Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách sử dụng Facebook trên máy tính và thiết bị di động.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 7:

Bắt đầu

 1. 1
  Mở Facebook. Truy cập https://www.facebook.com/ bằng trình duyệt của máy tính hoặc chạm vào biểu tượng Facebook nếu bạn sử dụng thiết bị di động. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang đăng nhập Facebook nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản của mình.
  • Nếu chưa tải ứng dụng Facebook cho iPhone hoặc thiết bị Android, bạn có thể thực hiện việc này miễn phí.
 2. 2
  Tạo tài khoản Facebook. Thao tác này có thể thực hiện được trên Facebook phiên bản máy tính lẫn di động.
 3. 3
  Truy cập trang Facebook. Cách thực hiện sẽ hơi khác tùy thuộc vào việc bạn sử dụng máy tính hay thiết bị di động (chẳng hạn như điện thoại thông minh):
  • Máy tính - Nhấp vào thẻ tên của bạn ở phía trên góc phải cửa sổ.
  • Thiết bị di động - Chạm vào ở bên dưới hoặc phía trên góc phải màn hình, rồi chạm vào tên của bạn ở phía trên kết quả tìm kiếm.
 4. 4
  Thêm ảnh đại diện. Bạn có thể chọn ảnh chính mình (hoặc ảnh bất kỳ) làm ảnh đại diện để người dùng khác dễ dàng nhận ra bạn:
  • Máy tính - Nhấp vào Add Photo (Thêm ảnh) ở phía trên góc trái trang Facebook, nhấp vào Upload Photo (Tải ảnh lên), chọn ảnh trên máy tính và nhấp vào Open (Mở).
  • Thiết bị di động - Chạm vào biểu tượng ảnh đại diện hình vuông ở đầu trang, chạm vào Select Profile Picture (Chọn ảnh đại diện), chọn ảnh mà bạn muốn dùng và chọn Use (Sử dụng).
  • Bạn cũng có thể thêm ảnh vào phần trên của trang Facebook bằng cách nhấp hoặc chạm vào Add Cover Photo (Thêm ảnh bìa), nhấp vào Upload Photo (Tải ảnh lên) trên máy tính hoặc chạm vào Change Cover Photo (Thay đổi ảnh bìa) trên thiết bị di động và chọn ảnh trên máy tính hoặc thiết bị di động.
 5. 5
  Chỉnh sửa thông tin tài khoản. Nếu bạn chưa thêm thông tin nào đó trong lúc thiết lập tài khoản Facebook (hoặc bạn muốn xóa một số thông tin đã thêm trước đó), bạn có thể thực hiện các bước sau trên trang cá nhân:
  • Máy tính - Nhấp vào About (Giới thiệu) bên dưới khu vực ảnh bìa, nhấp vào một chủ đề bên dưới tiêu đề "About" ở bên trái trang (chẳng hạn như Places You've Lived (Nơi từng sống)), di chuyển con trỏ chuột đến một mục nào đó và nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) khi bạn thấy nó hiển thị, và chỉnh sửa thông tin.
  • Thiết bị di động - Kéo thanh cuộn xuống và chạm vào About ở phía trên trường "What's on your mind?" (Bạn đang nghĩ gì?), chạm vào biểu tượng bút chì "Edit" ở bên phải phần thông tin, chạm vào lựa chọn Edit, và chỉnh sửa thông tin.
 6. 6
  Lưu thay đổi. Nhấp và chạm vào Save (Lưu) trên trang mà bạn đã thay đổi thông tin để lưu và cập nhật trang cá nhân của bạn. Bây giờ bạn đã thiết lập xong tài khoản Facebook, việc tiếp theo là thêm bạn bè.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 7:

Thêm bạn bè

 1. 1
  Chọn thanh tìm kiếm. Nhấp hoặc chạm vào thanh tìm kiếm ở đầu trang hoặc phía trên màn hình. Thao tác này đặt con trỏ chuột vào thanh tìm kiếm, và màn hình liền hiển thị bàn phím nếu bạn sử dụng thiết bị di động.
 2. 2
  Nhập tên của bạn bè. Gõ tên của người mà bạn muốn kết bạn trên Facebook, rồi nhấp hoặc chạm vào tên vừa nhập khi bạn thấy nó hiển thị bên dưới trường nhập thông tin.
  • Bạn cũng có thể ấn Enter hoặc chạm vào Search (Tìm kiếm) ngay khi nhập xong thông tin.
 3. 3
  Chọn bạn bè. Khi tìm được trang cá nhân của người cần tìm, bạn sẽ nhấp vào ảnh đại diện của họ để xem trang cá nhân.
  • Bỏ qua bước này trên thiết bị di động.
 4. 4
  Nhấp hoặc chạm vào Add Friend (Thêm bạn bè). Đó là lựa chọn ở đầu trang (trên máy tính) hoặc bên phải tên bạn bè (trên thiết bị di động). Thao tác này sẽ gửi yêu cầu kết bạn đến người đó; nếu họ chấp nhận yêu cầu, bạn có thể xem thông tin cá nhân và bài viết trên Facebook của họ.
 5. 5
  Sử dụng gợi ý kết bạn của Facebook. Đây là phần hiển thị những người dùng do Facebook gợi ý cho bạn. Thông tin này có độ liên quan cao nhất khi bạn đã kết bạn với vài người, nhưng bạn có thể xem gợi ý kết bạn bất kỳ lúc nào:
  • Máy tính - Nhấp vào thẻ tên của bạn, nhấp vào Friends (Bạn bè) ở bên dưới ảnh bìa, nhấp vào + Find Friends (Tìm bạn bè), và nhấp vào Add Friend (Thêm bạn bè) bên cạnh tên của người mà bạn muốn thêm.
  • Thiết bị di động - Chạm vào , chạm vào Friends (Bạn bè), chạm vào thẻ Suggestions (Gợi ý) và chọn Add Friend (Thêm bạn bè) bên cạnh mỗi người dùng mà bạn muốn kết bạn.
 6. 6
  Thêm nhiều bạn hơn. Facebook hoạt động tốt nhất khi bạn đã kết nối với một số bạn bè; vì vậy, hãy tìm kiếm thêm bạn bè. Sau khi kết bạn với nhiều người hơn, bạn có thể đăng bài viết.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 7:

Đăng bài viết trên máy tính

 1. 1
  Trở về trang cá nhân của bạn. Nhấp vào thẻ tên ở phía trên góc phải cửa sổ Facebook để thực hiện việc này.
 2. 2
  Nhấp vào khung nhập trạng thái. Đây là khung có sẵn dòng chữ "What's on your mind?" (Bạn đang nghĩ gì?) thường hiển thị ở giữa trang, ngay bên dưới ảnh bìa và danh sách các thẻ. Thao tác này mở ra khung nhập trạng thái.
 3. 3
  Tạo bài viết. Chữ là phần cơ bản của mọi trạng thái và được thêm bằng cách nhập thông tin vào khung trạng thái, nhưng bạn cũng có thể thêm các yếu tố khác cho bài viết:
  • Thêm ảnh vào bài viết bằng cách nhấp vào Photo/Video (Ảnh/Video) bên dưới khung nhập văn bản và chọn tập tin ảnh hoặc video trên máy tính.
  • Để gắn thẻ một người bạn vào bài viết, hãy nhập @ và theo sau đó là vài chữ cái đầu tiên trong tên của họ, rồi nhấp vào tên hiển thị trong trình đơn.
  • Bạn cũng có thể thêm địa điểm bằng cách nhấp vào Check in bên dưới khung nhập văn bản và nhập địa chỉ.
 4. 4
  Thay đổi quyền riêng tư của bài viết nếu bạn muốn. Theo mặc định, các bài viết của bạn chỉ hiển thị với bạn bè, nhưng bạn có thể thay đổi thiết lập này bằng cách nhấp vào khung lựa chọn Friends (Bạn bè) ở bên trái nút Post (Đăng) và nhấp vào một quyền riêng tư khác.
 5. 5
  Nhấp vào Post. Đó là nút ở bên dưới cửa sổ trạng thái. Với thao tác này, bài viết sẽ được tạo và được thêm vào trang cá nhân.
 6. 6
  Bình luận trên bài viết của người khác. Nếu đã kết bạn với ai đó, bạn có thể nhấp vào Comment (Bình luận) bên dưới bài viết của họ và nhập bình luận bên dưới bài viết gốc.
  • Bất kỳ người bạn nào có thể xem nội dung của bạn đều sẽ thấy bài viết này trên trang News Feed (Bảng tin) của họ.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 7:

Tạo bài viết trên thiết bị di động

 1. 1
  Trở về trang cá nhân. Chạm vào ở bên dưới hoặc phía trên góc phải màn hình, rồi chạm vào tên của bạn ở phía trên kết quả tìm kiếm.
 2. 2
  Vuốt xuống và chạm vào khung trạng thái. Đây là khung bên dưới phần thẻ hiển thị dưới ảnh đại diện của bạn. Màn hình liền hiển thị khung nhập trạng thái và bàn phím của thiết bị di động.
 3. 3
  Tạo bài viết. Chữ là phần cơ bản của mọi trạng thái và được thêm bằng cách nhập thông tin vào khung trạng thái, nhưng bạn cũng có thể thêm các yếu tố khác cho bài viết:
  • Thêm ảnh vào bài viết bằng cách nhấp vào Photo/Video (Ảnh/Video) bên dưới khung nhập văn bản và chọn tập tin ảnh hoặc video trên máy tính.
  • Để gắn thẻ một người bạn vào bài viết, hãy nhập @, theo sau là vài chữ cái đầu tiên trong tên của họ, rồi nhấp vào tên hiển thị trong trình đơn.
  • Bạn cũng có thể thêm địa điểm bằng cách nhấp vào Check in bên dưới khung nhập văn bản và nhập địa chỉ.
 4. 4
  Thay đổi quyền riêng tư của bài viết nếu bạn muốn. Theo mặc định, các bài viết của bạn chỉ hiển thị với bạn bè, nhưng bạn có thể thay đổi thiết lập này bằng cách nhấp vào khung lựa chọn Friends (Bạn bè) ở phía trên góc trái của phần nhập thông tin và chạm vào thiết lập riêng tư mới (chẳng hạn như Public (Công khai) hoặc Only me (Chỉ mình tôi)) và chọn Done (Hoàn tất).
 5. 5
  Chạm vào Share (Chia sẻ). Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải màn hình. Thao tác này sẽ tạo và thêm bài viết vào trang cá nhân của bạn.
 6. 6
  Bình luận trên bài viết của người khác. Nếu đã kết bạn với ai đó, bạn có thể nhấp vào Comment (Bình luận) bên dưới bài viết của họ và nhập bình luận bên dưới bài viết gốc.
  • Bất kỳ người bạn nào có thể xem nội dung của bạn đều sẽ thấy bài viết này trên trang News Feed (Bảng tin) của họ.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 7:

Đăng ảnh và video trên máy tính

 1. 1
  Truy cập trang News Feed (Bảng tin). Nhấp vào biểu tượng f ở phía trên góc trái trang Facebook để thực hiện việc này.
 2. 2
  Nhấp vào Photo/Video (Ảnh/Video). Bạn sẽ thấy biểu tượng màu xanh lá và trắng này ở gần phía trên trang News Feed.
 3. 3
  Chọn ảnh hoặc video trên máy tính. Trong cửa sổ File Explorer (trên Windows) hoặc Finder (trên Mac) đang mở, bạn cần truy cập thư mục lưu ảnh cần đăng rồi nhấp chọn ảnh đó.
  • Chọn nhiều ảnh hoặc video cùng lúc, giữ phím Ctrl (trên Windows) hoặc Command (trên Mac) trong khi nhấp vào từng ảnh/video mà bạn muốn tải lên.
 4. 4
  Nhấp vào Open (Mở). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. Ảnh và/hoặc video của bạn sẽ được tải lên Facebook.
 5. 5
  Thêm nội dung cho bài viết nếu bạn thích. Mặc dù không nhất thiết phải có, nhưng bạn có thể thêm nội dung cho bài viết bằng cách nhấp vào khung "Say something about..." (Nói gì đó về…) ở phía trên ảnh/video và nhập thông tin.
 6. 6
  Nhấp vào Post (Đăng). Đây là lựa chọn ở bên dưới khung trạng thái. Thao tác này sẽ tạo và thêm bài viết vào trang cá nhân của bạn.
  • Bất kỳ người bạn nào có thể xem nội dung của bạn đều sẽ thấy bài viết này trên trang News Feed của họ.
  Quảng cáo
Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 7:

Tải ảnh và video trên thiết bị di động

 1. 1
  Truy cập trang News Feed. Chạm hai lần vào biểu tượng ô vuông "News Feed" (Bảng tin) ở bên dưới góc trái màn hình iPhone hoặc ở phía trên góc trái màn hình Android.
 2. 2
  Chạm vào Photo (Ảnh). Lựa chọn này ở phía trên trang News Feed. Bạn sẽ thấy danh sách ảnh và video của điện thoại (hoặc máy tính bảng).
  • Trên Android, lựa chọn Photo (Ảnh) ở phía trên góc phải trang News Feed.
 3. 3
  Chọn ảnh hoặc video. Chạm vào nội dung mà bạn muốn tải lên Facebook để thực hiện việc này.
  • Để chọn nhiều ảnh hoặc video cùng lúc, bạn sẽ chạm vào từng ảnh/video cần tải lên.
 4. 4
  Chạm vào Done (Hoàn tất). Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải màn hình. Ảnh/video của bạn sẽ được tải lên Facebook.
 5. 5
  Thêm nội dung cho bài viết nếu bạn thích. Mặc dù không cần thiết, nhưng bạn có thể thêm nội dung cho bài viết bằng cách chạm vào khung ở phía trên ảnh và nhập thông tin.
 6. 6
  Chạm vào Share (Chia sẻ). Lựa chọn này ở phía trên góc phải màn hình.
 7. 7
  Chạm vào ô "News Feed" . Bạn sẽ thấy lựa chọn này trong cửa sổ đang hiển thị ở bên dưới màn hình. Đây là thao tác đảm bảo bài viết sẽ được đăng lên trang cá nhân và News Feed của bạn.
 8. 8
  Chạm vào Share Now (Chia sẻ ngay) ở bên dưới màn hình. Thao tác này sẽ tạo và thêm bài viết vào trang cá nhân của bạn.
  • Bất kỳ người bạn nào có thể xem nội dung của bạn đều sẽ thấy bài viết này trên trang News Feed của họ.
  Quảng cáo
Phương pháp 7
Phương pháp 7 của 7:

Thực hiện các thao tác khác trên Facebook

 1. 1
  Thích bài viết của bạn bè. "Việc thích" bài viết là một cách tương tác với nội dung của bạn bè để thể hiện sự cảm kích của bạn. Bạn có thể bày tỏ nhiều cảm xúc khác bên cạnh biểu tượng "ngón tay cái giơ lên" quen thuộc của Facebook.
 2. 2
  Thêm ảnh GIF vào Facebook. Đây là các ảnh động mà bạn có thể thêm vào bài viết và bình luận trên Facebook.
  • Facebook có nguồn ảnh GIF với nhiều cảm xúc phong phú dành cho phần bình luận.
 3. 3
  Trò chuyện với bạn bè. Facebook có tích hợp sẵn tính năng trò chuyện để bạn có thể giữ liên lạc với bạn bè trên mạng xã hội này.
 4. 4
  Cư xử tử tế với người khác và bảo vệ bản thân. Không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, và đảm bảo bạn luôn lịch sự và tôn trọng người khác.
 5. 5
  Tạo trang Facebook. Đây là các trang phi cá nhân dành riêng cho một chủ đề, địa điểm hoặc ý tưởng. Bạn có thể dùng trang Facebook cho mục đích bất kỳ từ việc thể hiện sự hâm mộ đối với nghệ sĩ cho đến việc kinh doanh, và bạn có thể thoải mái tạo nhiều trang miễn phí.
 6. 6
  Thu hút nhiều người hâm mộ cho trang Facebook doanh nghiệp. Nếu bạn có trang Facebook dành cho doanh nghiệp, tổ chức, nghệ thuật hoặc bất kỳ thứ gì, bạn có thể áp dụng một số cách để thu hút người hâm mộ và được nhiều người biết đến.
 7. 7
  Quảng cáo trên Facebook. Facebook là một công cụ hiệu quả mà bạn có thể dùng để quảng cáo doanh nghiệp của mình với hàng triệu khách hàng tiềm năng, và bước đầu tiên để thực hiện việc này là tạo một loạt quảng cáo.
  • Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng việc quảng cáo trên Facebook không còn phổ biến như trước đây; nếu bạn có thể quảng cáo trên nền tảng khác, có lẽ việc đăng quảng cáo tại đó sẽ tốt hơn.
 8. 8
  Ngăn sự theo dõi của Facebook. Bạn không phải là người duy nhất lo rằng Facebook đang theo dõi các hoạt động của mình. May mắn thay, bạn có thể xóa bớt lượng dữ liệu cá nhân mà Facebook đang nắm giữ để hạn chế sự theo dõi.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể xóa tài khoản Facebook vĩnh viễn vào bất kỳ lúc nào mà bạn cảm thấy việc sử dụng Facebook không còn phù hợp nữa.
 • Facebook cho phép bạn đặt lại mật khẩu khi cần.
 • Bạn có thể dễ dàng cập nhật địa chỉ email Facebook khi bạn chuyển sang dùng địa chỉ email khác.
 • Nếu muốn tùy chỉnh ảnh trước khi đăng, bạn có thể dùng tính năng chỉnh sửa ảnh trong khi đăng ảnh.

Cảnh báo

 • Hãy áp dụng các nguyên tắc thông thường trong cuộc sống khi sử dụng Facebook: tránh tương tác với người lạ, không tiết lộ thông tin cá nhân và không bắt nạt người khác.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Xem hướng Bắc trên Google Maps trên máy tính hoặc MacXem hướng Bắc trên Google Maps trên máy tính hoặc Mac
Chép và dán liên kếtChép và dán liên kết
Chơi MinesweeperChơi Minesweeper
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 10.121 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 10.121 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo