bè đến WhatsApp. Nếu bạn muốn thêm những người bạn chưa sử dụng WhatsApp, hãy mời họ đăng ký WhatsApp theo cách sau:
  • Mở trang "New Chat" (Cuộc trò chuyện mới).
  • Vuốt màn hình xuống cuối trang, rồi chạm vào Invite Friends to WhatsApp (Mời bạn bè đến WhatsApp) (trên Android, bạn sẽ chọn Invite friends (Mời bạn bè)).
  • Chọn phương pháp gửi lời mời (chẳng hạn như Message (Tin nhắn)).
  • Nhập thông tin liên lạc của bạn bè.
  • Gửi lời mời.
  Quảng cáo
Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 8:

Tạo nhóm trò chuyện

 1. 1
  Trở về trang "Chats" (Cuộc trò chuyện) bằng cách chạm vào nút "Back" (Trở về).
 2. 2
  Chạm vào New Group (Cuộc trò chuyện mới) ở đầu trang "Chats" để mở danh bạ WhatsApp.
  • Trên Android, trước tiên bạn chạm vào ở phía trên góc phải màn hình rồi chọn New group (Nhóm mới) trong danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Chọn người liên lạc để tạo nhóm. Chạm vào từng người liên lạc mà bạn muốn thêm vào nhóm trò chuyện.
  • Bạn có thể thêm tối đa 256 người vào nhóm trò chuyện.
 4. 4
  Chạm vào Next (Tiếp tục) ở phía trên góc phải màn hình.
  • Trên Android, bạn sẽ chọn mũi tên hướng sang phải ở bên dưới góc phải màn hình.
 5. 5
  Nhập tên nhóm. Gõ tên bất kỳ mà bạn muốn đặt cho nhóm.
  • Tên nhóm sẽ bao gồm tối đa 25 ký tự.
  • Bạn cũng có thể đăng ảnh cho nhóm bằng cách chạm vào biểu tượng máy ảnh, chọn hình thức đăng ảnh rồi chụp hoặc chọn ảnh.
 6. 6
 7. 7
  Nhắn tin cho nhóm trò chuyện theo cách thông thường. Sau khi nhóm trò chuyện hiển thị, bạn có thể gửi tin nhắn, tập tin và biểu tượng như với những cuộc trò chuyện khác.
  • Tuy nhiên, bạn không thể gọi thoại hoặc gọi video cho nhóm trò chuyện.
  Quảng cáo
Phương pháp 7
Phương pháp 7 của 8:

Tạo trạng thái WhatsApp

 1. 1
  Trở về trang "Chats" (Cuộc trò chuyện) bằng cách chạm vào nút "Back" (Trở về).
 2. 2
  Chạm vào Status (Trạng thái) ở bên dưới góc trái màn hình.
  • Trên Android, bạn chọn STATUS (Trạng thái) ở phía trên màn hình.
 3. 3
  Chạm vào biểu tượng máy ảnh bên phải tiêu đề Status ở đầu trang.
  • Nếu muốn tạo trạng thái chữ, bạn chạm vào biểu tượng bút chì.
  • Trên Android, biểu tượng máy ảnh hiển thị bên dưới góc phải màn hình.
 4. 4
  Tạo trạng thái. Hướng điện thoại vào chủ thể mà bạn muốn chụp ảnh, rồi chạm vào nút "Capture" (Chụp) hình tròn.
  • Nếu tạo trạng thái chữ, bạn sẽ nhập nội dung bất kỳ. Bạn cũng có thể chạm vào biểu tượng bảng màu để thay đổi màu nền hoặc chạm vào T để thay đổi phông chữ.
 5. 5
  Quảng cáo
Phương pháp 8
Phương pháp 8 của 8:

Sử dụng máy ảnh WhatsApp

 1. 1
  Chạm vào thẻ Camera (Máy ảnh) ở chính giữa phần cuối màn hình để mở giao diện máy ảnh.
  • Trên Android, thẻ Camera chính là biểu tượng máy ảnh ở phía trên góc trái màn hình.
 2. 2
  Chụp ảnh. Hướng máy ảnh của điện thoại vào chủ thể mà bạn muốn chụp ảnh, rồi chạm vào nút "Capture" ở gần cuối màn hình.
  • Bạn cũng có thể chọn ảnh từ Camera Roll (Cuộn camera) của điện thoại.
 3. 3
  Xoay ảnh. Chạm vào biểu tượng "Rotate" (Xoay) hình hộp ở phía trên màn hình, rồi chạm vào biểu tượng hình hộp và mũi tên ở bên dưới góc trái màn hình đến khi ảnh được xoay theo ý muốn. Bạn có thể chạm vào Done (Hoàn tất) để lưu thay đổi.
 4. 4
  Thêm nhãn dán vào ảnh. Bạn sẽ chạm vào ở phía trên màn hình, rồi chọn biểu tượng hoặc nhãn dán trong danh sách lựa chọn.
  • Sau khi thêm biểu tượng hoặc nhãn dán, bạn có thể chạm và kéo nó quanh màn hình để thay đổi vị trí trên đặt trên ảnh.
 5. 5
  Thêm chữ vào ảnh. Chạm vào biểu tượng T ở phía trên góc phải màn hình, chọn màu từ thanh màu đứng ở bên phải màn hình, và nhập nội dung bất kỳ mà bạn muốn thêm vào.
 6. 6
  Vẽ trên ảnh. Chạm vào biểu tượng bút chì ở phía trên góc phải màn hình, rồi chọn màu từ thanh màu đứng ở bên phải màn hình và di chuyển thao tác chạm trên ảnh.
 7. 7
 8. 8
  Chọn nơi sử dụng ảnh. Bạn có thể gửi ảnh đến cuộc trò chuyện bằng cách chạm vào tên của cuộc trò chuyện hoặc tên người liên lạc trong phần "RECENT CHATS" (Cuộc trò chuyện gần đây), hoặc bạn có thể đăng ảnh lên trạng thái bằng cách chạm vào My Status (Trạng thái của tôi) ở đầu trang.
 9. 9
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Khi trang "Chats" (Cuộc trò chuyện) có quá nhiều cuộc trò chuyện, bạn nên xóa những cuộc trò chuyện cũ.
 • Bạn có thể sử dụng danh sách người gửi để gửi tin nhắn cho nhiều người khi không muốn tạo nhóm trò chuyện.

Cảnh báo

 • Nếu gói dữ liệu di động của bạn có giới hạn, việc sử dụng WhatsApp có thể làm phát sinh chi phí khi bạn không có kết nối Wi-Fi. Hãy tắt WhatsApp khi bạn sử dụng dữ liệu di động để tránh phát sinh phí.
 • Ứng dụng WhatsApp không được hỗ trợ trên máy tính bảng, nhưng người dùng Android có thể cài đặt WhatsApp trên máy tính bảng bằng cách sử dụng tập tin APK.

Bài viết wikiHow có liên quan

Biết liệu người khác có chặn bạn trên WhatsAppBiết liệu người khác có chặn bạn trên WhatsApp
Kích hoạt WhatsApp không cần mã xác nhậnKích hoạt WhatsApp không cần mã xác nhận
Đăng xuất trên WhatsAppĐăng xuất trên WhatsApp
Khôi phục tin nhắn WhatsApp cũKhôi phục tin nhắn WhatsApp cũ
Tìm liên lạc trên WhatsAppTìm liên lạc trên WhatsApp
Biết tin nhắn đã được đọc trên WhatsAppBiết tin nhắn đã được đọc trên WhatsApp
Thêm liên lạc ở quốc gia khác trên Whatsapp cho AndroidThêm liên lạc ở quốc gia khác trên Whatsapp cho Android
Sao lưu WhatsAppSao lưu WhatsApp
Khôi phục tin nhắn bị xóa trong WhatsAppKhôi phục tin nhắn bị xóa trong WhatsApp
Xác định số điện thoại WhatsApp giả mạo4 dấu hiệu cảnh báo giúp bạn xác định số điện thoại WhatsApp giả mạo
Thêm liên lạc trên WhatsAppThêm liên lạc trên WhatsApp
Tham gia nhóm WhatsApp mà không cần lời mờiTham gia nhóm WhatsApp mà không cần lời mời
Quét mã QR trên WhatsAppQuét mã QR trên WhatsApp
Vô hiệu hóa dấu tích màu xanh hiển thị đã đọc tin nhắn trên WhatsAppVô hiệu hóa dấu tích màu xanh hiển thị đã đọc tin nhắn trên WhatsApp
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 25.827 lần.
Chuyên mục: WhatsApp
Trang này đã được đọc 25.827 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo