Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách nhập danh sách liên hệ từ tài liệu Excel CSV (Comma Separated Values: các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)) vào ứng dụng Contacts (Danh bạ) trên Android. Mặc dù thiết bị Android không thể đọc tập tin CSV, nhưng bạn có thể chuyển mọi tập tin CSV sang định dạng tương thích với Android bằng cách nhập lên tài khoản Google Account rồi xuất thành tập tin vCard. Khi chuyển đổi xong, bạn có thể chuyển tập tin vCard sang Android thông qua Google Drive, sau đó nhập tập tin vCard vào thiết bị bằng ứng dụng Contacts.

Phần 1
Phần 1 của 5:

Tạo bảng tính danh bạ trên Excel

 1. 1
  Mở Excel. Nhấp hoặc nhấp đúp vào ứng dụng Excel với biểu tượng khung xanh lá và chữ "X" trắng bên trong.
 2. 2
  Nhấp vào Blank workbook (Tập hợp bảng tính trống). Tùy chọn này ở phía trên bên trái cửa sổ Excel. Một bảng tính trống sẽ mở ra.
 3. 3
  Tạo tiêu đề cho danh bạ. Bạn có thể thêm tiêu đề vào bảng tính bằng cách nhấp vào ô ở hàng đầu và nhập mô tả. Để tạo các tiêu đề CSV, bạn hãy:
  • Nhập FirstName vào ô A1.
  • Nhập LastName vào ô B1.
  • Nhập Phone vào ô C1.
  • Nhập Email vào ô D1.
 4. 4
  Nhập thông tin liên hệ vào từng ô. Bắt đầu ở hàng thứ hai, chúng ta sẽ bắt đầu nhập lần lượt từng tên, họ, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có) vào các cột A, B, CD.
  • Chẳng hạn, với liên hệ tên "Thảo Lê" với số điện thoại "1234567890" và địa chỉ email "thao@gmail.com", bạn sẽ nhập "Thảo" vào ô A2, "Lê" vào ô B2, "1234567890" vào ô C2 và "thao@gmail.com" vào ô D2.
 5. 5
  Nhấp vào File (Tập tin) ở góc trên bên trái cửa sổ Excel (Windows) hoặc màn hình (Mac). Một trình đơn sẽ thả xuống.
 6. 6
  Nhấp vào Save As (Lưu thành). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống File.
 7. 7
  Lưu tài liệu dưới dạng tập tin CSV. Tùy theo hệ điều hành của bạn mà tiến hành như sau:
  • Windows — Nhấp đúp vào This PC ở giữa trang, nhập tên cho tập tin danh bạ, nhấp vào thanh "Save as type" (Lưu thành định dạng), chọn CSV UTF-8 (Comma delimited) (*.csv) từ trong trình đơn thả xuống, nhấp vào thư mục Desktop nằm bên trái cửa sổ rồi nhấp Save (Lưu).
  • Mac — Nhấp vào nút "On my Mac", nhập tên cho tập tin vào phía trên cùng, nhấp vào khung "Where" (Vị trí) và chọn Desktop, nhấp tiếp vào khung thả xuống "Format" (Định dạng), chọn CSV rồi nhấp vào Save.
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 5:

Chuyển đổi định dạng CSV thành vCard

 1. 1
  Mở trang Google Contacts (Google Danh bạ). Truy cập https://contacts.google.com/ bằng trình duyệt web của máy tính. Trang Google Contacts sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập Google Account, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu khi được yêu cầu.
 2. 2
  Nhấp vào More (Thêm) ở bên trái trang. Nhiều tùy chọn khác nhau sẽ hiện ra trong thanh bên.
 3. 3
  Nhấp vào tùy chọn Import (Nhập) nằm bên dưới nút More. Một cửa sổ sẽ bật lên.
 4. 4
  Nhấp vào CSV or vCard file (Tập tin CVS hoặc vCard). Tùy chọn này nằm cuối danh sách các tùy chọn nhập.
 5. 5
  Nhấp vào SELECT FILE (Chọn tập tin). Nút màu xanh này nằm cuối cửa sổ bật lên. Cửa sổ File Explorer (Windows) hoặc Finder (Mac) sẽ mở ra.
 6. 6
  Chọn tập tin CSV. Đi đến thư mục mà bạn đã lưu tập tin CSV (ví dụ: màn hình desktop), sau đó nhấp vào tập tin CSV để chọn.
 7. 7
  Nhấp vào nút Open (Mở) ở góc dưới bên phải cửa sổ.
  • Trên Mac, có thể bạn cần nhấp vào Choose (Chọn) ở đây.
 8. 8
  Nhấp vào tùy chọn IMPORT (Nhập) nằm cuối cửa sổ. Danh bạ trong tập tin CSV sẽ được nhập vào Google Account của bạn.
  • Các liên hệ mà bạn tải lên tại đây sẽ được thêm vào Google Account trên tất cả thiết bị, trong đó bao gồm thiết bị Android nếu bạn đã đăng nhập vào cùng Google Account đó; chúng ta sẽ không cần tạo tập tin vCard và nhập vào thiết bị trừ khi bạn muốn lưu trực tiếp danh bạ vào bộ nhớ chính của Android.
 9. 9
  Chọn thư mục của danh bạ được nhập. Nhấp vào thư mục với ngày hiện tại ở thanh bên trái để xem danh bạ trong tập tin CSV.
 10. 10
  Nhấp vào Export nằm bên trái trang. Một cửa sổ sẽ bật lên với nội dung được chọn nằm trong tập tin CSV mà bạn đã nhập.
 11. 11
  Tích vào ô "vCard (for iOS Contacts)" ở cuối cửa sổ bật lên.
 12. 12
  Nhấp vào nút EXPORT màu xanh ở cuối cửa sổ. Tập tin vCard với tiêu đề "contacts" sẽ được tải về máy tính. Đây là tập tin vCard mà bạn sử dụng để nhập danh bạ vào thiết bị Android.
  Quảng cáo
Phần 3
Phần 3 của 5:

Thêm tập tin vCard vào Google Drive

 1. 1
  Mở Google Drive. Truy cập https://drive.google.com/ bằng trình duyệt web trên máy tính. Trang Google Drive sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập Google Account.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập Google Account, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu khi được yêu cầu trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Nhấp vào nút + New (Mới) ở phía trên bên trái trang. Một trình đơn sẽ thả xuống.
 3. 3
  Nhấp vào tùy chọn File upload (Tải lên tệp) nằm trong trình đơn thả xuống. Cửa sổ File Explorer (Windows) hoặc Finder (Mac) sẽ mở ra.
 4. 4
  Chọn tập tin vCard. Đi đến thư mục tải xuống của tập tin vCard tên "contacts" mà bạn đã xuất, sau đó nhấp vào tập tin vCard để chọn.
 5. 5
  Nhấp vào tùy chọn Open ở góc dưới bên phải cửa sổ. Tập tin vCard sẽ được tải lên Google Drive.
  • Xin nhắc lại, trên máy tính Mac thì bạn sẽ nhấp vào Choose ở đây.
  Quảng cáo
Phần 4
Phần 4 của 5:

Tải xuống tập tin vCard

 1. 1
  Mở Google Drive trên thiết bị Android. Nhấn vào ứng dụng Google Drive với biểu tượng tam giác màu xanh lá, vàng và xanh dương nằm trên nền trắng. Google Drive của tài khoản Google Account chính trên Android sẽ mở ra.
  • Bạn có thể chuyển sang tài khoản khác bằng cách nhấn vào biểu tượng rồi chọn ảnh hồ sơ của tài khoản muốn sử dụng.
  • Nếu Android chưa đăng nhập Google Account mà bạn sử dụng trên máy tính, bạn có thể đăng nhập bằng cách nhấn vào biểu tượng , chọn địa chỉ email, nhấn Add account (Thêm tài khoản), nhấn vào Google và nhập thông tin đăng nhập của tài khoản.
 2. 2
  Tìm tập tin vCard. Cuộn trên nội dung Google Drive cho đến khi bạn tìm được tập tin vCard vừa tải lên từ máy tính.
 3. 3
  Nhấn giữ lâu trên tập tin vCard. Một trình đơn sẽ thả xuống sau vài giây.
 4. 4
  Nhấn vào tùy chọn Download (Tải xuống) từ trong trình đơn thả xuống. Google Drive sẽ bắt đầu tải tập tin vCard về thư mục "Download" trên Android.
 5. 5
  Tắt Google Drive. Nhấn nút Home để thoát ra. Sau khi tập tin vCard tải xong, bạn sẽ có thể nhập nội dung trong tập tin vào ứng dụng Contacts trên Android.
  Quảng cáo
Phần 5
Phần 5 của 5:

Nhập tập tin vCard

 1. 1
  Mở ứng dụng Contacts trên Android. Nhấn vào ứng dụng Contacts trong App Drawer trên Android.
 2. 2
  Nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình. Một trình đơn sẽ thả xuống.
  • Trên một số thiết bị Android, bạn cần nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên trái hoặc phải.
 3. 3
  Nhấn vào tùy chọn Settings (Cài đặt) nằm trong trình đơn thả xuống.
  • Trên Samsung Galaxy, bạn cần nhấn vào tùy chọn Manage contacts (Quản lý danh bạ).
 4. 4
  Nhấn vào tùy chọn Import nằm trên trang Settings. Danh sách tùy chọn nhập sẽ mở ra.[1]
  • Trên Samsung Galaxy, bạn cần nhấn vào Import/Export contacts (Nhập/xuất danh bạ).
 5. 5
  Chọn định dạng vCard. Nhấn vào tùy chọn .vcf hoặc vCard trên trang Import. Cửa sổ File Manager sẽ mở ra.
  • Trên Samsung Galaxy, bạn nhấn vào IMPORT ở gần đầu màn hình.
 6. 6
  Chọn tập tin vCard. Nhấn vào vị trí bộ nhớ mà bạn đã tải tập tin vCard về (chẳng hạn như Internal storage - Bộ nhớ trong), chọn thư mục Download rồi nhấn vào tập tin vCard.
  • Trên Samsung Galaxy, khi bạn chọn đúng bộ nhớ lưu trữ thì tập tin vCard sẽ tự động được chọn.
 7. 7
  Chọn vị trí lưu. Nhấn vào Phone (Điện thoại) để lưu danh bạ vào điện thoại, hoặc nhấn vào một trong các tài khoản email được liệt kê bên dưới tùy chọn Phone.
 8. 8
  Nhấn vào IMPORT nằm cuối trang. Nội dung của tập tin vCard sẽ được nhập vào ứng dụng Contacts trên Android.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Quá trình tải tập tin CSV lên trang Google Contacts sẽ đồng bộ hóa danh bạ với tất cả thiết bị sử dụng cùng Google Account, bao gồm thiết bị Android. Bạn sẽ không cần phải nhập danh bạ trực tiếp từ tập tin vào Android trừ khi bạn muốn lưu trữ danh bạ trên chính điện thoại đó.

Cảnh báo

 • Android không thể nhận dạng tập tin CSV, vì thế khi bạn tải tập tin CSV từ Google Drive xuống, định dạng CSV sẽ được chuyển thành PDF.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tắt tính năng kiểm soát của phụ huynh trên AndroidTắt tính năng kiểm soát của phụ huynh trên Android
Gỡ nút gọi khẩn cấp trên AndroidGỡ nút gọi khẩn cấp trên Android
Tắt Chế độ An toàn (Safe Mode) trên thiết bị AndroidTắt Chế độ An toàn (Safe Mode) trên thiết bị Android
Kết nối tai nghe không dây với điện thoại AndroidKết nối tai nghe không dây với điện thoại Android
Khôi phục Samsung Notes trên Samsung GalaxyKhôi phục Samsung Notes trên Samsung Galaxy
Gia tăng bộ nhớ trong của điện thoại AndroidGia tăng bộ nhớ trong của điện thoại Android
Sử dụng Lucky Patcher trên AndroidSử dụng Lucky Patcher trên Android
Cắt video trên Samsung GalaxyCắt video trên Samsung Galaxy
Gỡ cài đặt bản cập nhật trên AndroidGỡ cài đặt bản cập nhật trên Android
Tăng âm lượng microphone trên AndroidTăng âm lượng microphone trên Android
Thoát khỏi Chế độ Safe ModeThoát khỏi Chế độ Safe Mode
Sử dụng cảm biến hồng ngoại trên AndroidSử dụng cảm biến hồng ngoại trên Android
Tải video từ Telegram trên thiết bị AndroidTải video từ Telegram trên thiết bị Android
Chuyển đổi ngôn ngữ trên AndroidChuyển đổi ngôn ngữ trên Android
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 19.908 lần.
Trang này đã được đọc 19.908 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo