Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Nếu bạn không tự tin rằng mình đang sử dụng "however" (có nghĩa là tuy nhiên) đúng cách, đó là do có nhiều cách để dùng nó một cách chính xác. Bạn dễ bị nhầm lẫn vì mỗi cách sử dụng "however" có phép chấm câu riêng và vị trí riêng trong câu. Tuy nhiên, một khi bạn hiểu được những điểm khác biệt, bạn sẽ ghi nhớ chúng.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Sử dụng "However" để giới thiệu sự tương phản và đối lập

 1. 1
  Bắt đầu một câu đối lập với "However,". Để viết một câu tương phản hay trái ngược với câu trước đó, hãy bắt đầu câu với "However,…" Cách viết này sẽ cảnh báo người đọc rằng sự chuyển hướng đang bắt đầu. Hãy luôn đặt dấu phẩy sau "However," và theo sau nó bằng một câu hoàn chỉnh.[1]
  • Bạn có thể viết, "I was very excited to be invited to lunch. However, I had already made plans." (Tớ rất vui khi được mời ăn trưa. Tuy nhiên, tớ đã có kế hoạch rồi).
  • Một ví dụ khác là, "The pattern was certainly original. However, the new wallpaper did not match the furniture at all." (Họa tiết chắc chắn là độc đáo. Tuy nhiên, giấy dán tường không phù hợp với nội thất chút nào).
 2. 2
  Kết hợp hai câu trái ngược bằng "; however,". Khi bạn có hai câu hoàn chỉnh mang ý nghĩa đối lập hoặc tương phản nhưng lại có liên kết với nhau, hãy kết hợp chúng bằng dấu chấm phẩy, từ "however," và dấu phẩy. Điều này cho thấy câu thứ hai tương phản với câu thứ nhất.[2]
  • Bắt đầu với hai câu mang ý nghĩa trái ngược nhau: "I would love to join you for lunch. I am too busy." (Tớ muốn đi ăn trưa cùng cậu. Tớ rất bận).
  • Kết hợp chúng theo cách này: "I would love to join you for lunch; however, I am too busy." (Tớ muốn đi ăn trưa với cậu; tuy nhiên, tớ rất bận).
  • Điều này sẽ giúp mối liên kết giữa các câu trở nên rõ ràng và cách viết của bạn nhất quán hơn.
 3. 3
  Sử dụng ", however," như một nhận xét ngẫu nhiên. Để ngắt một câu đang tiếp diễn, hãy chèn "however" giữa hai dấu phẩy. Giống như các cách dùng khác của "however," cách này ám chỉ sự tương phản với nội dung trước đó, nhưng làm cho sự đối lập bớt nghiêm trọng.[3]
  • Đặt ", however," sau chủ đề của câu thứ hai: "I can't make it to lunch. You, however, are going to love that restaurant." (Tớ không thể đi ăn trưa. Tuy nhiên, cậu sẽ thích nhà hàng đó)
  • Sử dụng nó để chia động từ có hai phần: "I can't make it to lunch. I could, however, join you next week." (Tớ không thể đi ăn trưa. Tuy nhiên, tớ có thể đi cùng cậu vào tuần tới).
  • Đặt nó ở cuối câu văn thứ hai: "I can't make it to lunch. I could join you next week, however." (Tớ không thể đi ăn trưa. Tuy nhiên, tớ có thể đi cùng cậu vào tuần tới).
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Sử dụng "However" như một trạng từ quan hệ

 1. 1
  Sử dụng "However" với ý nghĩa "bất kể như thế nào," hoặc "bằng bất cứ cách nào". Khi "however" là trạng từ quan hệ, nó thể hiện sự không có giới hạn. Bạn có thể dùng nó để bắt đầu một câu, hoặc chèn sau dấu phẩy trong mệnh đề phụ thuộc.[4]
  • Bạn có thể nói, "However you look at it, we owe Puerto Rico significant aid." (Bất kể quan điểm của anh như thế nào, chúng ta nợ Puerto Rico sự hỗ trợ lớn).
  • Bạn cũng có thể viết, "I’ll make it to lunch, however the day goes." (Tớ sẽ đi ăn trưa, bất kể ngày đó ra sao).
  • Kiểm tra tính chính xác bằng cách thay thế nó với cụm từ "bất kể như thế nào" hoặc "bằng bất cứ cách nào".
 2. 2
  Kết hợp nó với một tính từ hoặc trạng từ. "However" có thể được dùng để thể hiện "bất kể đến mức độ nào" khi được kết hợp với một tính từ hoặc trạng từ.[5]
  • Bạn có thể viết, "I'll call you from Tokyo, however much it costs." (Tớ sẽ gọi cho cậu từ Tokyo, dù có tốn kém ra sao).
  • Một ví dụ khác là, "However doomed the relationship, an open heart is its own reward." (Dù mối quan hệ có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, một tấm lòng rộng mở chính là phần thưởng).
 3. 3
  Bắt đầu một câu hỏi bằng "how ever" để thể hiện sự bất ngờ. Sử dụng "how ever" mang ý nghĩa là "bằng cách nào mà" khi bạn muốn thể hiện sự bất ngờ đối với hành động được mô tả. Khi "ever" được dùng như từ nhấn mạnh, các từ nên được tách ra.[6]
  • Bạn có thể viết, "How ever did you find my address?" (Làm thế nào mà cậu tìm được địa chỉ của tớ vậy?)
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Kiểm tra các lỗi phổ biến

 1. 1
  Đảm bảo rằng dấu chấm phẩy và dấu phẩy được đặt đúng chỗ. Khi bạn sử dụng "however" như trạng từ liên kết, hãy nhớ rằng dấu chấm phẩy nằm trước "however," và dấu phẩy nằm sau. Hãy nhớ rằng hai dấu phẩy giữa "however" là không đúng.[7]
  • Sai: "Yes, your new shoes do match your outfit, however; they aren't weather-appropriate." (Đúng rồi, đôi giày mới của cậu rất hợp với bộ đồ, tuy nhiên; chúng không ở hợp với thời tiết này)
  • Sai: "Yes, your new shoes do match your outfit, however, they aren't weather-appropriate." (Đúng rồi, đôi giày mới của cậu rất hợp với bộ đồ, tuy nhiên, chúng không ở hợp với thời tiết này).
  • Đúng: "Yes, your new shoes do match your outfit; however, they aren't weather-appropriate." (Đúng rồi, đôi giày mới của cậu rất hợp với bộ đồ; tuy nhiên; chúng không ở hợp với thời tiết này).
 2. 2
  Kiểm tra câu không hoàn chỉnh. Khi bắt đầu câu với, "However," bạn thường dễ viết những câu không hoàn chỉnh. Nếu một câu bắt đầu bằng "However, …" nó phải được theo sau bởi một mệnh đề độc lập! Hãy kiểm tra tất cả các câu có however để đảm bảo rằng chúng hoàn chỉnh.[8]
  • Sai: "However, the sky in April." (Tuy nhiên, bầu trời tháng 4). Câu này không có động từ, vì thế nó không hoàn chỉnh.
  • Đúng: "However, the sky in April was clouded." (Tuy nhiên, bầu trời tháng 4 thì đầy mây). Câu này có chủ ngữ và động từ, vì thế nó hoàn chỉnh.
 3. 3
  Đảm bảo rằng bạn đang diễn đạt đúng ý của mình. Khi sử dụng "however" như trạng từ quan hệ, ý nghĩa sẽ phụ thuộc vào ngữ pháp. Nếu quên phép chấm câu, hoặc đặt dấu câu sai chỗ, bạn có thể diễn đạt sai ý. Hãy kiểm tra xem ý nghĩa thay đổi như thế nào tùy vào chỗ dùng dấu câu:[9]
  • "Carrots are naturally delicious however they have been cooked." (Cà rốt vốn ngon tự nhiên, cho dù có bị nấu chín).
  • "Carrots are naturally delicious; however, they have been cooked." (Cà rốt thì ngon tự nhiên, nhưng chúng lại bị nấu chín).
  • Nếu bạn muốn nói rằng cà rốt kiểu nào cũng ngon, cách dùng thứ nhất là đúng.
  • Nếu bạn muốn nói rằng cà rốt sống thì ngon nhưng lại không ngon khi bị nấu chín, cách dùng thứ hai là đúng.
 4. 4
  Đừng sử dụng "However," quá nhiều khi bắt đầu một câu. Hãy giới hạn tần suất dùng "However," ở mỗi trang. Khi bắt đầu một câu với "However," bạn nên tự hỏi xem câu đó có ý nghĩa liên kết với câu trước đó bằng cách sử dụng dấu chấm phẩy và dấu phẩy không. Hãy dùng các trạng từ liên kết khác để tạo ra sự đa dạng và nét riêng biệt cho bài viết của bạn, chẳng hạn như:[10]
  • Rather (Thay vì)
  • Instead (Thay vào đó)
  • Yet (Tuy vậy)
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Trạng từ quan hệ giới thiệu một mệnh đề bằng cách thay đổi ý nghĩa của một từ, cụm từ, hoặc mệnh đề trước đó.
 • Một từ nhấn mạnh là trạng từ nhằm khẳng định hoặc nhấn mạnh.[11]

Bài viết wikiHow có liên quan

Trò chuyện Vui vẻ, Thú vị qua Tin nhắnTrò chuyện Vui vẻ, Thú vị qua Tin nhắn
Đọc truyện tranh Nhật bản (manga)Đọc truyện tranh Nhật bản (manga)
Sử dụng "Its" và "It's"Sử dụng "Its" và "It's"
Sử dụng There, Their và They'reSử dụng There, Their và They're
Dùng từ "Yet" trong câuDùng từ "Yet" trong câu
Nói xin chào bằng nhiều ngôn ngữ khác nhauNói xin chào bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau
Học bất cứ ngôn ngữ nàoHọc bất cứ ngôn ngữ nào
Luyện Đọc Tốc độ
Nói "Cảm ơn" trong tiếng HoaNói "Cảm ơn" trong tiếng Hoa
Chúc mừng sinh nhật trong tiếng ĐứcChúc mừng sinh nhật trong tiếng Đức
Nói lời yêu bằng tiếng HànNói lời yêu bằng tiếng Hàn
Nói cảm ơn bằng tiếng PhápNói cảm ơn bằng tiếng Pháp
Trở thành một Tác giảTrở thành một Tác giả
Nói “Không có chi” trong tiếng PhápNói “Không có chi” trong tiếng Pháp
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Christopher Taylor, PhD
Cùng viết bởi:
Trợ lý giáo sư tiếng Anh
Bài viết này đã được cùng viết bởi Christopher Taylor, PhD. Christopher Taylor là trợ lý giáo sư tiếng Anh của Đại học Cộng đồng Austin tại Texas. Anh đã nhận bằng Tiến sĩ ngành Văn học Anh và Nghiên cứu thời kỳ Trung cổ của Đại học Texas tại Austin vào năm 2014. Bài viết này đã được xem 3.142 lần.
Chuyên mục: Ngôn ngữ
Trang này đã được đọc 3.142 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo