Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Phóng to biểu tượng cảm xúc trên WhatsApp là việc có thể thực hiện được trong một số trường hợp. Mặc dù bạn không thể phóng to biểu tượng cảm xúc được gửi cùng nội dung văn bản, nhưng bạn có thể thực hiện việc này khi biểu tượng cảm xúc được gửi riêng. Bên cạnh đó, nhãn biểu tượng cảm xúc cũng có kích thước lớn. Nhãn thường to hơn biểu tượng cảm xúc thông thường. Bạn có thể thêm các bộ nhãn vào WhatsApp. Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách gửi biểu tượng cảm xúc to trên WhatsApp.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Gửi biểu tượng cảm xúc to

 1. 1
  Mở WhatsApp. Đó là ứng dụng màu xanh lá có biểu tượng điện thoại ở giữa bong bóng trò chuyện màu trắng. Bạn cần chạm vào biểu tượng này trên màn hình chính hoặc trình đơn App (Ứng dụng) để mở WhatsApp.
  • Nếu tài khoản WhatsApp chưa được xác minh trên điện thoại, bạn phải xác nhận số điện thoại trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Chạm vào Chats (Trò chuyện). Đây là thẻ ở bên dưới màn hình iPhone hoặc phía trên màn hình Android.
  • Nếu WhatsApp mở ra cuộc trò chuyện, trước tiên bạn phải chạm vào nút "Back" (Trở về) ở phía trên góc trái màn hình để trở về màn hình chính.
 3. 3
  Mở cuộc trò chuyện. Chạm vào tên người liên lạc đang nhắn tin cùng bạn để mở cuộc trò chuyện. Hoặc, bạn có thể chạm vào biểu tượng bong bóng trò chuyện màu xanh lá và chọn người liên lạc để bắt đầu cuộc trò chuyện mới.
 4. 4
  Chạm vào ô soạn tin nhắn. Đây là ô ở bên dưới màn hình. Bàn phím của điện thoại liền xuất hiện trên màn hình.
 5. 5
  Chạm vào nút biểu tượng cảm xúc. Trên iPhone, bạn sẽ chạm vào biểu tượng mặt cười ở bên dưới góc trái bàn phím. Có thể bạn phải ấn và giữ biểu tượng quả địa cầu tại đây để thấy biểu tượng mặt cười. Trên Android, hãy chạm vào biểu tượng mặt cười trên bàn phím hoặc ấn và giữ nút "Enter".
 6. 6
  Không gửi biểu tượng cảm xúc cùng với nội dung văn bản. Chạm vào biểu tượng cảm xúc để thêm vào ô soạn tin nhắn. Nếu bạn gửi biểu tượng cảm xúc cùng với nội dung khác, biểu tượng cảm xúc sẽ có kích thước thông thường. Tuy nhiên, nếu chỉ gửi biểu tượng cảm xúc thì bạn sẽ thấy ba kích thước khác nhau tùy thuộc vào số lượng biểu tượng mà bạn gửi trong một lúc. Các kích thước như sau:
  • 1 biểu tượng cảm xúc - Việc chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc sẽ cho bạn biểu tượng với kích thước to nhất.
  • 2 biểu tượng cảm xúc - Nếu bạn gửi hai biểu tượng cảm xúc và không có nội dung khác, biểu tượng sẽ hơi nhỏ hơn so với khi chỉ bạn chỉ gửi một biểu tượng.
  • 3 biểu tượng cảm xúc - Khi bạn chỉ gửi ba biểu tượng cảm xúc, kích thước của biểu tượng chỉ hơi to hơn biểu tượng được gửi kèm với văn bản.
  • từ 4 biểu tượng cảm xúc trở lên - Việc gửi từ 4 biểu tượng cảm xúc trở lên sẽ cho bạn biểu tượng có kích thước giống với khi gửi cùng nội dung văn bản.
 7. 7
  Chạm vào nút "Send" (Gửi) . Đó là biểu tượng máy bay giấy ở bên phải ô nhập tin nhắn, nhưng một số phiên bản Android có biểu tượng dấu chọn tại đây. Thao tác này sẽ gửi biểu tượng cảm xúc phóng to.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Sử dụng nhãn trên Android

 1. 1
  Mở WhatsApp. Đó là ứng dụng có biểu tượng bong bóng trò chuyện màu trắng trên nền xanh lá.
  • Nếu WhatsApp chưa được xác minh trên điện thoại, bạn cần xác nhận số điện thoại trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Chạm vào Chats (Trò chuyện). Đây là thẻ đầu tiên ở phía trên màn hình.
  • Nếu WhatsApp mở ra cuộc trò chuyện, trước tiên bạn cần chạm vào nút "Back" (Trở về) ở phía trên góc trái màn hình.
 3. 3
  Mở cuộc trò chuyện. Chạm vào tên người liên lạc đang nhắn tin cùng bạn để mở cuộc trò chuyện. Hoặc, bạn có thể chạm vào biểu tượng bong bóng trò chuyện màu xanh lá và chọn người liên lạc để bắt đầu cuộc trò chuyện mới.
 4. 4
  Chạm vào ô nhập tin nhắn. Bạn sẽ thấy ô này ở bên dưới màn hình, và bàn phím của điện thoại liền xuất hiện ngay khi bạn chạm vào đây.
 5. 5
  Chạm vào nút biểu tượng cảm xúc trong trường nhập văn bản. Đó là biểu tượng mặt cười ở bên trái ô nhập văn bản.
 6. 6
  Chạm vào biểu tượng nhãn. Bạn cần tìm biểu tượng tờ giấy ở bên dưới danh sách biểu tượng cảm xúc.
 7. 7
  Chạm vào +. Đây là lựa chọn ở phía trên danh sách nhãn bên phải màn hình. Bạn sẽ thấy danh sách các bộ nhãn có sẵn trên điện thoại và các bộ nhãn khả dụng khác.
 8. 8
  Vuốt xuống và chạm vào Get More Stickers (Thêm nhãn). Thao tác này chuyển bạn đến ứng dụng nhãn trong Google Play Store.
 9. 9
  Chạm vào ứng dụng nhãn có biểu tượng cảm xúc. Trang thông tin của ứng dụng liền hiển thị. Bạn cũng sẽ thấy các lựa chọn tải ứng dụng.
 10. 10
  Chạm vào Install (Cài đặt). Đây là thao tác tải ứng dụng xuống điện thoại iPhone hoặc Android.
 11. 11
  Chạm vào Open (Mở). Sau khi tải ứng dụng, bạn chạm vào Open (Mở) trong App Store hoặc Google Play Store ở mở cửa hàng.
 12. 12
  Tìm bộ nhãn mà bạn muốn thêm vào WhatsApp. Các ứng dụng đều có một chút khác biệt. Một số ứng dụng phân loại các bộ nhãn mà bạn có thể thêm vào WhatsApp. Số khác cho phép bạn tự tạo bộ nhãn riêng bằng cách chọn nhãn cần thêm. Bạn cần tìm lựa chọn để thêm bộ nhãn vào WhatsApp và chạm vào đó.
 13. 13
  Trở về cuộc trò chuyện trên WhatsApp. Chạm vào WhatsApp trên màn hình chính và chạm vào cuộc trò chuyện.
 14. 14
  Mở trình đơn nhãn trong trường nhập tin nhắn. Chạm vào biểu tượng cảm xúc bên cạnh trường nhập tin nhắn và chạm vào biểu tượng nhãn.
 15. 15
  Chạm vào bộ nhãn vừa cài đặt. Bạn sẽ thấy các nhãn trong bộ nhãn.
 16. 16
  Chạm vào nhãn. Đây là thao tác gửi nhãn trong cuộc trò chuyện WhatsApp.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Sử dụng nhãn trên iPhone

 1. 1
 2. 2
  Tìm kiếm ứng dụng nhãn cho WhatsApp. Bạn có thể dùng ứng dụng để cài đặt bộ nhãn mới cho WhatsApp. Một số ứng dụng cho phép bạn sử dụng miễn phí và số khác có phí. Hãy thực hiện các bước sau để tìm kiếm ứng dụng nhãn cho WhatsApp.
  • Chạm vào biểu tượng Search (Tìm kiếm).
  • Chạm vào thanh tìm kiếm.
  • Nhập "Stickers for Whatsapp" (Nhãn cho WhatsApp) vào thanh tìm kiếm.
  • Chạm vào Search.
 3. 3
  Chạm GET (Nhận) bên cạnh ứng dụng nhãn cần cài đặt. Đây là thao tác cài đặt ứng dụng trên iPhone.
  • Không phải ứng dụng nhãn nào cũng có nhãn biểu tượng cảm xúc. Bạn cần thử một vài ứng dụng khác để lấy các nhãn như mong muốn.
 4. 4
  Chạm vào Open (Mở) sau khi cài đặt ứng dụng. Ứng dụng liền mở ra. Hoặc, bạn có thể chạm vào biểu tượng của ứng dụng trên màn hình chính để mở ứng dụng.
 5. 5
  Thêm bộ nhãn với biểu tượng cảm xúc vào WhatsApp. Các ứng dụng đều có một chút khác biệt. Một số ứng dụng phân loại các bộ nhãn mà bạn có thể thêm vào WhatsApp. Số khác cho phép bạn tự tạo bộ nhãn riêng bằng cách chọn nhãn cần thêm. Bạn cần tìm lựa chọn để thêm bộ nhãn vào WhatsApp và chạm vào đó. Hãy thực hiện theo hướng dẫn để thêm bộ nhãn vào WhatsApp.
 6. 6
  Mở WhatsApp. Đó là ứng dụng với biểu tượng bong bóng trò chuyện màu trắng trên nền xanh lá.
  • Nếu WhatsApp chưa được xác minh trên điện thoại, bạn cần xác nhận số điện thoại trước khi tiếp tục.
 7. 7
  Chạm vào Chats (Trò chuyện). Đó là thẻ đầu tiên ở bên dưới màn hình.
  • Nếu WhatsApp mở ra cuộc trò chuyện, trước tiên bạn cần chạm vào nút "Back" (Trở về) ở phía trên góc trái màn hình.
 8. 8
  Mở cuộc trò chuyện. Chạm vào tên người liên lạc đang nhắn tin cùng bạn để mở cuộc trò chuyện. Hoặc, bạn có thể chạm vào biểu tượng bong bóng trò chuyện màu xanh lá và chọn người liên lạc để bắt đầu cuộc trò chuyện mới.
 9. 9
  Chạm vào biểu tượng nhãn. Đó là biểu tượng tờ giấy trong trường nhập tin nhắn ở bên dưới màn hình.
 10. 10
  Chạm vào bộ nhãn đã cài đặt. Bạn sẽ thấy các nhãn trong bộ nhãn.
 11. 11
  Chạm vào một nhãn nào đó. Đây là thao tác gửi nhãn trong cuộc trò chuyện WhatsApp.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Biểu tượng trái tim màu đỏ khi được gửi riêng sẽ to hơn mọi biểu tượng cảm xúc to khác và còn chuyển động!

Cảnh báo

 • Việc gửi biểu tượng cảm xúc cùng với một ký tự bất kỳ sẽ làm giảm kích thước của biểu tượng đó.

Bài viết wikiHow có liên quan

Biết liệu người khác có chặn bạn trên WhatsAppBiết liệu người khác có chặn bạn trên WhatsApp
Kích hoạt WhatsApp không cần mã xác nhậnKích hoạt WhatsApp không cần mã xác nhận
Biết tin nhắn đã được đọc trên WhatsAppBiết tin nhắn đã được đọc trên WhatsApp
Tìm liên lạc trên WhatsAppTìm liên lạc trên WhatsApp
Đăng xuất trên WhatsAppĐăng xuất trên WhatsApp
Khôi phục tin nhắn WhatsApp cũKhôi phục tin nhắn WhatsApp cũ
Sao lưu WhatsAppSao lưu WhatsApp
Thêm liên lạc ở quốc gia khác trên Whatsapp cho AndroidThêm liên lạc ở quốc gia khác trên Whatsapp cho Android
Thêm liên lạc trên WhatsAppThêm liên lạc trên WhatsApp
Vô hiệu hóa dấu tích màu xanh hiển thị đã đọc tin nhắn trên WhatsAppVô hiệu hóa dấu tích màu xanh hiển thị đã đọc tin nhắn trên WhatsApp
Liên hệ với dịch vụ khách hàng của WhatsAppLiên hệ với dịch vụ khách hàng của WhatsApp
Quét mã QR trên WhatsAppQuét mã QR trên WhatsApp
Tham gia nhóm WhatsApp mà không cần lời mờiTham gia nhóm WhatsApp mà không cần lời mời
Khôi phục tin nhắn bị xóa trong WhatsAppKhôi phục tin nhắn bị xóa trong WhatsApp
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Chuyên mục: WhatsApp
Trang này đã được đọc 950 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo