Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Lucky Patcher trên điện thoại Android. Lucky Patcher cho phép chúng ta hiệu chỉnh các ứng dụng nhằm xóa xác minh giấy phép, quảng cáo Google (Google Ads), thay đổi quyền, cài đặt bản vá và tạo tập tin APK tùy chỉnh. Bạn cần sử dụng thiết bị Android đã được can thiệp root (bẻ khóa quyền truy cập cấp cao) thì mới có thể sửa đổi các ứng dụng trên điện thoại bằng Lucky Patcher. [1]

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:

Xóa xác minh giấy phép

 1. 1
  Root thiết bị Android. Bạn cần sử dụng thiết bị Android đã root thì mới có thể sửa đổi các ứng dụng trên điện thoại bằng Lucky Patcher. Quá trình root sẽ khác nhau tùy theo thiết bị Android, tuy nhiên thao tác này tiềm tàng khả năng gây hại cho điện thoại cũng như nằm ngoài hiệu lực bảo hành. Bạn phải cực kỳ thận trọng và tiến hành theo hướng dẫn được cập nhật mới nhất dành cho điện thoại cụ thể.
  • Xem thêm trên mạng về cách root thiết bị Android không sử dụng PC để biết thêm chi tiết.
 2. 2
  Mở Lucky Patcher. Ứng dụng có biểu tượng mặt cười màu vàng. Lucky Patcher sẽ mở ra cùng với danh sách các ứng dụng đã được cài đặt trên điện thoại.
 3. 3
  Nhấn vào ứng dụng nào đó. Đây là ứng dụng mà bạn muốn xóa xác minh giấy phép. Trình đơn gồm các tùy chọn khác nhau sẽ hiện ra.
 4. 4
  Nhấn vào Menu of Patches (Danh sách bản vá). Danh sách các bản vá có thể được cài đặt cho ứng dụng sẽ hiện ra.
 5. 5
  Nhấn vào Remove License Verification (Xóa xác minh giấy phép). Một trình đơn gồm các bản vá khác nhau để xóa xác minh giấy phép sẽ hiện ra.
 6. 6
  Nhấn vào bản vá mà bạn muốn sử dụng. Bên cạnh những bản vá khác nhau là ô đánh dấu. Hãy nhấn vào ô đánh dấu để chọn bản vá mà bạn muốn sử dụng.
 7. 7
  Nhấn vào Apply (Áp dụng). Quá trình vá lỗi ứng dụng để xóa xác minh giấy phép sẽ bắt đầu và kéo dài vài phút.
 8. 8
  Nhấn vào OK. Nếu bản vá hoạt động, bạn sẽ thấy màn hình thành công với kết quả hiện ra. Hãy nhấn "Ok" để tiếp tục.[2]
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:

Xóa quảng cáo Google

 1. 1
  Root thiết bị Android. Bạn cần sử dụng thiết bị Android đã root thì mới có thể sửa đổi các ứng dụng trên điện thoại bằng Lucky Patcher. Quá trình root sẽ khác nhau tùy theo thiết bị Android, tuy nhiên thao tác này tiềm tàng khả năng gây hại cho điện thoại cũng như nằm ngoài hiệu lực bảo hành. Bạn phải cực kỳ thận trọng và tiến hành theo hướng dẫn được cập nhật mới nhất dành cho điện thoại cụ thể.
  • Xem thêm trên mạng về cách root thiết bị Android không sử dụng PC để biết thêm chi tiết.
 2. 2
  Mở Lucky Patcher. Ứng dụng có biểu tượng mặt cười màu vàng. Lucky Patcher sẽ mở ra cùng với danh sách các ứng dụng đã được cài đặt trên điện thoại.
  • Xem thêm về cách tải Lucky Patcher trên Android để biết thêm thông tin.
 3. 3
  Nhấn vào ứng dụng nào đó. Đây là ứng dụng mà bạn muốn xóa quảng cáo Google.
 4. 4
  Nhấn vào Menu of Patches. Danh sách các bản vá có thể được cài đặt cho ứng dụng sẽ hiện ra.
 5. 5
  Nhấn vào Remove Google ads (Xóa quảng cáo Google). Một trình đơn gồm hai tùy chọn sẽ hiện ra.
 6. 6
  Nhấn vào Patch to remove Google ads (Vá để xóa quảng cáo Google). Đây là tùy chọn đầu tiên trong trình đơn bật lên.
 7. 7
  Nhấn vào Apply. Quá trình vá ứng dụng để xóa Google Ads sẽ bắt đầu và kéo dài vài phút.
 8. 8
  Nhấn vào Ok. Nếu bản vá hoạt động thì màn hình thành công với kết quả sẽ hiện ra. Hãy nhấn "Ok" để tiếp tục.[3]
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:

Áp dụng bản vá tùy chỉnh

 1. 1
  Root thiết bị Android. Bạn cần sử dụng thiết bị Android đã root thì mới có thể sửa đổi các ứng dụng trên điện thoại bằng Lucky Patcher. Quá trình root sẽ khác nhau tùy theo thiết bị Android, tuy nhiên thao tác này tiềm tàng khả năng gây hại cho điện thoại cũng như nằm ngoài hiệu lực bảo hành. Bạn phải cực kỳ thận trọng và tiến hành theo hướng dẫn được cập nhật mới nhất dành cho điện thoại cụ thể.
  • Xem thêm trên mạng về cách root thiết bị Android không sử dụng PC để biết thêm chi tiết.
 2. 2
  Mở Lucky Patcher. Ứng dụng có biểu tượng mặt cười màu vàng. Lucky Patcher sẽ mở ra cùng với danh sách các ứng dụng đã được cài đặt trên điện thoại.
  • Xem thêm về cách tải Lucky Patcher trên Android để biết thêm thông tin.
 3. 3
  Nhấn vào ứng dụng nào đó. Đây là ứng dụng mà bạn muốn áp dụng bản vá tùy chỉnh.
 4. 4
  Nhấn vào Menu of Patches. Danh sách các bản vá có thể được cài đặt cho ứng dụng sẽ hiện ra.
 5. 5
  Nhấn vào Custom patch (Bản vá tùy chỉnh). Có thể bạn sẽ thấy một trình đơn với các bản vá tùy chỉnh. Nếu chỉ có một bản vá tùy chỉnh khả dụng, bạn sẽ được hỏi rằng có muốn áp dụng bản vá tùy chỉnh đó hay không.
  • Để tải bản vá tùy chỉnh mới nhất, hãy nhấn vào nút "⋮" ở góc trên bên phải, sau đó chọn "Download custom patches" từ trong trình đơn cài đặt.[4]
 6. 6
  Nhấn vào bản vá tùy chỉnh. Một cửa sổ sẽ bật lên với mô tả về công dụng của bản vá.
 7. 7
  Nhấn vào Apply. Bản vá tùy chỉnh sẽ được áp dụng. Quá trình này có thể mất vài phút.
 8. 8
  Nhấn vào Ok. Nếu bản vá hoạt động thì màn hình thành công với kết quả sẽ hiện ra. Hãy nhấn "Ok" để tiếp tục.[5]
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:

Thay đổi quyền của ứng dụng

 1. 1
  Root thiết bị Android. Bạn cần sử dụng thiết bị Android đã root thì mới có thể sửa đổi các ứng dụng trên điện thoại bằng Lucky Patcher. Quá trình root sẽ khác nhau tùy theo thiết bị Android, tuy nhiên thao tác này tiềm tàng khả năng gây hại cho điện thoại cũng như nằm ngoài hiệu lực bảo hành. Bạn phải cực kỳ thận trọng và tiến hành theo hướng dẫn được cập nhật mới nhất dành cho điện thoại cụ thể.
  • Xem thêm trên mạng về cách root thiết bị Android không sử dụng PC để biết thêm chi tiết.
 2. 2
  Mở Lucky Patcher. Ứng dụng có biểu tượng mặt cười màu vàng. Lucky Patcher sẽ mở ra cùng với danh sách các ứng dụng đã được cài đặt trên điện thoại.
  • Xem thêm về cách tải Lucky Patcher trên Android để biết thêm thông tin.
 3. 3
  Nhấn vào ứng dụng nào đó. Đây là ứng dụng mà bạn muốn thay đổi quyền.
 4. 4
  Nhấn vào Menu of Patches. Danh sách các bản vá có thể được cài đặt cho ứng dụng sẽ hiện ra.
 5. 5
  Nhấn vào Change permissions (Thay đổi quyền). Danh sách các quyền sẽ hiện ra.
 6. 6
  Nhấn vào các quyền riêng lẻ. Nếu văn bản về quyền nào đó có màu xanh lá nghĩa là quyền đã được kích hoạt. Nếu văn bản của quyền có màu đỏ thì quyền đó đã bị vô hiệu hóa.
 7. 7
  Nhấn vào Apply. Ứng dụng sẽ khởi động lại với những thay đổi về quyền.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:

Tạo tập tin APK được điều chỉnh

 1. 1
  Root thiết bị Android. Bạn cần sử dụng thiết bị Android đã root thì mới có thể sửa đổi các ứng dụng trên điện thoại bằng Lucky Patcher. Quá trình root sẽ khác nhau tùy theo thiết bị Android, tuy nhiên thao tác này tiềm tàng khả năng gây hại cho điện thoại cũng như nằm ngoài hiệu lực bảo hành. Bạn phải cực kỳ thận trọng và tiến hành theo hướng dẫn được cập nhật mới nhất dành cho điện thoại cụ thể.
  • Xem thêm trên mạng về cách root thiết bị Android không sử dụng PC để biết thêm chi tiết.
 2. 2
  Mở Lucky Patcher. Ứng dụng có biểu tượng mặt cười màu vàng. Lucky Patcher sẽ mở ra cùng với danh sách các ứng dụng đã được cài đặt trên điện thoại.
  • Xem thêm về cách tải Lucky Patcher trên Android để biết thêm thông tin.
 3. 3
  Nhấn vào ứng dụng nào đó. Đây là ứng dụng mà bạn muốn tạo tập tin APK được điều chỉnh.
 4. 4
  Nhấn vào Create Modified APK File (Tạo tập tin APK được điều chỉnh). Tùy chọn này nằm trong trình đơn hiện ra ban đầu khi bạn nhấn vào ứng dụng.
 5. 5
  Nhấn vào một bản vá để điều chỉnh tập tin APK. Danh sách các bản vá mà bạn có thể sử dụng để tạo tập tin APK được hiệu chỉnh sẽ hiện ra.
 6. 6
  Nhấn vào Rebuild The App (Xây dựng lại ứng dụng). Nút màu xanh dương này nằm cuối màn hình. Tập tin APK của ứng dụng đã được áp dụng bản vá sẽ được tách riêng với ứng dụng ban đầu. Bạn có thể tìm thấy tập tin APK tại thư mục /sdcard/LuckyPatcher/Modified/.
 7. 7
  Nhấn vào Ok để xác nhận rằng tập tin APK đã được tạo. Bạn cũng có thể nhấn vào "Go to File" để đi đến thư mục chứa tập tin APK.[6]
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Tắt tính năng kiểm soát của phụ huynh trên AndroidTắt tính năng kiểm soát của phụ huynh trên Android
Gỡ nút gọi khẩn cấp trên AndroidGỡ nút gọi khẩn cấp trên Android
Tắt Chế độ An toàn (Safe Mode) trên thiết bị AndroidTắt Chế độ An toàn (Safe Mode) trên thiết bị Android
Kết nối tai nghe không dây với điện thoại AndroidKết nối tai nghe không dây với điện thoại Android
Gia tăng bộ nhớ trong của điện thoại AndroidGia tăng bộ nhớ trong của điện thoại Android
Khôi phục Samsung Notes trên Samsung GalaxyKhôi phục Samsung Notes trên Samsung Galaxy
Cắt video trên Samsung GalaxyCắt video trên Samsung Galaxy
Gỡ cài đặt bản cập nhật trên AndroidGỡ cài đặt bản cập nhật trên Android
Nhập danh bạ từ tập tin Excel sang điện thoại AndroidNhập danh bạ từ tập tin Excel sang điện thoại Android
Sử dụng cảm biến hồng ngoại trên AndroidSử dụng cảm biến hồng ngoại trên Android
Tăng âm lượng microphone trên AndroidTăng âm lượng microphone trên Android
Thoát khỏi Chế độ Safe ModeThoát khỏi Chế độ Safe Mode
Tải video từ Telegram trên thiết bị AndroidTải video từ Telegram trên thiết bị Android
Chuyển đổi ngôn ngữ trên AndroidChuyển đổi ngôn ngữ trên Android
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 31.909 lần.
Trang này đã được đọc 31.909 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo