Cách để Nhắn tin cho nhiều người trên WhatsApp

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

WhatsApp cho phép chúng ta gửi tin nhắn cho nhiều liên hệ bằng tính năng "Broadcast List" và "Group". Trước khi gửi tin nhắn hàng loạt, bạn cần thêm người nhận vào danh sách Broadcast hoặc nhóm trò chuyện (nhóm chat) trên iPhone/Android.

Phương pháp 1 của 4:
Sử dụng Broadcast List trên iOS

 1. 1
  Nhấn vào ứng dụng WhatsApp. Broadcast List cho phép bạn gửi tin nhắn hàng loạt với mỗi cuộc trò chuyện hiển thị riêng một dòng.
  • Người nhận sẽ không biết rằng tin nhắn cũng được gửi cho những người khác.
  • Chỉ những liên hệ có lưu số của bạn trong danh bạ mới nhận được tin nhắn broadcast của bạn.
 2. 2
  Nhấn vào Chats. Tùy chọn có biểu tượng hai bong bóng đối thoại nằm cuối màn hình.
 3. 3
  Nhấn vào Broadcast Lists ở phía trên bên trái màn hình.
 4. 4
  Nhấn vào New List (Danh sách mới).
 5. 5
  Nhấn vào từng liên hệ để thêm họ vào danh sách.
 6. 6
  Nhấn vào Create (Tạo). Broadcast List sẽ được tạo và mở ra màn hình nhắn tin.
 7. 7
  Soạn tin nhắn.
 8. 8
  Nhấn vào biểu tượng gửi. Tin nhắn của bạn sẽ được gửi đến những người được chọn.
  • Nếu ai đó chặn bạn, tin nhắn broadcast sẽ không gửi được đến họ.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 4:
Sử dụng Broadcast List trên Android

 1. 1
  Nhấn vào ứng dụng WhatsApp. Broadcast List cho phép bạn gửi tin nhắn hàng loạt với mỗi cuộc trò chuyện hiển thị riêng một dòng.
  • Người nhận sẽ không biết rằng tin nhắn cũng được gửi cho những người khác.
  • Chỉ những liên hệ có lưu số của bạn trong danh bạ mới nhận được tin nhắn broadcast của bạn.
 2. 2
  Nhấn vào nút menu hình 3 dấu chấm ở góc trên bên phải màn hình.
 3. 3
  Nhấn vào New broadcast.
 4. 4
  Nhấn vào từng liên hệ để thêm họ vào danh sách.
 5. 5
  Nhấn vào dấu tích màu xanh lá.
 6. 6
  Soạn tin nhắn.
 7. 7
  Nhấn vào biểu tượng gửi. Tin nhắn của bạn sẽ được gửi đến những người được chọn.
  • Nếu ai đó chặn bạn, tin nhắn broadcast sẽ không gửi được đến họ.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 4:
Sử dụng Group Chat trên iOS

 1. 1
  Nhấn vào ứng dụng WhatsApp. Tính năng chat nhóm cho phép bạn gửi tin nhắn đến nhiều người và những người trong nhóm đều sẽ nhìn thấy tin nhắn từ tất cả thành viên.
 2. 2
  Nhấn vào Chats. Tùy chọn có biểu tượng hai bong bóng đối thoại nằm cuối màn hình.
 3. 3
  Nhấn vào New Group (Nhóm mới).
 4. 4
  Nhấn vào từng liên hệ để thêm họ vào nhóm.
  • Bạn có thể thêm tối đa 256 thành viên vào nhóm.
 5. 5
  Nhấn vào Next (Tiếp theo) ở góc trên bên phải màn hình.
 6. 6
  Nhập tên chủ đề vào trường "Group Subject."
 7. 7
  Nhấn vào Create.
 8. 8
  Soạn tin nhắn.
 9. 9
  Nhấn vào biểu tượng gửi. Nhóm chat sẽ được tạo, đồng thời tin nhắn của bạn sẽ gửi đến những người được chọn.
  • Tin nhắn từ người dùng bị chặn vẫn sẽ hiển thị trong nhóm chat.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 4:
Sử dụng Group Chat trên Android

 1. 1
  Nhấn vào ứng dụng WhatsApp. Tính năng chat nhóm cho phép bạn gửi tin nhắn đến nhiều người và những người trong nhóm đều sẽ nhìn thấy tin nhắn từ tất cả thành viên.
 2. 2
  Nhấn vào nút menu hình 3 dấu chấm ở góc trên bên phải màn hình.
 3. 3
  Nhấn vào New group.
 4. 4
  Nhấn vào từng liên hệ để thêm họ vào nhóm.
  • Bạn có thể thêm tối đa 256 thành viên vào nhóm.
 5. 5
  Nhấn vào nút mũi tên màu xanh lá.
 6. 6
  Nhập tên chủ đề vào trường "Group Subject."
 7. 7
  Nhấn vào dấu tích màu xanh lá.
 8. 8
  Soạn tin nhắn.
 9. 9
  Nhấn vào biểu tượng gửi. Nhóm chat sẽ được tạo, đồng thời tin nhắn của bạn sẽ được gửi đến những người được chọn.
  • Tin nhắn từ người dùng bị chặn vẫn sẽ hiển thị trong nhóm chat.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể thêm tối đa 256 người vào nhóm trò chuyện.
 • Các thành viên có thể tự xóa họ khỏi nhóm chat bất kỳ lúc nào, trong khi đó, người nhận trong Broadcast List phải xóa bạn khỏi sổ địa chỉ thì mới có thể ngừng nhận tin nhắn từ bạn.
 • Nhóm chat có tính tùy biến rất cao. Bạn có thể nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về những tính năng của Group chat.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: WhatsApp
Trang này đã được đọc 1.838 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo