Cách để Reset điện thoại Android

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách reset (đặt lại) thiết bị Android về cài đặt ban đầu của nó bằng cách sử dụng các bước reset cơ bản hoặc chế độ recovery mode (khôi phục cài đặt gốc) nếu như thiết bị của bạn gặp những vấn đề nghiêm trọng hơn.

Phương pháp 1 của 2:
Các bước reset thiết bị cơ bản

 1. 1
  Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) trong thiết bị lên. Ứng dụng thường có hình bánh răng (⚙️) hay một biểu tượng gồm nhiều thanh trượt bên trong.
 2. 2
  Cuộn xuống và nhấn vào Backup & reset (Sao lưu và đặt lại). Tùy chọn này có thể nằm trong mục Personal (Cá nhân) hoặc Privacy (Riêng tư) của bảng chọn, tùy thuộc vào phiên bản Android và thiết bị của bạn.
  • Nếu bạn đang dùng Samsung Galaxy, hãy nhấn vào General Management (Quản lý chung), sau đó nhấn Reset.
 3. 3
  Nhấn chọn Factory data reset (Đặt lại về dữ liệu gốc) nằm ở cuối menu.
 4. 4
  Chạm vào Reset Phone (Đặt lại điện thoại). Sau khi quá trình reset hoàn tất, điện thoại của bạn sẽ được định dạng như ban đầu khi nó vừa xuất xưởng.
  • Đối với Samsung Galaxy, bạn nhấn chọn Reset.
 5. 5
  Nhập mật khẩu khóa màn hình. Nếu điện thoại của bạn đang bật chế độ khóa màn hình, bạn sẽ phải nhập lại hình mẫu, mã PIN hay mật khẩu.
 6. 6
  Nhấn chọn Erase everything (Xóa mọi thứ) để xác nhận. Ngay lập tức, tất cả dữ liệu trên điện thoại sẽ bị xóa, đồng thời thiết bị sẽ khởi chạy lại những cài đặt và cấu hình mặc định ban đầu. Quá trình có thể kéo dài vài phút.
  • Trên Samsung Galaxy, bạn cần chọn Delete All thay thế.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Khôi phục cài đặt gốc

 1. 1
  Tắt nguồn thiết bị của bạn.
 2. 2
  Đưa điện thoại vào chế độ Recovery Mode. Nhấn và giữ các nút kết hợp cụ thể dành riêng cho thiết bị của bạn khi nó đang tắt nguồn. Các dòng điện thoại khác nhau có những phím nóng khác nhau.[1]
  • Đối với Nexus – nút Tăng âm lượng, Giảm âm lượng và nút Nguồn
  • Đối với Samsung – nút Tăng âm lượng, phím Home và nút Nguồn
  • Đối với Moto X – nút Giảm âm lượng, phím Home và nút Nguồn
  • Những thiết bị khác nhìn chung sử dụng nút Giảm âm lượng và nút Nguồn. Một số thiết bị với giao diện người dùng vật lý có thể sử dụng nút Nguồn và phím Home.
 3. 3
  Cuộn xuống mục Wipe data/factory reset (Xóa dữ liệu/đưa điện thoại về chế độ nhà sản xuất). Sử dụng các nút Tăng/Giảm âm lượng để điều hướng trong bảng chọn.
 4. 4
  Nhấn nút Nguồn để chọn các tùy chọn reset trong menu.
 5. 5
  Điều hướng đến ô Yes để xác nhận lựa chọn của bạn.
 6. 6
  Nhấn nút Nguồn. Quá trình reset và định dạng lại cài đặt gốc của thiết bị Android sẽ bắt đầu.
  Quảng cáo

Cảnh báo

 • Sao lưu dữ liệu của bạn trước khi reset lại thiết bị.
 • Các thiết bị dựa trên những nền tảng Android khác nhau có thiết kế giao diện người dùng khác biệt không đáng kể.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Trang này đã được đọc 4.846 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo