Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Cho dù bạn có máy tính trong tay thì việc tính toán các phân số cũng không hẳn là dễ. Bạn có thể nhập phân số trên máy tính bằng cách sử dụng nút phân số. Nếu máy tính không có tính năng này, hãy sử dụng máy tính trực tuyến (nếu bạn được phép). Một lựa chọn khác nữa là bạn có thể chuyển phân số thành số thập phân hoặc phần trăm.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Sử dụng nút phân số trên máy tính khoa học

 1. 1
  Chuyển máy tính sang chế độ toán học (nếu cần thiết). Nhấn nút “mode” (chế độ) để mở menu. Chọn “math” từ trong danh sách để bắt đầu chế độ toán học. Bạn cần kiểm tra lại xem trên màn hình đã hiển thị chữ “math” chưa.[1]
  • Không phải máy tính nào cũng có chế độ toán học.
  • Trên một số máy tính không có chế độ toán học, bạn chỉ cần nhấn nút chức năng để nhập phân số.
 2. 2
  Nhấn nút chức năng để nhập phân số. Tìm nút có biểu tượng ô đen trên ô trắng, x/y hoặc b/c. Nhấn nút này để mở tính năng phân số trên máy tính.[2]
  • Khi tính năng phân số được bật, mẫu phân số sẽ hiện ra trên màn hình máy tính. Phân số lúc này sẽ có dạng 2 ô trống nằm chồng lên nhau, được phân cách bởi đoạn thẳng nằm ngang.
  • Trên một số máy tính, các ô được phân cách bởi chữ “L” đóng vai trò như đoạn thẳng nằm ngang.

  Trường hợp khác: Bạn cần nhấn nút “shift” trước khi nhấn nút phân số để nhập hỗn số. Ô thứ ba sẽ được chèn vào trước mẫu phân số để bạn có thể nhập số nguyên của hỗn số. Con trỏ sẽ bắt đầu ở ô này, vì thế bạn cần nhập số nguyên trước rồi đến phân số.[3]

 3. 3
  Nhập tử số vào ô phía trên. Con trỏ sẽ bắt đầu ở ô phía trên của phân số. Hãy sử dụng bàn phím số trên máy tính để nhập tử số (số nằm phía trên trong phân số).[4]
  • Ví dụ: với 4/5, bạn cần nhập “4” vào ô phía trên.
 4. 4
  Nhấn nút mũi tên xuống để di chuyển con trỏ chuột xuống ô phía dưới. Tìm các nút mũi tên trên bàn phím máy tính và nhấn vào mũi tên hướng xuống để di chuyển con trỏ xuống ô bên dưới trong mẫu phân số.[5]
  • Nếu các ô trong mẫu phân cách nhau bằng chữ “L”, có thể bạn cần nhấn nút mũi tên hướng sang phải để di chuyển con trỏ. Hãy thử nhấn nút này nếu nút hướng xuống không có tác dụng.
 5. 5
  Nhập mẫu số vào ô bên dưới. Sử dụng bàn phím số để nhập mẫu số (số nằm bên dưới trong phân số). Sau đó, hãy kiểm tra lại xem phân số đang hiển thị trên màn hình máy tính có đúng hay không.[6]
  • Ví dụ: với phân số 4/5, bạn cần nhập số “5” vào ô bên dưới. Cuối cùng, bạn cần kiểm tra xem phân số có hiển thị đúng 4/5 hay không.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Sử dụng máy tính trực tuyến

 1. 1
  Tìm máy tính phân số trên mạng. Máy tính trực tuyến là cách nhanh và dễ dàng nhất để thực hiện phép tính phân số nếu bạn được phép sử dụng Internet. Hãy nhập “fraction calculator” hoặc “máy tính phân số” vào trình duyệt mà bạn thích và nhấp vào tìm kiếm để tìm máy tính trực tuyến.[7]
 2. 2
  Chèn phân số đầu tiên vào khung phía trên cùng của máy tính. Hầu hết các máy tính trực tuyến sẽ có 2 khung để bạn có thể cộng, trừ, nhân hoặc chia 2 phân số. Hãy nhập phân số đầu tiên vào khung phía trên cùng của máy tính.[8]
  • Mỗi máy tính trực tuyến sẽ có hướng dẫn khác nhau. Hãy tiến hành theo hướng dẫn của máy tính trực tuyến mà bạn đang sử dụng.
 3. 3
  Nhập tử số, dấu gạch chéo rồi đến mẫu số. Sử dụng bàn phím số để nhập số nằm phía trên trong phân số (hay tử số) vào. Sau đó, nhấn vào phím gạch chéo rồi nhập số nằm bên dưới của phân số (mẫu số) vào.[9]
 4. 4
  Chọn cộng, trừ, nhân hoặc chia. Sử dụng con trỏ chuột để nhấp vào loại phép tính mà bạn muốn thực hiện. Chọn cộng, trừ, nhân hoặc chia và nhớ kiểm tra lại xem hình tròn cạnh bên sự lựa chọn của bạn đã được tô sáng hay chưa.[10]
  • Nếu máy tính mà bạn đang sử dụng yêu cầu nhập phép tính theo cách thủ công, hãy sử dụng bàn phím số để nhập phép tính.
 5. 5
  Nhập phân số thứ hai vào khung bên dưới. Sử dụng bàn phím số để nhập tử số, dấu gạch chéo và mẫu số vào để hoàn tất phân số thứ hai.[11]
  • Kiểm tra lại các phân số trước khi nhấp vào nút tính nhằm đảm bảo rằng bạn đã nhập chính xác.
 6. 6
  Nhấp vào nút “calculate” (tính) để tính đáp án. Sau khi bạn nhấp vào nút “calculate”, máy tính sẽ thực hiện phép tính và hiển thị đáp án.[12]
  • Nút “calculate” có tên khác nhau tùy vào máy tính mà bạn sử dụng. Chẳng hạn, nút này còn có thể là “calculate fraction” (tính phân số).
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Chuyển phân số thành số thập phân

 1. 1
  Chia tử số cho mẫu số để được một số thập phân. Tử số là số nằm phía trên trong phân số. Hãy nhập tử số vào máy tính rồi nhấn nút chia. Sau đó, nhập tiếp mẫu số (số nằm bên dưới trong phân số) vào máy tính. Nhấn nút bằng để xem kết quả số thập phân.[13]
  • Ví dụ: số thập phân của 3/4 sẽ là 0,75.
  • Về bản chất, phân số là một hình thức của phép chia.
 2. 2
  Viết số nguyên trong hỗn số cùng với số thập phân. Hỗn số bao gồm cả số nguyên và phân số. Số nguyên sẽ giữ nguyên khi bạn chuyển phân số thành số thập phân. Hãy viết số nguyên vào khung đáp án, sau đó lấy tử số chia cho mẫu số của phân số. Đặt dấu phẩy vào sau số nguyên và viết số thập phân mà bạn vừa chia phân số vào sau đó.[14]
  • Ví dụ: với hỗn số 2-2/3, ta có 2/3 = 0,67. Số thập phân của hỗn số sẽ là 2,67.

  Trường hợp khác: Bạn cũng có thể viết lại hỗn số dưới dạng phân số có tử số lớn hơn mẫu số để dễ dàng chuyển đổi thành số thập phân. Ví dụ: với hỗn số 1-3/4, ta có 1 x 4 = 4 (vì số nguyên đại diện cho một phân số tối giản nên 1 = 4/4). Sau đó, bạn lấy 4 + 3 = 7. Phân số có tử số lớn hơn mẫu số mà chúng ta có sẽ là 7/4. Bây giờ, bạn có thể lấy 7/4 = 1,75.

 3. 3
  Chuyển 2 phân số thành số thập phân trước khi tính. Nếu bạn đang thực hiện phép cộng, trừ, nhân hoặc chia 2 phân số, trước tiên hãy sử dụng phép chia để hoán đổi chúng thành số thập phân. Sau đó, sử dụng những số này để tính ra kết quả.[15]
  • Ví dụ: hãy tính 1/2 + 3/5. Trước tiên, ta có 1/2 = 0,5 và 3/5 = 0,6. Kết luận: 1/2 + 3/5 = 0,5 + 0,6 = 1,1.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Viết phân số dưới dạng phần trăm

 1. 1
  Lấy tử số chia cho mẫu số. Hãy xem đoạn thẳng phân cách 2 số trong phân số là dấu chia. Nhập số bên trên của phân số vào máy tính rồi nhấn nút chia. Sau đó, nhập số bên dưới trong phân số vào rồi nhấn dấu bằng. Bạn sẽ có được một số thập phân.
  • Ví dụ: 1/4 = 0,25.
 2. 2
  Nhân kết quả vừa rồi với 100 để chuyển từ số thập phân sang phần trăm. 1% = 1/100, do đó, một số thập phân sẽ chuyển sang dạng phần trăm nếu bạn đem số này nhân với 100. Hãy nhập số thập phân vào máy tính rồi nhấn nút nhân. Sau đó, nhập 100 rồi nhấn vào dấu bằng.
  • Ví dụ: 0,25 x 100 = 25.
  • Hoặc bạn chỉ cần di chuyển dấu phẩy thập phân sang phải 2 đơn vị.
 3. 3
  Đặt ký hiệu % vào sau số vừa rồi để thể hiện đây là số phần trăm. Khi viết, hãy thêm ký hiệu % vào sau kết quả để thể hiện đây là số tỷ lệ phần trăm.[16]
  • Trong ví dụ vừa rồi, 1/4 = 25%.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Khi trình bày đáp án, bạn phải đưa phân số về dạng tối giản. Chẳng hạn, với đáp án 2/4 thì bạn cần kết luận là 1/2. Tương tự, đối với 5/4 bạn cần chuyển thành 1-1/4.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

David Jia
Cùng viết bởi:
Giáo viên phụ đạo môn toán
Bài viết này đã được cùng viết bởi David Jia. David Jia là giáo viên phụ đạo và người sáng lập của LA Math Tutoring, một cơ sở dạy kèm tư nhân có trụ sở tại Los Angeles, California. Với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, David dạy nhiều môn học khác nhau cho học sinh ở mọi lứa tuổi và cấp lớp, cũng như tư vấn tuyển sinh đại học và luyện thi SAT, ACT, ISEE, v.v... Sau khi đạt được 800 điểm toán và 690 điểm tiếng Anh trong kỳ thi SAT, David đã được nhận Học bổng Dickinson của Đại học Miami, nơi anh tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh. Ngoài ra, David từng làm người hướng dẫn trong các video trực tuyến cho các công ty sách giáo khoa như Larson Texts, Big Ideas Learning và Big Ideas Math. Bài viết này đã được xem 14.928 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 14.928 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo