Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Công cụ tìm kiếm cao cấp tài nguyên giáo dục được cấp phép mở của OER Commons[1] là một công cụ rất mạnh, với nhiều bộ lọc khác nhau. Một trong các bộ lọc được quan tâm nhất, là Conditions of Use - Các điều kiện sử dụng, vì nó gắn các điều kiện sử dụng với các giấy phép thường đi kèm các tài nguyên giáo dục mở. Hiểu được các điều kiện sử dụng và các giấy phép tương ứng của từng điều kiện sẽ giúp bạn nắm chắc được cách thức tìm kiếm, thậm chí không chỉ với công cụ tìm kiếm cao cấp tài nguyên giáo dục được cấp phép mở của OER Commons, mà còn cả với một vài công cụ tìm kiếm của các tổ chức khác, ví dụ như với bộ lọc Usage Rights (Các quyền sử dụng) trong công cụ tìm kiếm cao cấp của Google[2] .

Phương pháp 1 của 2:
Giới thiệu công cụ tìm kiếm cao cấp của OER Commons

 1. 1
  Đi tới trang công cụ tìm kiếm cao cấp của OER Commons. Hãy tới https://www.oercommons.org/advanced-search và bạn sẽ thấy trang công cụ tìm kiếm cao cấp của OER Commons. Hiện tại, đây là công cụ tìm kiếm chỉ làm việc tới tiếng Anh, không làm việc với tiếng Việt, mặc dù trong các tiêu chí bổ sung của công cụ này có lựa chọn Search by Language, trong hộp combo đó có dòng Vietnamese - Tiếng Việt.
 2. 2
  Giới thiệu công cụ. Công cụ tìm kiếm cao cấp của OER Commons bao gồm cả phần tìm kiếm thông thường và phần tìm kiếm cao cấp.
 3. 3
  Phần tìm kiếm thông thường. Thành phần quan trọng nhất của tìm kiếm thông thường là:
 4. 4
  Phần tìm kiếm cao cấp. Bên dưới phần tìm kiếm thông thường là phần tìm kiếm cao cấp. Màn hình của phần tìm kiếm cao cấp bắt đầu từ nơi có cụm từ Avanced Search (Tìm kiếm cao cấp) trở xuống, và bao gồm 2 thành phần chính:
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Nhận biết và chọn các điều kiện sử dụng tài nguyên giáo dục được cấp phép mở theo OER Commons

 1. 1
  Conditions of Use - Các điều kiện sử dụng. Đây là tiêu chí tìm kiếm bổ sung cho công cụ tìm kiếm của OER Commons.
 2. 2
  Các giấy phép mở tương ứng với các lựa chọn của tiêu chí Conditions of Use. Hình minh họa ở trên cho thấy các lựa chọn và các giấy phép tương ứng đi với từng lựa chọn bao gồm:
  • No String Attached - Không có ràng buộc gì. Lựa chọn này tương ứng với các loại giấy phép sau:
   • Public Domain - Phạm vi công cộng. Trong hệ thống giấy phép CC, nó tương ứng với giấy phép CC0.
   • CC Attribution - giấy phép CC Ghi công, hay CC BY.
  • Remix and Share - Pha trộn và Chia sẻ. Lựa chọn này tương ứng với các loại giấy phép sau:
   • CC Attribution-Noncommercial - Giấy phép CC Ghi công - Phi thương mại, hay CC BY-NC.
   • Giấy phép GNU FDL (GNU Free Document License - Giấy phép Tài liệu Tự do GNU), hay GFDL.
   • CC Attribution Noncommercial-Share Alike - Giấy phép CC Ghi công - Phi thương mại - Chia sẻ tương tự, hay CC BY-NC-SA.
   • CC Attribution-Share Alike - Giấy phép CC Ghi công - Chia sẻ tương tự, hay CC BY-SA.
  • Share Only - Chỉ Chia sẻ. Lựa chọn này tương ứng với các loại giấy phép sau:
   • CC Attribution-Noncommercial-No Derivative Works – CC Ghi công - Phi thương mại - Không có tác phẩm phái sinh, hay CC BY-NC-ND.
   • CC Attribution-No Derivative Works – CC Ghi công - Không có tác phẩm phái sinh, hay CC BY-ND.
  • Read the Fine Print - Đọc được bản in chất lượng. Đây là lựa chọn không đi với giấy phép nào, mà chỉ đưa ra quyền của người sử dụng được truy cập tới bản in có chất lượng của tài nguyên giáo dục được cấp phép mở.
 3. 3
  Cách sử dụng các lựa chọn của tiêu chí Conditions of Use. Khi sử dụng các lựa chọn của tiêu chí này, bạn có các cách chọn như sau:
 4. 4
  Chọn toàn bộ tiêu chí Conditions of Use này bằng việc nhấn vào ô chọn đứng trước cụm từ Conditions of Use. Tuy nhiên, cách chọn này không có ý nghĩa thực tế nào vì một khi bạn chọn tất cả các loại giấy phép, thì đồng nghĩa với không chọn tiêu chí Conditions of Use.
  Quảng cáo

Cảnh báo

 • Bạn có thể thấy có vài cách để đưa ra lựa chọn theo giấy phép của tiêu chí Conditions Use với công cụ tìm kiếm của OER Commons. Tuy nhiên, không phải tất cả các cách chọn đó đều có ý nghĩa vì tính không tương thích của các giấy phép được chọn.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative CommonsTìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons
Tìm nguyên tác âm nhạc/âm thanh trên SoundCloudTìm nguyên tác âm nhạc/âm thanh trên SoundCloud
Chọn giấy phép Creative CommonsChọn giấy phép Creative Commons
Tìm hình ảnh biểu tượng được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Noun ProjectTìm hình ảnh biểu tượng được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Noun Project
Đổi giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang giấy phép CC BY cho video trên YouTubeĐổi giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang giấy phép CC BY cho video trên YouTube
Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google ImagesTìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images
Tìm tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trên VOERTìm tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trên VOER
Nhận biết điều khoản và điều kiện sử dụng video được cấp phép mở Creative Commons trên VimeoNhận biết điều khoản và điều kiện sử dụng video được cấp phép mở Creative Commons trên Vimeo
Cấp phép mở cho tài nguyên giáo dục bằng công cụ trợ giúp của Creative CommonsCấp phép mở cho tài nguyên giáo dục bằng công cụ trợ giúp của Creative Commons
Tải bản nhạc về từ MUSOPENTải bản nhạc về từ MUSOPEN
Tìm video được cấp phép mở trên VimeoTìm video được cấp phép mở trên Vimeo
Ghi công tác giả cho tài nguyên giáo dục được cấp phép mở bằng công cụ trợ giúp của Creative CommonsGhi công tác giả cho tài nguyên giáo dục được cấp phép mở bằng công cụ trợ giúp của Creative Commons
Tìm nhạc được cấp phép mở bằng trang tìm kiếm của Creative CommonsTìm nhạc được cấp phép mở bằng trang tìm kiếm của Creative Commons
Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của PexelsTìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Pexels
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Trang này đã được đọc 850 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo