Phân số là sự biểu diễn số hữu tỉ dưới dạng tỉ lệ của hai số nguyên. Phân số có tử số lớn hơn mẫu số gọi là “phân số không phù hợp” và có thể được đơn giản hóa dưới dạng hỗn số (1 số nguyên kết hợp với 1 phân số). Trong toán học thực tiễn, phân số không phù hợp rất thường gặp, thậm chí còn dễ tính hơn so với hỗn số. Tuy nhiên trong đời sống thường ngày, chúng ta sử dụng hỗn số nhiều hơn,[1] vì thế sẽ hữu ích nếu bạn biết cách rút gọn phân số không phù hợp thành hỗn số

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:
Sử dụng hình mẫu

 1. 1
  Xác định xem phân số đã cho có phải là phân số không phù hợp hay không. Phân số không phù hợp là phân số có tử số lớn hơn mẫu số.[2]
  • Ví dụ: là phân số không phù hợp vì .
 2. 2
  Hiểu về mẫu số. Mẫu số là số nằm bên dưới dấu gạch ngang. Mẫu số cho biết số phần bằng nhau mà tổng thể được chia thành.
  • Ví dụ: trong phân số thì 4 là mẫu số, điều này có nghĩa là tổng thể được chia thành 4 phần bằng nhau hay một phần tư.
 3. 3
  Hiểu về tử số. Tử số là số nằm phía trên dấu gạch ngang. Tử số cho biết số phần mà chúng ta có.
  • Ví dụ: trong phân số thì 10 là tử số, như vậy, ta có 10 phần hay mười phần tư.
 4. 4
  Vẽ vài hình tròn tượng trưng cho tổng thể. Sau đó, chia hình tròn theo phân số của bạn.
  • Ví dụ: nếu mẫu số là 4, hãy chia mỗi hình tròn mà bạn vẽ thành 4 phần bằng nhau.
 5. 5
  Dựa vào tử số để tô đậm các phần. Tử số cho thấy số phần mà bạn cần tô đậm.
  • Ví dụ: với phân số , bạn cần tô đậm 10 phần.
 6. 6
  Đếm số hình tròn mà bạn đã tô đậm toàn bộ. Để rút gọn phân số không phù hợp, bạn cần biến chúng thành hỗn số (sự kết hợp giữa 1 số nguyên và 1 phân số). Số hình tròn mà bạn đã tô đậm toàn bộ sẽ tượng trưng cho số nguyên trong hỗn số. Hãy viết số này ra.
  • Ví dụ: với phân số , bạn sẽ tô đậm trọn vẹn 2 hình tròn, vì thế số nguyên của hỗn số là 2.
 7. 7
  Đếm số phần tô đậm của hình tròn lẻ còn lại. Những phần tô đậm còn lại đại diện cho tử số trong phân số. Ta sẽ kết hợp phân số này với số nguyên vừa rồi để được một hỗn số.
  • Ví dụ: với phân số , bạn đã tô đậm hình tròn còn lại, vì thế phân số của hỗn số sẽ là . Vậy, = .
 8. 8
  Tối giản đáp án nếu cần thiết. Đôi khi phân số thuộc hỗn số sẽ cần được rút gọn để cho ra đáp án tối giản cuối cùng.[3]
  • Ví dụ: với hỗn số , bạn có thể tối giản thành
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:
Sử dụng phép chia

 1. 1
  Xác định xem phân số đã cho có phải là phân số không phù hợp hay không. Phân số không phù hợp là phân số có tử số lớn hơn mẫu số.[4]
  • Ví dụ: là phân số không phù hợp vì .
 2. 2
  Lấy tử số chia cho mẫu số. Dấu gạch ngang trong phân số được xem như là ký hiệu phép chia.[5] Để rút gọn phân số không phù hợp, bạn cần đưa phân số về dạng hỗn số hay 1 số nguyên kết hợp với 1 phân số. Số lần mà mẫu số có thể được chia hết bởi tử số chính là số nguyên trong hỗn số. Hãy viết số này ra và ghi lại số dư.
  • Tử số không chia hết hoàn toàn cho mẫu số. Số dư đại diện cho phần phân số trong hỗn số.
  • Ví dụ: với phân số , ta có . Vậy số nguyên của phân số chính là .
 3. 3
  Chuyển số dư thành phân số. Để thực hiện, bạn thay số dư vào mẫu số trong phân số không phù hợp ban đầu. Kết hợp phân số này với số nguyên trước đó và bạn sẽ được một hỗn số.
  • Ví dụ: nên phân số sẽ là . Vậy, = .
 4. 4
  Tối giản đáp án nếu cần thiết. Đôi khi phân số thuộc hỗn số sẽ cần được rút gọn để cho ra đáp án tối giản cuối cùng.[6]
  • Ví dụ: với hỗn số , bạn có thể tối giản thành .
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Để chuyển đổi hỗn số trở về dạng phân số không phù hợp, bạn lấy tích của mẫu số và số nguyên cộng với tử số.
 • Giữ nguyên mẫu số. Ví dụ: có thể được viết lại thành .
 • Đôi khi phân số không phù hợp cũng đại diện cho số nguyên, chẳng hạn như chính là 8.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tính thể tích hình hộp chữ nhậtTính thể tích hình hộp chữ nhật
Tính Đường kính của Hình trònTính Đường kính của Hình tròn
Tìm chiều dài cạnh huyềnTìm chiều dài cạnh huyền
Tính Thể tích Hình lập phươngTính Thể tích Hình lập phương
Tính Thể tích của Hình lăng trụ Tam giácTính Thể tích của Hình lăng trụ Tam giác
Tìm định thức ma trận 3x3Tìm định thức ma trận 3x3
Tìm diện tích hình tứ giácTìm diện tích hình tứ giác
Quy đổi từ mililit sang gamQuy đổi từ mililit sang gam
Chuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phânChuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân
Tìm căn bậc hai mà không dùng máy tínhTìm căn bậc hai mà không dùng máy tính
Tính Bán kính Đường trònTính Bán kính Đường tròn
Tính thể tích hình cầuTính thể tích hình cầu
Tính Diện tích Hình Lục giácTính Diện tích Hình Lục giác
Tính phương saiTính phương sai
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
wikiHow Staff Writer
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 562 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo