Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây MEGA. Đây là dịch vụ miễn phí cho phép bạn lưu trữ các tập tin với dung lượng lên đến 50GB.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 6:

Tạo tài khoản

 1. 1
  Mở trang MEGA. Bạn cần truy cập trang https://mega.nz/ bằng trình duyệt của máy tính.
 2. 2
  Nhấp vào Create an account (Tạo tài khoản). Đây là nút màu đỏ ở giữa trang. Thao tác này đưa bạn đến trang tạo tài khoản.
 3. 3
  Nhập thông tin tài khoản. Sau đây là một số trường thông tin mà bạn cần nhập:
  • First Name (Tên) và Last Name (Họ) — Nhập họ và tên của bạn.
  • E-Mail — Nhập địa chỉ email mà bạn có thể truy cập.
  • Password (Mật khẩu) — Nhập mật khẩu có độ bảo mật cao.
  • Retype Password (Nhập lại mật khẩu) — Nhập mật khẩu một lần nữa để đảm bảo cả hai mật khẩu đã nhập đều giống nhau.
 4. 4
  Đánh dấu vào ô "I agree with the MEGA Terms of Service" (Tôi đồng ý với Điều khoản dịch vụ của MEGA). Ô này ở gần cuối trang.
 5. 5
  Nhấp vào Create Account (Tạo tài khoản). Đây là lựa chọn ở cuối trang. Tài khoản của bạn sẽ được tạo ngay sau thao tác này.
 6. 6
  Xác minh tài khoản. Để truy cập tài khoản MEGA, bạn cần xác minh địa chỉ email bằng các bước sau:
  • Mở hộp thư đến của địa chỉ email mà bạn đã nhập vào trường "E-Mail" và đăng nhập nếu cần.
  • Nhấp vào email có tiêu đề MEGA Email Verification Required (Yêu cầu xác minh địa chỉ email MEGA) được gửi từ "MEGA".
  • Nhấp vào nút màu đỏ Verify my email (Xác minh địa chỉ email của tôi) trong phần nội dung của email.
 7. 7
  Nhập mật khẩu. Tại trường "Password" (Mật khẩu) ở giữa trang, bạn sẽ nhập mật khẩu của tài khoản MEGA.
 8. 8
  Nhấp vào Confirm your account (Xác nhận tài khoản của bạn). Đây là nút màu đỏ ở bên dưới trường "Password" (Mật khẩu). Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang chọn gói tài khoản.
 9. 9
  Nhấp vào FREE (Miễn phí). Lựa chọn này ở bên trái trang. Đây là thao tác chọn gói MEGA miễn phí và đưa bạn đến trang lưu trữ MEGA để có thể bắt đầu việc tạo thư mục và tải tập tin lên.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 6:

Tạo thư mục

 1. 1
  Nhấp vào New Folder (Thư mục mới). Bạn sẽ thấy thẻ này ở phía trên góc phải trang MEGA. Một cửa sổ mới liền xuất hiện trên màn hình.
 2. 2
  Nhập tên thư mục. Nhập tên mà bạn muốn đặt cho thư mục vào trường nhập dữ liệu trong cửa sổ đang hiển thị.
 3. 3
  Nhấp vào Create (Tạo). Đây là lựa chọn ở cuối cửa sổ đang hiển thị. Thư mục của bạn sẽ hiển thị ở giữa cửa sổ MEGA.
 4. 4
  Mở thư mục. Nhấp đúp vào thư mục để thực hiện việc này.
  • Bạn có thể mở mọi thư mục MEGA bằng cách này.
 5. 5
  Trở về trang chủ của dịch vụ lưu trữ MEGA. Nhấp vào biểu tượng đám mây ở phía trên góc trái trang để thực hiện việc này.
 6. 6
  Thay đổi chế độ xem tập tin. Nhấp vào ở phía trên góc phải trang để xem thư mục hoặc tập tin ở chế độ danh sách, hoặc nhấp vào ⋮⋮⋮ ở phía trên góc phải trang để xem các biểu tượng của tập tin hiển thị dưới dạng ô.
 7. 7
  Sử dụng các lựa chọn của thư mục. Di chuyển con trỏ chuột đến thư mục và nhấp vào đang hiển thị, rồi chọn một trong các lựa chọn sau theo mong muốn của bạn:
  • Rename (Đổi tên) — Cho phép bạn thay đổi tên của thư mục.
  • Move (Di chuyển) — Bạn sẽ thấy trình đơn cho phép chọn địa điểm khác cho thư mục.
  • Copy (Sao chép) — Sao chép thư mục và dữ liệu trong đó. Bạn có thể dán thư mục đã sao chép tại một nơi khác trên trang lưu trữ MEGA.
  • Remove (Xóa) — Chuyển thư mục vào Rubbish Bin (Thùng rác).
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 6:

Tải tập tin lên

 1. 1
  Mở một thư mục (nếu cần). Nếu bạn muốn tải tập tin lên một thư mục nào đó trên trang lưu trữ MEGA, trước tiên hãy mở thư mục cần dùng bằng thao tác nhấp đúp.
 2. 2
  Nhấp vào File Upload (Tải tập tin lên). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở phía trên góc phải trang.
  • Nếu bạn muốn tải lên cả thư mục, hãy nhấp vào Folder Upload (Tải thư mục lên) tại đây.
 3. 3
  Chọn tập tin cần tải lên. Truy cập nơi lưu tập tin trên máy tính, rồi nhấp một lần vào tập tin mà bạn muốn tải lên.
  • Để chọn nhiều tập tin cùng lúc, bạn sẽ giữ phím Ctrl (trên Windows) hoặc Command (trên Mac) trong khi nhấp vào từng tập tin mà bạn muốn dùng.
 4. 4
  Nhấp vào Open (Mở). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. Tập tin đã chọn sẽ được tải lên MEGA sau thao tác này.
  • Nếu bạn muốn tải lên cả thư mục, hãy nhấp vào Upload (Tải lên).
 5. 5
  Chờ tập tin được tải lên. Việc này có thể mất từ vài giây đến vài tiếng tùy thuộc vào tốc độ Internet và dung lượng của tập tin.
 6. 6
  Xóa tập tin (nếu cần). Nếu muốn xóa tập tin khỏi MEGA, bạn có thể di chuyển chúng vào Rubbish Bin (Thùng rác):
  • Chọn tập tin bằng cách dùng con trỏ chuột.
  • Nhấp vào ở bên dưới góc phải của tập tin.
  • Nhấp vào Remove (Di chuyển) trong trình đơn đang hiển thị.
  • Nhấp vào Yes (Có) khi được hỏi.
 7. 7
  Xóa dữ liệu trong Rubbish Bin. Nhấp vào Rubbish Bin với biểu tượng hình tam giác được tạo thành từ các mũi tên ở bên dưới góc trái cửa sổ, chọn Clear the rubbish bin (Dọn sạch thùng rác) ở phía trên góc phải trang và chọn Empty (Xóa) khi được hỏi.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 6:

Tải tập tin xuống

 1. 1
  Tìm tập tin mà bạn muốn tải xuống. Truy cập thư mục chứa tập tin mà bạn muốn tải xuống.
  • Ví dụ, nếu tập tin được lưu trong thư mục, bạn chỉ cần mở thư mục đó.
 2. 2
  Chọn tập tin. Nhấp một lần vào tập tin mà bạn muốn tải về. Đây là thao tác chọn tập tin.
  • Nếu bạn chọn xem tập tin dưới dạng các ô, hãy nhớ nhấp vào biểu tượng của tập tin thay vì tên tập tin.
  • Bạn có thể chọn nhiều tập tin bằng cách ấn Ctrl (trên Windows) hoặc Command (trên Mac) trong khi nhấp vào từng tập tin mà bạn muốn tải về.
 3. 3
  Nhấp vào . Đây là biểu tượng ở bên dưới góc phải của tập tin (khi được xem dưới dạng ô) hoặc ngoài cùng bên phải tên tập tin (khi được xem dưới dạng danh sách). Một trình đơn sẽ hiển thị tại đây.
 4. 4
  Chọn Download… (Tải về). Đây là lựa chọn trong trình đơn đang hiển thị. Bạn sẽ thấy một trình đơn khác xuất hiện trên màn hình.
 5. 5
  Chọn lựa chọn tải về. Tại trình đơn đang hiển thị, bạn có thể nhấp vào Standard Download (Tải về tiêu chuẩn) để tải tập tin theo định dạng gốc, hoặc Download as ZIP (Tải về dưới dạng ZIP) để tải tập tin đã được nén thành thư mục ZIP. Quá trình tải về sẽ bắt đầu ngay.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 6:

Chia sẻ tập tin

 1. 1
  Tìm tập tin hoặc thư mục cần chia sẻ. Truy cập tập tin hoặc thư mục mà bạn muốn chia sẻ với người dùng MEGA khác.
 2. 2
  Chọn tập tin hoặc thư mục. Nhấp vào biểu tượng của tập tin hoặc thư mục mà bạn muốn chia sẻ.
 3. 3
  Nhấp vào . Đây là biểu tượng ở bên dưới góc phải của tập tin (khi được xem dưới dạng ô) hoặc ngoài cùng bên phải tên tập tin (khi được xem dưới dạng danh sách). Một trình đơn sẽ hiển thị tại đây.
 4. 4
  Nhấp vào Sharing (Chia sẻ). Lựa chọn này có trong trình đơn đang hiển thị. Cửa ổ Sharing sẽ hiển thị sau thao tác của bạn.
 5. 5
  Nhập địa chỉ email. Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ tập tin hoặc thư mục vào ô nhập dữ liệu ở giữa cửa sổ đang hiển thị.
  • Bạn có thể thêm địa chỉ email khác bằng cách ấn phím Tab sau khi nhập xong email.
 6. 6
  Chọn chế độ chia sẻ. Nhấp vào ô Read-only (Chỉ đọc), rồi chọn một trong các lựa chọn sau:
  • Read-only — Người được chia sẻ tập tin hoặc thư mục chỉ có thể xem mà không thể chỉnh sửa dữ liệu.
  • Read & Write (Đọc và Ghi) — Người được chia sẻ tập tin hoặc thư mục có thể xem và chỉnh sửa dữ liệu.
  • Full access (Toàn quyền truy cập) — Người được chia sẻ tập tin hoặc thư mục có thể xem, chỉnh sửa, xóa và tải dữ liệu.
 7. 7
  Nhấp vào Done (Hoàn tất). Đây là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thao tác này sẽ gửi đường dẫn chia sẻ đến địa chỉ email mà bạn đã nhập.
  • Người nhận cần có tài khoản MEGA để mở, xem, chỉnh sửa và/hoặc tải tập tin hoặc thư mục.
  Quảng cáo
Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 6:

Sử dụng ứng dụng MEGA trên thiết bị di động

 1. 1
  Tải ứng dụng MEGA. Bạn có thể dùng ứng dụng MEGA miễn phí trên cả iPhone và Android. Để tải ứng dụng, bạn cần mở App Store của iPhone hoặc Google Play Store của Android, rồi thực hiện các bước sau:
  • iPhone — Chạm vào Search (Tìm kiếm), chạm vào thanh tìm kiếm, nhập mega cloud storage và chọn Search, chạm vào GET (Nhận) ở bên phải tiêu đề "MEGA", và nhập Touch ID hoặc Apple ID khi được hỏi.
  • Android — Chạm vào thanh tìm kiếm, nhập mega cloud, chạm vào MEGA trong kết quả tìm kiếm, chạm vào INSTALL (Cài đặt), và chạm vào ACCEPT (Chấp nhận) khi được hỏi.
 2. 2
  Mở MEGA. Chạm vào ứng dụng MEGA với biểu tượng chữ "M" màu đỏ trong vòng tròn màu trắng. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang đăng nhập của MEGA.
 3. 3
  Đăng nhập bằng thông tin của tài khoản. Nhập địa chỉ email và mật khẩu vào các trường phù hợp, rồi chọn Login (Đăng nhập) để đăng nhập vào tài khoản MEGA.
  • Trên Android, trước tiên bạn phải chạm vào LOGIN để có thể nhập thông tin tài khoản.
 4. 4
  Trao quyền truy cập. Nếu bạn cho phép MEGA sử dụng máy ảnh, ảnh, và/hoặc dịch vụ khác của điện thoại, hãy chạm vào OK hoặc Allow (Cho phép) khi được hỏi.
  • Nếu được yêu cầu cho phép tự động tải video lên, bạn sẽ chọn Skip (Bỏ qua) để tiếp tục.
 5. 5
  Tạo thư mục. Bạn có thể tạo thư mục rỗng mới trên trang lưu trữ MEGA bằng cách thực hiện các bước sau:
  • Chạm vào hoặc ở phía trên góc phải màn hình.
  • Chạm vào New Folder (Thư mục mới) trên iPhone hoặc Create new folder (Tạo thư mục mới) trên Android.
  • Đặt tên cho thư mục.
  • Chạm vào Create (Tạo).
 6. 6
  Tải tập tin lên. Tương tự như khi sử dụng máy tính, bạn có thể tải tập tin từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng lên MEGA:
  • Chạm vào hoặc ở phía trên góc phải màn hình.
  • Chạm vào Upload (Tải lên).
  • Chọn thư mục.
  • Chọn tập tin.
  • Chạm vào Upload để bắt đầu việc tải tập tin lên nếu việc chọn tập tin không tự động tải lên.
 7. 7
  Chuyển dữ liệu vào Rubbish Bin (Thùng rác). Đây là phần "Trash" (Rác) của MEGA. Để xóa dữ liệu, bạn sẽ thực hiện như sau:
  • Chạm và giữ dữ liệu đến khi bạn thấy dấu chọn xuất hiện ở bên cạnh.
  • Chạm vào biểu tượng Rubbish Bin ở bên dưới góc phải màn hình (trên Android, chạm vào và chọn Move to rubbish bin (Chuyển đến thùng rác) trong trình đơn đang hiển thị).
  • Chạm vào OK khi được hỏi (trên Android, chọn REMOVE (Xóa) tại đây).
 8. 8
  Xóa dữ liệu trong Rubbish Bin. Nếu bạn đã chuyển dữ liệu nào đó vào Rubbish Bin, bạn có thể dọn sạch thùng rác bằng cách sau:
  • Chạm vào ở phía trên góc phải màn hình (trên Android, chọn RUBBISH BIN ở phía trên màn hình, rồi chuyển sang bước tiếp theo).
  • Chạm vào Rubbish Bin trong trình đơn đang hiển thị.
  • Chọn Skip (Bỏ qua) nếu bạn được yêu cầu cập nhật tài khoản.
  • Chọn dữ liệu bằng cách chạm vào biểu tượng dấu chọn ở phía trên góc phải màn hình, rồi chạm vào dữ liệu mà bạn muốn xóa (trên Android, chạm và và giữ để chọn dữ liệu).
  • Chạm vào biểu tượng Trash (Rác) ở bên dưới góc phải màn hình (trên Android, chạm vào X ở phía trên góc phải màn hình).
  • Chạm vào OK khi được hỏi (trên Android, chọn REMOVE (Xóa) tại đây).
 9. 9
  Chia sẻ tập tin với người khác. Không giống như khi sử dụng máy tính, bạn cần sao chép đường dẫn đến tập tin và gửi trực tiếp cho người có tài khoản MEGA:
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bằng việc trả phí mỗi tháng, bạn có thể nâng cấp tài khoản để tăng dung lượng lưu trữ và tốc độ tải tập tin lên.

Cảnh báo

 • Nếu quên mật khẩu của tài khoản MEGA, bạn không thể khôi phục hoặc đặt lại mật khẩu khi không có mã khôi phục của MEGA. Bạn có thể tải mã này bằng cách mở tài khoản MEGA trên máy tính, nhấp vào biểu tượng M ở phía trên góc trái trang, chọn Backup Key (Mã khôi phục) trong phần ngoài cùng bên trái của trang và chọn Save file (Lưu tập tin).

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 48.383 lần.
Chuyên mục: Đa phương tiện
Trang này đã được đọc 48.383 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo