Cách để Phân tích xu hướng trong Excel

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Trên WindowsTrên MacTham khảo

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo dự án của biểu đồ dữ liệu trong Microsoft Excel. Bạn có thể thực hiện trên Windows và Mac.

1
Trên Windows

 1. 1
  Mở tài liệu Excel. Nhấp đúp chuột vào tài liệu Excel lưu trữ dữ liệu.
  • Nếu chưa nhập dữ liệu muốn phân tích vào bảng, bạn hãy mở Excel và nhấp vào Blank workbook (Tài liệu trống) để tạo tài liệu mới. Bạn có thể nhập dữ liệu và vẽ biểu đồ dựa trên dữ liệu đó.
 2. 2
  Chọn biểu đồ. Nhấp chuột vào loại biểu đồ muốn sử dụng để tạo đường xu hướng.
  • Nếu chưa vẽ biểu đồ từ dữ liệu, hãy vẽ trước khi tiếp tục.
 3. 3
  Nhấp chuột vào . Đây là nút màu xanh lá nằm ở góc phía trên bên phải biểu đồ. Trình đơn sẽ xuất hiện.
 4. 4
  Nhấp chuột vào mũi tên bên phải hộp thoại "Trendline" (Đường xu hướng). Nhiều khi bạn phải rê chuột ra góc ngoài cùng bên phải hộp thoại "Trendline" mới thấy mũi tên xuất hiện. Nhấp chuột để quay lại trình đơn thứ 2.
 5. 5
  Chọn trendline. Tùy thuộc vào nhu cầu, bạn có thể chọn một trong những tùy chọn sau:
  • Linear (Tuyến tính)
  • Exponential (Số mũ)
  • Linear Forecast (Dự đoán tuyến tính)
  • Two Period Moving Average (Trung bình động 2 giai đoạn)
  • Bạn có thể nhấp chuột vào More Options... (Thêm tùy chọn) để mở bảng tùy chọn nâng cao sau khi chọn dữ liệu để phân tích.
 6. 6
  Chọn dữ liệu để phân tích. Nhấp chuột vào tên seri dữ liệu (ví dụ Series 1) trong cửa sổ. Nếu đã đặt tên dữ liệu, bạn có thể nhấp chuột vào tên dữ liệu.
 7. 7
  Nhấp chuột vào OK. Nút này nằm dưới cùng của cửa sổ pop-up. Đây là thao tác vẽ thêm đường xu hướng vào biểu đồ.
  • Nếu nhấp chuột vào More Options..., bạn có thể đặt tên cho đường xu hướng hoặc thay đổi hướng về phía bên phải cửa sổ.
 8. 8
  Lưu tài liệu. Nhấn Ctrl+S để lưu thay đổi. Nếu trước đó chưa lưu tài liệu, bạn sẽ được yêu cầu chọn địa điểm lưu và tên tập tin.

2
Trên Mac

 1. 1
  Mở tài liệu Excel. Nhấp đúp chuột vào tài liệu lưu trữ dữ liệu.
  • Nếu chưa nhập tài liệu muốn phân tích vào bảng, bạn hãy mở Excel để tạo tài liệu mới. Bạn có thể nhập tài liệu và vẽ biểu đồ dựa trên tài liệu đó.
 2. 2
  Chọn dữ liệu trong biểu đồ. Nhấp chuột vào loạt dữ liệu muốn phân tích.
  • Nếu chưa vẽ biểu đồ dựa trên dữ liệu, bạn hãy vẽ trước khi tiếp tục.
 3. 3
  Nhấp chuột vào tab Chart Design (Thiết kế biểu đồ). Tab này nằm ngay đầu cửa sổ Excel.[1]
 4. 4
  Nhấp chuột vào Add Chart Element (Bổ sung thành phần biểu đồ). Tùy chọn này nằm ở phía ngoài cùng bên trái thanh công cụ Chart Design. Nhấp chuột vào đây để xem trình đơn.
 5. 5
  Chọn Trendline. Nút nằm dưới cùng trình đơn. Bạn sẽ thấy xuất hiện một cửa sổ mới.
 6. 6
  Chọn các tùy chọn đường xu hướng. Tùy thuộc vào nhu cầu mà bạn có thể chọn một trong những loại sau:[2]
  • Linear
  • Exponential
  • Linear Forecast
  • Moving Average (Trung bình động)
  • Bạn có thể nhấp chuột vào More Trendline Options (Thêm tùy chọn đường xu hướng) để mở cửa sổ tùy chọn nâng cao (ví dụ tên đường xu hướng).
 7. 7
  Lưu thay đổi. Nhấn phím Command+Save, hoặc nhấp chuột vào File (Tập tin) rồi chọn Save (Lưu). Nếu trước đó chưa lưu tài liệu, bạn sẽ được yêu cầu chọn vị trí và tên tập tin.

Lời khuyên

 • Tùy thuộc vào dữ liệu của biểu đồ, bạn có thể thấy các tùy chọn đường xu hướng bổ sung (ví dụ Polynomial (đa thức)).

Cảnh báo

 • Đảm bảo rằng bạn có đủ dữ liệu cần thiết để dự báo xu hướng. Gần như không thể phân tích "xu hướng" nếu chỉ có 2 hoặc 3 điểm dữ liệu.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Office

Ngôn ngữ khác:

English: Do Trend Analysis in Excel, Русский: сделать анализ тенденций в Excel, Español: hacer un análisis de tendencia en Excel, Italiano: Eseguire un'Analisi di Andamento del Mercato in Excel, Português: Fazer Análise de Tendências Utilizando o Microsoft Excel, Deutsch: In Excel eine Trendanalyse machen, Français: faire une modélisation avec Excel, Bahasa Indonesia: Melakukan Analisis Tren di Excel, Nederlands: Een trendanalyse maken in Excel, ไทย: วิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) ด้วย Excel, العربية: تحليل اتجاه البيانات في برنامج إكسل, हिन्दी: एक्सेल में ट्रेंड एनालिसिस (Trend Analysis) करें (Do Trend Analysis in Excel), 中文: 在Excel中进行趋势分析, 日本語: Excelで傾向分析をする

Trang này đã được đọc 1.117 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?