Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Trong tiếng Anh, dấu lược (dấu nháy đơn) được sử dụng cho hai mục đích: để chỉ quyền sở hữu và rút gọn một số chữ cái nhất định. Quy tắc sử dụng dấu lược khác nhau tùy thuộc vào loại từ. Dấu lược giúp cho bài viết của bạn rõ ràng và ngắn gọn.

Phần 1
Phần 1 của 4:

Diễn tả Sở hữu cách

 1. 1
  Sử dụng dấu lược để chỉ sự sở hữu của danh từ riêng. Dấu lược "s" đứng sau một danh từ riêng chỉ ra rằng người, nơi chốn hoặc vật đó sở hữu thứ đứng sau tên nó. Ví dụ, "Mary's lemons" (những quả chanh của Mary). Chúng ta biết những quả chanh thuộc về Mary vì có 's đứng đằng sau. Những ví dụ khác như "China's foreign policy" (chính sách ngoại giao của Trung Quốc) và "the orchestra's conductor" (nhạc trưởng của giàn nhạc giao hưởng).
  • Sở hữu cách của một số danh từ riêng đòi hỏi bạn phải có sự tinh tế. "Sunday's football game" không đúng về mặt logic (bởi vì Sunday không có khả năng sở hữu)) nhưng nó hoàn toàn được chấp nhận trong văn nói và văn viết. Tương tự như vậy, "A hard day's work" lại hoàn toàn có thể chấp nhận mặc dù ngày (day) không có khả năng sở hữu.
 2. 2
  Hãy nhất quán trong cách sử dụng dấu lược đằng sau những từ kết thúc bằng chữ "s. Khi tên ai đó kết thúc bằng "s", bạn có thể sử dụng dấu lược mà không có "s" để chỉ sự sở hữu. Tuy nhiên các nhà ngôn ngữ học theo Trường phái Viết Chicago cùng với những người khác cho rằng nên thêm "s" đằng sau dấu lược.[1] [2]
  • Lưu ý về sự khác nhau trong cách sử dụng:
   • Có thể chấp nhận: Jones' house (nhà của Jones); Francis' window (cửa sổ của Francis); Enders' family (gia đình của Enders).
   • Khuyên dùng: Jones's house; Francis's window; Enders's family.
  • Bất kể là phong cách bạn sử dụng là gì, hãy nhất quán với cách sử dụng đó. Việc bạn áp dụng cách viết nào không quan trọng miễn là bạn sử dụng nó nhất quán trong suốt bài viết.
 3. 3
  Không sử dụng dấu lược để chỉ sự sở hữu với "it". "China's foreign policy" không sai, nhưng giả sử người đọc biết bạn đang nói đến Trung Quốc, và bạn coi nước Trung Quốc là "it", thì bạn nên viết là "its foreign policy" khi nói đến sự sở hữu theo cách này.
  • Lý do cho điều này là tránh sự nhầm lẫn giữa "its" sử dụng cho sở hữu và "it's" dùng trong rút gọn "it is." Nếu bạn không chắc là có sử dụng dấu lược hay không, hãy thử chuyển nó thành "it is" hoặc "it has." Nếu câu không có nghĩa (chẳng hạn như "it is foreign policy" không thể thay thế cho "China's foreign policy"), thì hãy bỏ dấu lược.
 4. 4
  Sử dụng dấu lược để chỉ sở hữu cách của danh từ số nhiều. Một lỗi phổ biến khi sử dụng dấu lược cho danh từ số nhiều là khi nói đến sự sở hữu của gia đình. Ví dụ, nhà Smart sống đối diện nhà bạn và họ có một chiếc thuyền. Chiếc thuyền là "the Smarts' boat," chứ không phải "the Smart's boat". Vì bạn đang nói đến tất cả thành viên trong gia đình Smart, bạn phải bắt đầu bằng "Smarts." Vì cả nhà Smart sở hữu chiếc thuyền, bạn phải thêm dấu lược đằng sau "s".
  • Nếu họ của gia đình đó kết thúc bằng "s," chuyển nó thành số nhiều trước khi thêm dấu lược. Ví dụ, nếu bạn muốn nói đến gia đình Williams, số nhiều tên nhà họ sẽ được viết thành "the Williamses". Nếu bạn muốn nói đến con chó của họ, bạn nói "the Williamses' dog." Nếu họ của gia đình đó khó đọc hoặc không tiện, đơn giản bạn chỉ cần nói "the Williams family" và "the Williams family's dog".
  • Nếu bạn liệt kê tên những người cùng sở hữu một vật, bạn nên biết phải đặt dấu lược ở đâu. Ví dụ, nếu cả John và Mary đều sở hữu một con mèo, bạn viết là "John and Mary's cat" — chứ không phải "John's and Mary's cat". "John and Mary" là cụm danh từ ghép, và do đó chỉ cần một dấu lược.
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 4:

Tránh Dấu lược cho Danh từ Số nhiều

 1. 1
  Nhìn chung, không sử dụng dấu lược để chỉ số nhiều. Việc sử dụng sai dấu lược cho danh từ số nhiều được gọi là greengrocer's apostrophe, vì grocers là lỗi tồi tệ nhất (hay ít nhất dễ nhận thấy nhất).[3] Nếu bạn có nhiều hơn một quả táo, cách viết đúng là "apples'", không phải apple's.
  • Ngoại lệ cho cách dùng này là viết dạng số nhiều của một chữ cái. Do đó, Why are there so many i's in the word "indivisibility"? (Tại sao có quá nhiều chữ i trong từ "indivisibility"? lại đúng, phụ thuộc vào việc bạn hỏi ai.[4] Đơn giản đó là vì lý do làm sáng tỏ, vì vậy người đọc không nhầm lẫn nó với từ "is." Tuy nhiên, trong ngôn ngữ hiện đại, người ta tránh thêm dấu lược và thay vào đó cho chữ cái này vào trong dấu ngoặc kép trước khi chuyển nó sang dạng số nhiều: Why are there so many "i"s in the word "indivisibility"?
  • Tránh vấn đề với các số nhỏ bằng cách viết chúng bằng chữ: "ones" thay cho "1's," "fours" thay cho "4's" hoặc "nines" thay cho "9's." Chỉ viết thành chữ đối với những chữ số nhỏ hơn hoặc bằng mười.
 2. 2
  Biết cách sử dụng dấu lược cho từ viết tắt và số năm. Giả sử bạn có từ CD. Để đưa CD sang dạng số nhiều, sử dụng "CDs", không phải "CD's". Tương tự đối với số năm — thay vì viết "Spandex was popular in the 1980's" (Spandex rất phổ biến ở những năm 1980), hãy sử dụng "1980s".
  • Trường hợp duy nhất nên sử dụng dấu lược trong số năm là nó đứng thế cho các số bị lược bỏ. Ví dụ, nếu bạn muốn viết tắt năm 2005, bạn có thể viết là '05. Trong trường hợp này, dấu lược có vai trò như trong dạng rút gọn và phục vụ mục đích viết tắt, viết tốc ký mà thôi.
  Quảng cáo
Phần 3
Phần 3 của 4:

Sử dụng Dấu lược trong Dạng Rút gọn

 1. 1
  Sử dụng dấu lược cho dạng rút gọn. Đặc biệt là trong văn viết thông tục, dấu lược được sử dụng để chỉ một hoặc nhiều chữ cái bị thiếu. Ví dụ, từ "don't" là dạng rút gọn của "do not"; những ví dụ khác gồm có "isn't," "wouldn't," và "can't." Dạng rút gọn cũng có thể được sử dụng với động từ "is," "has," và "have." Bạn có thể viết "She's going to school" (Cô ấy đang đi học) thay vì "She is going to school"; hoặc "He's lost the game" (Anh ta vừa chơi thua) thay vì "He has lost the game".
 2. 2
  Cẩn thẩn nhầm lẫn giữa its và it's. Sử dụng dấu lược với từ "it" chỉ cho dạng rút gọn của "it is" hoặc "it has". It là đại từ, và đại từ có dạng sở hữu riêng không có dấu lược. Ví dụ, "That noise? (Tiếng động gì vậy?) It's just the dog eating its bone" (Đó chỉ là tiếng con chó đang ăn xương). Nghe thì có vẻ phức tạp nhưng nó tuân theo quy tắc của đại từ sở hữu: his, hers, its, yours, ours, theirs.
 3. 3
  Tránh dùng những dạng rút gọn không tồn tại. Nhiều người sử dụng các dạng rút gọn thông tục như "shouldn't've" hoặc "'ought." Những dạng rút gọn này không đúng, vì vậy tránh sử dụng chúng trong văn viết trang trọng. Một lỗi khác cần tránh là sử dụng tên người ở dạng rút gọn. Ví dụ, nếu bạn sử dụng "Bob's" là rút gọn của "Bob is," thì nó không đúng. "Bob's" được cho là sở hữu cách chứ không phải dạng rút gọn. Việc sử dụng đại từ ở dạng rút gọn mà vẫn chính xác ví dụ như "he's" hay "she's".
  Quảng cáo
Phần 4
Phần 4 của 4:

Sử dụng Dấu lược trong Viết chữ Thảo

Lời khuyên

 • Nếu nghi ngờ, luôn luôn nhớ rằng dấu lược được sử dụng phần lớn ở danh từ để chỉ sở hữu cách. Tránh dùng dấu lược trong các trường hợp khác.
 • Đối với những tên số ít kết thúc bằng "s", Trường phái Viết Chicago để chữ "s" đằng sau dấu lược, như trong "Charles's bike" (xe đạp của Charles). Nếu bài tập của bạn yêu cầu bạn phải tuân theo một quy ước viết nào đó, thì bạn phải tuân thủ. Miễn là quy ước viết đó nhất quán trong toàn bộ bài viết thì bạn có thể sử dụng một trong hai cách trên.
 • Cuốn sách The Elements of Style (Những thành tố của phong cách) của Strunk và White là một cuốn sách rất hữu ích và ngắn gọn về cách viết và chấm câu. Bạn có thể mang nó bên mình để tham khảo nếu còn điều gì đó chưa nắm vững.

Cảnh báo

 • Khi một từ kết thúc bằng "y," như trong "try," hãy lưu ý khi chuyển đổi dạng thức của động từ. Ví dụ, "try" không thể viết là "try's". Cách viết đúng là "Tries".
 • Dù muốn dù không, viết thừa dấu lược cho thấy rằng người viết không hiểu các quy tắc về dạng thức sở hữu, rút gọn, và số nhiều. Nếu không chắc, hãy chọn cách an toàn là bỏ dấu lược đi.
 • Không sử dụng dấu lược hoặc dấu ngoặc kép để nhấn mạnh. Ví dụ, take a billboard that says: Joe Schmo, the "best" realtor in town! (hãy lấy tấm biển có ghi: Joe Schmo, người môi giới "tốt nhất" trong thị trấn!) Nó làm cho từ "best" nghe như có vẻ châm biếm, không đúng sự thật hơn là nhấn mạnh.
 • Không đặt dấu lược bên trong tên trên nhãn địa chỉ người gửi. Nếu họ của bạn là "Greenwood," "The Greenwoods" là đúng, trong khi "the Greenwood's" là sai. "The Greenwoods" cho biết rằng đó là nơi ở của nhiều người có cùng họ là Greenwood, chứ không phải dạng sở hữu.
 • Không bao giờ được viết "Her's." Her's không phải từ đúng, cũng như không được viết "him's". Ghi nhớ rằng đại từ sở hữu không cần dấu lược: his, hers, its, yours, ours, theirs.

Bài viết wikiHow có liên quan

Trò chuyện Vui vẻ, Thú vị qua Tin nhắnTrò chuyện Vui vẻ, Thú vị qua Tin nhắn
Đọc truyện tranh Nhật bản (manga)Đọc truyện tranh Nhật bản (manga)
Sử dụng "Its" và "It's"Sử dụng "Its" và "It's"
Sử dụng There, Their và They'reSử dụng There, Their và They're
Nói xin chào bằng nhiều ngôn ngữ khác nhauNói xin chào bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau
Dùng từ "Yet" trong câuDùng từ "Yet" trong câu
Học bất cứ ngôn ngữ nàoHọc bất cứ ngôn ngữ nào
Nói "Cảm ơn" trong tiếng HoaNói "Cảm ơn" trong tiếng Hoa
Chúc mừng sinh nhật trong tiếng ĐứcChúc mừng sinh nhật trong tiếng Đức
Nói cảm ơn bằng tiếng PhápNói cảm ơn bằng tiếng Pháp
Trở thành một Tác giảTrở thành một Tác giả
Nói lời yêu bằng tiếng HànNói lời yêu bằng tiếng Hàn
Nói Chúc mừng Sinh nhật bằng Tiếng PhápNói Chúc mừng Sinh nhật bằng Tiếng Pháp
Nói “Không có chi” trong tiếng PhápNói “Không có chi” trong tiếng Pháp
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 104 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 13.778 lần.
Chuyên mục: Ngôn ngữ
Trang này đã được đọc 13.778 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo