Cách để Reset mật khẩu SA trong Sql Server

Trong bài viết này:Thay đổi mật khẩu SQL SA từ giao diện dòng lệnhReset mật khẩu SA bằng SSMSReset mật khẩu SA bằng chương trình SQL Password RecoveryXử lý tình huống khi SA bị tắt đi

SA user (viết tắt của "System Administrator") là hình thức đăng nhập quản trị dành cho MS SQL Server. Bạn sẽ làm gì nếu quên mật khẩu SQL Server SA? Cài đặt lại MS SQL Server hay từ bỏ tất cả và đi ra? Bất kể lý do là gì, nếu bạn quên mật khẩu SQL Server SA và tài khoản Windows thông báo rằng bạn không có quyền thay đổi mật khẩu, bài viết này sẽ giới thiệu một vài phương pháp để reset mật khẩu SQL SA của bạn.


Các bước dưới đây có thể được áp dụng với SQL Server 2005, 2008, 2012 và các phiên bản về sau này.

1
Thay đổi mật khẩu SQL SA từ giao diện dòng lệnh

 1. 1
  Vào giao diện dòng lệnh (command prompt) của server và gõ vào giao diện đó dòng osql –L
 2. 2
  Sao chép tên đầy đủ của SQL Server và gõ: OSQL -S <nhập_tên_server_vào_đây> -E
 3. 3
  Thực thi lệnh truy vấn sau: sp_password NULL, ‘<nhập_mật_khẩu_mới_vào_đây>’, ’sa’
 4. 4
  GO

2
Reset mật khẩu SA bằng SSMS

 1. 1
  Mở bảng quản lý SSMS. Bảng này thường có trong Start -> All Programs -> Microsoft SQL Server 2005 -> SQL Server Management Studio Express.
 2. 2
  Kết nối với phiên bản SQL Server thông qua Windows Authentication.
 3. 3
  Sau khi mở, tìm kiếm phần “Logins” nằm dưới “Security”. Sau khi khai triển, nhấp chuột phải vào người dùng ‘SA’ và lựa chọn Properties.
 4. 4
  Giờ thì nhập mật khẩu mong muốn vào phần “Password” và “Confirm Password” rồi nhấp OK.

3
Reset mật khẩu SA bằng chương trình SQL Password Recovery

 1. 1
  Chạy chương trình SQL Password Recovery (khôi phục mật khẩu SQL) rồi nhấp “Open” để tải tập tin .mdf chính.
 2. 2
  Lựa chọn tên người dùng SA để reset mật khẩu SA đã quên, hoặc lựa chọn bất kỳ tên người dùng (user name) nào khác mà bạn lỡ quên mật khẩu. Nhấp “Change Password” để reset mật khẩu.
 3. 3
  Gõ mật khẩu ưu tiên (preferential password) và nhấp “OK”.

4
Xử lý tình huống khi SA bị tắt đi

 1. 1
  Đôi khi, bạn bị rơi vào tình huống oái ăm là SA bị tắt đi.
 2. 2
  Khởi chạy SQL server với tư cách là người dùng đơn lẻ (single user) bằng cách sử dụng -m flag thông qua dòng lệnh.
 3. 3
  Chạy với tư cách là quản trị viên (Run as Administrator).
 4. 4
  Trong trang Server Roles, lựa chọn sysadmin và reset mật khẩu.

Lời khuyên

 • Cách dễ dàng và hiệu quả nhất để reset mật khẩu SA là sử dụng chương trình SQL Password Recovery. Bạn có thể dùng một số SQL Password Recovery để reset mật khẩu SQL SA thành công trên SQL. Có thể kể đến một vài chương trình như SQL Password Geeker, SQL Password Rescuer.

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 14 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Máy tính

Ngôn ngữ khác:

English: Reset SA Password in Sql Server, Русский: сбросить пароль SA в Sql Server, Português: Redefinir a Senha de Administrador do Sistema no SQL Server, Italiano: Reimpostare la Password dell'Utente SA in SQL Server, Español: restaurar la contraseña SA en el servidor SQL, Deutsch: Das SA Passwort eines SQL Servers zurücksetzen, Bahasa Indonesia: Mengatur Ulang Kata Sandi SA pada Server SQL, ไทย: รีเซ็ตรหัสผ่าน SA ของ Sql Server, Nederlands: Het SA wachtwoord in SQL server resetten, 中文: 在SQL服务器上重置SA密码

Trang này đã được đọc 17.634 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?